Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rinnertspijp 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Rinnertspijp 1 7-115 7-120 C-171 C-164
    Rinnertspijp 1 7-116 7-120 C-171 C-164
 


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0014v van 13 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZkamer
 
koperLaes Laesen, gehuwd met184-00-00 GG
koperEedts Tyepkes
huurder voor 1 jaarN. N. 23-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenReiner Hansen
naastligger ten westenRinnertspijp [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van Jan Julyets
verkoperHendrick Hendricks


 


 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0055va van 19 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZpakhuis
 
koper provisioneelJacob Popta koopman650-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van Harmen Pieters Valck
naastligger ten zuidenvroedsman Dominicus Lantingh
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordenWilthetus Jelgersma
verkoper van 1/4Jan Willems Vosma
verkoper van 1/4Joannes Willems Vosma
verkoper q.q.Lammert de Gavere, geauthoriseerde curator overlandmeter en wijnroyer
verkoper van 1/2de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Dieucke Jans, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Tjeerd Sybrens Suyrger


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0093v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZdeftig gorthuis met 3 graanzolders boven elkaar
 
koper door niaarNeeltie Willems, gehuwd met350-00-00 GG
koper door niaarHendrik Harmens
geniaarde koperCornelis Reyers c.u.
naastligger ten oostenDirk Huiges metselaar
naastligger ten zuidenhet huis uit de vorige akte van Enog van Ripperts
naastligger ten westenRinnertspijp [staat: straat]
naastligger ten noordenoud burgemeester Wiltetus Jelgersma
verkoperBaucke Fockes Agricola c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNeeltie Willems x Hendrik Harmens, mr. gortmaker, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Cornelis Reyers, een deftig gorthuis etc. op de Rinnertspijp, achter het huis nz. Voorstraat uit acte 244 blz. 0092v. Ten O. Dirk Huigens, metselaar en de openbare straat, ten Z. dat voornoemde huis, ten N. de oud-burgemeester Wiltetus Jelgersma. Gekocht van Baucke Fockes Agricola in qlt., voor 350 gg. Zie ook bij Noorderhaven 36.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0185r van 19 nov 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZgorthuis met 3 fraaie graanzolders
 
koperEelke Douwes, gehuwd metbutterkoper388-00-00 GG
koperPyttie Jochums
naastligger ten oostenDirk Huigens
naastligger ten zuidenEnog van Ripperts koopman
naastligger ten westenRinnertspijp [staat: straat]
naastligger ten noordenoud burgemeester Wiltetus Jelgersma
verkoperNeeltje Willems, gehuwd met
verkoperHendrik Harmensmr. gortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Douwes, butterkoper x Pyttie Jochums koopt een gorthuis c.a. met 3 graanzolders, op de Rinnertspijp. Ten O. Dirk Huigens, ten W. de straat, ten Z. Enog van Ripperts, ten N. oud-burgemeester Wiltetus Jelgersma. Zie voorwaarden. Gekocht van Neeltie Willems x Hendrik Harmens, mr. gortmaker, voor 388 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-115Rinnertspijp 1huis
eigenaarwed. Gerrit Middagten
gebruikerwed. dr. Belida
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
7-116Rinnertspijp 1gorterie
eigenaarEelcke Douwes
gebruikerEelcke Douwes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-115Rinnertspijp 1huis
eigenaarwed. Gerryt Middagten
gebruikerwed. dr. Belida
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan28-5-1720
7-116Rinnertspijp 1gorterie
eigenaarEelke Douwes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-115 Rinnertspijp 1huis
eigenaarwed. Gerrit Middagten
gebruikerTidde Rodius
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
7-116 Rinnertspijp 1gorterij
eigenaarEelke Douwes
gebruikerEelke Douwes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-115 Rinnertspijp 1huis
eigenaarwed. Gerryt Middagten
gebruikerRintie Clases
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-13-06 CG
7-116 Rinnertspijp 1gorterij
eigenaarerven Eelke Douwes
gebruikererven Eelke Douwes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-116 Rinnertspijp 1Ype Willems, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-115 Rinnertspijp 1huis
eigenaarFoekjen van der Sluis
gebruikerFoekjen van der Sluis
huurwaarde64-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-12-12 CG
7-116 Rinnertspijp 1huis
eigenaarerv. Eelke Douwes
gebruikerYpe Willems
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0194r van 20 feb 1752 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Vismarkt, achter het huis van de kopers in een steeg bij dekamer gebruikt als bokkinghang, en plaatsje
 
kopermajoor Age de Haes c.u.executeur210-00-00 CG
huurderJogchum hoedenmaker
naastligger ten oostenWopke Doedes
naastligger ten zuidende weduwe van Roelof turfopzichter
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenAge de Haes c.u.
verkoperMarijke Hugens, weduwe van
verkoperwijlen Roelof, als erfgenaam van haar broerturfopzichter
erflaterDirk Hugens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge de Haas, majoor c.u. kopen een oude kamer met ledige plaats daar achter, als Bokkinghang gebruikt, in een steeg bij de Vismarkt achter kopers huis, nu bewoond door hoedenmaker Jogchum. Ten O. Wopke Doedes, ten Z. de verkoper, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de kopers. Gekocht van Marijke Hugens wv turfopzichter Roelof, als erfgenaam ad vitens van haar wijlen broeder Dirk Hugens, voor 210 cg.


