Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heerensteeg 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heerensteeg 4 (niet bekend) 2-003 B-125 (niet bekend)
 


 


 


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-003 Heerensteeg 4Jan de Boer3-00-00 CGpanwerk


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-125Heerensteeg 4Jan G de Boer Jan G de Boer panwerk


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 98 van 12 jun 1817
adressoortbedraggebruik
B-125Heerensteeg 4koopaktefl. 400huis in de St. Jacobstraat B-125
 
verkoperMijntje Ages Zeilmaker (te Franeker)
koperAge Berends Wielinga
koperElizabeth Rintjes Dimter
cessionarisJetske Ages Zeilmaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 175Heerensteeg 4Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurhuis en erf (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 175aHeerensteeg 4Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurpakhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-125Heerensteeg 4Ruurd Ymes Hellema... wijk F-012, 114; oud 44 jaar, geb Jislum (!) en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk C-196; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 175B-124 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgbergplaats
Sectie A nr. 175aB-125 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgbergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4340Heerensteeg 4 (B-157)Jan Faberwoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Heerensteeg 4Tj. Faberjongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
modiste1 januari 1906 de zaak opgeheven


1906 - variaadresbronbericht
Heerensteeg 4Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heerensteeg 4 Jan K. Fabertapper en metselaar
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900
  terug