Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heerensteeg 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Heerensteeg 2,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Heerensteeg 2 (niet bekend) (niet bekend) B-126 B-158
1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-126Heerensteeg 2Paulus Gerrits de Boer... (GAH204); id. van wijk B-101; gebruiker is Reinder Thomas, boerearbeider, 1814. (GAH204); id. van wijk B-126, pakhuis self, 1814. (GAH204); id. van wijk B-127, panbakker, 1814. (GAH204); id. van wijk B-128, panwerk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-126Heerensteeg 2Paulus G de Boer Paulus G de Boer pakhuis


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 25 en 28 van 19 mrt 1823
adressoortbedraggebruik
B-126Heerensteeg 2koopaktefl. 2403pan- en estrikwerk, B-127, B-128, B-126, B-129, B-130 en B-141
 
verkoperSchelte Jacobs Brouwer
koperGerrit Paulus de Boer
koperJan Paulus de Boer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 176Heerensteeg 2Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurstal (40 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-126Heerensteeg 2Jan Jacobus de Vries... dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1828, huw 1836, huw 1843, ovl 1859, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-126Heerensteeg 2Johanna Johannes Snijdersgeb 2 sep 1798 Sneek, ovl 5 feb 1876 HRL, huwt met Jan Jacobus de Vries op 8 jun 1843 HRL, wonende te HRL, dv Johannes S, en Albertje Nauta; BS huw 1843, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk B-126


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 176B-126 (Zoutsloot)Gilles Valckenierbergplaats


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3365B-158 (Liemendijk)Wijbren Vellingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3365Heerensteeg 2 (B-158)Teije J. Schaafsma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heerensteeg 2 Wolter Tigchelaartimmerknecht
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerensteeg 2D.Lettingakolenweger
  terug