Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Liemendijk 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Liemendijk 14 (niet bekend) (niet bekend) B-172 B-219
1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-172Liemendijk 14Dirk Hansen van der Wey... wijk A-202, eigenaar en gebruiker wijk A-203, id. van wijk B-165 en wijk B-166, rogmolenaar, id. van wijk B-172 (is de Noordermolen), 1814; (B-204); D.H. vdW. en Elisabeth Pieters van der Post, beide van HRL, zijnde de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-172Liemendijk 14Elisabeth Klases van der Weygeb 1774 Tzum, ovl 9 feb 1814 HRL; wijk B-172, dienstbaar; BS ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-172Liemendijk 14D van der Weij D van der Weij noordermolen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 36Liemendijk 14Hendrik ModdersHarlingentuinmanplaisiertuin (270 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-172Liemendijk 14Klaas Asjes... Vst 8 jan 1862 uit Almenum, dv Beert A, (gk), en Albertje Jans (gk); bev.reg. HRL 1851 wijk A-010, wijk B-172-supp wijk E-332, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2685B-172 (Liemendijk)Sjoerd Zaagsmawoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
B-172Liemendijk 14Rinke Berends Oorthuis... Berend O, en Beitske Bakker; BS huw 1820, huw 1822, huw 1834, ovl 1836, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-172, wijk A-131; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, molenaar, wijk B-165; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4060B-219 (Liemendijk)IJbe Bolman, erfpachterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4329Liemendijk 14 (B-223)Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol)woonhuis


1910 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 19 aug 1910
B-172Liemendijk 14Het huis met tuin aan de Liemendijk no. 14, in huur bij e., wijga. Finaal verkocht op 24 aug 1910 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 535..


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Liemendijk 14 Dirk van Seijsttuinknecht
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700


1965 - adresboekadresnaam
Liemendijk 14M. (Mieke) Breidenbach wv Beuker
  terug