Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 31
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 31 7-120 7-126 C-025 C-019
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rinnertspijp 8 7-ong 7-ong C-025 C-166
 huisnummer lager   Rinnertspijp 10 7-ong 7-ong C-025 C-165


Huisnaam in: 1615
Gebruik:
Naam: de conincx daelder
Kwartier/wijk 7-120
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 31, Harlingen
Naastliggers vanGrote Bredeplaats 31
ten oostenGrote Bredeplaats 33
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 29a
ten westenGrote Bredeplaats 29
ten noordenRinnertspijp 10


aangrenzende stegensteeg
Grote Bredeplaats 31Rinnertspijp ten oosten


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0123r van 27 aug 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRinnertspijp


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0530v van 7 dec 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRinnertspijp


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0530v van 7 dec 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0343r van 1 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 31Grote Bredeplaats NZ [staat: voorstraat bij de vismarkt]huis met kamers daar achter
 
koper provisioneelN. N. 1550-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Simons
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenIsbrant Toenis
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMaycke, weduwe van
verkoperwijlen Claes Harmens


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0110r van 19 sep 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMaicke Jans*, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Andries Wierts


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0110r van 19 sep 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0153r van 12 jun 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 31Grote Bredeplaats NZ [staat: Vismarkt, voor vanaf de straat tot achter naar de haven]huis met 2 kamers daarachter staande en het medegebruik van de steeg ten westen
 
koperPieter Hendrickx, gehuwd metbode op Amsterdam2000-00-00 CG
koperAeltie Hendrix
toehaakeen rozenobel en een rijksdaalder
huurderde weduwe Maycke Jans Oliphier 40-00-00 GG
naastligger ten oostenRomcke Greolts
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenIsbrant Teunis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMaycke Jans Oliphier, weduwe van
verkoperwijlen Claes Harmens
tekst in de margeIsbrant Tuenis, als naestleger van de geproclameerde huysinge ende camers cum annexis, versoeckt het niaer van de selve onder praesentatie van des eerste copers handen t'indemneren vrij cost- ende schadeloos t'ontheffen, tot dien eynde alhier presenterende ofte consignerende alle cooppenningen bij de eerste coper betaelt met alle andere ongelden bij de eerste coper uytgeschoten ende gedaen, ende ... bij dese de consentgelden ende het roepgelt, versoeckende mitsdien adjudicatie in forma.
tekst in de margeRomcke Greolts, als naastleger ten oosten ende noorden, versoeckt ratione proximitatis het niaer van de geproclameerde huysinge ende camers, onder prsesentatie van des eerste copers handen in alles vrij cost- ende schadeloos t'ontheffen, tot dien eynde presenterende bij verclaringe van de coper indien hij den eerste termijn ofte so veel als hij betaelt heeft datelicks te ...seren ende voorts alle wettelicke gedane oncosten nae over leveringe van specificatie daertegens te stellene diminutien ende eyntlick tauxatie van den E. Gerechte mede t'refunderen, ende voorts realicken betalende boden-, consent-, roep- ende schrijffgelt ende voorts hem opponerende tegens Isbrant Tuenis niaer versoeck, ofeereert hem dienaengaende liti, ende versoeckt wijders dat hem het niaer voors. sal werden geadjudiceert in forma.
tekst in de margeDe post versoecken Isbrant ende Romcke voors. dat haer t'samen als naestlegers het niaer voors. sal werden geadjudiceert ut supra in omnibus.
tekst in de margePeter Hendricx, per Lubberti, protesteert dat hem het voors. versoeck van niaerneminge sal wesen onschadelick, nopende sijne gedaene melioratie ende alle vordere oncosten.
tekst in de margeEnde is den niaernemers het niaer toegewesen onder voors. praesentatie bij haer gedaen, ende hebben de niaernemers het bode-, consent- roep- ende proclameergelt betaelt ter somma van 37-02-08 CG. Actum den XI july 1630.


