Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Anjelierstraat 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Anjelierstraat 26 (niet bekend) (niet bekend) B-147 B-194
 huisnummer lager  huisnummer hoger Anjelierstraat 28 (niet bekend) (niet bekend) B-147 B-193
Naastliggers vanAnjelierstraat 26
ten oostenAnjelierstraat 28
ten zuidenAchterstraat 33
ten zuidenAchterstraat 35
ten westenAnjelierstraat 24
ten noordende Anjelierstraat


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-147Anjelierstraat 26Berend Johannes Pol... wijk B-145; gebruiker Pieter Jurjens wed., gealimenteerd, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-147, wafelbakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-148; gebruiker Jelle C. Overdijk, gealimenteerd, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-147Anjelierstraat 26Berend Pol Berend Pol wafelbakker
B-147Anjelierstraat 28Berend Pol wafelbakker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 54Anjelierstraat 26Berend PolHarlingenkramerhuis en erf (68 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 54Anjelierstraat 28Berend PolHarlingenkramerhuis en erf (68 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-147Anjelierstraat 26Andries Jans Mars... M, en Durkje Baukes; BS huw 1830, ovl 1844; oud 40 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-147; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-147Andries J Mars40 jStavorenm, rooms katholiek, gehuwd
B-147Andries J Mars40 jStavorenm, rooms katholiek, gehuwd
B-147Geertje J Houtsma36 j*Kimswerd [Stavoren]v, rooms katholiek, gehuwd
B-147Geertje J Houtsma36 j*Kimswerd [Stavoren]v, rooms katholiek, gehuwd
B-147Durkje A Mars7 j*Harlingen [Stavoren]v, rooms katholiek, ongehuwd
B-147Durkje A Mars7 j*Harlingen [Stavoren]v, rooms katholiek, ongehuwd
B-147Akke A Mars5 j*Harlingen [Stavoren]v, rooms katholiek, ongehuwd
B-147Akke A Mars5 j*Harlingen [Stavoren]v, rooms katholiek, ongehuwd
B-147Anna MulderStavorenv, rooms katholiek, ongehuwd
B-147Anna MulderStavorenv, rooms katholiek, ongehuwd
B-147Joost J Houtsma67 j*Hauw [Stavoren]m, rooms katholiek, weduwnaar
B-147Joost J Houtsma67 j*Hauw [Stavoren]m, rooms katholiek, weduwnaar


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-147Anjelierstraat 26Jan Andries Maas, overleden op 23 april 18402 mnd, overleden Liemensdijk B 147. (CzOG nr. 30) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-147Anjelierstraat 28Jan Andries Maas, overleden op 23 april 18402 mnd, overleden Liemensdijk B 147. (CzOG nr. 30) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-147Anjelierstraat 26Antje Zacharias Wijngaardengeb 19 nov 1791 Pietersbierum, ovl 27 aug 1864 HRL, huwt met Pieter Klazes Visser, wonende te HRL. 1838, ovl wijk B-137, dv Zacharias W, en Aukje Wijngaarden; BS ovl 1838; 1864 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-147


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 54B-147 (Liemendijk)Johannes Schragewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 54*B-193 (Anjelierstraat)Wed. en erven Johannes Schragewoonhuis
Sectie A nr. 54*B-194 (Anjelierstraat)Wed. en erven Johannes Schragewoonhuis


1895 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
B-147Anjelierstraat 26Woning aan de Liemendijk. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 door notaris Kijlstra..


1895 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
B-147Anjelierstraat 28Woning aan de Liemendijk. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 door notaris Kijlstra..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 54Anjelierstraat 26 (B-194)Eelke Bootsmawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Anjelierstraat 26B. van Seistlandarbeider
Anjelierstraat 26G. van Seisttransportarbeider
Anjelierstraat 28G. v/d Meulenventer
  terug