Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 11 7-005 7-006 C-112 C-105
aangrenzende stegensteeg
Sint Jacobstraat 11naamloze steeg ten noorden


0000 - variaadresbronbericht
Sint Jacobstraat 11Oud Harlingen Magazine 1998Gerrit de Jong, dameskapper in de St. Jacobstraat


 


 


 


 


 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0052r van 5 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 11Sint Jacobstraat [staat: Katterug]1/3 huis
 
koperGosse Jansen, gehuwd met375-00-00 CG
koperGeertie Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLijsbet Sioerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosse Jansen x Geertie Jans kopen 1/3 huis op de Catteruch, waarvan de andere 2/3 hen al toebehoort. Gekocht van Lijsbet Sioerdts voor 375 cg.


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-005Sint Jacobstraat 11huis
eigenaarGosse Jansen erven
gebruikerJan Gosses


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-005Sint Jacobstraat 11huis
eigenaarJan Gosses
aansl. huurw. voldaan--
opmerking


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-005 Sint Jacobstraat 11huis
eigenaarwed. Jan Gosses
gebruikerJan Gosses
opmerkingpro deo begeert


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0030r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 11Sint Jacobstraat of zogenaamde Katterug1/2 huis
 
koperChristiaen Dirks, gehuwd metmr. ijzersmid200-00-00 CG
Janke Jurjens
eigenaar van 1/2LuidingapredikantWelsrijp
naastligger ten oostenOtte Sybes
naastligger ten zuidenJan Gosses
naastligger ten westenSint Jacobstraat of zogenaamde Katterug
naastligger ten noordenJouke Jelles
verkoperRuurd Dirks FaberkoopmanArum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristiaan Dirks, mr. ijzersmid x Janke Jurjens koopt een 1/2 huis, oz. Sint Jacobstraat of Katterug. Ten O. Otte Sybes Salverda, ten W. die straat, ten Z. Jan Gosses, ten N. Jouke Jelles. De andere 1/2 is van ds. Luidinga te Welsrijp. Gekocht van Ruurd Dirks Faber te Arum, voor 200 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-005 Sint Jacobstraat 11huis
eigenaarJan Gosses
gebruikerJan Gosses
opmerkingpro deo begeert 30-00-00


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-005 Sint Jacobstraat 11huis
eigenaarwed. erv. Jan Gosses
gebruikerwed. erv. Jan Gosses
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0029v van 5 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 11Sint Jacobstraat [staat: Katterug]1/4 huis
 
koperJan Jansen mr. schoenmaker175-00-00 CG
eigenaar van 1/4Jan Jansenmr. schoenmaker
naastligger ten oostende erfgenamen van Marijke Huygens
naastligger ten zuidenJan Poppes
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenChristyaan Dirks
de Doopsgezinde Gemeente, alimentatores vanMakkum
verkoperMaartje Corneelis


 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0033r van 29 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 11Sint Jacobstraat OZ [niet vermeld]huis
 
koperClaas Christiaans, gehuwd met565-14-00 GG
koperHiltje Nolkes
huurderSamuel Cohen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
dr. M. Toussaint, curator
vroedsman Johannes Ruitinga, curatoren over
verkoper van 3/4de gebandonneerde boedel van Antje Jans, weduwe van
wijlen Jan Jansenmr. schoenmaker
verkoper van 1/4Pier Rutgers voor zijn onmondig dochtertjemr. metselaar


 


 


 


 


 


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0307v van 22 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 11Sint Jacobstraat OZ wijk C-112 [staat: C-116]huis
 
koperAnthon Determeyer koopman707-00-00 CG
naastligger ten oostenA. Tadema
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidende weduwe van S. IJsbrandi
naastligger ten noordenY. Visser
verkoperJan van der Vleugel, zoon vanmr. kleermaker
verkoperClaas Christiaans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthon Determeyer & comp, kooplieden, kopen een huis C-116 [moet zijn C-115], oz. St. Jacobstraat. Geen grondpacht. Ten O. A. Tadema, ten Z. wd. S. IJsbrandi, ten W. de St. Jacobstraat, ten N. Yge [Fokkes] Visser. Gekocht van (Jan van der Vleugel, mr. kleermaker, als erfgenaam ab intestato van zijn vader) Claas Christiaans voor 707 cg.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0243v van 30 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 11Sint Jacobstraat OZ wijk C-112 [staat: C-012]huis
 