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0110r van 19 sep 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0242r van 10 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 31Grote Bredeplaats NZ [niet vermeld]huis
 
koperTaecke Lauta, gehuwd met3300-07-00 GG
koperBelike Sioerdts Popta
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tierd Sioerdts
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten westenburgemeester Jan Everts Bijencorff
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSiouckien Andries Popta met echtgenoot en broer


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0110r van 19 sep 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0110r van 19 sep 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0110r van 19 sep 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0129v van 20 dec 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Schelto Fontein
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jelmer Bennema


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0129v van 20 dec 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0129v van 20 dec 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0251r van 25 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 31Grote Bredeplaats NZ [staat: Rinnertspijp]huis
 
koperPhilippus Belida J.U.D.advocaat Hof van Friesland1583-14-00 GG
huurderBaltus Casparus Sterck stadschirurgijn
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten oostenwijlen Fedde Tjeerds
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Vinckelbosch kapitein
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarya Fonteyn jongedochterDokkum
verkoperGeorgius Fonteynmedicinae doctorDokkum
verkoper q.q.Georgius Fonteyn, gelastigde van zijn zustermedicinae doctorDokkum
verkoperSusanna Fonteyn, gehuwd met
verkoperJacob Ruitenschildtglasschrijver
erflaterwijlen oud burgemeester Schelte Jurjens Fonteyn, gehuwd met
erflaterwijlen Maria Sybema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Belida, jur. dr. en advocaat bij het Hof van Friesland, koopt een deftig huis c.a. dat van voor tot achter op kelders staat, wz. Rinnertspijp. Ten O. die pijp en Fedde Tjeerds, ten W. erven capitein Jan Finkelbos, ten Z. de Voorstraat, ten N.? Het huis is nu verhuurd aan stadschirurgijn Baltus Casparus Sterck. Gekocht van Marya Fonteyn jdr. te Dokkum, en med.dr. Georgius Fonteyn, voor zich en als gelastigde van zijn zuster Susanna Fonteyn x glasschrijver Jacob Ruitenschild, samen als erven van hun ouders oud-burgemeester Schelte Jurjens Fonteyn x Maria Sybema, voor 1583 gg.


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0129v van 20 dec 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0129v van 20 dec 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0323v van 28 nov 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 31Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de Vismarkt]huis
 
koperMeinert Jansen Hoek, gehuwd met2050-00-00 CG
koperElsien Michiels
toehaakeen dubbele gouden ducaat voor het zoontje van de verkoper
naastligger ten oostenRinnertspijp, de straat op de
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenBauke Rinses wijdschipper
naastligger ten noordengemeensman Gerrit Buwes Schiere
verkoperde gezworen gemeensman dr. Philippus Belyda J.U.D.advocaat Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeinert Jansen Hoek x Elsien Michiels koopt een huis c.a. bij de Vismarkt. Ten O. de straat op de Rinnertspijp, ten Z. de Voorstraat, ten W. wijdschipper Bauke Rinses, ten N. de gemeensman Gerrit Buwes Schiere. Gekocht van jur. dr. en advocaat bij het hof van Friesland en gezworen gemeensman der Stad Harlingen Philippus Belida voor 2050 cg. en een gouden dubbele ducaat.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0390v van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMeinert Jansen Hoeck
naastligger ten oostenvroedsman Gerryt Schiere


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0390v van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0084v van 3 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 8Rinnertspijphuis
 
koperAntie Sybes, weduwe van80-00-00 CG
koperwijlen IJsbrand Cornelis
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenoud burgemeester Gerrit Schiere
naastligger ten westends. Reen
naastligger ten westenJohannis Fransen mr. slager
naastligger ten noordenAntie Sybes, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen IJsbrand Cornelis
verkoperInne Gerrits van Langerackschoenmaker


