Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 9 8-006 8-006 C-014 C-008


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 9, Harlingen
1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0266r van 26 mrt 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 9Vismarkt, bij de oude1/5 huis en erf
 
koperCornelis Syourdts Bonck grootschipper500-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
eerdere bewonerwijlen oud burgemeester Allert Jacobs
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenMarij Jan Vlys
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenoud burgemeester Allert Jacobs
verkoperGilles Fransen RuysharingkoperAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Syourdts Bonck, grootschipper, koopt 1/5 huis en erf bij de oude Vismarkt van wl. oud-burgemeester Allert Jacobs. Grondpacht (voor 1/1) 3 cg aan de Stad. Ten O. Marij Jan Wijs en een steeg, ten W. wl. Allert Jacobs x Aelcke Freercx. Gekocht van haringkoper te Amsterdam Gilles Frans Ruys voor 500 GG.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0152v van 29 aug 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 9Grote Bredeplaats NZ [staat: oude vismarkt]voor- en achterhuis en plaats met het eigendom van een vrije steeg strekkende na
 
koperIsbrant Aarnts c.u.1050-00-00 GG
naastligger ten oostenLolk, gehuwd met?
naastligger ten oostenHero Jans
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Vismarkt]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenburgemeester Laes Laesen
naastliggersteeg
verkoperDoets Jans, weduwe van
wijlen Jan Reyns, gesterkt met
Jan Jans de jonge
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrant Aerns c.u. kopen een voor- en achterhuis en een gemack wat daaraan behoort, nz. Oude Vismarkt, met de eigendom van een vrije steeg die er bij hoort, strekkende naar de Noorderhaven. Ten O. Lolk Hero Jans, ten N. de burgemeester Laes Laesen, ten N. de Noorderhaven. Geen grondpacht. Gekocht van Doet? Jans wv Jan Reyns, voor 1050 gg.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0031r van 13 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 9Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat naast de oude vismarkt]voor- en achterhuis met plaats en een eigen steeg
 
koperSymon Jansen Codde, gehuwd met1085-00-00 GG
Maritie Doedes
naastliggersteeg naar de Noorderhaven
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van burgemeester Here Jansen
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenhet groot veerschippers gilde huis bewoont door Alle Jansen
naastligger ten noordenoud burgemeester Laes Laessens
verkoperIsbrant Aerns, gehuwd met
Trijntie Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Jansen Codde, capitein x Maritie Doedes, te A`dam, koopt een huis, voorhuis, voorplaets, achterhuis en achterplaets, nz. Voorstraat naast de Oude Vismarkt en strekkende noordwaarts tot aan het huis van oud-burgemeester Laes Laesen, met een vrije steeg noordwaarts naar de Noorderhaven. Ten O. wd. en erven burgemeester Here Jansen, ten W. het Groot Veerschippers Gilde huis dat nu bewoond wordt door Alle Jans. Geen grondpacht. Gekocht van Isbrant Aerns x Trijntie Pyters, voor 1085 gg.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0086v van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 9Grote Bredeplaats NZ [niet vermeld][huis met voor- en achterhuis en plaats strekkende noordwaarts tot aan het huis v
 
koperJillis Hendricx Schenkel, gehuwd metmr. chirurgijn1085-00-00 GG
Sepk Goris
toehaakeen rozenobel
naastligger ten oostende weduwe van Here Jansens
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Oude Vismarkt]
naastligger ten westenAlle Jansen
naastligger ten noordensteeg noordwaarts tot aan de haven
naastligger ten noordenoud burgemeester Laes Laesens
verkoperMaritie Doedes, weduwe van
wijlen Symen Janssen Coddekapitein te water
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Gillis Hendricx Schenkel, chirurgijn x Sepk Goris kopen een huis, voorhuis, voorplaats, achterhuis, achterplaats strekkende noordwaards tot aan oud burgemeester Laes Laesen, met de vrije toebehorende steeg noordwaards tot de haven of straat. Ten O. wd. Here Jansen, ten Z. de oude vismarkt, ten W. Alle Jansen, ten N. Laes Laesen. Geen grondpacht. Gekocht van Maritie Doedes wd. Symen Janssen Codde, in leven capitein te water, voor 1085 GG en een rosenobel in specie.


 


 


 


 


 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0049v van 21 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 9Grote Bredeplaats NZ [niet vermeld]huis
 
koperPycke Tjeerdts, gehuwd metwijdschipper1721-12-00 GG
Antie Jans
naastligger ten oostenNanne Keympes
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westenhet huis genaamd het Zeepaard
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWillemcke Jilles Schenkel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPycke Tjeerdts, wydschipper x Antie Jans koopt een huis met loods en plaets nz. Grote Bredeplaats. (Met beschrijving). Het strekt van voren tot aan de keuken van wd. Hendrick Michiels en heeft vrije waterlossing onder die keuken door naar de Noorderhaven. Geen grondpacht. Ten O. Nanne Keimpes, ten Z. de Grote Bredeplaats, ten W. 'het Zeepaard'. Gekocht van Willemke Jilles Schenkel, voor 1721 gg.


