Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 33
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 33 7-118 7-125 C-026 C-020


Huisnaam in: 1809
Gebruik:
Naam: het geel- hart
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 33, Harlingen Grote Bredeplaats 33, Harlingen Grote Bredeplaats 33, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Grote Bredeplaats 33Rinnertspijp ten westen


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 242r van 27 aug 1598 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Grote Bredeplaats 33Thonis Jans, koekebakker x Jantyen Hendricx kopen een huis op de Rinnertspijp. Ten O. Tyepke Jans, ten Z. de straat, ten W. de pijp, ten N. Wybe Oenes. Geen grondpacht. Gekocht van Jeesck Tyepckes wv Symon Jansen en Ulck Tyepckes wv Cornelis Pieters, voor 1071 GG.


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0530v van 7 dec 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 33Grote Bredeplaats hoek Rinnertspijp OZhuis
 
koperN. N.
naastligger ten oostenJan Tiepckes
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noorden*de kamer van Sybe Oenes
verkoperTonys Janssen voor zijn kind, weduwnaar vanbakker
verkoperwijlen Jantien Hendricx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTen verzoeke van Tonys Janssen backer voor 1/2, en als vader en legitima administrator over zijn kind bij zijn wijlen vrouw Jantien Hendricx voor 1/2, ter afdoening van schulden verkoopt hij een huis op de hoek van Rinnertspijp aan de noordzijde van het diept. Ten O. Jan Tiepckes, ten Z. het diept, ten W. de pijp, ten N. Sybe Oenes.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 298r van jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Grote Bredeplaats 33(provisionele veiling) "Wordt provisioneel geveild door Cornelis Jelles Hanenburgh voor zichzelf en als vader van zijn kinderen bij wl. Antie Lamberts, een huis zz. Voorstraat naast de Rinnertspijp. Ten O. wd. en erven van Lambert Annes, ten W. Adriaan Schaft.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 320r van 30 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Grote Bredeplaats 33(finale veiling) "Wordt finaal geveild een huis en zeperij met zeepketel, kuipen, bakken etc. zz. Voorstraat naast de Rinnertspijp, nu bewoond en gebruikt door Cornelis Jellis Hanenburch.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0289r van 15 sep 1689 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 33achterRinnertspijp OZgortmakerij
 
koperSymon Jobs, gehuwd met3880-00-00 CG
koperTjetske Willems, gesterkt met schoonvader en vader
koperWillem Bartouts Sint Jacobiparochie
toehaakdrie gouden ducatons
naastligger ten oostende erfgenamen van Harmen Pyters Valcks
naastligger ten zuidenhet eerste in deze akte verkochte perceel
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordenWiltetus Jelgersma
verkoperburgervaandrig Hessel Lourens Asperen, gehuwd metgortmaker
verkoperTrijntie Broers


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-118Grote Bredeplaats 33huis
eigenaarAntie Sybes
gebruikerAntie Sybes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-118Grote Bredeplaats 33huis
eigenaarAntie Sybes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-10-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-118 Grote Bredeplaats 33huis
eigenaarCornelis Annes
gebruikerCornelis Annes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
opmerkingIn dit register vermeld als 7-117


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-118 Grote Bredeplaats 33huis
eigenaarvroedsman Jelgersma
gebruikerPyter Jenties c.s.
huurwaarde29-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-10 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0203r van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 33Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] op de Rinnertspiephuis en steede
 
koperFoekjen van der Sluis, weduwe van1600-00-00 CG
koperwijlen Augustus Braak
huurderRintie Clases
naastligger ten oostende erfgenamen van Eelke Douwes
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenRinnertspijp [staat: steeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWopke Clases KnoopkoopmanBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJuffer Foekjen van der Sluis wv den heer Augustus Braak, woonachtig te Arum, koopt een huis en steede c.a. aan de Voorstraat op de Rinnertspijp. Ten O. erven Eelke Douwes, ten Z. de Voorstraat, ten W. de openbare steeg. Gekocht van koopman Wopke Clases Knoop te Bolsward voor 1600 cg.