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-120Grote Bredeplaats 31huis
eigenaarGillis Vermeersch
gebruikerGillis Vermeersch
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0278r van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Gilles Vermeersch


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0278r van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Gilles Vermeersch


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0278r van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 10Rinnertspijp WZwoning met een kelder daaronder
 
koperGerrit Christiaens, gehuwd met80-00-00 CG
koperMayke Hanses
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenhet huis van Gilles Vermeersch
naastligger ten westenJohannes Fransen slager
naastligger ten noordeneen woning van ds. Nicolaus Schiere predikantBolsward
verkoperds. Nicolaus SchierepredikantBolsward


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-120Grote Bredeplaats 31huis
eigenaarGillis Vermeersch
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-8-1720


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0278r van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-120 Grote Bredeplaats 31huis
eigenaarGillis Vermeersch
gebruikerGillis Vermeersch
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0278r van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0248r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 8Rinnertspijp WZ onder door loopt, straat waar dekamer en kelder
 
koperCornelis Annes, gehuwd met40-00-00 CG
koperYttie Sibrens
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenGerrit Christiaan
naastligger ten westenJohannes Fransen* slager
naastligger ten noordenCornelis Annes
naastligger ten noordenYttie Sibrens
verkoperNicolaus Schieregereformeerd predikantBolsward


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0294v van 8 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGilles Vermeersch blikslager


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0294v van 8 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGilles Vermeersch blikslager


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0294v van 8 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 10Rinnertspijp WZhuis
 
koper door niaarCornelis Annes mr. stadstimmerbaas85-00-00 CG
geniaarde koperPiebe Jacobs, gehuwd met
geniaarde koperYetske Hanses
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenGilles Vermeersch blikslager
naastligger ten westenJohannes Fransen slager
naastligger ten noordenCornelis Annes
verkoperGerrit Christiaans


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0294v van 8 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0141v van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 31Rinnertspijp WZ, Voorstraat NZhuis
 
koperAndries Jochums, gehuwd metmr. pottenbakker803-00-00 GG
koperTrijntje Scheltes
huurder gedeelteHarmen Jansen mr. blikslager18-00-00 CG
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat en diept]
naastligger ten westenJohannes Fransen mr. slager
naastligger ten noordenCornelis Annes
verkoperTrijntje Michiels Bos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Jochums, mr. pottebakker x Trijntje Scheltes koopt huis nz. Voorstraat op de wz. v.d. Rinnertspijp. Ten O. de Rinnertspijp, ten W. mr. slager Johannes Fransen, ten Z. de straat en diept, ten N. Cornelis Annes. Gekocht van Trijntje Michiels wv Vermeersch.


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-120 Grote Bredeplaats 31huis
eigenaarTrijntie Scheltes
gebruikerTrijntie Scheltes c.s.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0294v van 8 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0203r van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRinnertspijp [staat: steeg]


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0111r van 29 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0111r van 29 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0037r van 7 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Anderies Jochums


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0037r van 7 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Anderies Jochums


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0037r van 7 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 10Rinnertspijp WZwoning
 
koperJan Pieters, gehuwd metmr. timmerman275-00-00 CG
koperBottie Piebes
huurderJan Hansen c.u.
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidende weduwe van Anderies Jochums
naastligger ten westenJohannes Fransen
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordenJochum Cornelis mr. huistimmerman
verkoperJochum Cornelismr. huistimmerman


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0111r van 29 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Anderys Jochums


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0111r van 29 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Anderys Jochums


