Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 18 7-044 7-044 C-096 C-092


Huisnaam in: 1817
Gebruik:
Naam: de gouden kroon
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Rommelhaven 18Wagenmakerssteeg of Wagenaarssteeg ten oosten
Rommelhaven 18Vioolsteeg of Vooltjessteeg ten westen


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 56r van 24 nov 1627 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Rommelhaven 18Claes Thomas [Berg?] x Janneke Rogiers kopen een camer die aan hun huis is aangebouwd. Ten O. een steeg, ten W. de Vooltjessteeg. Gekocht van Jan Gerkes?, schrijver van een compagnie soldaten residerende te Leeuwarden, voor 270 gg.


 


 


 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0187v van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18Rommelhaven ZZ [staat: bij de twee vallaten op de hoek van de Foltiesteeg]huis
 
koperSybe Aebes c.u.grootveerschipper859-09-00 GG
naastligger ten oostende kinderen en erven van Pyter Jochums wagenmaker
naastligger ten zuidenMarten Tiepkes brouwer
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Foltiesteeg]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperde erven van Frids Hessels


 


 


 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 96r van feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Rommelhaven 18(achter) Evert Clasen Oosterbaan koopt, na niaar ratione vicinitatis door Pieter Sjoerds Bierma, een camer in de Vooltjessteeg. Ten O. een steeg en Pieter Sjoerds Bierma, ten W. de Vooltjessteeg en de koper, ten Z. Agatha van Heemstra, ten N. de camer die de koper al bezit. Gekocht van de D.G. Armenkamer, voor 40 cg.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0100r van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18Vioolsteeg OZ [staat: Fooltiesteeg]kamer
 
koperEevert Claessen Oosterbaen burger c.u.40-00-00 CG
huurderClaes Claessen c.u.baantjer
naastligger ten oostenPieter Sioerts
naastligger ten zuidende kamer van Eevert Claessen Oosterbaen
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltiesteeg]
naastligger ten westenEevert Claessen Oosterbaen
naastligger ten noordenJanke Jans
verkoperDoopsgezinde Gemeente (Duitse) armen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Evert Clasen Oosterbaan koopt een camer in de Vooltjessteeg. Ten O. Pieter Sjoerds Bierma, ten Z. de onlangs door de koper gekochte camer, ten W. de koper en die steeg, ten N. Janke Jans. Gekocht van de Duitse D.G. Gemeente, voor 40 gg.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-044 Rommelhaven 18huis
eigenaarwed. Hidde Clasens
gebruikerwed. Hidde Clasens
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-044 Rommelhaven 18huis
eigenaarwed. Hidde Clasens
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


 


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0163v van 14 mrt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18drie_aRommelhaven ZZ [staat: Fooltiesteeg]kamer/woning
 
koperMarten Jansen 100-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende tuin van Arjen Robijns koopman
naastligger ten zuidenJanke Jans
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westende tuin van Evert Clasen Oosterbaan
naastligger ten noordenVrouck Simens
verkoperGrijtie Jans, gehuwd metEmbden
Feike GeertsEmbden


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-044 Rommelhaven 18huis
eigenaarwed. Hidde Clases
gebruikerwed. Hidde Clases
opmerkingpauper


 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0242v van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18drie_aVioolsteeg [staat: Fooltjessteeg]woning
 
koperMeindert Monses, gehuwd met97-00-00 CG
Aukjen Cornelis
naastligger ten oostende erven van Arjen Robijns
naastligger ten zuidendiaconie woning
naastligger ten westenFoekjen Oosterbaan
naastligger ten noordenFroukjen Symons
verkoperMarten Jansen


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0256r van 8 mei 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18drie_aRommelhaven ZZ [staat: Fooltjessteeg]huis
 
koperKeimpe Bouwes, gehuwd metmetselaar97-00-00 CG
Antje Freerx
naastligger ten oostende erven van Arjen Robijns
naastligger ten zuidendiaconie huizen
naastligger ten westenVioolsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenFroukjen Symons
verkoperAukjen Cornelis, weduwe van
wijlen Meinert Monses


