Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Karremanstraat 1 2-027 2-048 B-166 B-226
Naastliggers vanKarremanstraat 1
ten zuidenKarremanstraat 3
ten westende Karremanstraat
ten noordenLiemendijk 4


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-027Karremanstraat 1huis en molen
eigenaar
gebruikerJan Cornelis
gebruikerOeble Hettes
huurwaarde27-10-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG
grondpacht aan Ruird Pieters erven
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
opmerkingJan Cornelis heeft sijn helft pro deo begeert
opmerkingOeble Hettes helfte


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-027Karremanstraat 1noordermolen en het huis, de
eigenaar
gebruikerJan Cornelis
gebruikerOeble Hettes
huurwaarde27-10-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG
opmerkingjan cornelis heeft sijn helft pro deo begeert
opmerkingoeble hettes voor sijn helft
aansl. huurw. voldaan2-9-1720
opmerking1720 den 2 september voor de helft betaelt 5-10-0
grondpacht aan Ruird Pieters erven
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
aansl. grondp. voldaan1-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-027 Karremanstraat 1de noordermolen en huis
eigenaar van 1/2 Oeble Hettes
eigenaar van 1/2 Meyle Symons
gebruikerOeble Hettes 1/2
huurwaarde27-10-00 CG
aanslag huurwaarde04-11-08 CG
gebruikerMeyle Symons 1/2
huurwaarde27-10-00 CG
aanslag huurwaarde04-11-08 CG
grondpacht aan Jelte Ruirds
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-027 Karremanstraat 1de noordermolen en huis
eigenaar
gebruiker 1/2 Meyle Simons
huurwaarde27-10-00 CG
aanslag huurwaarde04-11-10 CG
gebruiker 1/2 Claas Willems
huurwaarde27-10-00 CG
aanslag huurwaarde04-11-10 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0126v van 9 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 1, het perceel ten van dit perceel, wordt genoemd als
 
koperHendrik Hendriks, gehuwd metbontwever320-00-00 CG
koperAntje Anthonis
huurderFrans Adriaans
verkoper enSelis Symons Stijl
verkoperSymon Symons Stijl
verkoper enJelle Symons Stijlkoopman en bontreder
verkoperGijsbertus Wildschut, gehuwd metkoopman en bontreder
verkoperAntje Symons Stijl


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0126v van 9 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 1Karremanstraat OZhuis
 
koperHendrik Hendriks, gehuwd metbontwever320-00-00 CG
koperAntje Anthonis
huurderFrans Adriaans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenHendrik Tijssen
verkoper q.q.Seerp Wildschut, curator overkoopman en bontreder
verkoper enSelis Symons Stijl
verkoperSymon Symons Stijl
verkoper enJelle Symons Stijlkoopman en bontreder
verkoperGijsbertus Wildschut, gehuwd metkoopman en bontreder
verkoperAntje Symons Stijl


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0102v van 3 apr 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 1, het perceel ten van dit perceel, wordt genoemd als
 
koperEnne Minnes Mosselaar wijnhandelaar364-00-00 GG
huurderPieter Sioerds c.u.30-00-00 CG
verkoperJeltie Minnes, weduwe vanAmsterdam
verkoperwijlen Claas Claasen


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0102v van 3 apr 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 1Karremanstraathuis
 
koperEnne Minnes Mosselaar wijnhandelaar364-00-00 GG
huurderPieter Sioerds c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostende tuin van vroedsman Saco Sibisma
naastligger ten zuidenLiemendijk
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenJan Oenes c.s.
verkoperJeltie Minnes, weduwe vanAmsterdam
verkoperwijlen Claas Claasen


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0001r van 28 apr 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 1Karremanstraat OZhuis
 
koperPyter Sjoerds, gehuwd metmr. bontwever509-12-00 CG
koperGepke Gerbens
naastligger ten oostende tuin van de erfgenamen van wijlen Saco Sybisma
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenJan Oenes c.s.
verkoperEnne Minneswijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Sjoerds, mr. bontwever x Gepke Gerbens


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-027 Karremanstraat 1Symon Meyles, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal07-00-00 CG
2-027 Karremanstraat 1Jan Oenes, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal07-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-027 Karremanstraat 1de noordermolen en huis
eigenaar
gebruiker 1/2 Symon Meyles
huurwaarde27-10-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
gebruiker 1/2 Jan Oenes
huurwaarde27-10-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0197r van 27 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 1, het perceel ten van dit perceel, wordt genoemd als
 
koperHeere Harmens, gehuwd metmr. bontwever405-00-00 GG
koperLeentie Ages
huurderPieter Sjoerds c.u.
verkoperPieter Sjoerds, gehuwd met
verkoperGepke Gerbens


