Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 87
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 87 (niet bekend) (niet bekend) B-119 (niet bekend)
 


 


 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0220v van 28 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 87Zoutsloot NZhuis en tuin erachter
 
koperHaye Alberts, gehuwd metgaljootschipper525-00-00 CG
koperJancke Jans
naastligger ten oostenEerk Jansen
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenSeerp
naastligger ten westende tuin van Thijs Minnes, gehuwd met
naastligger ten westenSytske Jans Schaaff
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperThijs Minnes, gehuwd met
verkoperSytske Jans Schaaff


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0338v van 20 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 87Zoutsloot NZhuis en tuin
 
koperDirk Sytses, gehuwd metschipper600-00-00 CG
koperGerbrig Gerbens
naastligger ten oostenSipkes Sakes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Jan Ruurds
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperHaye Alberts Kalf, gehuwd metgaljootschipper
verkoperJanke Jans


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003va van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 87Zoutsloot NZ 87/103estrikwerk
 
koper provisioneelR. Rovel 2000-00-00 GG
koper provisioneelSybrand Feytema
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten oostenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenGeertie Sipkes c.soc.
naastligger ten westenGeertie Sipkes
naastligger ten westende weduwe van Tuenis Fransen c.soc.
naastligger ten noordenLiemendijk
naastligger ten noordenJacob Willems
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma veniam aetatis bekomen hebbend, gehuwd met
verkoper van 1/3Tjeerd Clasenschipper
vroedsman Wiltetus Jelgersma, geauthoriseerde curatorapotheker
Robbert Rovel, geauthoriseerde curatoren over
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma, erfgenamen van hun vader
wijlen Pier Andrys Gladsma
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)(en 006v en 008) Robert Roell en Sybrand Feitema kopen? (bieden?) een mooi estrikwerk met knechtswoning, voorraden en gereedschappen etc., nz. Zoutsloot. Ten O. de volgende percelen, ten W. Geertie Sipkes en wd. Teunis Fransen, ten Z. de straat en Zoutsloot, ten N. de Liemendijk en Jacob Willems. Ook een schuur die als stal en wagenhuis wordt gebruikt, met ten O. en N. de Baansteeg, ten W. de hof van Jacob Willems, ten Z. de Liemendijk. De andere schuur wordt gebruikt voor het bergen van aarde, en staat ten N. van het pan- en estrikwerk, en is eigendom van Roell en Feitema. Er staan veel voorwaarden in de acte. Zij hebben 2000 gg. geboden. Ten 2e. Jacob Clingenspoor koopt? biedt? een mooi huis, met ten O. de straat strekkende van de Zoutsloot tot de Liemendijk, ten W. het 1e perceel, ten Z. de straat en Zoutsloot, ten N. het 3de perceel. Hij heeft 450 gg. geboden. Ten 3e Roell en Feitema kopen? (bieden?) 1/2 huis en weefwinkel in de straat strekkende van de Zoutsloot tot de Liemendijk. Ten O. die straat, ten W. het 1e perceel, ten Z. het 2de perceel, ten N. Jan Heins, brouwer. Zij hebben geboden 250 gg. Gekocht van Saekjen Piers Gladsma x Tjeerd Clasen, schipper, voor 1/3, en de curatoren over Trijntie- en IJke Piers Gladsma, voor 2/3, tezamen als erfgenamen van hun wl. vader Pier Andrys Gladsma, estrikbakker. Zie ook bij 250 blz. 0201v.


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0183v van 9 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 87Zoutsloot NZhuis en tuin
 
koperHendrik Cornelis, gehuwd met620-00-00 CG
koperTrijntie Jans
naastligger ten oostenSipke Sakes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenUilke Anskes
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperAaltie Fockes, erfgenaam, weduwe vanLeeuwarden
verkoperwijlen Rienk Tytes
verkoperCornelis Cornelisz de Wit, erfgenaampapiermakerZaandijk
verkoperTzietske Piers, weduwe van
verkoperwijlen Rients Jans, erfgenamen van
erflaterDirk Sytses, gehuwd met
erflaterGerbrig Gerbens


 


 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0236v van 28 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 87Zoutsloot NZhuis en tuin
 
koperRinse Wopkes, gehuwd mettrekveerschipper630-00-00 CG
koperSydske Cornelis
naastligger ten oostenJohannes Baltus
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenUilke Anskes
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperJan Hendriks van der Korfmr. chirurgijn