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0283r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18twee_aRommelhaven ZZ [staat: Fooltjesteeg]huis
 
koperoud burgervaandrig Johannis Hylkema mr. brouwer112-10-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenKeimpe Bouwes
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Fooltjesteeg]
naastligger ten noordenAbe Sybes
verkoperLijsbeth Johannis, met haar kinderen


 


 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0071v van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18drie_aRommelhaven ZZ [staat: Fooltjesteeg]kamer
 
koperTjeerd Claesen Poort oud burger vaandrig, gehuwd metmr. chirurgijn82-00-00 CG
Jetske Oosterveen
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhovinge wijlen Arjen Robijns
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenJohannes Hylkema mr. brouwer
verkoperKeimpe Bouwes, gehuwd metmetselaar
Antje Freerks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Tjeerd Claesen Poort, mr. chirurgijn en oud-burgervaandrig x Jetske Oosterbaan koopt een camer of woning c.a. in de Vooltjessteeg. Ten O. een doorgaande steeg en de hof van wl. Arjen Robijns, ten W. een doorgaande steeg, ten N. Johannes Hylkema, mr. brouwer. Gekocht van Ceimpe Bouwes, metselaar x Antje Freerks, voor 82 cg.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0233v van 6 sep 1733 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18vijf_aRommelhaven ZZ [staat: Vooltiessteeg]kamer of huis
 
koperGerrit Gerrits, broeder van50-00-00 CG
kopersNuyse Gerrits
naastligger ten oostenWagenmakerssteeg
naastligger ten zuidende erven van burgemeester Pauw
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltiesteeg]
naastligger ten noordende erven van Ewert Clasens Oosterbaan koopman
verkoper en samen metTrijntie Melis, erfgenaam van wijlen hun moeder
Cornelis Symons
verkoper en samen metJan Melis, erfgenaam van wijlen hun moederMakkum
verkopers van 3/4Claas Melis, erfgenaam van wijlen hun moedermatroos ter zee
Leentie Claasen, weduwe van
wijlen Melis Jansen
Gereformeerde Gemeente diaconie en stads weesvoogd, administratoren van de kindskinderen van
verkoper van 1/4Leentie Claasen


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-044 Rommelhaven 18huis
eigenaarHendrik Hendriks
gebruikerHendrik Hendriks
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


 


 


 


 


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0265r van 14 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18twee_aVioolsteeg [staat: Fooltjessteeg]huis voorheen tapperij
 
koperBente Tomas IJsenbeek mr. brouwer220-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenAebe Sybes
verkoperJohannes Hylkamamr. brouwer


 


 


 


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0006r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18vier_aRommelhaven ZZ [staat: Vooltjesteeg]woning
 
koperDirk Christiaans mr. ijzersmid35-14-00 GG
huurderFokke Freerks
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenTrijntje
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]
naastligger ten noordenJohannes Jans
verkoperGereformeerde Gemeente diaconie
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dirk Christiaans, mr. ijzersmid, koopt een woning in de Vooltjessteeg. Ten O. een steeg, ten W. de Vooltjessteeg, ten Z. Trijntje...?, ten N. Johannes Jans. Gekocht van de diaconen der Ger. Gem., voor 35 gg.


 


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0169v van 6 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18drie_aVioolsteeg OZ [staat: Vooltjesteeg]kamer of woning
 
koperBeerent Westendorp, gehuwd metbontwever79-07-00 CG
Lijsbeth Hendriks
huurderJanke Nanders
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenDirk Christiaans
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenBente IJsenbeek
verkoper van 1/2Jetske Oosterveen, weduwe van
wijlen Tjeerd Poortmr. chirurgus
verkoper van 1/2Claas Poortmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerent Westendorp, bontwever x Lijsbeth Hendriks koopt een woning of camer in de Vooltjessteeg. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. Dirk Christiaans, ten W. een doorgaande steeg, ten N. Bente IJsenbeek. Gekocht van wd. mr. chirurgijn Tjeerd Poort voor 1/2, en mr. chirurgijn Claas Poort voor 1/2, voor 79 gg.


