Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 10 7-034 7-034 C-081a C-076
 huisnummer lager   Noordijs 12 7-033 7-033 C-081 C-075
Naastliggers vanNoordijs 10
ten oostenhet Noordijs
ten zuidenNoordijs 12
ten westende Voorstraat
ten noordenNoordijs 8


aangrenzende stegensteeg
Noordijs 10naamloze steeg ten zuiden
Noordijs 12naamloze steeg ten noorden


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0073v van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJantgien Jacobs*, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Dircx Wolffs*


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0201v van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidende weduwe Jantien Jacobs*, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Dirck Wolffs*


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0023r van 18 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe Jantien Jacobs*, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Dirck Wolffs*


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0073r van 9 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
koperN. N. 0-00-00 CG
verkoperde twee oudste weeskinderen van wijlen Dirck Wolffs c.u.
verkoperde twee middelste weeskinderen van wijlen Dirck Wolffs c.u.
verkoperhet jongste weeskind van wijlen Dirck Wolffs c.u.
erflaterwijlen Dirck Wolffs
erflaterwijlen Jantien Jacobs


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0073r van 9 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 10Noordijs WZ [staat: Oosterwal]kamer
 
koperN. N. 0-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe van Wolter Uulckes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGerryt Benniers
verkoper q.q.Hessel Tiaerdts, namens
verkoperde twee oudste weeskinderen van wijlen Dirck Wolffs c.u.
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, namens
verkoperde twee middelste weeskinderen van wijlen Dirck Wolffs c.u.
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen, namens
verkoperhet jongste weeskind van wijlen Dirck Wolffs c.u.
erflaterwijlen Dirck Wolffs, gehuwd met
erflaterwijlen Jantien Jacobs


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0076v van 30 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
koper provisioneelTiepcke Seerps 195-00-00 GG
verkoperq.q., alimentatores van
verkoperhet jongste nagelaten weeskind
verkoperHessel Tiaerdts q.q., alimentator van
verkoperde twee oudste nagelaten weeskinderen van wijlen Dierck Wolffs, gehuwd met
verkoperwijlen Jantien Jacobs


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0076v van 30 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 10Noordijs WZ [staat: Oosterwal]kamer
 
koper provisioneelTiepcke Seerps 195-00-00 GG
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidenMaycke, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Wolter Uulckes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGerryt Benniers
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen q.q., alimentatores van
verkoperhet jongste nagelaten weeskind
verkoperHessel Tiaerdts q.q., alimentator van
verkoperde twee oudste nagelaten weeskinderen van wijlen Dierck Wolffs, gehuwd met
verkoperwijlen Jantien Jacobs


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0155r van 20 dec 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende brouwerij van Gerryt Wouters


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0273r van 23 jul 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerryt Wouters


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025va van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerrit Wouters


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025va van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 12Noordijs WZ [staat: Oosterwal] waar de Witte Poort uithangthuis, mouterij en weit (tarwe)wasserij met een vrije uit- en ingang in de steeg
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDirk Hessels
naastligger ten zuidenDirk Gerbens
naastliggersteeg tussen de huizen ten zuiden en ten westen naar de Voorstraat strekkende
naastligger ten westenGerrit Goukes
naastligger ten noordenGerrit Wouters
verkoperde erfgenamen van wijlen Neeltje Wouters


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0248r van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Rinnert Eelckes c.soc.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-033Noordijs 12huis
eigenaarDieucke Pieters
gebruikerSytse Hessels
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
7-034Noordijs 10huis
eigenaar 1/2 Claes Rinties
eigenaar 1/2 Jacob Boukes
gebruikerHendrik Rijchers
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-033Noordijs 12huis
eigenaarDieucke Pieters
gebruikerSytse Hessels
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-3-1720
7-034Noordijs 10huis
eigenaarJan Hendrix nom. uxoris cum soc.
gebruikerDirk Hessels
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-4-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0092r van 22 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
koper door niaarTjeerd Bentes Bonck koopman235-10-00 CG
verkoper van 1/2Hylkje Jacobs Bonk, gehuwd met
verkoper van 1/2wijlen Jan Hendrix
verkoper van 1/2Maria Zuringar, gehuwd met
verkoper van 1/2Voordanotaris