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0106r van 8 jul 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZhuis
 
kopervroedsman Augustinus Mokkema 80-00-00 GG
huurderJohannes Kams c.u.25-00-00 CG
naastligger ten oostenLieuwe Douwes n.u.
naastligger ten zuidenS. Wildschut
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordenClaas Pieters
verkoperWiltetus Bernhardus Jelgersma, erfgenaampredikantExmorra
verkoper q.q.burgemeester Sybolt Hoornstra, curator
verkoper q.q.burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSydske Jelgersma, erfgenaam
verkoper q.q.burgemeester Barend van der Meulen, curator
verkoper q.q.Mathijs van Idsinga, curatoroud secretaris
verkoper q.q.Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitschz mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Bernhardus Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Mokkema, mede vroedschap, koopt huis op de Rinnertspijp. Geen grondpacht. Verhuurd aan Johannes Kams voor 25 cg. Ten O. Lieuwe Douwes c.u., ten Z. S. Wildschut, ten W. de Rinnertspijp, ten N. Claas Pieters. Gekocht van de administratoren van erven Bernhardus Jelgersma x Adriaantje Abitschz, voor 80 gg.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0239r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp OZhuis
 
koperKlaas Pieters mr. metselaar110-00-00 CG
huurder benedenkamerWopke Bartels 0-07-00 CG
huurder bovenkamerNicolaas Gerdner militair sergeant0-07-00 CG
naastligger ten oostenDouwe Pieters
naastligger ten zuidende erfgenamen van Wildschut
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordende koper Klaas Pieters
verkoper q.q.Albert Wijmers Bakker, geauthoriseerde redderkoopman
verkoper q.q.Pierre Peaux, geauthoriseerde redders vankoopman
verkoperde boedel van wijlen Augustinus Mockema


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-120 Rinnertspijp 1Johanna M van Steenwijk5-10-00 CG


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51002 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 142 van 28 okt 1810
adressoortbedraggebruik
C-171Rinnertspijp 1koopaktefl. 457huis C-026 en pakhuis C-171
 
verkoperJohanna Maria van Steenwijk
koperJacob van der Straten (gehuwd met Margaretha Fontein)


 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0078v van 18 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rinnertspijp 1Rinnertspijp wijk C-026 en C-171huis en pakhuis
 
koperJacob van der Straaten, gehuwd metcolonel ter zee4571-00-00 CG
koperMargaretha Fontein
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJohanna Maria van Steenwijk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob van der Straaten, ridder en kolonel ter zee bij de Franse Keizerlijke Marine x Margaretha Fontein koopt (a) fraai huis, op de Rinnertspijp, wijk C-026. Gekocht van Johanna Maria van Steenwijk voor (a+b) 5571 cg.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-171Rinnertspijp 1Jacob Adriaan van der Straten... derde klas, zv Pieter vS, en Carolina elisabeth Assendelft; BS ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk C-171, pakhuis, 1814. (GAH204); Satudag den 21 apr 1798; de Raad Extra ordinaris vergadert zijnde, stonden nog ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-171Rinnertspijp 1J A van der Straaten J A van der Straaten pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 536Rinnertspijp 1Jacob SmithHarlingenschreinwerkerpakhuis of bergplaats (48 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-171Rinnertspijp 1Anna Helena Grote, overleden op 19 september 1835Voorstraat C 26/171, moeder van Jan, kantoorbediende Amsterdam, Maria, winkelierster, Aaltje, idem en minderjarige Sara Smidt (voogd is broer Jan). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-171Rinnertspijp 1Sybe Eeltjes Zeilmaker... ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-104, 171; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 536C-171 (Noorderhaven )Hendrik Reinier Snijderpakhuis


1878 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50055 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 259, 275 en 281 van 23 okt 1878
adressoortbedraggebruik
C-171Rinnertspijp 1provisionele en finale toewijzing en gunningfl. 1277pakhuis C-171
 
verkoper Philippus Reinier Snijder (voor zich en q.q.)
koperYme Ottos Faber


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 31 okt 1879
C-171Rinnertspijp 1Eene hechte en sterke, voor Heerenhuis in te richten bijzonder geschikte huizinge, voorzien van verscheidene Vertrekken, staande op zeer gunistigen st aan de Zuidzijde der Noorderhaven, in gebruik bij W., Zwanenburg e.a.. Finaal verkocht op 5 nov 1879 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 1879..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 536C-164 (Rinnertspijp)IJme O. Faberwerkplaats


1895 - variaadresbronbericht
Rinnertspijp 1Hein Buisman StichtingBouwjaar 1895


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4163Rinnertspijp 1 (C-164)Jurjen Eskeswoonhuis


1985 - variaadresbronbericht
Rinnertspijp 1Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1985
  terug