Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 81
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Voorstraat 81,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 81 7-017 7-015 C-067 C-061
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 81 7-018 7-015 C-067 C-061
aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 81naamloze steeg ten westen


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0015v van 6 nov 1636 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81[niet vermeld]huis
 
koperN. N.
naastligger ten oostenburgemeester Foeke Heemstra
naastligger ten westenHobbe Jans olieslager
verkoperde erven van Idse Wouters


 


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0236r van 18 jun 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81Voorstraat NZ tegenover de Suypmarkt1/2 huis
 
koperdr. Sybrandus Bechius, gehuwd metadvocaat Hof van FrieslandGG 1105:08:00
Yda Kyl
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:08:00
huurderHiltie Sickes dochter van de verkoperseGG 85:00:00
huurderDouwe Hansen
Jancke Sickes
naastligger ten oostende andere helft van de woning, bewoond door Pieter Jansen, enlakenkoper
Tjeerd Ennes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenhet huis, steeg en kamers van Arjen Wobbes
naastligger ten noordenhet huis, steeg en kamers van Arjen Wobbes
verkoperTrijntie van Dam, weduwe van
wijlen Sicko Elings


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0312v van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81Voorstraat NZ [staat: Appelmerkt t.o. de Suipmerkt] in een steegwoonruimte
 
koperDirk Hugens, gehuwd metGG 115:00:00
Stijntie Hendrix
naastligger ten oostenvroedsman Tjaard Innes
naastligger ten westenGerke Gerkes c.u.
naastligger ten westende erven van Gerrit Wybes
naastligger ten noordenAlbert Hendriks Mellema
verkoperLapijntie Arjens, gehuwd met
Frans Govertsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(2 achter) Dirk Huges x Stijntie Hendrix kopen een woning aan de Appelmarkt tegenover de Grote Suipmarkt, in een opgaande steeg tussen Jan Vosma en erven dr. Bechius. Ten O. vroedsman Tjaard Innes, ten Z. Gerke Gerkes c.u., ten W. Jan Gosses en erven Gerrit Wybes, ten N. Albert Hendriks Mellema. Geen grondpacht. Gekocht van Lapijntje [Philippina] Arjens, huisvrouw van mr. bakker Frans Goverts, voor 115 GG.


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0004r van 28 nov 1706 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81Voorstraat NZ in een steeg [staat: Appelmarkt tegenover de grote Zuipmarkt]woning
 
koperGerke Gerkes, gehuwd metturfdragerGG 109:01:12
Mayke Jacobs
naastligger ten oostenvroedsman Tjeerd Innes
naastligger ten zuidende erven van dr. Bechius
naastligger ten westenJan Gosses
naastligger ten noordende woning gekocht door Dirk Hugens c.u.
verkoperLapijntje Arjens, huisvrouw van
Frans Govertsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Gerke Gerkes, turfdrager x Mayke Jacobs koopt een woning met beneden- en bovenkamer, spijskamer en een zolder, in 2en bewoond, aan de Appelmarkt tegenover de Zuivelmarkt, en in te gaan in een steeg tussen het huis van Jan Vosma en dat van erven Dr. Bechius. Ten O. vroedsman Tjeerd Innes, ten W. Jan Gosses, ten Z. erven Bechius, ten N. de woning die door Dirk Huigens is gekocht van de verkopers. Gekocht van Trijntje Arjens? x Frans Goverts, mr. bakker, voor 109 gg.


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0024r van 13 mrt 1707 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81Voorstraat NZ tegenover de Suipmerkthuis
 
koperHarmen Jaspers c.u.CG 775:00:00
naastligger ten oostenvroedsman Tieerdt Ennema
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erven van dr. Bechius c. soria
naastligger ten noordende erven van dr. Bechius c. soria
verkoperJohannes Ouwerkerkmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Jaspers c.u. kopen een huis nz Voorstraat tegenover de Suipmerkt. Ten O. vroedsman Tjeerd Ennema, ten Z. de Voorstraat, ten W. en N. erven dr. Bechius. Met mandeligheid zoals verhaald in de koopbrief van Trijntje van Dam aan dr. Bechius x Yda Kyl op 16 mei 1676. Gekocht van mr. bakker Johannes Ouwerkerk, voor 775 CG en een ducaat voor verkopers' vrouw.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-017 Voorstraat 81huis
eigenaarHarmen Jaspers
gebruikerHarmen Jaspers
huurwaardeCG 27:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:08:00
 
