Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Sint Jacobstraat 18 7-064 7-069 C-118 (niet bekend)
 


 


 


 


 


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0091v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 18Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis met benedenkamer en opkamer en turfzolder
 
koperMarten Rosee c.u.mr. zeefmaker 146-00-00 GG
huurderJanke Caspers 22-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidengeniaarde koper Feddrik Jeppes
naastligger ten westenBroer Sytzes
naastligger ten noordenBroer Sytzes
verkoper van 1/2Anna Eysma, gehuwd met
verkoper van 1/2Hessel Wiersma
verkoper van 1/2Catalina Eysma, gehuwd met
verkoper van 1/2ds. Theodorus Vomeliuspredikant Kollum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Rosee, mr. zeefmaker c.u. koopt een woning wz. Katterug. (Met beschrijving). Ten O. die straat, ten Z. Feddrik Jeppes, ten W. Broer Sydses, ten N. [niet vermeld]. Geen grondpacht. Gekocht van Anna Eysma, vrouw van Hessel Wiersma, en Catalina Eysma, vrouw van ds. Theodorus Vomelius, predikant te Kollum, voor 146 gg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-064 Sint Jacobstraat 18huis
eigenaarMarten Rozee
gebruikerMarten Rozee
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-064 Sint Jacobstraat 18huis
eigenaarMarten Rozee
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-064 Sint Jacobstraat 18huis
eigenaarMarten Rozee erven
gebruikerAndries Rozee
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-064 Sint Jacobstraat 18huis
eigenaarMarten Rosae
gebruikerAndrys Rosae
huurwaarde102-00-00 CG
aanslag huurwaarde17-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-064 Sint Jacobstraat 18Andries Rosee, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-069 Sint Jacobstraat 18J Cromwel wed5-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-118Sint Jacobstraat 18Jan O Cromwel... f. 13:2:0 voor geleverde Winkelwaeren, 12 dec 1809 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-118Sint Jacobstraat 18Jan Kromwel wed agterhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 627Sint Jacobstraat 18Janneke BretelHarlingenijzerkramerschehuis (28 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-118Sint Jacobstraat 18Hendricus Nicolaas Vulsma... 362, wijk I-021, supp wijk G-462a; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk C-118; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-118Sint Jacobstraat 18Johanna van der Zee... HRL 1851 wijk G-244, 362, wijk I-021, supp wijk G-462a; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-118; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-118KatrugHendricus [Henderkus] Vulsma29 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, schoenmakersbaas
C-118KatrugJohanna van der Zee34 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
C-118KatrugSytske Vulsma2 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-118KatrugAlbert Vulsma6 ms Hagev, rooms katholiek, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 627C-118 (Sint Jacobstraat)Barend Nathan de Hartoghwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3544C-057 (Voorstraat)Barend Nathan de Hartoghwoonhuis
  terug