Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 10 7-060 7-065 C-123 C-113
aangrenzende stegensteeg
Sint Jacobstraat 10naamloze steeg ten noorden


 


 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0160v van 7 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 10Sint Jacobstraat 1/4 huis
 
koperCornelis Segers 150-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperkopers' zuster Aeltge Segers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Segers koopt 1/4 huis in de St. Jacobstraat. Gekocht van zijn zuster Aeltye Segers voor 650 GG.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0161r van 14 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 10Sint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis en ledige plaats
 
koperAucke Tierckx, gehuwd met600-00-00 GG
koperSaske Winckes
verpachter grondde Stad Harlingen2-17-08 CG
verpachter grondYbel Sybrants 2-17-08 CG
demonstrantG. Piphron
demonstrantAeltye, gehuwd met
demonstrantSiuck Haenties
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFedde Clasen korfmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFrans Dirckx
verkoper van 1/2Cornelis Segers
verkoper van 1/2Hans Adams Mevous, gehuwd met
verkoper van 1/2Anneke Segers
Hans Adams Mevous, gelastigde van
verkoperzijn broeder Bote SegersOost-Indie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Tierckx x Saske Minckes kopen een huis en ledige plaats op de Katterug. Ten O. de straat, ten Z. korfmaker Fedde Clasen, ten N. Frans Dirckx. Grondpacht 2 CG 17 1/2 st aan Ybel Sybrants en 2 CG 17 1/2 st aan de Stad. Gekocht van Cornelis Segers voor 1/2 en van Hans Adams Meuous als man en voogd van Anneke Segers en als lasthebber van Bote Segers hun broeder die uitlandig is naar oostindie samen voor 1/2, voor 600 GG.


 


 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0130r van 18 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 10Sint Jacobstraat WZ [staat: Catrugh]1/2 huis met bezijden een ledige plaats
 
koperThomas Pyters, gehuwd met525-00-00 GG
koperYcke Willems
verpachter grondde Stad Harlingen5-15-00 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenPyter korfmaker
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Yme de Ringsgezinden): huis
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Yme de Ringsgezinden): huis
verkoperSascke Winckes, weduwe van
verkoperwijlen Aucke Tiercx


 


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0109v van 21 jun 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 10Sint Jacobstraat WZhuis en plaats
 
koperGerryt Piters q.q.280-00-00 GG
koperJacoob Pieters q.q.
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidenSimen Dirx
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): vermaanhuis
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): vermaanhuis
verkoperClaes Haermens, gehuwd met
verkoperMayke Peters


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0168v van 16 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 10noordSint Jacobistraat strekkende tot aan de Vermaninge van de Keets- of Jacobsgezindenhuis
 
koperBartell Siurds 1310-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen5-15-00 CG
huurder van 1/2Willem Piters goudsmid
huurderDirck Piters kleermaker [staat: snider]
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSicke Elens chirurgijn
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhuurder Piter Piters
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (keetsgezinden)
verkoperweduwe en erfgenamen van Tomas Piters


 


 


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0265r van 15 apr 1654 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 10zuidSint Jacobstraat WZ [staat: in de Katterug]huis
 
kopermr. Egbert de Gruyter c.u.1060-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-03-07 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenAntie Wabbes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSioerd Bartels smid
verkopermr. Sixtus Elens c.u.


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002r van 13 nov 1659 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 10zuidSint Jacobstraat WZ [staat: Katrugh]huis
 
koperTimen Tymens Postema, gehuwd metmr. chirurgijn1450-00-00 GG
koperHiltie Gerbens Tania
verpachter grondde Stad Harlingen2-03-07 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat of Katterug
naastligger ten zuidenJan Heeres mr. goudsmid
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSioerd Bartels
verkoperEgbert de Gruiter c.u.mr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTimen Tymens Postema, mr. chirurgijn x Hiltie Gerbens Tania kopen een huis wz. Katrug. Ten Z. mr. goudsmid Jan Heeres, ten N. Sioerd Bartels. Grondpacht 43 st. 7 pn. Gekocht van mr. chirurgijn Egbert de Gruiter c.u. voor 1450 gg en een rosenobel voor verkopers' huisvrouw en een rijksdaalder voor verkopers' zoontje.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0119r van 22 dec 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 10zuidSint Jacobstraat WZhuis
 
koperClaes Auckes, gehuwd metchirurgijn1620-00-00 GG
koperTialcke Bouues
verpachter grondde Stad Harlingen1-03-07 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidenJan Heerts goudsmid
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSioerd Bartels
verkoperTymen Tymens Postma c.u.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0006va van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 10zuidSint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis
 
koperGoverius Braem, enapotheker404-14-00 CG
koperburgerhopman Albert Jansen Acker
verpachter grondde Stad Harlingen2-03-07 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erven van Jan Heerts goudsmid
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erven van Sjoerdt Bartels
Reyner Huyberts, curatorstadsmakelaar
Tjerck Jansen Sanstra, curatoren over
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Claes Aukesmr. chirurgijn