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0218v van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18drie_aRommelhaven ZZ [staat: Vooltjesteeg]woning
 
koperTomas Lammerts oud fabrikant en koopman55-00-00 CG
huurderJacob Ysaaks c.u.0-06-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenDirk Christiaans
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenBente IJsenbeek
verkoperBeerent Westendorp, gehuwd metmr. bontwever
Lijsbert Hendriks


 


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0013r van 23 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18drie_aRommelhaven ZZ [staat: Vooltjesteeg]kamer of woninge
 
koperDirk Christiaans Faber, gehuwd metmr. ijzersmid56-00-00 GG
Antje Hendriks Faber
huurderLodewijk Claezes
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidende koper Dirk Christiaans Faber, gehuwd metmr. ijzersmid
Antje Hendriks Faber
naastligger ten noordenBente IJzenbeek
verkoperThomas Lammerts van Heesoud fabrikeur


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0019v van 8 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18twee_aRommelhaven ZZ [staat: Vooltiessteegje]huis
 
koperTheunis van der Ley 55-00-00 CG
koperBente van der Ley
koperJaerig van der Ley
huurderJan Hendriks Rutgers c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erven van Dirk Christiaans
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltiessteegje]
naastligger ten noordenB. IJsenbeek
verkoperJan Pieters Trompetter, gelastigde vankoopman
Eeltie Travaillekoopman


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0127r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18voorRommelhaven ZZ hoek Vioolsteeg [staat: Vooltjesteeg op hoek naast het Groot Vallaat]huis
 
koperJarig van der Ley, gehuwd metkoopman758-00-00 GG
Grietje Schonebeek
bewonerHiltje Douwes Bakker
huurder 1e benedenkamerJohannes Smit 0-10-00 CG
huurder 2e benedenkamermilitairen 0-09-00 CG
huurder 1e bovenkamerde weduwe van Pier Bontekoe 0-07-00 CG
naastligger ten oostende erven van Rients Michiels
naastligger ten zuidenBente IJsenbeek
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperHiltie Douwes Bakker, weduwe van
wijlen Pieter Vissermr. kompasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig van der Ley, coopman x Grietje Schonebeek kopen hegt en welbetimmerd huis c.a. nevens `t groot vallaat op de hoek van de zogenaamde Vooltjesteeg. Geen grondpacht. Ten O. erven Rients Michiels, ten Z. Bente Assenbeek, ten W. de Vooltjessteeg, ten N. de straat. Gekocht van Hiltje Douwes Backer wv Pieter [Pieters] Visser, in leven compasmaker, voor 753 gg.


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0052v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18Rommelhaven hoek Vioolsteeg [staat: bij het Groot Vallaat hoek Vooltjessteeg]huis
 
koperGerryt Smit, gehuwd metschipper (schuit-)280-00-00 GG
Swaantje Holmans
huurderde weduwe van Siebrand Dirks
naastligger ten oostenJan Scheltes
naastligger ten zuidenJan Jarig van der Ley
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperJarig van der Ley, gehuwd met
Grietje Schonebeek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Smit, schuitschipper x Swaantje Holmans koopt een huis bij het Groot Vallaat, O. hoek van v.d. Vooltjessteeg. Ten O. Jan Scheltes, ten W. die steeg, ten Z. de verkoper, ten N. de straat. Gekocht van Jarig Jacobs v.d. Ley x Grietje Schonebeek, voor 286 gg.


