Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 96
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 96 7-089 7-092 C-142 C-132
aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 96Sociëteitsteeg ten westen


 


 


 


 


 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0327r van 12 dec 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 96Noorderhaven ZZhuis
 
koperJelke Willems, gehuwd metwagenaar715-15-00 CG
koperElske Stoffels
naastligger ten oostende erfgenamen van Ype Sijes
naastligger ten zuidenTieerd Fockes winkelier
naastligger ten westende erfgenamen van Simon Willems Slooterdijk
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperClaes Rinties Botsma c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Willems, wagenmaker x Elske Stoffels koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. erven Ype Feikes, ten W. erven burgemeester Simon Willems Slooterdijk, ten Z. Focke Fockes, winkelier, ten N. de koper? Vrij in- en uitgang door een steeg ten W. Gekocht van Claes Rinties Botsma.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-089 Noorderhaven 96huis
eigenaarrentemr. Sloterdijk
gebruikerrentemr. Sloterdijk
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-089 Noorderhaven 96huis
eigenaarde rentemr. Sloterdijk
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-3-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0048r van 28 mei 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 96Noorderhaven ZZhuis en kamer
 
koperCornelis Cornelis, gehuwd metschipper en koopman450-00-00 CG
koperSjoukjen Tieerds
huurder huis en kamerN. N. 56-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Bauke Folkerts
naastligger ten zuidenCornelis Cornelis, gehuwd met
naastligger ten zuidenSjoukjen Tieerds
naastligger ten westenoud rentmeester Sloterdijk
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJelle Willemswagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis [de Jong], schipper x Sjoerdtie Tjeerds koopt een huis met een camer er achter, zz. Noorderhaven. Ten O. Bauke Folkerts Ens, ten W. de oud-rentmeester Sloterdijk, ten Z. de koper, ten N. de Noorderhaven. Vrij in- en uitgang door de steeg ten W. Gekocht van Jelle Willems, wagenmaker, voor 450 cg.


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-089 Noorderhaven 96huis
eigenaarCornelis Cornelis
gebruikerJ. Tuininga cum soc.
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-089 Noorderhaven 96huis
eigenaarCornelis Cornelis
gebruikerCornelis Cornelis
huurwaarde44-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-06-10 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-089 Noorderhaven 96Jan Weggelinkhuysen, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


 


 


 


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0276r van 27 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 96Noorderhaven ZZhuis
 
kopervroedsman te Franeker? Tjepke Hillema, gehuwd met865-00-00 GG
Catarina HaselaerHarlingen?
huurderde weduwe van Claeske Douwes Valken 50-00-00 CG
naastligger ten oostenRomke Hotses
naastligger ten oostenTuininga procureur
naastligger ten oostenFokke Tjeerds van Esta koopman
naastligger ten zuidenGerben Johannes
naastligger ten westende koffieschenkerij van Jan Schut
naastligger ten noordenNoorderhaven
Fokke Tjeerds van Esta, curator overkoopman
verkoperde kinderen van wijlen Jan Sybouts Craemermr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Hillema, vroedsman te Franeker x Catarina Haselaer koopt huis. Geen grondpacht. Ten O. Romke Hotses, de proc. Tuininga en de verkoper, ten W. de coffyschenker Jan Schut, ten Z. Gerben Johannes, ten N. de haven. Vrij in- en uitgang door een steeg ten W. Gekocht van de curator over de kinderen van wl. Jan Sybouts Cramer, mr. brouwer, voor 865 gg.


 


 


 


 


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0247r van 1 dec 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 96Noorderhaven ZZhuis
 
koperds. Sibius Andringa predikant800-00-00 GG
huurderde weduwe van F. J. Esta 100-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Clamstra
naastligger ten westenGerryt de Jong koffieschenker
naastligger ten zuidenGerben Johannes
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperRinske Donker, weduwe van
verkoperwijlen T. Gratama
eerdere samenvatting door Yde Elsingads. Sibius Andringa te Sint Jacobi-Parochie koopt huis zz. Noorderhaven (met beschrijving). Ten O. wd. Pieter Clamstra, ten W. koffieschenker Gerryt de Jong, ten Z. Gerben Johannes, wiens huis vrij uit- en ingang heeft door de steeg ten W. van dit gekochte huis, ten N. de haven. Gekocht van Rinske Donker wv Tjepke Gratama, voor 800 gg.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0192r van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 96Noorderhaven ZZhuis
 
koperJelle Jacobs, gehuwd metstadsbouwmeester904-00-00 GG
koperJouke Sipkes IJsbrandi
huurderBeerend Jacobs c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Clamstra c.s.
naastligger ten zuidenGerben Johannes
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westende erfgenamen van Gerryt de Jong
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperds. Sibius van AndringapredikantSint Jacobiparochie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Jacobi (Jacobs), stadsbouwmeester x Joukje Sipkes IJsbrandi koopt huis met in- en uitgang door een steeg ten W. Ten O. wd. Pieter Clamstra, ten Z. Gerben Johannes, ten W. erven Gerryt de Jong, ten N. de straat en haven. Gekocht van ds. Sibius van Andringa, predikant te Sint Jac. Parochie.


