Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 55
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 55 7-073 7-081 C-056 C-049


Huisnaam in: 1652
Gebruik:
Naam: de vergulde helm
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 55Tuinsteeg ten oosten


 


 


 


 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0081v van 17 sep 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 55Voorstraat NZhuis
 
koperHere Tiercx mr. tinnegieter1353-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
huurderN. N. 70-00-00 GG
toehaakvier zilveren lepels
naastligger ten oostendr. Andreas Heemstra secretaris
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJoannes Jansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Martens, gehuwd met
verkoperJoost Pitersmr. bakker


 


 


 


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0268v van 30 apr 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 55achterNoorderhaven ZZ achter het huis van de verkoper, te weten de zuidelijkste helft tot aan het huis van rentmr. Schelte Jurriens1/2 lege plaats of hof
 
koperdr. Andreas Heemstra, gehuwd metsecretaris van Harlingen232-00-00 CG
koperWytske Jacobs Doma
naastligger ten oostenlangs en langs van Andreas Heemstra secretaris van Harlingen
naastligger ten zuidenSchelte Jurriens rentmeester
naastligger ten westenAart Joannes
naastligger ten noordende verkoper Foppe Hylckes koopman
verkoperFoppe Hylckeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Andreas Heemstra, secretaris van Harlingen x Wytske Jacobs Doma koopt een 1/2 ledige plaets of hof, achter het huis van de verkoper op de Noorderhaven. Het is de zuidelijke helft, tot aan het huis en de loods van de rentmeester Schelte Jurriens [Fontein]. Ten O. in de lengte de koper, ten Z. Schelte Jurriens [Fontein], ten W. Aert Johannes, ten N. de verkoper. Gekocht van Foppe Hylckes, voor 232 CG.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0009r van 11 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 55Voorstraat NZhuis
 
koperIme Heeres de Goede c.u.2100-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
huurder voor 8 jarenN. N. 70-00-00 GG
naastligger ten oostenBeatrix Lammerts
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Aert Johannes
naastligger ten noordenBeatrix Lammerts
verkopergemeensman Schelto Fonteinrentmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYme Heeres de Goede c.u. koopt huis nz. Voorstraat. Ten O. en N. Beatrix Lammerts, ten Z. de straat, ten W. Aert Johannes. Grondpacht 3 cg. Gekocht van gemeensman en rentmeester Schelto [Jurriens] Fonteyn voor 2100 gg.


 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0007ra van 12 feb 1671 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 55Voorstraat NZhuis
 
kopermr. Sybren Sybrens 1543-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
naastligger ten oostenLambert Boeckhorst
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van Aert Joannis
naastligger ten noordenLambert Boeckhorst
verkoperSjouckjen Feickes, weduwe van
wijlen Yeme Heres de Goede


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0204v van 19 jun 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 55achterTen noorden van de tuin van de koperhuis
 
koperSybren Sybrens, gehuwd metmr. tinnegieter300-00-00 CG
koperAuckje Joosten Kuyck
naastligger ten westenJacob Aerts
naastligger ten noordenHylck Foppes
naastligger ten oostenHendrick Formholt Sebaldeburen
verkoperHendrick FormholtSebaldeburen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Sybrens, mr. tinnegieter x Auckien Joostes Cuyck koopt een tuin ten N. van zijn plaets. Ten O. de verkoper, ten W. Jacob Aerts, ten Z. de koper, ten N. Hylck Foppes. Met veel condities. Gekocht van Hendrick Formholt te Sebaldeburen, voor 300 cg.


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-073 Voorstraat 55huis
eigenaarvroedsman Kangieter
gebruikervroedsman Kangieter
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-00-00 CG
grondpacht aan Freerk Jacobs erven
grondpacht03-10-00 CG
aanslag grondpacht00-17-08 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-073 Voorstraat 55huis
eigenaarde vroedsman Kannegieter
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-7-1720
grondpacht aan Freerk Jacobs erven
grondpacht03-10-00 CG
aanslag grondpacht00-17-08 CG
aansl. grondp. voldaan16-8-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0068v van 19 feb 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 55Voorstraat NZhuis en hof
 
koperMeile Jacobs Ollema, gehuwd met2200-00-00 CG
koperAnna Syvarda
verpachter grondde Stad Harlingen3-10-00 CG
naastligger ten oostensteeg of uitgang v.h. huis de Witte Arent
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenvroedsman Mockama
naastligger ten noordende erfgenamen van Hylck Foppes
verkopervroedsman Sybrand Sibrands Kannegieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeyle Ollema koopt een huis aan de nz. v.d. Voorstraat. Ten O. de steeg of uitgang van het huis 'de Witte Arent', ten W. de vroedsman Mockema, ten N. erven Hylck Foppes, ten Z. de straat en het diept. Gekocht van Sybrand Sybrands Kannegieter, voor 2200 cg.