7-018 Voorstraat 81huis
eigenaarTiaerd Innes
gebruiker
opmerkinginsolvent


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-017 Voorstraat 81huis
eigenaarHarmen Jaspers
huurwaardeCG 27:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:08:00
aansl. huurw. voldaan27-5-1720
 
7-018 Voorstraat 81huis
eigenaarTiaerd Ennema
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


 


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0208r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81Voorstraat NZ op de Appelmarkt1/2 huis
 
koperInne Hiddes koopmanGG 551:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:08:00
naastligger ten oostenHarmen Jaspers mr. boendermaker
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erven van Vosma koopman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenweduwe Gerke Gerkes
verkoperJan Tiommes Wijngaarden, erfgenaammr. bakker en koopmanLeeuwarden
verkoperburgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen, gehuwd met en voogd vanLeeuwarden
verkoperAntie Tiommes Wijngaarden, erfgenamen vanLeeuwarden
verkoperFettie Bockes Hoecksteede, erfgenaam voor 1/2 van
wijlen Hebbaea KylHarlingen
Tiomme Jans Wijngaarden, erfgenaammr. bakkerLeeuwarden
verkoper van 1/2 als last en procuratie hebbende van Anna Christina Losecaet c.sCornelis de Marre, erfgenamen voor 1/2 vankassier in de Bank van Lening
wijlen Hebbaea KylHarlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEnne Hiddes de Vries koopt een 1/2 huis nz. Voorstraat op de Appelmarkt. Ten O. mr. boendermaker Harmen Jaspers, ten Z. de straat en diept, ten W. erven Vosma en een steeg, ten N. wd. Gerke Gerkes. Gekocht van mr. bakker Jan Tjommes Wijngaarden en Tjitse Jentjes v.d. Veer x Antie Tjommes Wijngaarden allen te Leeuwarden, als erven van Hette Bockes?, die erfgenaam was van Hebbea Kyl te Salwerd voor 1/2, en mr. bakker Tjomme Jans Wijngaarden te Leeuwarden X? voor 1/2.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0217r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81voorVoorstraat NZ [staat: Appelmarkt]1/2 huis
 
koperDirck Huigens, gehuwd metCG 860:00:00
Stijntie Hendrix
naastligger ten oostenHarmen Jaspers c.s., gehuwd met
Neeltie Johannes
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenInne Hiddes
naastligger ten noordenInne Hiddes
verkoperHarmen Jaspers, gehuwd met
Neeltie Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt 1/2 huis op de Appelmarkt, w. v. de andere 1/2 onlangs is gekocht door Inne Hiddes. Ten O. de verkoper, ten W. en N. Inne Hiddes, ten Z. de straat. Gekocht van Harmen Jaspers x Neeltie Johannes.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0244v van 9 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81voorVoorstraat NZ [staat: Appelmarkt]1/2 huis
 
koperweduwe Doetie Annes, gehuwd metCG 1000:00:00
wijlen Thomas Oliviers
eigenaar van 1/2Inne Hiddeskoopman
bewonerweduwe Doetie Annes, gehuwd met
wijlen Thomas Oliviers
naastligger ten oostenHarmen Jaspers boendermaker
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: Appelmarkt]
naastligger ten westenInne Hiddes
naastligger ten noordenInne Hiddes
verkoperDirk Huygens, gehuwd met
Stijntie Hendrix


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-017 Voorstraat 81huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerDoetje Annes
huurwaardeCG 27:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:10:00
 
7-018 Voorstraat 81huis
eigenaarHarmen Jaspers
gebruikerHarmen Jaspers
huurwaardeCG 75:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:10:00


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0308r van 2 feb 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81achterVoorstraat NZ [staat: Appelmarkt]huis 1/2
 
koperSijke Reinderts, en haar zusterCG 875:00:00
Gertje Reinderts
naastligger ten oostenHarmen Jaspers
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenInne Hiddes de Vries koopman
naastligger ten noordenInne Hiddes de Vries koopman
verkoper/curatorPyter Piers
verkoperAntje Piers, zuster
verkoperSijske Hendriks
verkoperTjalling Geertsturfdrager
verkoperBoukjen Geerts, gehuwd met
Jan Reus Kalf