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0111r van 29 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 10Rinnertspijp WZhuis of woning
 
koperTymon Tijssen, gehuwd met350-00-00 CG
koperGrytje Coenraads
huurderJan Hansen c.u.
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidende weduwe van Anderys Jochums
naastligger ten westenJohannis Fransen
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordenJochum Cornelis
verkoperJan Pyttersmr. timmerman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-120 Grote Bredeplaats 31wed. Andrys Jocchems, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-120 Grote Bredeplaats 31huis
eigenaarwed. Andrys Jochums
gebruikerwed. Andrys Jochums cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0111r van 29 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0218v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 31Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] hoek Rinnertspijphuis
 
kopervroedsman Claes Leystra koopman1142-00-00 GG
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat en diept]
naastligger ten westenJohannes Fransen
naastligger ten noordende weduwe van Jogchum Cornelis
verkoperTrijntje Scheltes, weduwe van
verkoperwijlen Andries Jogchums
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Leystra, koopman koopt huis hoek Voorstraat-Rinnertspijp, door meerdere gezinnen bewoond. Geen grondpacht. Ten O. de Rinnertspijp, ten Z. de Voorstraet en diept, ten W. Johannes Fransen, ten N. Jogchum Cornelis wd. Gekocht van Trijntje Scheltes wv Andries Jogchums, voor 1142 gg.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0065v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRinnertspijp


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0067r van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Leystra


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0067r van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0151v van 21 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman Claes Leistra


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0151v van 21 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman Claes Leistra


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0151v van 21 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 10Rinnertspijp WZ, op dewoning
 
koperDaniel Goslings, gehuwd met162-00-00 GG
koperEeke Sikkes
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenvroedsman Claes Leistra
naastligger ten westenLourens Claezes
naastligger ten noordenPieter Asmus
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoper van 1/2Grietje Coenraads
verkoper van 1/2Hendrik Tymons mede voor zich, gelastigde van zijn zusterzeilmaker
verkoper van 1/2Antje Tymons c.m.Gouda


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0151v van 21 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0239r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 8Rinnertspijp WZhuis
 
koperJan Pieters Trompetter koopman275-00-00 CG
huurder voor 10 of 15 jarenN. N. 20-00-00 CG
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidende weduwe van Daniel Goslings
naastligger ten westenLourens Klaasen Koster
naastligger ten noordenBauke Jans
verkoperPieter Asmusbuitenschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters Trompetter, hopman, koopt huis op de Rinnertspijp. Ten O. die Pijp, ten W. Lourens Claasen Koster, ten Z. Daniel Goslings, ten N. Bauke Jans. Gekocht van Pieter Asmus, buitenschipper, voor 275 cg.


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0151v van 21 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0044v van 18 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 8Rinnertspijp WZhuis
 
koperJan Harmens Gonggrijp mr. kuiper293-00-00 CG
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidende weduwe van Daniel Goslings
naastligger ten westenTeunes L. Coster
naastligger ten noordenBauke Jans
verkoperJan Pieters Trompetterkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens Gongrijp, mr. kuiper, koopt huis op de Rinnertspijp. Ten O. de Pijp, ten W. Teunis L. Coster, ten Z. wd. Daniel Goslings, ten N. Bauke Jans. Gekocht van Jan Pieters Trompetter.


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0151v van 21 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0119r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 31Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat hoek Rinnertspijp]huis
 
kopergezworen gemeensman Harmanus de Waard 845-00-00 GG
huurderMichiel Schaffenroth
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenTheunis Lourens Coster
naastligger ten noordende weduwe van Daniel Goslings
verkoperhuisman Pieter LeystraWijnaldum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus de Waard koopt huis nz. Voorstraat/ westhoek Rinnertspijp, door meerdere gezinnen bewoond. Ten O. en Z. de straat, ten W. Teunis Laurens Coster, ten N. wd. Daniel Goslings. Gekocht van Pieter Leystra te Wynaldum.


