Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 47
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 47 (niet bekend) (niet bekend) B-140 B-185
1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0010v van 24 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 47Achterstraat ZZ [staat: bij de vijver van Saeff Hendrix]hof
 
koperJop Jansen c.u.178-00-00 GG
naastligger ten oostenvoornoemde vijver van Saeff Hendrix
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westende hof van Gerryt Pieters* apotheker
naastligger ten noordende lijnbaan
verkoperTiaerd Sioerds c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJop Jansen koopt een hof bij de vijver van Saeff Hendrix. Ten O. die vijver, ten W. de hof van apotheker Gerryt, ten Z. de straat, ten N. de lijnbaan. Gekocht van Tiaerd? Sioerds, voor 178 gg.


 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0236v van 29 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 47Achterstraat ZZ [staat: bij Saeff Hendricx vijver]hof
 
koperPybe Wytses c.u.260-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPetrus Heromi Sybersma
naastligger ten noordende lijnbaan van Evert Ariens
verkoperJop Jansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPybe Wytses koopt een hof met bomen etc. bij Saeff Hendricks vijver. Ten W. Petrus Heromi? Sybersma, ten N. de Lijnbaan van Evert Arjens (Oosterbaan). Gekocht van Jop Jansen voor 260 gg.


 


 


1812 - bewonersadresnaamgegevens
B-140Achterstraat 47Sytske Linsesgeb 1793 ... , ovl 23 feb 1812 HRL; wijk B-140, dv Lenze Johannes en Tjietske Sijbes; BS ovl 1812


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 191 van 24 mei 1813
adressoortbedraggebruik
B-140Achterstraat 47koopaktefl. 10woning B-140
 
verkoperJetske Broers
verkoperMenno Vink
verkoperLysbeth Willems
verkoperJetske Willems
koperBeerent Jans Brameyer


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-140Achterstraat 47Berend Jans Braameyer... (GAH204); id. van wijk B-099; gebruiker is Gerrit A. Krijl, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk B-140; gebruiker is Pieter H. Kerkhoven, timmerknegt, 1814. (GAH204); wed. B.J.B. eigenaresse van perceel nr. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-140Achterstraat 47Pieter Hibbes Kerkhoven... zv Hibbe K, en Wytske Fransen; BS ovl 1828; 1850 overlijdens, ovl 1856, ovl 1888; gebruiker van wijk B-140, timmerknegt, eigenaar is Berend J. Braammeyer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-140Achterstraat 47Berend J Braameyer Pieter H Kerkhoven timmerknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 49Achterstraat 47Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurhuis en erf (28 m²)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3271B-185 (Achterstraat)Hermanus Janswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3271Achterstraat 47 (B-185)Hermanus Janswoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Achterstraat 47Bernardus de Vries


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Achterstraat 47 Bernardus de Vriesstraatmaker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1965 - adresboekadresnaam
Achterstraat 47B. (Bauke) Tichelaar
  terug