 


 


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0237v van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 9Grote Bredeplaats NZ [staat: Brede plaats]huis
 
koper van 1/2Tjeerdt Piekes 734-02-00 GG
koper van 1/2Ruyrdt Tjeerdts
naastligger ten westenhet huis genaamd het Zeepaard
naastligger ten oostenMinne Jeyes mr. kuiper
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Brede plaats]
naastligger ten noordende keuken van Hendrick Michiels
huurderGerryt Jansen de Jonge c.u.mr. chirurgijn40-00-00 GG
verkoper van 5/48Sibbel Tjeerdts, gehuwd met
verkoper van 5/48Pieter Lieuwes
verkoper van 1/32Antie Asmus, gehuwd met
verkoper van 1/32Aucke Jochumsmr. schoenmakerFraneker
verkoperde erfgenamen van Pieke Tjeerdtswijdschipper
verkoperYttie Tjeerdts
verkoperJacob Andriessmalschipper
verkoperBerber Andries, weduwe van
verkoperwijlen Haringh Jansensmalschipper
verkoperClaeske Andries, gehuwd met
verkoperSymen Jacobs
verkoperLijsbeth Andries, gehuwd met
verkoperJan Jansensmalschipper
erflaterwijlen Antie Jans, weduwe van
erflaterwijlen Pieke Tjeerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerdt Piekes en Ruurd Tjeerdts kopen 61/96 van een huis, waarvan zij samen al 35/96 deel bezitten. Ten O. mr. kuiper Minne Jeyes, ten Z. de Bredeplaats, ten W. het huis het Zeepaerd, ten N. de keuken van Hendrick Michiels. Gekocht van Sibbel Tjeerdts x zeeman Pytter Lieuwes voor 5/48, en Antie Asmus x mr. schoenmaker Aucke Jochums voor 1/32 als erven van wijdschipper Pieke Tjeerdts. Sibbel Tjeerdts is bovendien erfgenaam van Yttie Tjeerdts x smalschipper Jacob Andries, Berber Andries wv Haringh Jansen Both, Claeske Andries x Symen Jacobs en Lijsbert Andries x smalschipper Jan Jansen, als erven van Antie Jans wv Pieke Tjeerdts, ieder voor 1/8.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-006Grote Bredeplaats 9huis
eigenaarRuird Tieerds erven
gebruikerFeye Jansen cum sociis
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-006Grote Bredeplaats 9huis
eigenaarRuird Tjeerds erven
gebruikerPieter Wygers cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-6-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-006 Grote Bredeplaats 9huis
eigenaarRuird Tjeerds erven
gebruikerPyter Wygers cum sociis
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0384r van 21 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 9Grote Bredeplaats NZ [staat: Brede Plaats]huis
 
koperSymon Fockes, gehuwd metkoopman1000-00-00 CG
koperTjietske Tjallings
naastligger ten oostende erfgenamen van Minne Jeies
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Brede Plaats]
naastligger ten westenhuis genaamd het Zeepaerd
naastligger ten noordende keuken van de erfgenamen van Hendrik Mighiels
verkoper van 1/5Geertie Jacobs, gehuwd met
verkoper van 1/5Egbert Pieters
verkoper van 1/5Maertje Cornelis, weduwe van
verkoper van 1/5wijlen Pieter Wiegers
wijlen Pieke Ruirds, eerste echtgenoot
verkoper van 1/5Grietie Pykes, dochter
verkoper van 2/5Sipkjen Ruirds, weduwe van
verkoper van 2/5wijlen Dirk Sipkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Fockes x Tjietske Tjallings koopt fraai huis op de Grote Bredeplaats. Ten W. 'het Zeepaerd', ten O. Minne Jeyes, ten Z. de Breedeplaats, ten N. Hendrik Michiels. Gekocht van Geertie Jacobs x Egbert Pieters voor 1/5, Maertje Cornelis wv Pieter Wiegers als moeder van haar dochter Grietie Piekes bij haar 1e man Pieke Ruurds voor 2/5 en Sipkjen Ruurds wv Dirk Sipkes ook voor 2/5.


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-006 Grote Bredeplaats 9huis
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerSymon Fokkes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-006 Grote Bredeplaats 9huis
eigenaarwed. Simon Fokkes
gebruikerwed. Simon Fokkes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


 


 


 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0114v van 23 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 9Grote Bredeplaats NZ [staat: Brede plaats bij de blauwe trappen]huis en tuintje
 
koperjuffer Gezina Catharina Tencking 2200-00-00 CG
koperjuffer Johanna Rebecca Tencking
naastligger ten oostenCoenraad Ostwald
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: brede plaats]
naastligger ten westenFocke Jans
naastligger ten noordenDirk Dirks
naastligger ten noordenEdger Dirks
verkoperRoelof Tjerksbontwever


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0173r van 18 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 9Grote Bredeplaats NZ [staat: Bredeplaats bij de blauwe trappen]huis en tuin
 
koperPieter van Arum, gehuwd metkoopman1460-00-00 GG
koperAntje Hanzes
naastligger ten oostenCoenraad Oswald
naastligger ten zuidenBreedeplaats
naastligger ten westende weduwe van Focke Jans
naastligger ten noordenDirk Dirks
naastligger ten noordenEdsger Dirks
verkoperJohanna Rebacca Tenckink


