Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heerensteeg 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Heerensteeg 6 (niet bekend) (niet bekend) B-124 (niet bekend)
Naastliggers vanHeerensteeg 6
ten oostende Heerensteeg
ten noordenHeerensteeg 4


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heerensteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenwijlen Baucke Lamberts


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003va van 4 sep 1735 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heerensteeg 6Heerensteeg WZ [staat: de straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk strekkende]huis
 
koper provisioneelR. Rovel 250-14-00 GG
huurderClaas Jansen bontwever
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: de straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk strekkende]
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenJan Heins brouwer
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma veniam aetatis bekomen hebbende, gehuwd met
verkoper van 1/3Tjeerd Clasenschipper
verkoper q.q.vroedsman Wiltetus Jelgersma, geauthoriseerde curatorapotheker
verkoper q.q.Robbert Rovel, geauthoriseerde curatoren over
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma
erflaterwijlen Pier Andrys Gladsma


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0008ra van 25 sep 1735 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heerensteeg 6Heerensteeg WZ [staat: de straat van Zoutsloot tot Liemendijk]huis en weefwinkel
 
koper provisioneelR. Rovel koopman250-14-00 GG
koper provisioneelSybrand Feytema koopman
huurderClaes Jansen mr. bontwever
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: de straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk strekkende]
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenJan Heins brouwer
verkoper van 1/6Saekjen Piers Gladsma, gehuwd met
verkoper van 1/6Tjeerd Clasenschipper
verkoper q.q.vroedsman Wiltetus Jelgersma, curatorapotheker
verkoper q.q.Robbert Rovel, curatoren over
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma, erfgenaam
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma
erflaterwijlen Pier Andrys Gladsmaestrikbakker


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0081v van 23 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heerensteeg 6Heerensteeg WZ [staat: straat van de Zoutsloot tot de Liemendijk]1/2 weefwinkel
 
koperRobbert Rovel koopman125-07-00 GG
koperSybrand Feytema koopman
eigenaar van 1/4Robbert Rovelkoopman
eigenaar van 1/4Sybrand Feytemakoopman
huurderClaes Jansen bontwever
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: straat van de Zoutsloot tot de Liemendijk]
naastligger ten zuidenJacob Clingenspoor
naastligger ten westenRobbert Rovel koopman
naastligger ten westenSybrand Feytema koopman
naastligger ten noordenJan Heins brouwer
verkoperTrijntie Willems, weduwe van
verkoperwijlen Pier Andrys Gladsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobert Roell en Sybrand Feitema kopen 1/2 huis en weefwinkel in de straat die van de Zoutsloot naar de Liemendijk gaat en waarvan de kopers al 1/2 bezitten. Ten O. die straat, ten W. het estrikwerk van de kopers, ten Z. Jacob Clingenspoor, ten N. brouwer Jan Heins. Gekocht van Trijntie Willems wv Pier Andries Gladsma, voor 125 gg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-004 Heerensteeg 6Douwe Atzes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-124Heerensteeg 6Zacharias Engelberts... huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1818, ovl 1822; eigenaar en gebruiker van wijk B-124, varensgesel, 1814. (GAH204); Z.E. ende Trijntje Douwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-124Heerensteeg 6Zacharias Engelberts Zacharias Engelberts varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 175Heerensteeg 6Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurhuis en erf (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 175aHeerensteeg 6Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurpakhuis (35 m²)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-124Heerensteeg 6Maartje Jans de Reus, overleden op 16 juni 183932 jr, overleden Zoutsloot B 124, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-124ZoutslootJan R Bakker24 jHarlingenm, protestant, gehuwd, besteller
B-124ZoutslootGrietje D de Groot21 jAlmenumv, protestant, gehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-124Heerensteeg 6Klaas Johannes Krakau, overleden op 6 april 1844(Certificaat van onvermogen), 48 jr (geboren 14/9/1796), korendrager, overleden Zoutsloot B 124, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-124Heerensteeg 6Antje Vogelgeb 1807 Wirdum, huwt met Jan Gerbens Offringa, Vst jan 1851 uit Almenum, N.H., A 24 jan 1858 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk B-124, wijk F-057, wijk G-284


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-124Heerensteeg 6Geertje Wyma... dv Sijtse Sakes W, en Grietje Entes Nauta; BS huw 1815 1824 huwelijken, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-124; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, groentenverkoopster, wijk B-109; VT1839; Extract uit het Reg. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-124Heerensteeg 6Jan Gerbens Offringageb mrt 1794 Achlum, huwt met Antje Vogel, werkman, N.H., Vst jan 1851 uit Almenum, A 24 jan 1858 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk B-124, wijk F-057, wijk G-284


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 175B-124 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgbergplaats
Sectie A nr. 175aB-125 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgbergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4342Heerensteeg 6 (B-156)Douwe C. Boersmawoonhuis
  terug