Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 16 7-045 7-046 C-099 C-092
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-045Rommelhaven 16huis
eigenaarAbe Sybes
gebruikerAbe Sybes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-045Rommelhaven 16huis
eigenaarAbe Sybes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-045 Rommelhaven 16huis
eigenaarAbe Sybes
gebruikerAbe Sybes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0301v van 7 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 16Rommelhaven ZZ [staat: Fooltjessteeg]huis met een gedeelte van de zolder
 
koperDirck Huygens koopman200-00-00 CG
geniaarde koperoud burgervaandrig Johannes Hylkemamr. brouwer
naastligger ten oostenFoekien Ewerts Oosterbaan
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Fooltiesteeg]
naastligger ten zuidenFoekien Ewerts Oosterbaan
naastligger ten westende ingang van het pakhuis van Dirck Huygens
naastligger ten noordende verkoperse Trijntie Hansen
verkoperTrijntie Hansen, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt, na niaar, het Z. gedeelte van een huis aan de wz. van de Vooltjessteeg. Ten O. die steeg en Foekien Everts Oosterbaan, ten W. de ingang van het pakhuis van de koper, ten Z. Foekien Everts Oosterbaan, ten N. de verkoper. Gekocht van Trijntie Hansen wv Jacob Johannes.


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-045 Rommelhaven 16huis
eigenaarEbbe Sybes
gebruikerEbbe Sybes c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG
7-045 /2Rommelhaven 16huis
eigenaarCornelis Annes
gebruikerSybren Johannes c.s.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0183v van 19 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 16Vioolsteeg WZ [staat: Vooltiesteeg]kamer
 
koperBerend Geersma mr. brouwer157-00-00 CG
naastligger ten zuidenDirk Huigens koopman
naastligger ten oostenVooltiesteeg
naastligger ten noordenTieerd
naastligger ten westenAugustinus de Graaff
verkoperTrijntie Hanses, weduwe van
wijlen Jacob Johannis


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-045 /2Rommelhaven 16Rienk Bokkes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-045 Rommelhaven 16huis
eigenaarerv. Ebbe Sybes
gebruikererv. Ebbe Sybes cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG
7-045 /2Rommelhaven 16huis
eigenaarTjeerd Gerrits
gebruikerRienk Bokkes cum soc.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-12-12 CG


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0191r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 16Vioolsteeg WZ [staat: Vooltjesteeg]woning
 
koperEvert Beva koopman108-00-00 CG
huurderAbraham Jacobs 24-00-00 CG
naastligger ten oostenVioolsteeg [staat: Vooltjesteeg]
naastligger ten zuidenEvert Beva c.s.
naastligger ten westenkinderen van Gerben bakker
naastligger ten noordenJohannes Spannenburg
verkoperGerryt Gerryts de Jong, enkoffieschenker
verkopermeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong, en
verkopermeerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong, en
verkopers van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoperDirk Cornelis Wetsens, enwinkelier
verkoperminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
Cornelis Jacobus Wetsens, allen erfgenamen van hun oud-oom
wijlen Dirk Huigenskoopman en winkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Beva, koopman, koopt woning aan het wijdeinde van de Fooltjessteeg. Ten O. die steeg, ten W. Gerben Bakker (of: , bakker), ten Z. de koper, ten N. Johannes Spannenburg. Gekocht van erven Dirk Huigens. (Gerrit Gerrits de Jong c.s.)


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0184r van 13 jan 1771 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 16Rommelhaven ZZ [staat: wijdeinde van het Fooltjesteeg]woning
 
koper van 1/3Teunis van der Ley koopman4300-00-00 CG
koper van 1/3Bente van der Ley koopman
koper van 1/3Jarig van der Ley koopman
huurderTrijntje Tijssen 0-09-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEvert Beva, gehuwd metijzerkoper
verkoperChristine Ymans de Veer


 


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-046 Rommelhaven 16J A Held4-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-099Rommelhaven 16Andries Gebel... 1811, ovl 1815, ovl 1826, huw 1829, ovl 1832, ovl 1842, ovl 1853, ovl 1872; wed. A.G. eigenaar van wijk C-099, gebruiker is J. van Eeken, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-129, winkeliersche, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-099Rommelhaven 16Jan Everts van Eeken... BS huw 1816, ovl 1817, huw 1820, huw 1821, ovl 1824, ovl 1855, ovl 1857, ovl 1858; gebruiker van wijk C-099, pakhuis; eigenaar is Andries Gebel wed., 1814. (GAH204); heeft een huisbediende, 1e quartier, no. 24, 1 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-099Rommelhaven 16Andries Gebel wedJ van Eeken pakhuis


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 17 van 15 feb 1815
adressoortbedraggebruik
C-099Rommelhaven 16koopaktefl. 16stalling C-099
 
verkoperAntie Syberens
koperJohan Jurg Gebel
koperZytske Freerks Faber


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 207 van 5 dec 1817
adressoortbedraggebruik
C-099Rommelhaven 16koopaktefl. 20huis C-099
 
verkoperJohan Jurghebel
verkoperZytske Tjerks Faber
koperSybe Swart


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-099Rommelhaven 16Siebe Theunis Zwart, overleden op 13 juli 1824voerman (Grote Sluis C 99), man van Hendrikje Johannes Balstra, paardenverhuurster, vader van Taetske (vrouw van Johannes Jans, schipper wonend aan boord), Wiebe, voerman, Johannes, militair Groningen, wijlen Tjitske (vrouw van Klaas Martens Pannebakker, pannenbakkersknecht, moeder van minderjarige Marten en Siebe Martens Pannebakker) en minderjarige Gerke Siebes Zwart. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 670Rommelhaven 16wed. Siebe Theunis Swartsleperschehuis (78 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 670aRommelhaven 16wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenstal (72 m²)


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-099Rommelhaven 16Antje Walgreen, overleden op 21 november 1846(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 24/8/1842), overleden Voorstraat C 99. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-099Rommelhaven 16Klaas Oepkes de Vriesgeb 1799 Workum, ovl 6 nov 1874 HRL, huwt met Trijntje Hilveda, schippersknecht, N.H., zv Otte dV, en Sijbrig Jans Visser; BS ovl 1874; bev r HRL 1851 wijk C-099, wijk G-210


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-099Rommelhaven 16Trijntje Hilverdageb 1798 Workum, ovl 23 okt 1861 HRL, huwt met Klaas O. de Vries, N.H., ovl wijk G-299, dv Jacob H, en Oeke Vlas; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk C-099 wijk G-210


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 670C-096 (Rommelhaven)Sijbrandus W. Jagerwoonhuis
Sectie A nr. 670C-097 (Rommelhaven)Sijbrandus W. Jagerwoonhuis
Sectie A nr. 670C-099 (Rommelhaven)Sijbrandus W. Jagerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3538C-092 (Rommelhaven)Sijbrandus Jagerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3539Rommelhaven 16 (C-092)Abraham J. Blokslachtplaats


1951 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Rommelhaven 16g. van der hengeldarmenwasserij44
  terug