Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 73
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 73 2-010 2-012 B-116* B-135
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 75 2-010 2-012 B-116* B-136
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 79 2-010 2-012 B-116* B-138
Naastliggers vanZoutsloot 73
ten oostenZoutsloot 83
ten zuidenZoutsloot 75
ten westenZoutsloot 71
ten noordenAchterstraat 20


aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 79naamloze steeg ten oosten


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-010Zoutsloot 73huis
eigenaarJan Ruirds Boetema
gebruikerSimen Cornelis
gebruikernu Andries Sierks
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


 


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-010Zoutsloot 73huis
eigenaarvroedsman Boetema
gebruikerJacob Claessen
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-010 Zoutsloot 73huis
eigenaarBoetema erven
gebruikerBente Freerks cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0217v van 16 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 79Zoutsloot NZ ten oosten van de Karremanspijphuis
 
koperSymon Sybrens, gehuwd metkofschipper505-00-00 CG
koperJanke Jans
naastligger ten oostenYpke Dirx
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTrijntje
naastligger ten noordenLiemendijk
verkopervrijgezel Jetze Roorda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Sybrens, kofschipper x Janke Jans koopt een huis nz. Zoutsloot, ten O. van de Karremanspijp. Ten O. Ypke Dirx, ten W. Trijntje...?, ten Z. de Zoutsloot, ten N. de Liemendijk. Gekocht van Jetse Roorda, vrijgezel, voor 505 cg. Zie bij 253 blz. 0170v voor de verkoop.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-010 Zoutsloot 73huis
eigenaarSymon Sybrens
gebruikerSymon Sybrens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-010 Zoutsloot 73Symon Sybrens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal01-10-00 CG
verhoogd sig03-10-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-010 Zoutsloot 73huis
eigenaarSybren Simons
gebruikerSybren Simons
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


 


 


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0170v van 22 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 79Zoutsloot NZ ten oosten van de Karremanspijphuis en tuin
 
koper door niaarvroedsman Joost Gonggrijp 635-00-00 CG
geniaarde koperJacob Pyters Schenk, gehuwd met
geniaarde koperAukjen Lammerts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Philippus Hanekuik, gehuwd met
naastligger ten oostenAntje Simons
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenJoost Gonggrijp
naastligger ten westenRinse Wopkes
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperSimon Sybrens, gehuwd metloods
verkoperJanke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Gonggrijp, mede-vroedschap, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jacob Pyters Schenk, een mooi huis en tuin, nz. Zoutsloot, ten O. v.d. Karremanspijp. Ten O. Philippus Hanekuik en erven Antje Simons, ten W. de koper en Rinse Wopkes, ten Z. die straat, ten N. de Liemendijk. Gekocht van loods Symon Sybrens x Janke Jans voor 635 cg. Zie bij 2570081 voor de verkoop.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1785 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zoutsloot 79, HarlingenZoutsloot 79'Anno' en '1785'


 


 


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0251v van 19 sep 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 79Zoutsloot NZ ten oosten van de Karremelkspijphuis, bakkerij en hof
 
koperMartje Nauta, weduwe van1200-00-00 GG
koperwijlen Sybrand Feitsma
koperTrijntje Oosterhout, weduwe van
koperwijlen Cornelis Watzes kastelein
koperMichiel Jacobs grootveerschipper op Amsterdam
naastligger ten oostende weduwe van Ruurd Nauta
naastligger ten zuidenJohannes Norel c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenWillem Davids
naastligger ten westenClaas Simons
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoper q.q.Jan van der Veen, curatorkoopman
verkoper q.q.Ype Feddema, curatoren overprocureur postulant
verkoperRinia Joosten Gonggrijp, gehuwd met
verkoperAken Harmens Wassenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMartje Nauta wv Sybrand Feitema, Trijntje Oosterhout wv Cornelis Watzes, kastelein, en Michiel Jacobs, grootveerschipper van Harlingen op A`dam vv., kopen een huis en bakkerij met een mooie hof, nz. Zoutsloot ten O. v.d. Karremanspijp. Ten O. wd. Ruurd Nauta, ten W. Willem Davids en Claas Simons, ten Z. Johannes Norel en de Zoutsloot, ten N. de Liemendijk. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Rinia Joosten Gonggrijp x Atsen? Harmens Wassenaar, voor 1200 gg.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0260r van 21 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 79Zoutsloot NZ1/3 huis, bakkerij en tuin
 
