Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 15 7-104 7-109 C-036 C-029
 


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 393r van 18 dec 1619 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 15(provisionele veiling) "Wordt provisioneel geveild ten verzoeke van Martyen Arians wv Hessel Tiaardts voor 1/2, en van Nanningh Willems van der Werff en Haeye Michiels als curatoren over de weeskinderen van voors. Hessel en Martyen voor 1/2, een huis nz. Voorstraat waaruit voors. Hessel versturven is. Grondpacht 24 st aan de Stad.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 414r van 29 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 15(finale veiling) "Wordt finaal geveild het huis van Martyen Arians en haar kinderen, nz. Voorstraat, waaruit wijlen Hessel Tyaerdts versturven is, nu onlangs provisioneel verkocht aan Jacob Clases kuiper voor 963 GG.


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-104Voorstraat 15huis
eigenaarburgemeester Hiddema
gebruikerWybren Sierks
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-104Voorstraat 15huis
eigenaarb[urgem]r. Hiddema
gebruikerWybren Zierx
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan28-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-104 Voorstraat 15huis
eigenaarburgemeester Hiddema
gebruikerMeindert Jansen
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-104 Voorstraat 15huis
eigenaarburgemeester Hiddema
gebruikerJan Heins
huurwaarde59-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-16-10 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-104 Voorstraat 15Aris Pieters, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-104 Voorstraat 15huis
eigenaarburgemr. Hiddema
gebruikerAris Pytters
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-14-08 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
7-104Voorstraat 15Aris Dreyerstoeldrayer£ 022-11-0£ 4maetig cu.
7-104Voorstraat 15Bernardus Dreyerprocureur fiscael£ 033-01-0£ 6


 


 


 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0080r van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 15Voorstraat NZ tussen de Raadhuis- en Vismarktspijpenhuis
 
koperDirk Cornelis, gehuwd metmr. huistimmerman725-00-00 GG
koperMarijke Jans, samen met
koperJan Yemes, gehuwd metmr. scheepstimmerman
koperLijsbeth Cornelis
huurderWillem Rouw c.u.mr. kousenwever25-00-00 CG
naastligger ten oostenEvert Wiarda
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenT. Greidanus
naastligger ten noordenJohan Jans
verkoperSievert de Bokadvocaat Hof van HollandAmsterdam
verkoperSimon de BokkoopmanAmsterdam


 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0220r van 3 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 15Voorstraat NZ tussen de Raadhuis-en Vismarktspijpenhuis
 
koperTjeerd van der Form, gehuwd metmr. koperslager1950-00-00 CG
koperSara Sinot
huurderB. Lanting executeur
naastligger ten oostenT. van Beemen
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenT. Greidanus
naastligger ten noordenJohan Jans
verkoperDirk Cornelis Zijlstra, gehuwd metmr. timmerman
verkoperMarijke Jans
verkoperJan Yemes
verkoperLijsbert Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd v.d. Form, mr. koperslager x Sara Sijnst koopt huis. Ten O. T. van Beemen, ten Z. de Voorstraat, ten W. Tj. Greidanus, ten N. Johs. Jans. Gekocht van mr. huistimmerman Dirk Cornelis Zijlstra x Marijke Jans en mr. scheepstimmerman Jan Yemes x Lijsbeth Cornelis.


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0043v van 11 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 15Voorstraat tussen de Raadhuis en Vismerkspijpenhuis
 
koperGerryt J. Stuurman boekbinder1585-14-00 GG
huurderde weduwe van T. van der Storm
naastligger ten oostenT. van Bemen mr. kleermaker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe van T. Greidanus
naastligger ten noordenPieter Tijssen scheepstimmerbaas
verkoperdr. W. J. Hanekuik, curator
verkoperT. van Bemen, curatoren over de verlaten boedel van
wijlen T. van der Form, en van zijn weduwemr. koperslager
Sara Synot
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Stuurman, boekbinder koopt een huis. Ten O. mr. kleermaker T. van Bemen, ten Z. de straat, ten W. wd. T. Greidanus, ten N. scheepstimmerbaas Pieter Tijssen. Gekocht van wl. mr. koperslager Tjeerd v.d. Form x Sara Sijnst.


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-113 Voorstraat 15Sijmon van der Leij, 22 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-109 Voorstraat 15S van der Ley wed5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-036Voorstraat 15Simon van der Ley... dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1816, huw 1828, ovl 1852; wed. S. vdL. eigenaar en gebruiker van wijk C-036, boekverkoopster, 1814. (GAH204); bij ovl 28 jaar oud; heeft 2 honden, belasting: f. 4:0:0, may 1805. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-036Voorstraat 15S van der Ley wedS van der Ley wedboekverkoopster


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-036Voorstraat 15Jelle Jacobi, overleden op 18 november 1822oud architect (Noorderhaven-Z C 143), vader van Sipkje (vrouw van Eliza Prillevits, boek/papierverkoper Voorstraat C 36), Jeltje (vrouw van Johannes Lanting, mr. verver/glazenmaker) en wijlen Jacob Jelles Jacobi (man van Anna Spancer, vader van minderjarige Jeltje, Hiltje en Sweres Jacobs Jacobi). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 561Voorstraat 15erven Simon van der LeijHarlingenhuis en erf (120 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-036Voorstraat 15Eliza Prillevitz... huw 1828, huw 1837, ovl 1852; oud 49 jaar, geb Zaltbommel en wonende te HRL. 1839, boekverkoper, wijk C-036; VT1839; Wij ondergetekenden Petrus Prillevitz en Izabella Benjamina Oudkerk Echte Lieden woonende te ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-036Voorstraat 15Jan C Martens... wijk G-136, wijk H-051, supp wijk F-368; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-036Voorstraat 15Sipkje Jelles Jacobi... BS huw 1816, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk C-041, 205; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-036; VT1839; Wij ondergetekenden Petrus Prillevitz en Izabella Benjamina Oudkerk Echte Lieden woonende te ... (alles)


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 561 Eliza PrillevitzHarlingeneen halve nieuwe gevel


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-036VoorstraatEliza Prillevitz49 jZaltbommelm, protestant, gehuwd, boekverkoper
C-036VoorstraatSipkje Jacobi56 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-036VoorstraatJoukje Lanting17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-036VoorstraatSimon van der Ley11 jBolswardm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-036Voorstraat 15Asmerina Lykles de Boer... N.H., dv Lijkle Freerks de B., en Wytske Alberts de Boer; BS huw 1832, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-036, wijk D-109, wijk G-136, wijk H-051, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 561C-036 (Voorstraat)Hermanus Ouendagwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 21 nov 1879
C-036Voorstraat 15Eene hechte winkelhuizinge met plaats aan de noordzijde van de Voorstraat, in huur bij S.J., Eskes. Provisioneel verkocht op 3 dec 1879 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 12 dec 1879
C-036Voorstraat 15Eene hechte winkelhuizinge met plaats aan de noordzijde van de Voorstraat, in huur bij S.J., Eskes. Finaal verkocht op 17 dec 1879 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2605..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 561C-029 (Voorstraat)Wed. en erven Hermanus Ouendagwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 561Voorstraat 15 (C-029)Jan Wesbonkwoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Voorstraat 15Anton Keyser


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 15 Jacob Hendrik Krikkeambt. ter secretarie
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 2000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 15G. van Diekengardenier


1948 - kentekenadresnaam
B-34226
Voorstraat 15Johannes Blom


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 15Bouma's Lunchroom584


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bouma's Lunchroom584


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Bouma's Lunchroom584


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 15J. (Johan) Vellinga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 15rijksmonument 20680
  terug