koperGerrit Gerrits uitdrager655-00-00 CG
eigenaarJan van de Vleugel
naastligger ten oostenA. Tadema
naastligger ten zuidende erfgenamen van S. IJsbrandi
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenYge Visser
verkoperAnthoon Determeyerkoopman
verkopercompagnon van Anthoon Determeyerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Gerrits, uitdrager, koopt een huis oz. St. Jacobstraat C-012 [moet zijn: C-115], nu gehuurd door Jan v.d. Vleugel c.u. Ten O. A. Tadema, ten Z. erven S. IJsbrandi, ten W. de St. Jacobstraat, ten N. Yge Visser. Geen grondpacht. Gekocht van Anthoon Determeyer & Comp voor 655 CG.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-006 Sint Jacobstraat 11Gerrit Gerrits4-00-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-112Sint Jacobstraat 11Gerrit Gerrits Postma... borgereed in handen van pres. burg. Schaaf op 18 apr 1768. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-112, uitdrager, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-112Sint Jacobstraat 11Gerryt Gerryts Postma Gerryt Gerryts Postma uitdrager


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-112Sint Jacobstraat 11Maria Bisschop, overleden op 28 april 1827wed. Arend Bartling, vrouw van Hendrik Witte, koopman St. Jacobstraat C 112 (gehuwd feb. 1811, testamentair erfgenaam), moeder van Pieter, idem (legaat fl. 6.100,-) en wijlen Elisabeth Arends Bartling (vrouw van wijlen Hermanus Witte, moeder van Arend Hermanus Witte, koopman: legaat fl. 5.100,-), zuster van Johanna Bisschop (wed. Harmens Schuur, legaat fl. 10). Saldo fl. 11.259,30. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7004/139 (verhoging saldo met fl. 52,70). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 en 24 van 20 feb 1828
adressoortbedraggebruik
C-112Sint Jacobstraat 11provisionele en finale toewijzingfl. 713huis C-112
 
verkoperPieter Arends Bartling
verkoperHendrik Witte
koperWillem Vaartjes


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 638Sint Jacobstraat 11Willem VaartjesHarlingenkoopmanhuis en erf (140 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-112Sint Jacobstraat 11Willem Vaartjes, overleden op 3 april 1837winkelier St. Jacobstraat C 112, man van Feikje Jacobs de Boer, vader van minderjarige Martje Willems Vaartjes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-112Sint Jacobstraat 11Auke Zomeroud 47 jaar, geb Finkum en wonende te HRL. 1839, aardewerker, wijk C-112 VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-112KatrugAuke Zomer47 jVinkumm, protestant, gehuwd, aardewerker
C-112KatrugGrietje Douwes19 jHarlingenv, protestant, gehuwd, koopvrouw in groenten
C-112KatrugPoppe M Zijlstra16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-112KatrugAtze Aukes Zomer2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-112KatrugAkke B Blom24 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 638C-121 Auke o ZomerHarlingenhet onderste gedeelte der gevel vernieuwd


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-112Sint Jacobstraat 11Grietje Atses, overleden op 8 juni 1850wed. Murk Poppes Zijlstra, vrouw van Auke Oepkes Zomer, korenmeter/winkelier (St. Jacobstraat C 112: diens naam is ook wel abusievelijk als 'Auke Oepkes Loper' geschreven), moeder van van Poppe Murks Zijlstra, timmermansknecht (man van Grietje Gonggrijp) (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Atse Aukes Zomer (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-112Sint Jacobstraat 11Harmanus Damen... ongehuwd, zv Rein D, en Margaretha Hoeven; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-112, wijk B-119, wijk F-178; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-106; VT1839; geb 18 okt 1809, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-112Sint Jacobstraat 11Hiltje Reins Damen... wagenmaakster, dv Rein D, en Magrieta Hoeve; BS huw 1824, ovl 1847, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-112; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-106; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 638C-112 (Sint Jacobstraat)Steven Pohlmanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 638C-105 (Sint Jacobstraat)Dirk Jans Wiersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 638Sint Jacobstraat 11 (C-105)Jan Kroes (Gzn.)woonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
St. Jacobstraat 11J. Kroes Gzn.jongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
pettenfabriek


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 11G. de Jongbarbier


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.G. de Jong83Kapper


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.G. de Jong572Kapper


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.G. de Jong572Kapper


1949 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Sint Jacobstraat 11, HarlingenSint Jacobstraat 11Jong, Truus de'DE EERSTE STEEN
GELEGD DOOR
Truus de Jong
1-9-48'


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.de Jong's Dameskapsalon572


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.de Jong's Dameskapsalon572


1965 - adresboekadresnaam
St. Jacobstraat 11J.G. (Jan) de Jong
  terug