koperJantje Oosterhout, gehuwd met151-21-00 GG
koperMichiel Jacobs beurtschipper op Amsterdam
huurderRinia Gongrijp c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoper q.q.Ype Roodenhuis, curatormr. bakker
verkoper q.q.Marten Bosch, curatoren overmr. kuiper
verkoperde boedel van Trijntje Oosterhout
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJantje Oosterhout x beurtschipper op Amsterdam Michiel Jacobs kopen 1/3 huis, bakkerij en tuin nz. Zoutsloot, nu gehuurd door Rinia Gonggrijp.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0145r van 10 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 79Zoutsloot NZ1/3 huis, bakkerij en tuin
 
koperJantje Jans Oosterhout, gehuwd met134-00-00 CG
koperMichiel Jacobs oud beurtschipper
huurderRinia Gonggrijp c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperPieter Feytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJantje Jans Oosterhout x Michiel Jacobs koopt 1/3 van een huis, bakkerij en tuin aan de nz. van de Zoutsloot. Gekocht van Pieter Feytema.


1809 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 26 van 22 dec 1809
adressoortbedraggebruik
B-116Zoutsloot 73koopaktefl. 300huis B-116
 
verkoperMiggiel Jacobs
koperSikke Wijnalda
koperLeentje Beytschat


1809 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 27 van 22 dec 1809
adressoortbedraggebruik
B-116Zoutsloot 73renversaalfl. 300huis B-116
 
Sikke Wijnalda
Leentje Beytschat
Sikke Wijnalda


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0362r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 79Zoutsloot NZ wijk B-116huis, bakkerij en tuin
 
koperSikke Wijnalda, gehuwd met1300-00-00 CG
koperLeentje Beidschat
huurderRinia Gonggrijp
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperMichiel Jacobsoud beurtschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSikke Everts Wijnalda x Leentje Beitschat kopen huis, bakkerij en tuin, wijk B-116. Gekocht van Michiel Jacobs.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-012 Zoutsloot 73Sikke Wijnalda1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 73Sikke Everts Wijnalda... BS huw 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1834, ovl 1858, ovl 1859; eigenaar en gebruiker van wijk B-116, koopman, 1814. (GAH204); S.W. ende Leentje Cornelis Beitschat, beide van HRL, sijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-116Zoutsloot 73Sikke Wijnalda Sikke Wijnalda koopman
B-116Zoutsloot 75Sikke Wijnalda koopman
B-116Zoutsloot 79Sikke Wijnalda koopman


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 73Leentje Cornelis Beidschat, overleden op 22 januari 1823vrouw van Sikke Wijnalda (Zoutsloot B 116), moeder van Getje, vrijster en Sjoerdje Sikkes Wijnalda, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 75Leentje Cornelis Beidschat, overleden op 22 januari 1823vrouw van Sikke Wijnalda (Zoutsloot B 116), moeder van Getje, vrijster en Sjoerdje Sikkes Wijnalda, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 79Leentje Cornelis Beidschat, overleden op 22 januari 1823vrouw van Sikke Wijnalda (Zoutsloot B 116), moeder van Getje, vrijster en Sjoerdje Sikkes Wijnalda, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 165Zoutsloot 73Gerben BouriciusHarlingensmidsknegthuis (57 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 166Zoutsloot 75Sikke Everts WijnaldaHarlingenkoopmanhuis en erf (304 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 166Zoutsloot 79Sikke Everts WijnaldaHarlingenkoopmanhuis en erf (304 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 73Sikke Wijnalda, overleden op 27 februari 1834koopman Zoutsloot B 116, vader van Geertje (vrouw van Brand Jans Hoffinga, trekveerschipper op Leeuwarden) en Sjoerdje Sikkes Wijnalda (vrouw van Nitte Jans Hoedenmaker, trekschipper op Leeuwarden). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 75Sikke Wijnalda, overleden op 27 februari 1834koopman Zoutsloot B 116, vader van Geertje (vrouw van Brand Jans Hoffinga, trekveerschipper op Leeuwarden) en Sjoerdje Sikkes Wijnalda (vrouw van Nitte Jans Hoedenmaker, trekschipper op Leeuwarden). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 79Sikke Wijnalda, overleden op 27 februari 1834koopman Zoutsloot B 116, vader van Geertje (vrouw van Brand Jans Hoffinga, trekveerschipper op Leeuwarden) en Sjoerdje Sikkes Wijnalda (vrouw van Nitte Jans Hoedenmaker, trekschipper op Leeuwarden). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 166 Nutte HoedemakerHarlingenbouwing van een nieuwe stal tot berging van paarden in den tuin van dit perceel


1836 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 166 Nutte HoedemakerHarlingenbouwing van een nieuwe stal tot berging van paarden in den tuin van dit perceel