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-092 Noorderhaven 96Jelle Jacobi nom ux4-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-142Noorderhaven 96Daniel Johannes Frimeauxgebruiker van wijk C-142, eigenaar is Jelle Jacobi, medegebruiker T. Janson, waagmeester, 1814. (GAH204); geb 1754 ... , ovl 24 jan 1818 HRL, hm ... , vlgs ovlakte wednr; BS ovl 1818


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-142Noorderhaven 96Jelle Jacobi... Jacobi, geb 26 jun 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Houkje S. IJ. ; eigenaar van wijk C-142, gebruiker is P. Janson, waagmeester, medegebruiker is D.J. Frimaeux, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-142Noorderhaven 96Petrus Janson... genomen de naamen Maria Henderica, Zoodat zij nu heet Hermaina Maria Henderica Janson; gebruiker van wijk C-142, waagmeester, medegebruiker is D.J. Frimeaux, eigenaar is Jelle Jacobi, 1814. (GAH204); lijst van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-142Noorderhaven 96Jelle Jacobi P Janson waagmeester
C-142Noorderhaven 96D J Frimeaux


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 596Noorderhaven 96wed. Johannes van AssenHarlingenhuis en erf (168 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-142Noorderhaven 96Anna Klasina Jongsma... en IJke Posthuma; BS ovl 1840; regattdv1826-93; oud 86 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-142; VT1839; kind: Aukje Johannes van Assen, geb 7 aug 1780, ged 11 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: Bernardus ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-142Noorderhaven 96Klaaske Rimmerts Pannebakker... HRL 1851 wijk A-097, wijk D-124, wijk G-195, wijk H-209; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-142; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-142NoorderhavenAnna Clasina Jongma86 jLeeuwardenv, protestant, weduwe
C-142NoorderhavenAukje van Assen58 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-142NoorderhavenLolle van Assen5 jWorkumm, protestant, ongehuwd
C-142NoorderhavenKlaaske Pannebakker37 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-142Noorderhaven 96Anna Clasina Jongsma, overleden op 7 december 184087 jr, geboren Leeuwarden, overleden Noorderhaven C 142, wed. Johannes van Assen, moeder van Ernst, apotheker, Aukje, Cornelis, juridisch professor Leiden, Bernardus, notaris Jorwerd en wijlen Ida Johannes van Assen, stiefmoeder van Wybrandus Johannes van Assen (vader van Anna Wybrandus van Assen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-142Noorderhaven 96Aukje van Assen... Jongsma; BS ovl 1863; bev.reg. HRL 1851 wijk C-133; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-142; VT1839; geb 7 aug 1780, ovl 1861/1862; komt voor op lijst: akten, verklaringen en naamlijst van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-142Noorderhaven 96Jetske Lolcama... ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 596C-142 (Noorderhaven )Pieter Poptawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 596C-132 (Noorderhaven)Johannes Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 596Noorderhaven 96 (C-132)Willem Houwink


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 96 Aaltje Houwinkwinkelierster
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1200
Noorderhaven 96 Wissina Houwinkwinkelierster
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1200
Noorderhaven 96 Boukje Houwinkwinkelierster
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1200
Noorderhaven 96 Ocke Houwinkdir. N.V. Houthandel v.h Hubert Jans & Co.
vorige grondslagf. 9500
huidige grondslagf. 9500


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 96W. Houwink145Kruideniersw. en comestibles


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 96W. Houwink145Kruideniersw. en comest.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 96W. Houwink145Kruideniersw. en comest.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 96W. Houwink145Kruideniersw. en comest.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 96W. Houwink145Kruideniersw. en comest.


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 96, HarlingenNoorderhaven 96W. Houwinkcomestibles en grutterswaren, roomboter en kaas


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 96mej. A.Houwinkwinkelierster
Noorderhaven 96mej. W.Houwinkwinkelierster


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 96, HarlingenNoorderhaven 96W. Houwinkfa. W. Houwink


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 96, HarlingenNoorderhaven 96W. Houwinkcomestibles, kaas,boter, cacao, chocolade


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 96, HarlingenNoorderhaven 96W. Houwink


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 96, HarlingenNoorderhaven 96W. HouwinkHouwink, fa. W.comestibles, kruideniers- en grutterswaren


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 96W. Houwink145Kruideniersw. en comest.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 96W. de Groot676Kruiden.w., comest.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.F. Wolff739Schoenenwinkel.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.F. Wolff739Schoenenwinkel.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.F. Wolff739Schoenenwinkel.


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 96K. (Klaas) Tot


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 96rijksmonument 20601


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 596Noorderhaven 96


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 96, HarlingenNoorderhaven 96W. Houwink
  terug