Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 77
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Voorstraat 77,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 77 7-015 7-014 C-068 C-062
 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-015 Voorstraat 77kamer
eigenaarGerrit Gerrits
gebruiker
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-015 Voorstraat 77kamer
eigenaarwed. Gerrit Gerrits
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-015 Voorstraat 77huis
eigenaarwed. Gerrit Hendriks
gebruikerwed. Gerrit Hendriks
opmerkingpauper


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-015 Voorstraat 77huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerJohannes Hendriks c.s.
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


 


 


 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0257r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 77Voorstraat NZ [staat: Appelmerkt aan Voorstraat in een steeg tussen de Kleine Kerkstraats- en Katterugs pijpen]huis
 
koperFredrik Calander, gehuwd metkoopman12-00-00 GG
Anna Ruitenbach
naastligger ten oostenTjebbe J. van der Meulen
naastligger ten zuidenFredrik Calander
naastligger ten westenAlb. Bolman c.u.
naastligger ten noordenJoucke Olinjus
verkoperSicco Rienstra, curator vanprocureur postulant
wijlen Jan Heereskoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Fredrik Calander x Anna Ruitenbach koopt nu ook het huis achterin de steeg. Ten O. Tjebbe Johannes v.d. Meulen, ten W. Albartus Binksma, ten Z. het voorhuis door de kopers pas gekocht, ten N. het huis van Jouke Olinjus. Gekocht van wl. Jan Heeres, koopman.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-014 Voorstraat 77A J Tadema5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-068Voorstraat 77Juke Engels Mulder... Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1811, BS huw 1842, ovl 1844, VT1839; gebruiker van wijk C-068, varensgesel; medegebruiker Teunes Bosch, varensgezel; eigenaar is S.S. Teyema, 1814. (GAH204); oud 59 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-068Voorstraat 77Romke Jelles Agema... 4 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL; oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk C-068; VT1839; Uitvoerend Bewind bij depart. Bestuur van de Eems bericht aan het gemeentebestuur dat de volgende ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-068Voorstraat 77Sjoerd/Suffridus Sietses Teyema... Hendriks, en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 6 sep 1796. (burgerboek); eigenaar van wijk C-068; gebruikers Joeke Mulder, varensgesel, Teunes Bosch, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-068Voorstraat 77Teunis Bosch... wonende te HRL, zv Marten B., en Susanna Sonsbergen; BS huw 1815, ovl 1825, ovl 1830; gebruiker van wijk C-068, varensgesel, medegebruiker Joeke Mulder, varensgesel; eigenaar is S.S. Teyema, 1814. (GAH204); Op heden ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-068Voorstraat 77S S Teyema Joeke Mulder varensgesel
C-068Voorstraat 77Teunis Bosch varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 650Voorstraat 77Age Heeres BakkerHarlingenhuis (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-068Voorstraat 77Johannes Harmanus Witte... HRL 1851 C- 68; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman in manufakturen, wijk E-008; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-068Voorstraat 77Sybrigje Cohengeb 1 apr 1784 HRL, ovl 27 apr 1862 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-035, koopvrouw, dv Adam C, en ... ; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk F-299; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopvrouw, wijk C-068; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-068Voorstraat 77Trijntje Klases van der Sluis... bev.reg. Ha18 51 wijk C-077, wijk E-245, supp wijk G-438; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-068; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-068Voorstraat 77Wiebe Blavier... C- 77, wijk E-245, supp wijk G-438; oud 35 jaar, (geslnm: Blevier), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-068; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-068VoorstraatRomke Agema63 jHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar, schoenmaker
C-068VoorstraatJeltje Agema27 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-068VoorstraatGrietje Agema16 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-068VoorstraatWybe H Blevier35 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
C-068VoorstraatTrijntie van der Sluis35 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
C-068VoorstraatKlaas W Blevier20 wHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-068VoorstraatGrietje Blevier11 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-068VoorstraatSybregje Cohen49 jHarlingengezin 3, v, israëliet, ongehuwd, koopvrouw


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-068Voorstraat 77Sybout Blavier, overleden op 30 augustus 18413 wk (geboren 10/8/1841), overleden Armensteegje C 68. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 143) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-068Voorstraat 77Elisabeth Blavier, overleden op 24 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 2 dg (geboren 22/3/1847), overleden Anjelierstraat C 68. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 650C-067 (Voorstraat)Gerhardus Groenewoudwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 650C-061 (Voorstraat)Jan H. van 't Vlietwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3542Voorstraat 77 (C-061)Jan H. van 't Vliet
  terug