Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 31
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Achterstraat 31,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 31 (niet bekend) (niet bekend) B-137 B-177
 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-137Achterstraat 31Albertje Pieters... geb 10 nov 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL, dv Pieter Everts en Goikjen Arjens; gebruiker van wijk B-137; medegebruiker Aldert Sijtses Mutschenplukker, panbakkersknegt; eigenaar is Berend Pol, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-137Achterstraat 31Aldert/Albert Sytzes Musschenplukker... huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1828, huw 1837, ovl 1855; gebruiker van wijk B-137, panbakkersknegt; medegebruiker Albertje Pieters; eigenaar is Berend Pol, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-137Achterstraat 31Berend Johannes Pol... huw Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1815, huw 1817, huw 1823, ovl 1831, huw 1835, ovl 1846; eigenaar van wijk B-137; gebruiker Aldert Sijtses Mutschenplukker, panbakkersknegt, en Albertje Pieters, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-137Achterstraat 31Berend Pol Aldert Sytzes Mutschenplukker panbakkersknegt
B-137Achterstraat 31Albertje Pieters


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 57Achterstraat 31Berend PolHarlingenkramerhuis en erf (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-137Achterstraat 31Antje Hendriks Erich... bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk G-152, wijk H-083, 90; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-137; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-137Achterstraat 31Auke Jansen... HRL 1851 wijk C-155, wijk G-152, wijk H-083, 90; oud 28 jaar, geb Beetgum en wonende te HRL. 1839, wijk B-137; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-137Achterstraat 31Jeltie P Hoogstraoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-137; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-137Auke J Jansen28 jBeetgumgezin 1, m, protestant, gehuwd
B-137Antie H Eeriks31 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-137Johannes H Fluitman10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-137Feikje Hendriks5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-137Jacob P Dijkstra10 jWorkumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-137Anna Dijkstra5 jWorkumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-137Jeltie P Hoogstra50 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
B-137Alida Akkerman27 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
B-137Johannes van der Woude10 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-137Achterstraat 31Antje Zacharias Wijngaardengeb 19 nov 1791 Pietersbierum, ovl 27 aug 1864 HRL, huwt met Pieter Klazes Visser, wonende te HRL. 1838, ovl wijk B-137, dv Zacharias W, en Aukje Wijngaarden; BS ovl 1838; 1864 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-147


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-137Achterstraat 31Janke Yedes de Groot... wijk B-118, dv IJde Jurjens dG en Rinske Willems; BS huw 1824, ovl 1848, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-137; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-223; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 57B-137 (Liemendijk)Roomsch Catholijke Gemeentewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 57B-177 (Achterstraat)Roomsch Cath. Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 57Achterstraat 31 (B-177)Antje Hoedemaker (vr. v. J. van Der Hoef, te Apeldoorn)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Achterstraat 31 Gerrit Meijertapper & los werkman
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 900
Achterstraat 31 Jan van der Meijsigarenmaker
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Achterstraat 31G.Meijercafehouder


1965 - adresboekadresnaam
Achterstraat 31W.W. (Wendelina) Bennink wv Meijer
  terug