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0151v van 21 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0173v van 18 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 8Rinnertspijp WZhuis
 
koperHylkje Sjouwkes, weduwe van200-00-00 GG
koperwijlen Gerlof Wiegers Backer koopman
huurderPier Jans 30-00-00 CG
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidende weduwe van Daniel Goslings
naastligger ten westenTeunis L. Coster
naastligger ten noordenBauke Jans
verkoper van 1/4stadsmajoor Harmen Gonggrijp
verkoper van 1/4Geertje Gonggrijp, gehuwd met
verkoper van 1/4Cornelis van Velsenmr. bakker
verkoper van 1/4Ynskje Claases, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Haring Gonggrijpmr. kuiper
verkoper q.q.Jan Pieters Trompetter, curator overkoopman
verkoper van 1/4Bauke Gonggrijp
erflaterwijlen Jan Harmens Gonggrijpmr. kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylkje Sjoukes wv Gerlof Wiegers Bakker, koopman koopt huis op de Rinnertspijp. Ten O. die Pijp, ten W. Teunis L. Coster, ten Z. wd. Daniel Goslings, ten N. Bauke Jans. Gekocht van Harmen-, stadsmajoor voor 1/4, Geertje-X Cornelis van Velsen, voor 1/4, Ynskje Claases wv Haring Gonggrijp, mr. kuiper, voor 1/4 en Bauke GONggRIJP voor 1/4, als erven van hun vader en grootvader Jan Harmens Gonggrijp, mr. kuiper.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0244v van 12 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenH. de Waard


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0244v van 12 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenH. de Waard


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0244v van 12 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 10Rinnertspijp WZwoning
 
koperSimon Haantjes huistimmermansbaas15-00-00 GG
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenH. de Waard
naastligger ten westenTeunis Lourens
naastligger ten noordenJan Schiere
verkoperEelkjen Sikkes, weduwe van
verkoperwijlen Daniel Goslings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Haantjes, huistimmermansbaas


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0244v van 12 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0098v van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 31Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] op de Rinnertspijpgroot huis
 
koperTjeerd Roelofs, gehuwd metboek- en papierverkoper585-15-00 CG
huurder voorhuis en voorkamerAuke Swerus Vogelsang c.u.50-00-00 CG
huurder voorbovenkamerPieter Doekes c.u.26-00-00 CG
huurder achterbovenkamerde weduwe van Haye Jans 20-00-00 CG
huurder achterbenedenkamerHyke Jurres 20-16-00 CG
huurder achterwoningHendrik Simons c.u.24-00-00 CG
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenTeunis Lourens Koster
naastligger ten noordenSimon Haantjes
verkoper q.q.Harmen Radsma, curatorkoopman
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren overnotaris
verkoperHarmanus de Waertkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Roelofs [Kabeljauw], boek en papier verkoper x Zytske Fokkes kopen groot huis nz. Voorstraat op de Rinnertspijp. Geen grondpacht. Voorhuis en voorkamer bewoond door Auke Swerus Vogelzang, voor 50 cg. Voorbovenkamer door Pieter Doekes c.u. voor 26 cg. Achterbovenkamer door wd. Haye Jans voor 20 cg. Achteronderkamer door Hijke Jurres voor 20 cg. 16 st. Nog een achterwoning door Hendrik Simons c.u. voor 24 cg. Ten O. en Z. de straat, ten W. Teunis Lourens Koster, ten N. Simon Haantjes. Gekocht van (de geauthoriseerde curatoren over de verlaten boedel van) Harmanus de Waert, koopman, voor 585 cg 15 st.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0271r van 10 jul 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTjeerd Roelofs Cabeljaauw