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0197r van 27 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 1Karremanstraat OZhuis
 
koperHeere Harmens, gehuwd metmr. bontwever405-00-00 GG
koperLeentie Ages
huurderPieter Sjoerds c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gabe Sibersma
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenhet molenaarshuis
verkoper q.q.Gijsbert Wildschut, reversaalbriefhouder vankoopman en fabrikant
verkoperPieter Sjoerds, gehuwd met
verkoperGepke Gerbens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Harmens, mr. bontweever x Leentie Ages, kopen schoone huisinge c.a. in de Karremansstraet, bewoond door Pieters Sjoerds c.u. Geen grondpacht. Ten O. Gabe Sibersma erven, ten Z. de Liemendijk, ten W. de Karremansstraet, ten N. het molenaershuys. Indeling van het huis. Gekocht van Gijsbert Wildschut, koopman en fabriequer, cessie hebbende van Enne Minnes op sekere reversaalbrief leggende ten profijte van laatst gemelde, ten laste van Pieter Sjoerds en Gepke Gerbens, voor 405 gg.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0120v van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenstadsvesten


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-048 Karremanstraat 1D van der Wey3-00-00 CGhuis en moolen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-166Karremanstraat 1Dirk Hansen van der Wey... ovl 1841, ovl 1846; eigenaar van wijk A-202, eigenaar en gebruiker wijk A-203, id. van wijk B-165 en wijk B-166, rogmolenaar, id. van wijk B-172 (is de Noordermolen), 1814; (B-204); D.H. vdW. en Elisabeth Pieters van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-166Karremanstraat 1Dirk van der Wey Dirk van der Wey rogmolenaarsknegt


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 155 en 162 van 21 nov 1821
adressoortbedraggebruik
B-166Karremanstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 4855wind-, rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, huis B-165 en B-166, woning A-202 en stalling A-203
 
verkoperDirk Hanses van der Wey
koperInne Innes Wyga
koperJacob Wyga


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 26Karremanstraat 1Age Heeres BakkerHarlingenhuis en erf (63 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-166Karremanstraat 1Tjetje van der Weideoud 47 jaar, geb St Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk B-166; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-166Karremanstraat 1Wybe Bruins Monsma... 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-109, supp wijk G-437; oud 50 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk B-166; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-166KarremanstraatWiebe B Monsma50 jArumm, protestant, gehuwd
B-166KarremanstraatTjetje van der Weide47 jSt Jacobv, protestant, gehuwd
B-166KarremanstraatBruin Monsma19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-166KarremanstraatPieter Monsma13 jSt Annam, protestant, ongehuwd
B-166KarremanstraatJan Monsma6 jSt Annam, protestant, ongehuwd
B-166KarremanstraatRigtje Monsma11 jSt Annav, protestant, ongehuwd
B-166KarremanstraatElske Monsma9 jSt Annav, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-166Karremanstraat 1Aaltje Ages Bakker, overleden op 8 april 184140 jr, overleden Karremanstraat B 166, vrouw van Jan Jacobs de Vries, werkman, moeder van minderjarige Jacob, Age, Hermanus en Anna Jans de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-166Karremanstraat 1Jantje Folkerts Bolleman, overleden op 12 september 184137 wk (geb, 24/11/1840), overleden Liemendijk B 166. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 144) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-166Karremanstraat 1Antje Ymes de Groot... BS huw 1819, ovl 1831, huw 1844, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 bev.reg. HRL 1851 wijk D-131, 139, 144, wijk B-166; geb 9 mrt 1796, ged 27 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv IJme Jakobs de Groot en Gooikje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-166Karremanstraat 1Wilhelmina Meyer... dv Hendrik M, en Anna Gerbens Postma/Houtsma; BS huw 1817, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-168, wijk B-166; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-195; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 26B-166 (Karremansstraat)Andries Magrwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 01 nov 1872
B-166Karremanstraat 1Een huis met erf c.a. in de Karremanstraat, in gebruik bij de wed. M. van der, Mei. Provisioneel verkocht op 6 nov 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 15 nov 1872
B-166Karremanstraat 1Een huis met erf c.a. in de Karremanstraat, in gebruik bij de wed. M. van der, Mei. Finaal verkocht op 20 nov 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 446..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 26B-226 (Karremanstraat)Eeltje Fluitmanwoonhuis


1892 - variaadresbronbericht
Karremanstraat 1Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Sjabertus Broersma een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk B no. 226 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 26Karremanstraat 1 (B-226)Jelle K. Jagerwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 1IJ. de Vrieslikeurstoker
  terug