Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 5 7-003 7-003 C-109 C-102
Naastliggers vanSint Jacobstraat 5
ten oostenSint Jacobstraat 3
ten zuidenSint Jacobstraat 7
ten westende Sint Jacobstraat
ten noordenSint Jacobstraat 3


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0353v van 26 mei 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Tyerck goudsmid


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0037v van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGeert Onnes


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0001v van 14 mrt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGeert Onnis


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0088r van 25 aug 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrick Jansen mesmaker


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0069v van 23 mei 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrick Jans


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0155r van 8 mrt 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Hendrick Jansen* mesmaker


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0015r van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 5achterSint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]2/3 huis of woning
 
koperClaes Claessen c.u.180-00-00 GG
naastligger ten oostenSirck Feddes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Jansen* mesmaker
naastligger ten noordenvrije uitgang naar Greolts Siurdts
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Claessen c.u. koopt 2/3 huis of woning achter Hendrick [Jansen] mesmakers huis in de Katterugh. Ten O. Dirck Feddes, ten W. mesmaker Hendrick [Jansen]. Vrije uitgang ten noorden nae Greolt Smidts. Gekocht van [niet vermeld] voor 180 gg 19 st.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0038v van 10 mei 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Gerryts


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0038v van 10 mei 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenwijlen Hendrick Jansen* mesmaker


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 5achterSint Jacobstraat OZ [staat: Katterug] achter het huis van smid Sioerd Bartels2/3 woning met een vrije uit- en ingang en het mede gebruik van een plaats ten noorden
 
biederPytter Jorris 200-00-00 GG
huurderN. N. korfmaker
naastligger ten oostende plaats van de weduwe van Sierck Feddes* wagenmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSioerd Bartels smid
naastligger ten noordenplaats
verkoperde curatoren over de 3 nagelaten weeskinderen van Claas Clasen


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0019r van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 5achterSint Jacobstraat OZ [staat: Katterug] achter het huis van Sioerd Bartels smid1/3 woning
 
koperSipke Clasen 100-00-00 GG
naastligger ten oostende plaats van de weduwe van Sierk Feddes* wagenmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSioerd Bartels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe van Claas Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipcke Clasen koopt 1/3 woning. Ten W. het huis van Sioerd Bartels smid, ten O. wd. wagenmaker Sierck. Vrij medegebruik van de plaats ten noorden. Gekocht van wd. Claas Clasen voor 100 GG.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0028v van 5 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Hendrick Jansen mr. mesmaker


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0038v van 11 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Hendrick Jansen* mesmaker


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0097v van 5 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSioerd Bartels ijzerkramer


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0118r van 24 dec 1667 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSioerd Bartels


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0162v van 8 okt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 5Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]nieuw gebouwd huis
 
koperAete Aetes, gehuwd mettrekschipper op Leeuwarden en winkelier500-00-00 GG
koperGrietie Jans winkelier
huurderCoenraad Jansen zadelmaker
naastligger ten oostenSytske Lammerts Salverda c.m.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Hendrik Coenraadts Luydinga
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenJan Olckes glasmaker
verkoperSytske Lammerts Salverda, gehuwd met
verkoperDirk Aerntsmr. huistimmerman


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-003Sint Jacobstraat 5huis
eigenaarAte Ates
gebruikerAte Ates
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-003Sint Jacobstraat 5huis
eigenaarAte Ates
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-7-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0034v van 15 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAte Ates


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0056v van 10 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 5Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterugh]huis, put, bak
 
koperTrijntie Netters, gehuwd met420-00-00 GG
koperJouke Jelles
bewonerwijlen Ate Ates
naastligger ten oostenwoning en plaats waarover vrije uit- en ingang naar de grote sluis
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Ludinga
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenWouter Arents
verkoper q.q.Jaerigh Jacobs, executeur
verkoper q.q.Dirk Folkes, executeurs van
verkoperde boedel van wijlen Ate Ates


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-003 Sint Jacobstraat 5huis
eigenaarJouke Jelles
gebruikerJouke Jelles
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0030r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJouke Jelles


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-003 Sint Jacobstraat 5huis
eigenaarJouke Jelles
gebruikerJouke Jelles
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0027r van 8 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 5Sint Jacobstraat OZ of de zgn. Katterughuis
 
koperJan Zeilmaeker, gehuwd metcommandeur660-00-00 GG
koperTjetske Rinses
naastligger ten oostenWouter Arents
naastligger ten zuidenChristiaan Dirks
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenWouter Arents
verkoperTrijntje Nettes, weduwe van
verkoperwijlen Jouke Jelles


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-003 Sint Jacobstraat 5wed. Jouke Jelles, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-003 Sint Jacobstraat 5huis
eigenaarwed. Jouke Jelles
gebruikerwed. Jouke Jelles
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0056r van 30 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Zeylmaker


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0095v van 18 dec 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Seilmaker


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0116v van 28 mei 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jan Seilmaker