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0173v van 5 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 87Zoutsloot NZhuis en tuintje
 
koperYmkjen Jetses [staat:, weduwe van800-00-00 CG
koperwijlen Claas Symens mr. bakker
naastligger ten oostenJohannes Baltus
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenUilke Anskes
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperRinse Wopkes, gehuwd met
verkoperSytske Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYmkjen Jans wv wl. Claas Symens, mr. backer


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0079v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 87Zoutsloot NZhuis en tuintje
 
koperHubert Lieuwes, gehuwd metgrootschipper1250-00-00 CG
koperDettje Sybrens
naastligger ten oostenJohann Baltus
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenUilke Anskes
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperYmkje Jetses, weduwe van
verkoperwijlen Claas Symonsmr. bakker


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0067r van 20 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 87Zoutsloot NZhuis en tuintje, huis en plaatsje
 
koperJacob Sybrens 455-07-00 GG
koperAntje Feikes, weduwe van
koperwijlen Hylke Ages
huurderHans Elias c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Sybout Johannes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJacob Hendriks
naastligger ten noordenFemmetje Pieters Bramer e.a.Oldemarkt
verkoperFemmetje Pieters BramerOldemarkt
verkoperRikjen Cornelis Ekema, weduwe vanBlokzijl
verkoperwijlen Sjoerd Glastra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sybrens en Antje Feikes wd. Hylke Ages onder de jurisdictie van Harlingen, kopen (a) huis en tuin c.a. op de Zoutsloot, thans bewoond door Hans Elias c.u., ten O. wd. Sybout Johannes, ten W. Jacob Hendriks, ten Z. de straat, ten N. b). Gekocht van (de lasthebbers van) Femmetje Pieters Bramer te Oldemarkt en Rikjen Cornelis Ekama wd. Sjoerd Glasstra te Blokzijl, voor (a en (b) 544 gg. 7 st.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0118r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 87Zoutsloot NZ1/2 huis
 
koperAntje Feikes, weduwe van368-07-00 CG
koperwijlen Hylke Ages
eigenaar van 1/2Jacob Sybrensde bleek buiten de B Harlingen
huurderJohannes Daniels mr. beeldhouwer
naastligger ten oostende weduwe van Sybout Johannes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJacob Hendriks
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperJacob Sybrensde bleek buiten de B Harlingen


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-119Zoutsloot 87D Bergmangebruiker van wijk B-119, paarden docter; eigenaar is Dirk Bleeker q. q., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-119Zoutsloot 87Dirk Cornelis Bleeker... te HRL. 1815, wonende te eveneens te HRL. 1803-18 11; BS huw 1812, huw 1815, huw 1816; eigenaar van wijk B-119; gebruiker is D. Bergman, paarden docter, 1814. (GAH204); id. van wijk B-131, ledig plak grond, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-119Zoutsloot 87Dirk Bleeker qq D Bergman paarde docter


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 en 117 van 15 aug 1821
adressoortbedraggebruik
B-119Zoutsloot 87provisionele en finale toewijzingfl. 1397pan- en estrikkenwerk B-119, B-120 en B-013
 
verkoperSjoerd Bouwes Stienstra (te Leeuwarden)
koperPetrus Johannes Metzelaar (te Heerenveen)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-119Zoutsloot 87Foekje Panbakker/Pannebakker... Sietses; BS huw 1812, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, 100, 119, wijk H-226, supp wijk G-385, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-119Zoutsloot 87Fokke Lefferts de Jonggeb 1789 Ureterp, Vst 22 nov 1858 uit Oldeboorn, A 21 mei 1859 Joure; bev.reg. HRL 1851 wijk B-119


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-119Zoutsloot 87Harmanus Damen... Rein D, en Margaretha Hoeven; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-112, wijk B-119, wijk F-178; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-106; VT1839; geb 18 okt 1809, ged 7 nov 1809 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2309B-119 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3103Zoutsloot 87 (B-141)Ernestus G. Langenhorstwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 87 Willem Lengerbootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 87K.Touwslageraanspreker


1946 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 87, HarlingenZoutsloot 87R. Ademabehanger, stoffeerder


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 87R. (Roelofke) van Vliet


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 87beeldbepalend pand8 van 10
  terug