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-126 Grote Bredeplaats 31Tjeerd Roelofs5-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0078v van 18 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Anthony Bartels de Vries... Harmens, (gk); BS ovl 1821; 1822 overlijdens, ovl 1831, ovl 1855, ovl 1868, ovl 1869; gebruiker wijk C-025, kleermaker; medegebruikers Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31J Widerovl voor 1815; wed. J.W. gebruiker wijk C-025; medegebruikers Anth. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel; eigenaar is wed. T. Kabbeljauw, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Jacob Harkes... in 1806, laatste afk. 31 aug 1806; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1815; wed. J.H. gebruiker van wijk C-025, medegebruiker Ant. B. de Vries, kleermaker, P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider wed., ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Joseph ter Meulengebruiker van wijk C-025, varensgesel; medegebruikers Anth. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., J. Wider wed. ; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31P Vuustovl voor 1815; gebruiker wijk C-025; medegebruikers Anth. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider wed. ; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Sietse Rommerts Jager... D-134, ledig plak grond, 1814. (GAH204); oud 55 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-025; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Tjeerd Roelofs Kabbeljauw... zijn Klaas Jeltes van der Sluis, turfdrager, en Pieter Plus, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk C-025, gebruikers zijn Ant. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-025Grote Bredeplaats 31T Kabbeljauw wedAntonius B de Vries kleermaker
C-025Grote Bredeplaats 31Jacob Harkes wed
C-025Grote Bredeplaats 31P Vaust wed
C-025Grote Bredeplaats 31Joseph ter Meulen varensgesel
C-025Grote Bredeplaats 31J Wider wed
C-025Rinnertspijp 8Antonius B de Vries kleermaker
C-025Rinnertspijp 8Jacob Harkes wed
C-025Rinnertspijp 8P Vaust wed
C-025Rinnertspijp 8Joseph ter Meulen varensgesel
C-025Rinnertspijp 8J Wider wed
C-025Rinnertspijp 10Antonius B de Vries kleermaker
C-025Rinnertspijp 10Jacob Harkes wed
C-025Rinnertspijp 10P Vaust wed
C-025Rinnertspijp 10Joseph ter Meulen varensgesel
C-025Rinnertspijp 10J Wider wed


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 108 van 1 dec 1830
adressoortbedraggebruik
C-025Grote Bredeplaats 31provisionele en finale toewijzingfl. 435a. huis C-025 en b. huis B-016
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperZytze Rommerts de Jager


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
C-025Grote Bredeplaats 31Huizinge c.a. op de Rinnertspijp. Finaal verkocht op 8 dec 1830 door mr. J. Hanekuijk..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 527Grote Bredeplaats 31erven Tjeerd Roelofs KabeljaauwHarlingenhuis (63 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 528Rinnertspijp 10erven Tjeerd Roelofs KabeljaauwHarlingenhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 529Rinnertspijp 8erven Tjeerd Roelofs KabeljaauwHarlingenhuis (49 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Foekje Cornelis Faber... wijk F-103, eigenaar is Hendrik B. Komst, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Frans Anthony Posthuma... A-240, sjouwer; eigenaar is Adam Terwocht, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; VT1839; F.A.P., sjouwerman, geloofwaardig, van Competente ouderdom, en wonende te HRL, is versogt eene ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Gatske van Straten... dv Jan vS, en Antje van Gunde/van Kampen; BS huw 1813, ovl 1840 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-025; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; VT1839; geb 24 mrt 1792, ged 8 apr 1792 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Jacob Numanoud 28 jaar, geb Stralzand en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk C-025; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Martje Cornelis Fabergeb 1777 HRL, ovl 3 apr 1847 HRL, ongehuwd, dv Cornelis Jans F, en Fokje ... ; BS ovl 1847; oud 60 jaar, (vnm: Maatje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-025Grote Bredeplaats 31S R de Jager stemgerechtigde


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 527 Sijtze Rommerts de JagerHarlingende voorgevel vernieuwd


