Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Noordijs 2 7-037 7-037 C-085 C-080


Huisnaam in: 1831
Gebruik: pakhuis
Naam: het kalf
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-037 Noordijs 2huis
eigenaarPieters Jansen Oldaen
gebruikerPieters Jansen Oldaen
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-00-00 CG
grondpacht aan Gouke Suringar
grondpacht01-15-00 CG
aanslag grondpacht00-08-08 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-037 Noordijs 2huis en brouwerie
eigenaarPieters Jansen Oldaen
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-037 Noordijs 2huis en brouwerij
eigenaarPyter J. Oldaen
gebruikerJan Annes
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-06-08 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-037 Noordijs 2huis en seepsiederij
eigenaarPyter J. Oldaan
gebruikerGerloff Ymes
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-06-10 CG


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-037 Noordijs 2P Huidekoper9-00-00 CGhuis en pakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-085Noordijs 2Casparus de Vos... geb 30 mei 1811 HRL, direkteur vd post; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811; gebruiker van wijk C-085; eigenaar is P. Huidecoper, 1814. (GAH204); id. van wijk C-087, postcantoor; eigenaar is P. Huidecoper, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-085Noordijs 2Pieter Huidecoper... van wijk C-084, wagenhuis, medegebruiker W.P. Nauta, graanzolders, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-085, gebruiker is Casparus de Vos, 1814. (GAH204); id. van wijk C-087, gebruiker is C. de Vos, postcantoor, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-085Noordijs 2P Huidecoper Casparus de Vos


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-085Noordijs 2Sytske Tijssen Stoef, overleden op 6 oktober 1825naaister, zuster van Pietje (Noordijs C 85, wed. Jan van der Molen), Berber, winkelierster, Marijke, naaister en wijlen Jetske Tijssen Stoef (moeder van Pieter J. Bakker, touwslagersknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 693Noordijs 2erven Pieter HuidekoperHarlingenhuis en erf (136 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-085Noordijs 2Johanna Wybes de Jong, overleden op 17 september 1832dochter van Wybe Lieuwes de Jong, tabakkerver (Noordijs C 85) en Huitje Oedzes Wouwenaar, zuster van minderjarige Elisabeth, Lieuwkje en Eelke Wybes de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1833 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 en 50 van 11 sep 1833
adressoortbedraggebruik
C-085Noordijs 2provisionele toewijzing, inhouding en finale toewijzingfl. 1100pakhuis en woonhuis C-084 en C-085
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperSicco Huidekoper
verkoperMeike Huidekoper
verkoperCatharina Huidekoper (te Midlum)
verkoperJan Gerard Ottema
koperPieter Koumans Smeding (te Leeuwarden)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
C-085Noordijs 2Extra groot en uitmuntend pakhuis, genaamd het kalf aan de westkant van het Noordijs, eigenaar J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-085Noordijs 2Aaltie Leystingoud 44 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-085; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-085NoordijsAaltie Leysting44 jGroningenv, protestant, weduwe, winkeliersche
C-085NoordijsWillem de Jong22 jGroningenm, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsJan de Jong20 jGroningenm, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsRoelof de Jong16 jGroningenm, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsFeiko de Jong14 jGroningenm, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsCornelis de Jong12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsAria de Jong18 jGroningenv, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsMartha de Jong8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-085NoordijsAlida de Jong5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 693C-085 (Oosterwal)Johanna P. Knorrepakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3875C-080 (Noordijs)Wijtze van Bruggenpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3879Noordijs 2 (C-080)Albert van Bruggen (te Groningen)


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 2rijksmonument 20608


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3875Noordijs 2
  terug