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0052r van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 5Sint Jacobstraat OZ of de zgn. Katterughuis
 
koperJacob Hendriks, gehuwd metschuitschipper510-14-00 GG
koperTrijntje Romkes
naastligger ten oostenArend Wouters Baksma
naastligger ten zuidenJan Jochems
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenArend Wouters Baksma
verkoper q.q.Pieter Lensius, curatormr. chirurgijn
verkoper q.q.Cornelis Bouwes Schiere, curatoren overmr. zeilmaker
verkoperTjietske Rinses, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jansen Zeilmaaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hendriks, schuitschipper x Trijntje Romkes kopen een brave welbetimmerde huizinge c.a. oz. St. Jacobistraat of zogenaamde katrug, bewoond als eigenaarse door Tjietske Rinses en metterdood ontruimd. Geen grondpacht. Ten O. een woning en plaats van Arend Wouters Baksma (over welke plaats deze Huizinge een vrije uit en ingang zampt op en afslag heeft, na de grote sluis), ten Z. Jan Jochems, ten W. de straat, ten N. Arend W. Baksma. Gekocht van (de redders van het sterfhuis en boedel van) Tjietske Rinses en haar wijllen man Jan Jansen Zeilmaaker, voor 510 gg. en 14 st.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0186r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Hendriks schipper


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0044v van 6 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Hendriks


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-003 Sint Jacobstraat 5Romke Jacobs2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-109Sint Jacobstraat 5Romke Jacobs Bakker... HRL 1800, 1806, 1808, 1810, BS ovl 1811, huw 1815, ovl 1830, ovl 1832; eigenaar en gebruiker van wijk C-109, verwer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-109Sint Jacobstraat 5Romke J Bakker Romke J Bakker verwer


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49019 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 9 van 13 jan 1826
adressoortbedraggebruik
C-109Sint Jacobstraat 5koopaktefl. 700huis in de Katrug, C-109
 
verkoperYpe Simens de Groot
verkoperLijsbeth Siekmans
koperJohannes Heins Drost


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-109Sint Jacobstraat 5Ytje Hendriks Bleeker, overleden op 20 december 1826vrouw van Romke Jacobs Bakker, mr. verver/glazenmaker (Hoogstraat B 18, voorheen St. Jacobsstraat C 109), moeder van Jacob, idem en minderjarige Hendrik, Klaas, Jan, Trijntje en Sible Romkes Bakker. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 641Sint Jacobstraat 5wed. Frans Hendriks FluksHarlingen(grofsmid)huis en erf (120 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-109Sint Jacobstraat 5Levij Jesayas Spier... S, en Beeltje de Vries; BS huw 1832, huw 1842; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-109; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-109Sint Jacobstraat 5Schoone Levi de Vriesgeb 1810 HRL, huwt met Levij Jesayas Spier op 6 dec 1832 HRL, koopvrouw, NI, dv Levi Liepmans dV, en Mariane Stokvis; BS huw 1832; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-109; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk C-109Sint Jacobstraat 5L Spier stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-109Grote SluisGeertina Drost4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-109Grote SluisLevy Jesaias Spier30 jHarlingenm, israëliet, gehuwd, koopman
C-109Grote SluisSchone Levi de Vries29 jHarlingenv, israëliet, gehuwd
C-109Grote SluisBetje Levi Spier5 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
C-109Grote SluisMietje Levi Spier3 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
C-109Grote SluisJesajas Levi Spier2 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
C-109Grote SluisTeekje [Tetje] Bosch [Bos]22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50016 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 62 van 15 jul 1840
adressoortbedraggebruik
C-109Sint Jacobstraat 5koopaktefl. 500huis in de Sint Jacobstraat
 
verkoperJohannes Heins Drost
koperBernardus Heins Drost


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-109Sint Jacobstraat 5Johannes Reins Damen, overleden op 24 februari 18482 jr (geboren 13/6/1846), overleden St. Jacobstraat C 109, zoon van Rein Damen, goud/zilversmid en Trijntje Balkstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 78 van 15 dec 1849
adressoortbedraggebruik
C-109Sint Jacobstraat 5koopaktefl. 800huis in de Sint Jacobsstraat C-109
 
verkoperHenderikus Fluks
koperRein Damen


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-109Sint Jacobstraat 5Rinske Zijlstra... dec 1817, N.H., dv Age Watses en Eelkje Jacobs; BS huw 1817, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-253, wijk C-109, wijk H-210, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 641C-109 (Sint Jacobstraat)Reinder Tj. Damenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 641C-102 (Sint Jacobstraat)Wed. en erven Rein Damenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 641Sint Jacobstraat 5 (C-102)Jan A. Dijstelbergewoonhuis


1927 - kentekenadresnaam
B-11851
St. Jacobstraat 5Albertus Gonggrijp


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 5A.Gonggrijpelectricien
Sint Jacobstraat 5bJ. v/d Heidehoutstekknecht


1935 - variaadresbronbericht
Sint Jacobstraat 5Oud Harlingen Magazine 1996apr: Opening van Tabak- en sigarenmagazijn van Navar's in de St. Jacobstraat 5


1935 - variaadresbronbericht
Sint Jacobstraat 5Oud Harlingen Magazine 1996aug: Dhr. H. v.d. Veen opent zijn zaak in manufacturen in de St. Jacobstraat 5


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Sint Jacobstraat 5, HarlingenSint Jacobstraat 5H. van der Veenmanufacturen


1965 - adresboekadresnaam
St. Jacobstraat 5H. (Hendrik) v.d. Veen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Jacobstraat 5rijksmonument 20432
  terug