 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0287r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18voorRommelhaven ZZ [staat: grote sluis]huis
 
koperJan Vogelzang 700-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Scheltes
naastligger ten zuidenJ. van der Ley
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: steeg]
verkoperSwaantje Holmans, gehuwd met
Gerryt Smit


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 pagina 548r van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Rommelhaven 18Willem Zondervan, schipper, koopt huis en herberg bij de Grote Sluis. Ten O. Jan Scheltes, ten W. de Vooltjessteeg, ten Z. J. v.d. Ley, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Jan Vogelsang.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0307r van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18voorRommelhaven ZZ [staat: bij de grote sluis]huis en herberg
 
koperWillem Zondervan burgerschipper900-00-00 CG
huurderFolkert Wygers c.u.70-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Scheltes
naastligger ten zuidende erven van J. van der Ley
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: bij de grote sluis]
verkoperJan Vogelsang


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0035v van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18achterVioolsteeg OZ [staat: Vooltjessteeg]pakhuis, nu spinzolder
 
koper van 1/2Schelte Piers mr. timmerman275-15-00 CG
koper van 1/2Albert van Eeken schipper
naastligger ten oostenJan Scheltes schipper
naastligger ten zuidenGrietje IJsenbeek
naastligger ten zuidenBaukje IJsenbeek
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]
naastligger ten noordenGrietje Schoonebeek
verkoperGrietje Schoonebeek, weduwe van
wijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Schelte Piers [v.d. Hoef], mr. timmerman en Albert van Eeken, schipper, kopen samen een pakhuis c.a., thans spinzolder, in de Vooltjessteeg, ten N. van het huis en erf van de verkoper. Ten O. Jan Scheltes, schipper, ten W. die steeg, ten Z. Grietje- en Baukje IJsenbeek en anderen. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv Jarig Jacobs v.d. Ley, voor 275 cg.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0037r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18achterRommelhaven ZZ [staat: Vooltjessteeg]wagenhuis
 
koperLammert Albada, gehuwd met175-15-00 CG
Trijntje Claases de Wit
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]
naastligger ten zuidenRitske Kroonenburg mr. timmerman
naastligger ten westenGrietje Schoonebeek, weduwe van
wijlen Jarig Jacobs van der Ley
naastligger ten noordenP. S. Hannema n.u.
verkoperGrietje Schoonebeek, weduwe van
wijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0073v van 2 sep 1804 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18achterVioolsteeg OZ [staat; Vooltjessteeg]pakhuis, was spinzolder
 
koperRommert Sytzes 400-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Scheltes schipper
naastligger ten zuidenGrietje IJzenbeek
naastligger ten zuidenBaukje IJzenbeek
naastligger ten zuidenRitske Kronenburg
naastligger ten westenVooltjessteeg
verkoper van 1/2Schelte Piersmr. timmerman
verkoper van 1/2Albert van Eekenschipper


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0161v van 8 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18voorRommelhaven ZZ [staat: bij de grote sluis]huis en herberg
 
koperAbraham Elkan Levy 475-00-00 CG
huurderFolkert Wygers
naastligger ten oostenJan Scheltes
naastligger ten zuidenRommert Zytzes
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: bij de grote sluis]
Ritske Jans Kroonenburg, lasthebber vanmr. timmerman
verkoperWillem Zondervanschipper (schuit-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Elkan Levy te Leeuwarden koopt een huis en herberg de Aardappelbeurs genaamd, bij de Grote Sluis, nu door Folkert Wygers als huurder bewoond. Geen grondpacht. Ten O. Jan Scheltes, ten Z. Rommert Zytses, ten W. de Vooltjessteeg, ten N. de straat. Gekocht van (de last- en procuratiehouder van) schuitschipper Willem Zondervan voor 475 cg.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0177r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18voorRommelhaven ZZ [staat: bij de grote sluis]huis en herberg
 
koperJ. A. Heldt, gehuwd met665-10-05 CG
Maria Jansen
huurderFolkert Wygers
naastligger ten oostenJan Scheltes
naastligger ten zuidenRommert Zytzes
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: bij de grote sluis]
verkoperAbraham Elkan LevykoopmanLeeuwarden