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-017 Voorstraat 81huis
eigenaarerven Sijke Reiners
eigenaarerven Geertie Reiners
gebruikerSybren Sonnema
huurwaardeCG 42:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:00:00
 
7-018 Voorstraat 81huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerDirk Huigens
opmerkingledig


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-018 Voorstraat 81Harm. Videlius, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 18:00:00


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0256v van 19 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81Voorstraat NZ op de Appelmarkt1/2 huis
 
koper door niaarHarmanus Viedelius rentmeester (stads-)GG 666:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:08:00
geniaarde koperHarmen Hessels Wilda, gehuwd metmr. boekbinder
Wypkjen Ulbes Menalda
huurderSikke Ennes c.f.
naastligger ten oostenViedelius rentmeester (stads-)
naastligger ten oostende erven van Dirk Huigens
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenoud burgemeester Doede Vosma
naastligger ten noordende erven van Dirk Huigens
verkoperGeertje Ennes de Vries, gehuwd met
Wybe Dirksmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Videlius, rentmeester, koopt na niaar rat. vicinitatis tegen Harmen Hessels Wilda, mr. boekbinder x Wypkje Ulbes Wijnalda, een 1/2 huis op de Appelmarkt. Grondpacht 28 st aan de Stad. Ten O. de stadsrentmeester Videlius, ten W. een steeg en oud-burgemeester Doede Vosma, ten Z. de straat, ten N. erven Dirk Huigens. Gekocht van Geertje Ennes de Vries, de vrouw van Wybe Dirks, mr. bakker, voor 666 gg.


 


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0190r van 15 jun 1766 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt in een steeg ingaande bij Hermanus Videlius]woning
 
koperJan Heeres, en zijn broermr. wolkammerCG 155:00:00
koperAlbert Heeres, en zijn broermr. timmerman
koperSipke Heeres
huurderPieter Loman c.u.CG 24:00:00
naastligger ten oostenpakhuis Otte Sybes Salverda
naastligger ten oostenpakhuis Evert Beva
naastligger ten zuidenJan Gosses
naastligger ten westenGerben Bakker
naastligger ten noordenhuis gekocht door H. Videlius
verkoperGerryt Gerryts de Jong, enkoffieschenker
verkopermeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong, en
verkopermeerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong, en
verkopers van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoperDirk Cornelis Wetsens, enwinkelier
verkopers van 1/2minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
Cornelis Jacobus Wetsens, allen erfgenamen van hun oud-oom
wijlen Dirk Huigenskoopman en winkelier
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan Heeres en zijn broers Albert en Sipke, kopen huis op de Appelmarkt, op te gaan in een steeg bij H. Videlius. Ten O. het pakhuis van Otte Sybes Salverda en Evert Beva, ten W. Jan Gosses, ten N. Gerben Bakker, ten Z. H. Videlius. Gekocht van erven wl. Dirk Huigens. (de kinderen van Gerryt de Jong en de kinderen van Cornelis Jacobus Wetzens (Wetsens).


 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0162v van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt tussen Katrugs- en Kleine Kerkstraatspijpen]huis
 
koper door niaarJan Heeres, broeder vankoopmanGG 1958:00:00
Albert Heeres, broeder vankoopman
Sipke Heereskoopman
geniaarde kopervroedsman Frederikus Tangerman, gehuwd metmr. loodgieter
Trijntje IJsbrandi
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:08:00
naastligger ten oostenEeltje A. Travaille c.u.
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAlbert Heeres c.f.
naastligger ten noordenhet volgende verkochte perceel
Nanne Dirks Drijfhout, last- en procuratie hebbende vankoopmanHeerenveen
verkoperJikke Joukes, laatst weduwe vanHeerenveen
wijlen Jan Ellers Jansz
verkoperGeertje Voorhoek, laatst weduwe vanMakkum
wijlen Wybrandus Sloterdijckontvanger der convooien en licenten en koopman
verkoperJikke Voorhoek, gehuwd metSneek
burgervaandrig Feicke Feickens, allen erfgenamen van apothekerSneek
wijlen H. Videliusrentmeester (stads-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan, Albert en Sipke Heeres (gebroeders) kopen (a) huis op de Appelmarkt. Ten O. Eeltje Travaille c.u., ten W. een steeg en Albert Heeres, ten Z. de straat en diept, ten N. perceel b), gelegen achter (a) met ten O. Otte Salverda, ten W. en N. Albert Heeres, ten Z. (a). Beide huizen hebben vrije in- en uitgang door de steeg naar de Voorstraat. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van rentmeester Harmanus Videlius.


