Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 15 (niet bekend) (niet bekend) B-135 B-173
 


 


 


 


 


 


 


 


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0229r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 15Karremanstraat OZ 13/15/17 bij de Karremanspijpwoning
 
koperRimmert Teunis, gehuwd metscheepstimmerman249-00-00 GG
koperAntje Gerryts
huurderde weduwe van Jan Trompetter 24-00-00 CG
naastligger ten oostenRimmert Teunis
naastligger ten zuidenRimmert Teunis
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenThomas Lammerts
verkoper van 1/4Lijsbeth Jans Trompetter, gehuwd met
verkoper van 1/4Otte Sybes Salverdakoopman
verkoper van 1/4Neeltje Pyters Butterkoper, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Pyters Trompetter thans uitlandig
verkoper van 1/4Trijntje Dirks voor haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jan Trompetter
verkoperBaattje Foeckes, gehuwd met
verkoperCornelis Jacobs
verkoperAntje Foeckesdienstmaagd
verkoperRommert Clases, zoon van
Claas Rommerts


 


 


 


 


 


 


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0272r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 15Karremanstraat 13/15/17 OZhuis
 
koperJoris Pieters, gehuwd metmr. huistimmerman250-00-00 CG
koperRebecca Wybes
naastligger ten oostenDirk Nannings
naastligger ten zuidenBaltus Molts
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van Harmen Nijssing
verkoperClaas Pietersmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoris Pieters, mr. huystimmerman x Rebecca Wybes kopen huis in de Karremanstraat. Geen grondpacht. Ten O. Dirk Nannings, ten Z. Baltus Molts, ten W. de Karremanstraat, ten N. erven Harmen Nijssing. Gekocht van mr. metzelaar Claas Pieters, voor 250 cg.


 


 


 


 


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-135Karremanstraat 15Cornelis Jans Weydema... Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1813, huw 1820, ovl 1831, huw 1844; gebruiker wijk B-135, turfdrager; eigenaar is Tjalling vd Muur, 1814. (GAH204); C.J.W. van de Joure en Janke Sijbe Rijpma van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-135Karremanstraat 15Tjalling Dirks van der Muur... van wijk B-113, sjouwer; medegebruiker Jan Jansen Brink, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-135; gebruiker Cornelis Weydema, turfdrager, 1814 (GAH204); oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-135Karremanstraat 15Tjalle van der Muur Cornelis Weydema turfdrager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160Karremanstraat 15Tjalling van der MuurHarlingenrijkswegerhuis en erf (146 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160aKarremanstraat 15Tjalling van der MuurHarlingenrijkswegerhuis (124 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-135Karremanstraat 15Margaretha Hoekers... dv Wijnand H, en Elsje de Hol; BS huw 1829, ovl 1842; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-135; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-135KarremanstraatMarten Modders37 jLoenenm, protestant, gehuwd, hovenier
B-135KarremanstraatMargaretha Hoekers30 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-135KarremanstraatWijnand Modders8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-135KarremanstraatHendrik Modders7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-135KarremanstraatLouwerens Modders1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-135KarremanstraatEliza Modders4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-135KarremanstraatDirkje Modders3 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-135Karremanstraat 15Dominikus Taekes Huitema, overleden op 12 juni 18482 jr (geboren 1/4/1846), overleden Karremanstraat B 135, zoon van Taeke Karstens Huitema, schippersknecht en Cornelia Dominikus Steenstra, broer van minderjarige Karst Taekes Huitema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 160B-134 (Liemendijk)Hervormde Diaconietuin
Sectie A nr. 160B-135 (Liemendijk)Hervormde Diaconietuin
Sectie A nr. 160aB-113 (Karremansstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3341Karremanstraat 15 (A-173)Hervormde Diaconiewoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 15T. (Tjerk) Vellinga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 15rijksmonument 20436
  terug