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 73Nutte Hoedemaker... huw 1831, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk A-029; oud 36 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk B-116; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 73Sjoerdtje Wijnalda... 1799, BS huw 1831, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-029; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-116; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-116ZoutslootNitte Hoedemaker36 jVlielandm, protestant, gehuwd, koopman
B-116ZoutslootNitte Hoedemaker36 jVlielandm, protestant, gehuwd, koopman
B-116ZoutslootNitte Hoedemaker36 jVlielandm, protestant, gehuwd, koopman
B-116ZoutslootSjoerdtie Wijnalda39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-116ZoutslootSjoerdtie Wijnalda39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-116ZoutslootSjoerdtie Wijnalda39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-116ZoutslootJan Hoedemaker6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootJan Hoedemaker6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootJan Hoedemaker6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootLeentje Hoedemaker4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootLeentje Hoedemaker4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootLeentje Hoedemaker4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootAntie Hoedemaker3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootAntie Hoedemaker3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootAntie Hoedemaker3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootMarijke van Asperen22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootMarijke van Asperen22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-116ZoutslootMarijke van Asperen22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 73Wybren Gelinde, overleden op 6 mei 18446 dg (geboren 30/4/1844), overleden Zoutsloot B 116, zoon van ongehuwde Elisabeth-Anna Gelinde. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 75Wybren Gelinde, overleden op 6 mei 18446 dg (geboren 30/4/1844), overleden Zoutsloot B 116, zoon van ongehuwde Elisabeth-Anna Gelinde. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 79Wybren Gelinde, overleden op 6 mei 18446 dg (geboren 30/4/1844), overleden Zoutsloot B 116, zoon van ongehuwde Elisabeth-Anna Gelinde. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 73Frans Antoons Wassenaar, overleden op 23 juli 18462 jr (geboren 13/8/1844), overleden Zoutsloot A 115/B 116, zoon van Antoon Wassenaar en Aaltje Heeleveld, broer van minderjarige Adriaantje Antoons Wassenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 75Frans Antoons Wassenaar, overleden op 23 juli 18462 jr (geboren 13/8/1844), overleden Zoutsloot A 115/B 116, zoon van Antoon Wassenaar en Aaltje Heeleveld, broer van minderjarige Adriaantje Antoons Wassenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 79Frans Antoons Wassenaar, overleden op 23 juli 18462 jr (geboren 13/8/1844), overleden Zoutsloot A 115/B 116, zoon van Antoon Wassenaar en Aaltje Heeleveld, broer van minderjarige Adriaantje Antoons Wassenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 73Sytske Kroeze, overleden op 30 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 3 mnd (geboren 2/7/1847), overleden Zoutsloot B 116. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 75Sytske Kroeze, overleden op 30 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 3 mnd (geboren 2/7/1847), overleden Zoutsloot B 116. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-116Zoutsloot 79Sytske Kroeze, overleden op 30 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 3 mnd (geboren 2/7/1847), overleden Zoutsloot B 116. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 73Antje Jans Zwanenburg... 1833 HRL, dv Janb Thomas Z, en Aukje de Vries; BS huw 1833, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, wijk B-116; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-027; ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
B-116Zoutsloot 73Cornelis Hendriks Haagsma... HRL, huwt met Murkje Scholier, (gk), op 19 mei 1842 HRL, wonende te HRL, touwslager in 1851, ovl wijk B-116, zv Hendrik Cornelis H, en Grietje Durks Alta; BS huw 1842, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-131, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 165B-115 (Zoutsloot)Evert Sijtses Hoogwoonhuis
Sectie A nr. 2175B-116 (Zoutsloot)erv. Sjoerdtje Wijnaldawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2175*B-135 (Zoutsloot)Antje Hoedemaker, vrouw van Jan van der Hoefwoonhuis
Sectie A nr. 2175*B-136 (Zoutsloot)Antje Hoedemaker, vrouw van Jan van der Hoefwoonhuis
Sectie A nr. 2175*B-138 (Zoutsloot)Antje Hoedemaker, vrouw van Jan van der Hoefwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4756Zoutsloot 73 (B-135)Antje Hoedemaker (vr. v. Jan van Der Hoef, te Apeldoorn)huis en hok


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 75 Durk Quaré sr.matroos
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 73J.Weitenbergzeeman
Zoutsloot 75R.Quarréslager
Zoutsloot 79D.Quarréwachtsman


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 79H. (Hieke) Tichelaar wv v.d. Zee


1977 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 79Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1977


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 73beeldbepalend pand7 van 10
Zoutsloot 79rijksmonument 20764
  terug