Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Havenplein 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Havenplein 3 8-035 8-036 C-003 H-312


Huisnaam in: 0
Gebruik: logement
Naam: frisia
Kwartier/wijk H-312
Verkoper:
Koper/eigenaar: hangoor, f


Huisnaam in: 1763
Gebruik:
Naam: het wapen van amsterdam
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1839
Gebruik: huis en logement
Naam: het wapen van amsterdam
Kwartier/wijk
Verkoper: posthuma, sikke en jacobus
Koper/eigenaar: schenkius, pieter nicolaas


Huisnaam in: 1843
Gebruik: huis en logement
Naam: het wapen van amsterdam
Kwartier/wijk
Verkoper: schenkius, pieter nicolaas
Koper/eigenaar: zwaagstra, tjebbe cornelis


Huisnaam in: 1853
Gebruik: huis en logement
Naam: friso
Kwartier/wijk
Verkoper: zwaagstra, tjebbe cornelis
Koper/eigenaar: poll, jan


Huisnaam in: 1877
Gebruik: huis en logement
Naam: friso
Kwartier/wijk
Verkoper: poll, jan
Koper/eigenaar: mulder,reinder
- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Havenplein 3, HarlingenHavenplein 3F. BraaksmaHoop, dehotel café restaurant


1644 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Havenplein 3 (zuidgevel), HarlingenHavenplein 3 (zuidgevel)A, I'ANNO 1644'
afbeeldingen van een zandloper, een kompas en nog een zandloper
'I', een wapen, 'A'
Bij de brand op 4 april 1985 is deze steen zoekgeraakt.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-035Havenplein 3huis
eigenaarwed. Pieter IJsbrands
gebruikerJan Minnes cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-035Havenplein 3huis
eigenaarwed. Pieter IJsbrands
gebruikerHessel Doekes cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan9-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-035 Havenplein 3huis
eigenaarwed. Pyter IJsbrands
gebruikerHessel Doecles cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-035 Havenplein 3huis
eigenaarerven wed. Symon Pyters
gebruikerwed. Symon Pyters c.s.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-035 Havenplein 3huis
eigenaarerv. Symon Pytters
gebruikererv. Symon Pytters cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0279r van 28 mei 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 3Havenpoort, bij de1/2 huis
 
koperPyter Lensius mr. chirurgijn180-00-00 GG
huurderJarig Cornelis e.a.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHavenplein [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2IJsbrand Joosten Gonggrijpmr. bakker
verkoper van 1/2Rinia Joosten Gonggrijp, als erfgenamen vanmr. bakker
wijlen vroedsman Joost Gonggrijp, gehuwd geweest met
wijlen Baukje IJsbrands Persijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Lensius, mr. chirurgijn koopt 1/2 huis bij de Havenspoort, door meerderen bewoond. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van mr. bakkers IJsbrand en Rinia Joosten Gonggrijp, als erven van hun ouders wl. mede-vroedschap Joost Gonggrijp x Baukje IJsbrands Persijn.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0256v van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 3Havenplein NZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
koperHendrik Arjaans Tamsma, gehuwd met1520-00-00 CG
koperTrijntje Gorryts Kingma
huurderJaarig Cornelis
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperP. Lensiusmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Arjaans Tamsma x Trijntje Gerryts Kingma kopen huis bij de Havenspoort, thans bewoond door Jarig Cornelis en meer andere. Met onderhoud van de achterwal. Geen naastliggers genoemd. Geen grondpacht. Gekocht van mr. chirurgijn P. Lensius voor 1500 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-036 Havenplein 3Hendrik A Tamsma4-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-003Havenplein 3Pieter Schenkius... wed. erven, 1814. (GAH204); oud 46 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk C-003; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-003Havenplein 3T. A Schattenbergeigenaar en gebruiker van wijk C-003, kastelein, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-240, tuin, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-003Havenplein 3T A Schattenberg T A Schattenberg kastelein


1815 - variaadresbronbericht
Havenplein 3Leeuwarder Courant 4 januariBekendmaking. De ondergeteekende, wonende in het Amsterdammer Veerhuis, bij de Havenspoort, te Harlingen, alwaar de Beurtman op Amsterdam afvaart, recommandeert zich in de gunst van de geëerde reizigers, zoo in het logeren, als met het arriveren der nachtschuiten, hij zal, zoo veel mogelijk, bijbrengen tot genoegen geving aan die hem met hunne gunst gelieven te verëeren. T.A. Schattenberg, kastelein.


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 12 en 24 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
C-003Havenplein 3provisionele en finale toewijzingfl. 1116huis en logement genoemd het Wapen van Amsterdam C-003 en grond H-240
 
verkoperTobias Aloisius Schattenberg
koperMink Klaases Stolte


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 van 5 feb 1819
adressoortbedraggebruik
C-003Havenplein 3koopaktefl. 1600huis C-003
 
verkoperSchelte Tjepkes Blok
koperCornelis Piers Draisma
koperTeatske Uilkes Dijkstra


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 292 van 15 nov 1824
adressoortbedraggebruik
C-003Havenplein 3koopaktefl. 800a) huis en logement bij de Havenpoort C-003
 
verkoperMink Klazes Stolte
koperSikko Posthuma
koperJacobus Posthuma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2034Havenplein 3Jacob Posthuma en mede E.Harlingenhoutkoperhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-003Havenplein 3Harmen Sjoerds Dijkstra... brugman in 1851, zv Sjoerd Pieters D, en Grietje Harings; BS huw 1829, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk C-003; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sluiswachter, wijk C-004; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-003Havenplein 3Minke Tjerks van der Zee... vdZ, en Baukje Vogelzang; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1829, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk C-003; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-004; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-003Havenplein 3J F Hemminga stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-003Bij de HavensbrugPieter Schenkius46 jTerschellingm, protestant, gehuwd, herbergier
C-003Bij de HavensbrugFetje Tichelaar39 jAlmenumv, protestant, gehuwd
C-003Bij de HavensbrugPieter Schenkius18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, zeeman
C-003Bij de HavensbrugSimon Schenkius15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 252 van 23 okt 1843
adressoortbedraggebruik
C-003Havenplein 3koopaktefl. 1300huis en logement C-003
 
verkoperPieter Nicolaas Schenkius
koperTjebbe Cornelis Zwaagstra (te Heerenveen)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2034C-003 (Havensplein)Jan Pollwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2034H-312 (Havenplein)Louw Balkstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4536Havenplein 3 (H-312)Carl G. Koenigwoonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Havenplein 3Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenplein 3Jan J. Roos80Hôtel, verhuurder v. zeevolk


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenplein 3Jan J. Roos80Hôtel, verhuurder v. zeevolk


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Havenplein 3 Jan Rooslogementhouder
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenplein 3Jan J. Roos80Hôtel, verhuurder v. zeevolk


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenplein 3Jan J. Roos80Hôtel, verhuurder v. zeevolk


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 3Jan J. Roos80Hôtel, Verh. v. zeevolk


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 3J.J. Roos80Hôtel, Verh. v. zeevolk


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 3J.J. Roos80Hôtel, Verh. v. zeevolk


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 3J.J. Roos80Hôtel, Verh. v. zeevolk


1928 - adresboekadresnaamberoep
Havenplein 3R.Smithotelhouder


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 3U. Boomsma190Hotel de Hoop


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.U. Boomsma731Hotel de Hoop


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.U. Boomsma731Hotel de Hoop


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.U. Boomsma731Hotel de Hoop


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.U. Boomsma731Hotel de Hoop


1965 - adresboekadresnaam
Havenplein 3F. (Fetzen) Braaksma
  terug