 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0255r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81Voorstraat NZ [staat: Appelmerkt aan de Voorstraat] tussen Kleine Kerkstraats- en Katterugspijpenhuis
 
koperFredrik Calander, gehuwd metkoopmanGG 900:00:00
Anna Ruitenbach
huurderFredrik Calander koopmanCG 115:00:00
Anna Ruitenbach
naastligger ten oostenJetse Lents mr. bakker
naastligger ten westensteeg waarin drie aparte in- en uitgangen
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten noordenWopke Berends c.u.
verkoperSicco Rienstra, curator van de boedel vanprocureur postulant
wijlen Jan Heereskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFredrik Calander koopt een huis op de Appelmarkt. Ten O. Jetse Lentz, ten W. een massale steeg etc. met het huis ten W. (Albartus Binksma). Tevens een huis achter dit gekochte huis en nog een huis achterin de steeg. Ten Z. de Voorstraat. Gekocht van wl. Jan Heeres.


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-014 Voorstraat 81Sijmon Goliad, 34 jaar, gehuwd
7-014 Voorstraat 81J Herfst


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0218v van 2 feb 1806 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81achterin de steeg achter het vorige huishuis
 
koperSjoerd Teyema, gehuwd metschooldienaarCG 2000:00:00
Martha Ysaacks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFredrik CalanderkoopmanAmsterdam


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0218v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 81Voorstraat NZ op de Appelmarkt, tussen de Kleine Kerkstraat en Katterugs pijpenhuis
 