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0092r van 22 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 10Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koper door niaarTjeerd Bentes Bonck koopman235-10-00 CG
geniaarde koperJacob Jansen c.u.turfdrager
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal of straat]
naastligger ten zuidensteeg, ten dele overdekt
naastligger ten zuidenDieuke Pyters Hoogstra
naastligger ten westenhet pakhuis van burgemeester Menalda
naastligger ten noordenFreerk Tijssen
verkoper van 1/2Hylkje Jacobs Bonk, gehuwd met
verkoper van 1/2wijlen Jan Hendrix
verkoper van 1/2Maria Zuringar, gehuwd met
verkoper van 1/2Voordanotaris


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-033 Noordijs 12huis
eigenaarDieuke Pyters
gebruikerSytse Hessels
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG
7-034 Noordijs 10huis
eigenaarTjeerd Bentes
gebruikerDirk Douwes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0042v van 13 mrt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van gemeensman Dirk Siderius


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0087r van 13 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
koperLaes Spannenburgh winkelier425-14-00 GG
verkoperYfke Tjeerds Bonk, weduwe van
verkoperwijlen gemeensman Dirk Douwes Siderius


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0087r van 13 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 10Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koperLaes Spannenburgh winkelier425-14-00 GG
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenReinier Dirks Fontein
naastligger ten westende weduwe van burgemeester Rein Sikkes Menalda
naastligger ten noordenoud burgervaandrig Jan Schonebeek
verkoperYfke Tjeerds Bonk, weduwe van
verkoperwijlen gemeensman Dirk Douwes Siderius


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0102r van 4 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van vroedsman Dirk Douwes Siderius


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0102r van 4 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 12Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koperSytse Hessels, gehuwd metmr. slager1200-00-00 CG
koperAeltie Willems
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidende weduwe van burgemeester Weyma
naastligger ten westenLieuwe Sjoerds koopman
naastligger ten noordende weduwe van vroedsman Dirk Douwes Siderius
verkoperReiner Dirks FonteinkoopmanFraneker


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-033 Noordijs 12huis
eigenaarerven Deucke Pyters
gebruikerSytse Hessels
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG
7-034 Noordijs 10huis
eigenaarwed. Dirk Douwes
gebruikerLaas Spannenburg
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-13-06 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0118r van 15 apr 1736 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLaes Spannenburgh


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0025v van 15 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-033 Noordijs 12Sytse Hessels, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
7-034 Noordijs 10Laas Spannenburg, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-033 Noordijs 12huis
eigenaarSytse Hessels
gebruikerSytse Hessels
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG
7-034 Noordijs 10huis
eigenaarLaas Spannenburg
gebruikerLaas Spannenburg
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-03-10 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0262v van 9 feb 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLaas Spannenburgh


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0089r van 9 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLaas Spannenburg


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0089r van 9 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 12Noordijs WZ [staat: Oosterwal]huis
 
koperOtto Sybes Salverda mr. wolkammer625-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal]
naastligger ten zuidenJanneke Weima
naastligger ten westende heer Vosma
naastligger ten noordenLaas Spannenburg
verkoperhypothecaire crediteur van wijlen Sytse Hessels, gehuwd metslager
verkoperAaltje Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtte Sybes Salverda, mr. wolkammer, koopt een huis met alle goederen, op de Oosterwal. Het is nagelaten door Sytse Hessels, slager. Ten O. de Oosterwal, ten W. Doede Vosma, ten Z. Janneke Weima, ten N. Laas Spannenburg. De koper is de voornaamste hypotheek schuldeiser van Sytse Hessels x Aaltje Willems en betaalt 625 gg.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0019v van 15 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tjebbe Spannenburg


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0072r van 26 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 8, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tjebbe Spannenburg


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0123r van 28 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
koperServaas van Beemen, gehuwd metkoster van de nieuwe kerk1120-00-00 GG
koperMaria Lourens
verkoperoud burgerhopman Johannes Spannenburg


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0123r van 28 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 10Noordijs WZhuis
 
koperServaas van Beemen, gehuwd metkoster van de nieuwe kerk1120-00-00 GG
koperMaria Lourens
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenbesloten steeg
naastligger ten zuidende weduwe van Salvarda
naastligger ten westenM. Blok
naastligger ten noordenM. Blok
naastligger ten noordenals bewoners Jacob Tjallingii c.u.
verkoperoud burgerhopman Johannes Spannenburg


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0123r van 28 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0123r van 28 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0303r van 22 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
koperPiebe Pieters Postma 731-00-00 CG
bewonerde weduwe van Servaas van Beemen
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Servaas van Beemenkoster van de nieuwe kerk
verkoperde geabandonneerde boedel van Marya Louws, gehuwd met
verkoperHendrik Bisschopsoldaat


