Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Anjelierstraat 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Anjelierstraat 29 (niet bekend) (niet bekend) B-157 B-210
 huisnummer lager  huisnummer hoger Anjelierstraat 31 (niet bekend) (niet bekend) B-157 B-210
Naastliggers vanAnjelierstraat 29
ten oostenAnjelierstraat 33
ten zuidenAnjelierstraat 31
ten westenAnjelierstraat 27
ten noordenLiemendijk 20a


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-157Anjelierstraat 29Anne Martens Tuingebruiker van wijk B-157; eigenaar is Jan Dirks van Weerd, 1814. (GAH204); UIN, JACOB ROELOFS


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-157Anjelierstraat 29Jan Dirks van Weerd... varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk B-156; gebruiker Geertje Annes, 1814. (GAH204); id. van wijk B-157; gebruiker Anne Martens Tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk B-158; gebruiker Anne Hendriks, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-157Anjelierstraat 29Jan Dirks van Weerd Anne Martens tuin
B-157Anjelierstraat 31Anne Martens tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 39Anjelierstraat 29wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 39Anjelierstraat 31wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis (30 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
B-157Anjelierstraat 29Woning op de Liemendijk. Finaal verkocht op 15 aug 1832 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-157Anjelierstraat 29Dieuwke Baantjer... ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-158, 163, wijk D-136; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-157; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-157Anjelierstraat 29Jan Metzelaar... bev.reg. HRL 1851 wijk B-158, 163, wijk D-136; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk B-157; VT1839; J.M. eigenaar van perceel nr. 62 te HRL, sjouwerman, woonplaats HRL, legger nr. 440, huis en erf, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-157KarremanstraatJan B Metzelaar41 jHarlingenm, protestant, gehuwd, metzelaar
B-157KarremanstraatJan B Metzelaar41 jHarlingenm, protestant, gehuwd, metzelaar
B-157KarremanstraatDieuwke Baantjer41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-157KarremanstraatDieuwke Baantjer41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-157KarremanstraatLupkje Metzelaar15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-157KarremanstraatLupkje Metzelaar15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-157KarremanstraatJantje Metzelaar5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-157KarremanstraatJantje Metzelaar5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-157Anjelierstraat 29Jacoba van der Gaast... ovl 19 mei 1869 HRL, N.H., ongehuwd, zv Mozes vdG en Lolkje Jacobs; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-157, wijk A-051, wijk F-151; oud 45 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk G-209; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 39B-157 (Liemendijk)Cornelis van der Schoot c.u.woonhuis


1863 - bewonersadresnaamgegevens
B-157Anjelierstraat 29Teetske Simons Hoornstra... dv Simon Jacobs H, en Antje Taedes; BS huw 1827, ovl 1830, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk A-054, wijk B-157; oud 50 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-050; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 39B-210 (Anjelierstraat)Jantje Metzelaar, vrouw van C. van der Schootwoonhuis en tuin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5098Anjelierstraat 29 (B-ong)Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot)werkplaats


1923 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 10 dec 1923
B-157Anjelierstraat 29Het huis met steeg en grond aan de Anjelierstraat nos. 29 en 31, in huur bij j., wever. Finaal verkocht op 12 dec 1923 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 450..


1923 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 10 dec 1923
B-157Anjelierstraat 31Het huis met steeg en grond aan de Anjelierstraat nos. 29 en 31, in huur bij j., wever. Finaal verkocht op 12 dec 1923 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 450..


1928 - adresboekadresnaamberoep
Anjelierstraat 31M.Wijkstraschipper
  terug