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0171r van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 10zuidSint Jacobstraat WZ [staat: Katterug]huis
 
koperFeyke Jansen schoenmaker429-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-03-07 CG
huurderObbe Jacobs stoeldraaier
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Jan Heerts
naastligger ten westenAuke Sytses* popmaker
naastligger ten noordende erfgenamen van Sioerd Bartels
verkoperBaucke Braem
verkoperde crediteuren van Albert Acker


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0346r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 10noordSint Jacobstraat WZ [staat: Jacobistraat of Katterugh]huis, bestaande uit twee woningen
 
koperJurjen Rosee cementmaker560-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-17-08 CG
bewonerCoenraedt Jansmr. zadelmaker
naastligger ten oostenSint Jacobstraat [staat: Jacobistraat of Katterugh]
naastligger ten zuidenFeike Jans mr. schoenmaker
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente: vermaning
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: vermaning
verkoperHycke Sjoerds, weduwe van
verkoperwijlen Lammert Thomas Salverdawijdschipper


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0343v van 6 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 10zuidSint Jacobstraat WZhuis of woning
 
koperOtte Juriens, gehuwd metmr. kousenbreier [staat: hoosbreider]550-00-00 CG
koperUilkie Uilkes
verpachter grondde Stad Harlingen2-03-07 CG
naastligger ten oostenSint Jacobstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van Jan Heerts
naastligger ten westenhet achterhuis van Auke Sytses* popmaker
naastligger ten noordende erfgenamen van Sioerd Bartels
verkoperFeike Jansen, gehuwd met
verkoperAeltie


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-060Sint Jacobstraat 10huis
eigenaarBaucke Fockes
gebruikerJacob Pieters (voor 30-00-00 CG)
gebruikerGerrit Hulscamp (voor 20-00-00 CG)
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-060Sint Jacobstraat 10huis
eigenaarBaucke Fockes
gebruikerJacob Pieters (voor 30-00-00 CG)
gebruikerGerrit Hulscamp (voor 20-00-00 CG)
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-6-1720
opmerking1720 den 13 juny van gerrit hulscamp hier op betaelt 4-0-0
aansl. huurw. voldaan24-6-1720
opmerkingden 24 juny voort jaer bet: 6-0-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-060 Sint Jacobstraat 10huis
eigenaarwed. Bauke Folkerts erven
gebruikerPier Benedix cum soc.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-060 Sint Jacobstraat 10huis
eigenaarMenniste Gemeente
gebruikerPier Bendix
huurwaarde58-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-13-06 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-060 Sint Jacobstraat 10Dominicus de Vries, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
7-060 Sint Jacobstraat 10wed. Obbe Vinkelbosch, bestaande uit 5 personen, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-060 Sint Jacobstraat 10huis
eigenaarMennonyte Gemeente
gebruikerDominicus de Vries
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG
gebruikerwed. Abbe Winkelvos
opmerkingwoont vergeefsch 0


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-066 Sint Jacobstraat 10Ruurd Jappes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-065 Sint Jacobstraat 10Doopsgezinde Gemeente3-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-123Sint Jacobstraat 10Nanning Harmens Bruinsma... bij A.G. Wielinga en E.R. deventer 1814, komt van HRL; in 1810, baardscheerder 1835; gebruiker van wijk C-123, baardscheerder; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); N. Harmanus B. en Martje Reins, beide van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-123Sint Jacobstraat 10Doopsgezinde Gemeente Nanning Bruinsma baardscheerder


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 30 van 13 feb 1817
adressoortbedraggebruik
C-123Sint Jacobstraat 10koopaktefl. 400huis C-122 en C-123
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperNanning Bruinsma
koperMartje Reins van Kampen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 622Sint Jacobstraat 10Nanning Harmens BruinsmaHarlingenbaardscheerderhuis (27 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-123Sint Jacobstraat 10Nanning Harmens Bruinsma, overleden op 1 mei 1835St. Jacobstraat C 123, man van Mattje Reins van Kampen, vader van minderjarige Hiltje Nannings Bruinsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-123Sint Jacobstraat 10Jacobus Cornelis Rooswinkel... koopman, zv Henricus R, en Elisabeth Idema; BS huw 1828, huw 1854, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk C-123, wijk G-188; oud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, koffijhuishouder, wijk F-076; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-123Sint Jacobstraat 10Martje Reins van Kampen... Gooitzen; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1845; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-123; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-123KatrugFrederik van Eeken25 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, timmerman
C-123KatrugMartina Pannebakker25 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-123KatrugAnna Cristina van Eken1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-123KatrugMartje van Kampen58 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 622C-123 Hinkje Jelles van der LaanHarlingendit nr is voor het oude nr 622 en 623 in de plaats gekomen, van deze beide is een perceel gemaakt, maar door de eigenaar van een groot gedeelte der grond aan zijn perceel nr 620 aangetrokken zoodat eene opmeting van nevens bedoeld perceel A 2272 word


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-123Sint Jacobstraat 10Eva Wiebes Meelman... winkelierse in 1853, dv Wybe M, en Jetske Reitsma; BS huw 1840, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-123; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-121; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2305C-113 (Sint Jacobstraat)Japien H. Smit, vrouw van R. Postwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2305Sint Jacobstraat 10 (C-113)Jacoba Smit (wed. R. Post)woonhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Jacobstraat 10beeldbepalend pand5 van 10
  terug