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0303r van 22 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
koperPiebe Pieters Postma 731-00-00 CG
bewonerde weduwe van Servaas van Beemen
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Servaas van Beemenkoster van de nieuwe kerk
verkoperde geabandonneerde boedel van Marya Louws, gehuwd met
verkoperHendrik Bisschopsoldaat


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0303r van 22 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 10Noordijs WZhuis, thans ledig
 
koperPiebe Pieters Postma 731-00-00 CG
bewonerde weduwe van Servaas van Beemen
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenbesloten steeg
naastligger ten zuidende weduwe Salverda
naastligger ten westenM. Blok
naastligger ten westenals bewoner M. Blok
naastligger ten noordenM. Blok
naastligger ten noordenals bewoner Claas Blok
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, geauthoriseerde curator overnotaris
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Servaas van Beemenkoster van de nieuwe kerk
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curator bonorum overnotaris
verkoperde geabandonneerde boedel van Marya Louws, gehuwd met
verkoperHendrik Bisschopsoldaat


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-032 Noordijs 12P Postmabierdraager


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0303r van 22 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-034 Noordijs 10Piebe Postma2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-081Noordijs 10Piebo Pieters Postma... huwt met Antje Hendriks Bleeker op 1 jun 1797 HRL, koopt een huis in 1801, bierdrager in 1812, ovl wijk C-081, N.H., kind: Hendrik P, geb 15 dec 1800 HRL, zv Pieter P, en Trijntje vd Hout; huw Grote Kerk HRL 1797, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-081Noordijs 10Piebe Postma wedPiebe Postma wed
C-081Noordijs 12Piebe Postma wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 683Noordijs 12wed. Pieter Hessels ReitsmaHarlingenhuis en erf (151 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 684Noordijs 10Jan Lourens NakHarlingenschoenmakerhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-081Noordijs 10Grietje Teunis Beva... en Teertke van Esta; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1847; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-081; VT1839; geb 22 mrt 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL, dv Teunis Beva en Tetske Fokkes van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-081Noordijs 10Teetske Pieters Reidsma... Pieter Hessels R, en Grietje Beva; BS huw 1829, ovl 1845; oud 30 jaar, geb en. wonende te HRL. 1839, wijk C-081; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-081NoordijsJan Karel Timmer32 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kantoorbediende
C-081NoordijsJan Karel Timmer32 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kantoorbediende
C-081NoordijsTeetsche Reidsma30 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-081NoordijsTeetsche Reidsma30 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-081NoordijsKarel Jan Timmer9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsKarel Jan Timmer9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsPetrus Jan Timmer3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsPetrus Jan Timmer3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsFrans Jans Timmer1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsFrans Jans Timmer1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsWieger Jan Timmer14 dHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsWieger Jan Timmer14 dHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsMargaretha Timmer7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsMargaretha Timmer7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsGrietje Beva64 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-081NoordijsGrietje Beva64 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-081NoordijsPietje Zijlstra22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsPietje Zijlstra22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-081Noordijs 10Jan Karels Timmer... ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-093; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-081; VT ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 684C-081 (Oosterwal)Karel Jans Timmerwoonhuis


1876 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3877Noordijs 10


1877 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noordijs 10, HarlingenNoordijs 10Hidma, T WT.W. HIDMA
oud 4 jaar.
5 Juni 1877.'


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3966C-075 (Noordijs)Willem Hidmawoonhuis
Sectie A nr. 3965C-076 (Noordijs)Okke de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3965Noordijs 10 (C-076)T. & H. Hidmawoonhuis
Sectie A nr. 3966Noordijs 12 (C-075)Melle Weersmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 10 Pieter de Vrieswegwerker S.S.
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 700
Noordijs 12 Cornelis Groendijkcandidaat notaris
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 1600


1924 - kentekenadresnaam
B-8043
Noordijs 10Pieter de Vries


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 10Th.Smitvethandelaar
Noordijs 12D.A.Postemaonderwijzer


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noordijs 12, HarlingenNoordijs 12W. Markensteintimmer- en metselwerken


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noordijs 12, HarlingenNoordijs 12J.P. de Jongkolen en olie


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 10C. (Cornelis) Kuijper
Noordijs 12J.P. (Jan) de Jong


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 10beeldbepalend pand8 van 10
Noordijs 12rijksmonument 20610
  terug