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0237r van 13 apr 1806 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 18achterRommelhaven ZZ [staat: Vooltjessteeg]pakhuis
 
koperSchelte Piers van der Hoeven, gehuwd metmr. timmerman280-00-00 CG
Hylkje Hendriks
naastligger ten oostenJan Scheltes
naastligger ten zuidenR. J. Kronenburg
naastligger ten westenVioolsteeg [staat: Vooltjessteeg]
naastligger ten noordenHelt
verkoperRommert Zytses


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-044 Rommelhaven 18Hendrik van Beemen0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-096Rommelhaven 18C Bevaovl voor 1815; wed. C.B. eigenaar van wijk C-096; gebruiker is Gosse Douwes wed., gealimenteert, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-096Rommelhaven 18Gosse Douwes... vd Werf, geb 1785 ...; DTB N.H. HRL, BS ovl 1830, BS Franeker ovl 1821; wed. G.D. gebruiker van wijk C-096, gealimenteert; eigenaar is C. Beva wed., 1814. (GAH204); ovl 5 mrt 1804 HRL, oud 52 jaar; (in zijn laats ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-096Rommelhaven 18C Beva ervenGosse Douwes wedgealimenteerd


1825 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 29 nov 1825
C-096Rommelhaven 18Huizinge c.a. bij de Groote Sluis, huurder sluisman, Metzlaar. Finaal verkocht op 14 dec 1825 door nots. Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 670Rommelhaven 18wed. Siebe Theunis Swartsleperschehuis (78 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 670aRommelhaven 18wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenstal (72 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 670C-096 (Rommelhaven)Sijbrandus W. Jagerwoonhuis
Sectie A nr. 670C-097 (Rommelhaven)Sijbrandus W. Jagerwoonhuis
Sectie A nr. 670C-099 (Rommelhaven)Sijbrandus W. Jagerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3538C-092 (Rommelhaven)Sijbrandus Jagerwoonhuis


1898 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rommelhaven 18 (westgevel (Vioolsteeg)), HarlingenRommelhaven 18 (westgevel (Vioolsteeg))Blok Azn, JDe eerste steen
gelegd door
J. BLOK Az
oud 7 jaar
1898'
gerestaureerd


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3538Rommelhaven 18 (C-092)Abraham J. Blok


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Rommelhaven 18A. Blokjongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 0
slagerij


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenA. Blok21Exportslager


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenA. Blok21Exportslager


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven C 92A. Blok21Exportslager


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven C 92A. Blok21exportslager


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven C 92A. Blok21exportslager


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rommelhaven 18 Jacob Blok Azn.slager
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 2200


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 18A. Blok & Zn.21Exportslagerij


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 18A. Blok & Zn.21Exportslagerij


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 18A. Blok & Zn.21Slagerij


1923 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 18, HarlingenRommelhaven 18A. Blokslagerij


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 18A. Blok & Zn.156Slagerij


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 18A. Blok & Zn.21Slagerij


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 18A. Blok & Zn.21Slagerij


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 18, HarlingenRommelhaven 18A. Blok Jzn.slagerij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 18R.Panslagersknecht
Rommelhaven 18aJ.Doeksenwalkapitein


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 18, HarlingenRommelhaven 18A. Blokslagerij


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 18A. Blok21Slagerij


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 18Blok, Slagerij952T. Plekker


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh.Blok, Slagerij952T. Plekker


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh.Blok, Slagerij952T. Plekker


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenJ. Oudeboon952Vleesw.fabr.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenW.D. Kalksma251Vert. vleesw. en conserven


1965 - adresboekadresnaam
Rommelhaven 18M.W. (Marten) Woudstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 18beeldbepalend pand6 van 10


2013 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8786Rommelhaven 18
  terug