 


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-073 Voorstraat 55huis
eigenaarMeile Ollema
gebruikerMeile Ollema
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-13-00 CG
grondpacht aan Freerk Jacobs erven
grondpacht03-10-00 CG
aanslag grondpacht00-00-00 CG
opmerkinggrondpacht afgekocht
grondpacht aan Bruin Viersen
grondpacht05-12-00 CG
aanslag grondpacht01-02-06 CG


 


 


 


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-073 Voorstraat 55wed. Nathanael Cromhausen, bestaande uit 2 personen, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0029r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 55Voorstraat NZhuis
 
koperJohannes Huis, gehuwd met2306-00-00 CG
koperAnna Geertruida Faber
naastligger ten oostende heer A. de Roock
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe van C. Bakker
naastligger ten noordende heer A. de Roock
verkoper van 3/9Johan Daniel Toussaint
verkoper van 3/9Volkert van der Plaats, weduwnaar en erfgenaam ad vitam van
verkoper van 3/9wijlen Anna Toussaint
verkoper van 1/18Anna Maria Toussaint, gehuwd metDokkum
verkoper van 1/18J. C. EversDokkum
verkoper van 1/18Hayo Beekkerk, vader van en voorstander overLeeuwarden
verkoper van 1/18zijn dochter Geertruida Beekkerk
verkoper van 1/9Sibbeltje Ballings, gehuwd met
verkoper van 1/9G. RiemersmaDokkum
erflateroud burgemeester Johan Daniel Toussaint
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Huis x Anna Geertruida Faber koopt huis op `t best van de Voorstraat, bewoond door Johan Daniel Toussaint als mede-eigenaar. Ten O. en N. A. de Roock, ten W. wd. C. Bakker, ten Z. de Voorstraat. De wal en straat zijn nog voor 1 jaar verhuurd aan de Sint Jacobi Buurster Schippers. Gekocht van Joh. Daniel Toussaint voor 3/9, Volkert v.d. Plaats als erfgenaam van zijn vrouw Anna Toussaint voor 3/9, Anna Maria Toussaint x J.C. Everts te Dockum en Haye Beekkerk te Leeuwarden als vader van zijn dochter Geertruida Beekkerk en Sibbeltje Ballings x G. Riemersma te Dokkum voor 3/9, als erven van oud-burgemeester Johan Daniel Toussaint, voor 2306 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-081 Voorstraat 55J Huis6-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-056Voorstraat 55Johannes Huis... 1809, quit. no. 2 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-056Voorstraat 55Johannes Huis Johannes Huis


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 178 van 12 apr 1817
adressoortbedraggebruik
C-056Voorstraat 55koopaktefl. 2350huis aan de Voorstraat C-056
 
verkoperJohannes Huys
verkoperAnna Geertruida Faber
koperFreerk Hoekstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 602Voorstraat 55Freerk HoekstraHarlingendoopgezind leeraarhuis en erf (250 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-056Voorstraat 55Freerk Hoekstra, overleden op 31 maart 1837emeritus DG-predikant Voorstraat C 56, man van Ynskje Terpstra, vader van Jan, zeehandelaar, Rinske en Maaike Freerks Hoekstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-056Voorstraat 55Baukje Terpstraoud 72 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-056; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-056Voorstraat 55Dirk Martens de Boer... 1828, zv Marten de B., en Catharina Cramer; BS huw 1818, huw 1828, ovl 1861, bev.reg. HRL 1861 wijk C-056, 57; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk C-054; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-056Voorstraat 55Maaike Hoekstra... HRL 1851 wijk C-059, regatt dv1826-93; oud 47 jaar, geb Westzaandam en wonende te HRL. 1839, wijk C-056; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-056Voorstraat 55Rinske Hoekstrageb 20 sep 1789 Holwerd, ovl 16 mrt 1857 HRL, ongehuwd, dv Freerk H, en IJnskje Terpstra; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-059, regattdv1826- 93; oud 48 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, wijk C-056; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-056VoorstraatBaukje Terpstra72 jDokkumv, protestant, weduwe
C-056VoorstraatRinske Hoekstra49 jHolwertv, protestant, ongehuwd
C-056VoorstraatMaike Hoekstra47 jWestzaandamv, protestant, ongehuwd
C-056VoorstraatPietje Smid21 jTexelv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-056Voorstraat 55Feikje Liekeles Duiker, overleden op 25 augustus 18469 mnd (geboren 8/12/1845), overleden Voorstraat C 56, dochter van Liekele Olferts Duiker, slijter sterke dranken en Elisabeth Eeltjes Tigchelaar, zuster van minderjarige Olfinus en Eeltje Liekeles Duiker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-056Voorstraat 55Ynskje Johannes Terpstra, overleden op 20 februari 184781 jr, geboren Dokkum 3/2/1766, overleden Voorstraat C 56, wed. Freerk Hoekstra, moeder van Jan, zeehandelaar, Maaike en Rinske Freerks Hoekstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 602C-056 (Voorstraat)Gerrit J. Kroesewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 602C-049 (Voorstraat)Gerrit Jans Kroeswoonhuis


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat C 49Fontein & Tjallingii8


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 602Voorstraat 55 (C-049)Sjoerd Fontein


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFontein & Tjallingii8Houthandelaren


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFontein & Tjallingii8Houthandelaren


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houthandelaren


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houthandel.


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFontein & Tjallingii8houthandel


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
VoorstraatFontein & Tjallingii8houthandel


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 55 Dirk C. Postmakantoorbediende
vorige grondslagf. 2500
huidige grondslagf. 2500


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houthandel


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houthandel


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houth.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houth.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houth.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Fontein & Tjallingii8Houth.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 55H. Post326Kapper


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 55H. Post983Kapper


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. Post983Kapper


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.H. Post983Kapper


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 55H. (Hendrik) Post


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 55rijksmonument 20696
  terug