Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Havenplein 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Havenplein 1 8-036 8-037 C-002 H-311


Huisnaam in: 1832
Gebruik:
Naam: het zeekantoor
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-036 Havenplein 1huis
eigenaarjuffr. Nauta
gebruikerDaniel Heins
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-036 Havenplein 1huis
eigenaarvrouw Nauta
gebruikerDaniel Heins
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-036 Havenplein 1huis
eigenaarDiaconie deser Stede
gebruikerD. Heins
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0012va van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 1Havenplein [staat: aan de Havenpoort]huis
 
koper provisioneelGijsbertus Wildschut koopman1000-07-00 GG
koper provisioneelDirk Douwes Siderius mr. blauwverver
bewonerDaniel Heinskastelein
huurder289-00-00 CG
naastligger ten oostenGrietje Obbes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Symon Pieters Persijn
naastligger ten zuidenHavenplein [staat: straat]
naastligger ten westenhaven
naastligger ten noordenhaven
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie*
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Verkoop van het huis Leeuwenburg provisioneel.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 14ra van feb 1731 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Havenplein 1(finale veiling) "(decreet) De verkoop van het huis Leeuwenburg, verhuurd aan en gebruikt door de Friese Admiraliteit en bewoond door kastelein Daniel Heins. Ten O. Grietje Obbes wv Symon Pieters Persijn, ten W. en N. de haven, ten Z. de straat. Gekocht van de diaconen v.d. Gereformeerde gemeente. Geboden door Seerp Dirks- en Gijsbertus Wildtschut, voor 1025 gg.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0013va van 4 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 1Havenplein [staat: aan de Havenpoort]huis
 
koper provisioneelSeerp Dirks Wildschut 1025-07-00 GG
koper provisioneelGijsbertus Wildschut
bewonerDaniel Heinskastelein
huurder289-00-00 CG
naastligger ten oostenGrietje Obbes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Symon Pieters Persijn
naastligger ten zuidenHavenplein [staat: straat]
naastligger ten westenhaven
naastligger ten noordenhaven
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-036 Havenplein 1huis
eigenaarde Admiraliteit
gebruikerDaniel Heins
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-10 CG


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-037 Havenplein 1 de Admiraliteit0-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-002Havenplein 1Johannes Coenraad Metzlar... van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 18:0:0 (GAH650); gebruiker van wijk C-002, deurwaarder; eigenaar is Marine, zeekantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk C-015; eigenaar is H. Gonggrijp ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-002Havenplein 1 de Marine zeekantoor
C-002Havenplein 1J C Metzlar deurwaarder


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2035Havenplein 1Lands Domeinenhuis (260 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 09 mrt 1832
C-002Havenplein 1Domaniaal gebouw, huizinge cum annexis, genaamd het zeekantoor . Finaal verkocht op 21 mrt 1832 door notaris S.S. Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-002Havenplein 1Wopkje Jelles van der Laan... 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-124; oud 45 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk C-002; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-002Bij de HavenspoortWopkje van der Laan45 jMolquerumv, protestant, weduwe, naaister
C-002Bij de HavenspoortAntje de Groot19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-002Bij de HavenspoortIemkje de Groot15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-002Havenplein 1Grietje Beilgeb 1787 Dokkum, ovl 2 mrt 1853 HRL, huwt met Lambertus Zeverijn, logementhoudster, dv Sako Meinderts B, ., en Aaltje Martens Smit; BS ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-002


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2035C-002 (Havensplein)de Stad Harlingenkaserne


1862 - variaadresbronbericht
Havenplein 1Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'Douanekantoor


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2035H-311 (Havenplein)Gemeente Harlingengebouw (vroeger kazerne)


1884 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Havenplein 1 (zuidgevel), HarlingenHavenplein 1 (zuidgevel)Metzelaar, ir. W.C.in elkaar gevlochten letters 'W C M 'De inscriptie in de steen vormen de initialen van de architect van het pand, de heer ing. W. C. Metzelaar. Deze was ingenieur bouwkundige van gerechtsgebouwen. Een van zijn bouwwerken in Friesland is het uit 1870 stammende 'Huis van Opsluiting en Tuchtiging' aan het Blokhuisplein te Leeuwarden, thans als gevangenis Leeuwarden bekend.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4537Havenplein 1 (H-311)de Staat (Justitie)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Havenplein 1 Sietze van der Zeerijksveldwachter
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Havenplein 1M.Meijerconcierge kantongerecht


1930 - kentekenadresnaam
B-15063
Havenplein 1Jelle Broersma


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Belastingen, Rijks427Ontvanger der registratie en domeinen


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Belastingen, Rijks735Komm. Verif. der invoerrechten en accijnzen (ambtenarenwacht)


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 1Bevrachtingscommissie861Agentschap


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Belastingen, Rijks735Komm. Verif. der invoerrechten en accijnzen (ambtenarenwacht)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Belastingen, Rijks615Ontv. d. dir. Belast., Invoerr. en Acc. (Ambtenarenwacht)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Belastingen, Rijks735Verif. der invoerr. en acc. (ambtenarenwacht)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Belastingen, Rijks615Ontv. d. Dir. Belast., Invoerr. en Acc. (Ambtenarenwacht)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Belastingen, Rijks735Verif. der invoerr. en acc. (ambtenarenwacht)


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Belastingen, Rijks615Ontv. d. Dir. Belast., Invoerr. en Acc. (Ambtenarenwacht)


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Belastingen, Rijks735Verif. der invoerr. en acc. (ambtenarenwacht)


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Havenplein 1rijksmonument 20383 1884
  terug