 


 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0065v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 33Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] hoek Rinnertspijphuis
 
koperGijsbert Wildschut koopman999-19-00 CG
huurderTrijntje Altena
naastligger ten oostenBastyaan Bicker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordenBastyaan Bicker
verkoperElisabeth van Braak, gehuwd met
verkoperDirk Wildschutkoopman


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0172r van 6 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 33achterRinnertspijp OZwoning met een oud gorthuis
 
koperGijsbert Wildschut koopman320-00-00 CG
huurderYpe Willems
naastligger ten oostenNeeltje Pyters Boterkoper
naastligger ten zuidenGijsbert Wildschut
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordende weduwe van burgemeester Jelgersma
verkoper q.q.Bastiaan Bikker, curator over
verkoperNeeltje Pyters Boterkoper


 


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-125 Grote Bredeplaats 33Symon Haantjes0-10-00 CG


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51002 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 142 van 28 okt 1810
adressoortbedraggebruik
C-026Grote Bredeplaats 33koopaktefl. 457huis C-026 en pakhuis C-171
 
verkoperJohanna Maria van Steenwijk
koperJacob van der Straten (gehuwd met Margaretha Fontein)


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0078v van 18 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 33Rinnertspijp wijk C-026 en C-171huis en pakhuis
 
koperJacob van der Straaten, gehuwd metcolonel ter zee4571-00-00 CG
koperMargaretha Fontein
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohanna Maria van Steenwijk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob van der Straaten, ridder en kolonel ter zee bij de Franse Keizerlijke Marine x Margaretha Fontein koopt (a) fraai huis, op de Rinnertspijp, wijk C-026. Gekocht van Johanna Maria van Steenwijk voor (a+b) 5571 cg.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-026Grote Bredeplaats 33J.L. van der Straateneigenaar en gebruiker van wijk C-026, colonel ter zee, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-026Grote Bredeplaats 33J A van der Straaten J A van der Straaten colonel ter zee


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 116 van 9 okt 1828
adressoortbedraggebruik
C-026Grote Bredeplaats 33koopaktefl. 25in huis C-026 en pakhuis C-141
 
verkoperJacob Adriaan van der Straten
verkoperMargaretha Fontein
koperJacob Smidt
koperAnna Helena Grote


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 537Grote Bredeplaats 33Jacob SmithHarlingenschreinwerkerhuis en erf (182 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-026Grote Bredeplaats 33Jacob Smidt, overleden op 20 april 1835schrijnwerker Voorstraat C 26, man van Anna-Helena Grote, vader van Aaltje, Maria, Jan, boekhouder Amsterdam en minderjarige Sara Jacobs Smidt. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-026Grote Bredeplaats 33Anna Helena Grote, overleden op 19 september 1835Voorstraat C 26/171, moeder van Jan, kantoorbediende Amsterdam, Maria, winkelierster, Aaltje, idem en minderjarige Sara Smidt (voogd is broer Jan). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-026Grote Bredeplaats 33Aaltje Smidt, overleden op 12 september 1837Voorstraat C 26, zuster van Jan, kantoorbediende Amsterdam, Maria, winkelierster in droge gist en Sara Smidt, idem. Saldo fl. 711,40. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 537 Hendrik SnijderHarlingenhet voorhuis verandert en vertimmerd tot een aanzienelijke tabakswinkel


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-026VoorstraatPhilippus R Snijder22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, tabaksfabrikant


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 537C-026 (Rinnertspijp)Hendrik Reinier Snijderwoonhuis


1878 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50055 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 259, 275 en 281 van 23 okt 1878
adressoortbedraggebruik
C-026Grote Bredeplaats 33provisionele en finale toewijzing en gunningfl. 4325huis C-026
 
verkoper Philippus Reinier Snijder (voor zich en q.q.)
koperPetrus Lodewijk Mirande


1878 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50055 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 312 van 11 dec 1878
adressoortbedraggebruik
C-026Grote Bredeplaats 33koopaktefl. 4000huis met erf en bleek C-026
 
verkoperPetrus Lodewijk Petrusz Mirande
koperWillem Witteboer


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 537C-020 (Voorstraat)Willem Witteboerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4164Grote Bredeplaats 33 (C-020)Alida J. van der Meerwoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Groote Breedeplaats 33A. van der Meerjongens: 0, meisjes: 2
vrouwen: 0
hoedenmaakster


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 33 Sijbe Haringazetschipper
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 33R.Haagsmakuiper


2001 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4164Grote Bredeplaats 33
  terug