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-025VoorstraatSytze de Jager55 jMidlumgezin 1, m, protestant, gehuwd, koopman
C-025VoorstraatSytze de Jager55 jMidlumgezin 1, m, protestant, gehuwd, koopman
C-025VoorstraatSytze de Jager55 jMidlumgezin 1, m, protestant, gehuwd, koopman
C-025VoorstraatGatske van Straten47 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatGatske van Straten47 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatGatske van Straten47 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatRommert de Jager18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatRommert de Jager18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatRommert de Jager18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatAntie de Jager22 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatAntie de Jager22 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatAntie de Jager22 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatFrans A Posthuma67 jHarlingengezin 2, m, protestant, weduwnaar
C-025VoorstraatFrans A Posthuma67 jHarlingengezin 2, m, protestant, weduwnaar
C-025VoorstraatFrans A Posthuma67 jHarlingengezin 2, m, protestant, weduwnaar
C-025VoorstraatFoekje C Faber57 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatFoekje C Faber57 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatFoekje C Faber57 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatMaatje Faber60 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatMaatje Faber60 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatMaatje Faber60 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatFrans Rouwing11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatFrans Rouwing11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatFrans Rouwing11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatJacob Numan28 jStralzandgezin 3, m, protestant, gehuwd, zeeman
C-025VoorstraatJacob Numan28 jStralzandgezin 3, m, protestant, gehuwd, zeeman
C-025VoorstraatJacob Numan28 jStralzandgezin 3, m, protestant, gehuwd, zeeman
C-025VoorstraatBerendje van Gelder28 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatBerendje van Gelder28 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatBerendje van Gelder28 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatHendrik Numan2 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatHendrik Numan2 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatHendrik Numan2 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Grote Bredeplaats 31Jan Jans Hayes, overleden op 11 mei 18409 dg, overleden Voorstraat C 25, zoon van Jan Hayes, zeeman en Antje de Jager. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Rinnertspijp 10Jan Jans Hayes, overleden op 11 mei 18409 dg, overleden Voorstraat C 25, zoon van Jan Hayes, zeeman en Antje de Jager. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Rinnertspijp 8Jan Jans Hayes, overleden op 11 mei 18409 dg, overleden Voorstraat C 25, zoon van Jan Hayes, zeeman en Antje de Jager. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Grote Bredeplaats 31Sietse Rommerts de Jager, overleden op 19 augustus 184055 jr, werkman, geboren Midlum, overleden Voorstraat C 25, man van Gatske van Straten, winkeliersche, vader van Antje (vrouw van Jan Hayes, zeeman) en minderjarige Rommert Sietses de Jager. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Rinnertspijp 10Sietse Rommerts de Jager, overleden op 19 augustus 184055 jr, werkman, geboren Midlum, overleden Voorstraat C 25, man van Gatske van Straten, winkeliersche, vader van Antje (vrouw van Jan Hayes, zeeman) en minderjarige Rommert Sietses de Jager. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Rinnertspijp 8Sietse Rommerts de Jager, overleden op 19 augustus 184055 jr, werkman, geboren Midlum, overleden Voorstraat C 25, man van Gatske van Straten, winkeliersche, vader van Antje (vrouw van Jan Hayes, zeeman) en minderjarige Rommert Sietses de Jager. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Grote Bredeplaats 31Gatske Johns Hayes, overleden op 24 mei 18431 jr (geboren 24/5/1842), overleden Voorstraat C 25, dochter van John Hayes, zeeman en Antje de Jager. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Rinnertspijp 10Gatske Johns Hayes, overleden op 24 mei 18431 jr (geboren 24/5/1842), overleden Voorstraat C 25, dochter van John Hayes, zeeman en Antje de Jager. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Rinnertspijp 8Gatske Johns Hayes, overleden op 24 mei 18431 jr (geboren 24/5/1842), overleden Voorstraat C 25, dochter van John Hayes, zeeman en Antje de Jager. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Grote Bredeplaats 31Gatske Jans Hayjes, overleden op 19 juli 18463 wk (geboren 22/6/1846), overleden Rinnertspijp C 25, dochter van Jan Hayes, zeeman en Antje de Jager, zuster van minderjarige Charlotte en Sietze Jans Hayjes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Rinnertspijp 10Gatske Jans Hayjes, overleden op 19 juli 18463 wk (geboren 22/6/1846), overleden Rinnertspijp C 25, dochter van Jan Hayes, zeeman en Antje de Jager, zuster van minderjarige Charlotte en Sietze Jans Hayjes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Rinnertspijp 8Gatske Jans Hayjes, overleden op 19 juli 18463 wk (geboren 22/6/1846), overleden Rinnertspijp C 25, dochter van Jan Hayes, zeeman en Antje de Jager, zuster van minderjarige Charlotte en Sietze Jans Hayjes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Grote Bredeplaats 31Jan Jans Hayes, overleden op 19 november 18472 dg (geboren 17/11/1847), overleden Rinnertspijp C 25, zoon van Jan Hayes, varensgezel en Antje Zytzes de Jager, broer van minderjarige Zytze en Charlotte Jans Hayes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Rinnertspijp 10Jan Jans Hayes, overleden op 19 november 18472 dg (geboren 17/11/1847), overleden Rinnertspijp C 25, zoon van Jan Hayes, varensgezel en Antje Zytzes de Jager, broer van minderjarige Zytze en Charlotte Jans Hayes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Rinnertspijp 8Jan Jans Hayes, overleden op 19 november 18472 dg (geboren 17/11/1847), overleden Rinnertspijp C 25, zoon van Jan Hayes, varensgezel en Antje Zytzes de Jager, broer van minderjarige Zytze en Charlotte Jans Hayes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Grote Bredeplaats 31Antje Sytses de Jager, overleden op 3 april 1849vrouw van John Hayes, stuurman (Voorstraat C 25), moeder van minderjarige Charlotte, Sytse en John Johns Hayes. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Rinnertspijp 10Antje Sytses de Jager, overleden op 3 april 1849vrouw van John Hayes, stuurman (Voorstraat C 25), moeder van minderjarige Charlotte, Sytse en John Johns Hayes. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-025Rinnertspijp 8Antje Sytses de Jager, overleden op 3 april 1849vrouw van John Hayes, stuurman (Voorstraat C 25), moeder van minderjarige Charlotte, Sytse en John Johns Hayes. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 527C-025 (Rinnertspijp)Johs. Haijes c.u.woonhuis
Sectie A nr. 528C-178 (Noorderhaven )Lieuwkje van Slooten wed. M. Bakkerwoonhuis