koperSjoerd Teyema, gehuwd metschooldienaarCG 2000:00:00
Martha Ysaacks
huurderHerfst c.s.koopman
naastligger ten oostenJetze Lentz mr. bakker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJ. Olingus
verkoperFredrik CalanderkoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Teyema, schooldienaar, x Martha Isaacks koopt huis op de Appelmarkt en het huis erachter. Ten O. Jetze Lentz, mr. bakker, ten Z. de Voorstraat, ten W. een massale steeg, waarin dit huis drie deuren en in- en uitgangen heeft, ten N. J. Olinjus. Gekocht van Frederik Calander te Amsterdam.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-015 Voorstraat 81S S TeyemaCG 8:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Jacob Abrahams... eed af in handen van president Djurre Hendriks op 15 jun 1796. (burgerboek); wed. J.A. gebruiker van wijk C-067; eigenaar is Jouke Olinjus, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Jouke Hendriks Olinjus... Poort, Albert W. Bakker, A.J. Conradi, H. Radsma, S. Rienstra, Hein Mollema. (GAH1114); eigenaar van wijk C-067; gebruiker Wiebe W. van Dockum, sjouwer; medegebruiker Jacob Abrahams wed., 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Wiebe Wytzes van Dockum... 1883; kind: Wytse Wybes van Dokkum, geb 20 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL; gebruiker van wijk C-067, sjouwer; medegebruiker Jacob Abrahams wed. ; eigenaar is Jouke Olinjus, 1814. (GAH204); W. vD. en Fokje ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-067Voorstraat 81Jouke Olinjus Wiebe W van Dockum sjouwer
C-067Voorstraat 81Jacob Abrahams wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 654Voorstraat 81Sjoerd Sytzes TeijemaHarlingenonderwijzerhuis en erf (120 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 655Voorstraat 81Sjoerd Sytzes TeijemaHarlingenonderwijzerhuis en erf (112 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Aafke Lieuwes Blom... 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-075; oud 51 jaar, (vnm: Akke), geb Makkum, en wonende te HRL. 1839, wijk C-067; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Anna Zabina Steenstra... 1809 HRL, ovl 9 apr 1864 HRL, huwt met Geert Dirks Trompetter op 12 okt 1837 HRL, dienstmaagd, ovl wijk C-067, N.H., dv Douwe Cornelis S, en Jantje Sijtses; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1837, ovl 1840, bev.reg. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Jan Cornelis Monsma... ovl 1859, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk C-075; oud 45 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-067; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Maria Michiels Plengnat... 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk D-140, wijk F-248; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk C-067; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Pieter Cornelis Monsma... 1828, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-074; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk C-067; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Wiepkje Rimmerts Noordhuis... Tollinga; BS huw 1828, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-074; oud 35 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk C-067; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-067VoorstraatPieter Monsma34 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, smidsknegt
C-067VoorstraatWypkje Noordhuis35 jHarlingen*gezin 1, v, protestant, gehuwd
C-067VoorstraatCornelis Monsma7 jHarlingen*gezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatElisabeth Monsma10 jHarlingen*gezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatJieke [Jikke] Monsma9 jHarlingen*gezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatRimetta [Remmetta] Monsma4 jHarlingen*gezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatJan C Monsma45 jMakkumgezin 2, m, protestant, gehuwd
C-067VoorstraatAkke L Blom51 jMakkumgezin 2, v, protestant, gehuwd
C-067VoorstraatCornelis Monsma21 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatGerben Monsma18 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatLieuwe Monsma9 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatHiltje Monsma16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatGrietje Monsma13 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatMaria Plengnath42 jHarlingengezin 3, v, protestant, weduwe, naaister
C-067VoorstraatMichiel Hoogstra7 jAlmenumgezin 3, m, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatKlaaske Hoogstra17 jArumgezin 3, v, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatSybrigje Hoogstra15 jArumgezin 3, v, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatPietje Hoogstra10 jAlmenumgezin 3, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-067Voorstraat 81Wilhelmina Monsma, overleden op 26 september 184110 mnd (geboren 12/11/1840), overleden Armensteegje C 67. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1855 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 81 (westgevel), HarlingenVoorstraat 81 (westgevel)G.L. 1855'baksteeninscriptie (Gerardus Leemkoel)
Volgens de 'lijst van de nummering der huizen' van 1862 was hij in dat jaar eigenaar van dit pand, wijk C 69.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 654C-068 (Voorstraat)Gerardus Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 655C-069 (Voorstraat)Gerardus Leemkoelwoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
C-067Voorstraat 81Een huis c.a., ingericht om in drieën te kunnen worden verhuurd in eene steeg aan de Voorstraat. Finaal verkocht op 12 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 427..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3542C-063 (Voorstraat)Erven Petronella de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 651Voorstraat 81 (C-063)Hein van Asperen


1914 - variaadresbronbericht
Voorstraat 81Oud Harlingen Magazine 1991[..] het pand van Tomke de Vries, later drogisterij Terpstra, nu (1991) De Papiermolen


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 81wed Theodorus J. de Vries geb. Van Scheltingadrogiste
vorige grondslagf. 4000
huidige grondslagf. 4000
Voorstraat 81 Thomas de Vriesbediende
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700
Voorstraat 81 Petrus J.J. de Vrieswinkelier
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 700


1925 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 81, HarlingenVoorstraat 81T. de Vriesapotheker


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 81, HarlingenVoorstraat 81S. Terpstradrogisterij, assistent-apotheker


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 81S.Terpstraapothekers-assistent


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 81, HarlingenVoorstraat 81S. Terpstradrogisterij


1932 - variaadresbronbericht
Voorstraat 81Oud Harlingen Magazine 1992mei: De drogisterij van de heer S. Terpstra, Kl. Voorstraat, wordt geheel verbouwd


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr 81S. Terpstra271Drogist


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr. 81S. Terpstra804Drogist


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.S. Terpstra804Drogist


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.S. Terpstra804Drogist


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 81, HarlingenVoorstraat 81S. Terpstradrogisterij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.S. Terpstra804Drogist


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 81S. (Sjoerd) Betten


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 81rijksmonument 20699


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7120Voorstraat 81
  terug