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0173r van 18 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 9Grote Bredeplaats NZ [staat: Bredeplaats bij de blauwe trappen]huis en tuin
 
koperPieter van Arum, gehuwd metkoopman1460-00-00 GG
koperAntje Hanzes
naastligger ten oostenCoenraad Oswald
naastligger ten zuidenBreedeplaats
naastligger ten westende weduwe van Focke Jans
naastligger ten noordenDirk Dirks
naastligger ten noordenEdsger Dirks
verkoperJohanna Rebacca Tenckink


 


 


 


 


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0164v van 28 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 9Grote Bredeplaats NZ bij de blauwe trappenhuis
 
koperRein Wybes de Jong oud houtzaagmolenaar en koopman1406-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van H. Gonggrijp
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenherberg het Zeepaard
naastligger ten noordenJentje de Vries
verkoperSibrand Hingst, curatorkoopman
verkoperPieter Sjoerds Hannema, curatoren overkoopman
minderjarige kinderen van Pieter van Arumkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Wybes de Jong, oud-houtzaagmolenaar onder Midlum, koopt een huis omtrent de Blauwe Trappen, door Pieter van Arum als eigenaar metterdood ontruimd. Ten O. wd. H. Gonggrijp, ten W. de herberg 'het Zeepaard', ten Z. de straat, ten N. Jentie de Vries. Gekocht van de kinderen van Pieter van Arum.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-006 Grote Bredeplaats 9Rein Wybes erven4-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
C-014Grote Bredeplaats 9Johanna Strobandgeb 26 jun 1811 HRL, ovl 20 sep 1812 HRL; wijk C-014, dv Johannes S, en Catharina Elisabeth de Haas; BS geb 1811, ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-014Grote Bredeplaats 9Ienskje de Jonggeb 1769 onder Midlum, ovl 21 jun 1826 HRL, dv Rein Wybes en Martje Hanses de Jong; BS ovl 1826; eigenaar en gebruiker van wijk C-014, renteniersche, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-014Grote Bredeplaats 9Janskje de Jong Janskje de Jong renteniersche


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 94 en 101 van 25 okt 1826
adressoortbedraggebruik
C-014Grote Bredeplaats 9provisionele en finale toewijzingfl. 87huis C-014
 
verkoperAbraham Fredriks de Ruiter
koperHendrik Rikmers


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 503Grote Bredeplaats 9Cornelis Jans TevisHarlingenkoopvaardij kapiteinhuis en erf (230 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-014Grote Bredeplaats 9Jan Cornelis Teves, overleden op 13 februari 1833schipper Grote Bredeplaats C 14, overleden in Indische Zee op terugreis naar vaderland, man van Maaike Thomas van Slooten, vader van minderjarige Cornelis, Thomas, Taeves en Sophia-Maria Jans Teves. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-014Grote Bredeplaats 9Anna Maria/Margareta IJsenbeek... ovl 11 nov 1858 HRL, ongehuwd, DG, dv Claas IJ, en Sijtske Heins; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk C-014, 201, wijk E-287; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, modemaakster, wijk C-078; VT1839; geb 18 sep ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-014Grote Bredeplaats 9Eelkje Klaases IJsenbeek... ovl 19 nov 1858 HRL, ongehuwd, DG, dv Claas IJ, en Sijtske Heins; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk C-014, 201, wijk E-287; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, modemaakster, wijk C-078; VT1839; geb 1 feb ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-014Grote Bredeplaats 9Maike J Tevesoud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-014; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-014Grote Bredeplaats 9Sipkje Abes Wyma... ovl 1850; 1864 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-179; won. HRL. 1839, oud 71 jaar. geb Almenum, wijk C-014; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-014BreedeplaatsMaike Jans van* Slooten [Teves]41 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
C-014BreedeplaatsTevis [Jan] T Teves16 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-014BreedeplaatsSophia [Seria] M Teves8 jRotterdamgezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-014BreedeplaatsAntie C de Vries20 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-014BreedeplaatsSipkje Abes71 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
C-014BreedeplaatsJan Fontein Tuinhout22 jWorkumgezin 2, m, protestant, ongehuwd, fabrikant


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-014Grote Bredeplaats 9Jetske Lolcama... in 1812, dv Wiebe L, en Trijntje Sieswerda; BS ovl 1863; BS Franeker huw 1812, bev.reg. HRL 1851 wijk C-014; oud 47 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-036; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 503C-014 (Grote Breedeplaats)erv. Cornelis J. Teveswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3121C-008 (Grote Breedeplaats)Maaike T. van Slootenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3121Grote Bredeplaats 9 (C-008)Jacobus W. Schipperswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 9 Herman Doewesontvanger R.D.B.
vorige grondslagf. 2900
huidige grondslagf. 3100


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 9G. (Georgius) Jepkema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 9rijksmonument 20354


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9697Grote Bredeplaats 9
  terug