1863 - bewonersadresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Rinske Poolgeb 1779 Bolsward, ovl 20 aug 1863 HRL, huwt met Johannes Siegmans, ovl wijk C-025, dv Jacob P, en Aafke ... ; BS ovl 1863


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 527C-019 (Voorstraat)Dirk van der Meerwoonhuis
Sectie A nr. 528C-165 (Rinnertspijp)Dirk van der Meer jr.woonhuis
Sectie A nr. 529C-166 (Rinnertspijp)Dirk van der Meer jr.woonhuis


1881 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
C-025Rinnertspijp 10Een hecht en sterk gebouwd huis met plaats c.a., laatst als drukkerij gebruikt op de Rinnertspijp. Finaal verkocht op 30 dec 1881 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 890..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 257Grote Bredeplaats 31 (C-019)Dirk van der Meerwoonhuis
Sectie A nr. 529Rinnertspijp 8 (C-166)Dirk van der Meerwoonhuis
Sectie A nr. 528Rinnertspijp 10 (C-165)Dirk van der Meerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 31 jan de Jongschoenmaker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1923 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 31Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1923 - variaadresbronbericht
Rinnertspijp 10Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1923 - variaadresbronbericht
Rinnertspijp 8Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsL. Bal392Techn. opz. Visserij-insp.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsL. Bal392Techn. opz. Visserij-insp.


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 31A. (Alle) Haringa


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9225Grote Bredeplaats 31gemeentelijk monument13 van 20 1925


1997 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 31Oud Harlingen Magazine 1998[Sije] Boonstra werd opgevolgd door zijn zoon Hylke


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9225Grote Bredeplaats 31
  terug