Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 12 8-016 8-017 C-186 C-180a
 


 


 


 


 


 


 


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0237r van 30 apr 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 12Noorderhaven ZZ [niet vermeld]lege plaats, strekkende zo ver het huis en erf van de koper is, met hetgeen daar
 
koperHendrick Michiels c.u.275-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
toehaakeen rosenobel en drie rijksdaalders
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkopermr. Jillis SchenckelchirurgijnTerschelling
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Michiels koopt ledige plaets, strekkende zover als zijn huis en erf is, met alles wat er opstaat, achter en naast het huis waarin Hans Rousenburgh woont, maar de verkoper behoudt vrij in- en uitgang en op- en afslag achter, op de zz. Noorderhaven en zal zoveel ruimte houden dat er een turfdrager met een korf tussendoor kan. Gekocht van mr. Jilles Schenkel, chirurgijn op der Schelling, voor 275 gg. en 1 Rosenobel.


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0006v van 4 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 12Grote Bredeplaats NZ [niet vermeld]grondpacht van 2-00-00 CG
 
koperHendrick Michiels 100-00-00 GG
verpachter grondTiaitien Schonenburgh c.u.2-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*steeg naar de Noorderhaven lopend
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperTiaitien Schonenburgh c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Michiels koopt 2 cg jaarlijkse grondpacht uit de plaats achter zijn huis, vroeger door verkopers' wl. schoonvader aan de verkoper nagelaten. Ook koopt hij het recht van uitgang door de steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van mr. Tiaitien Schonenburgh c.u. voor 100 gg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0056v van 2 sep 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 12Noorderhaven ZZhuis
 
koperHendrick Michiels koopman831-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrick Michiels koopman
naastligger ten zuidenHendrick Michiels koopman
naastligger ten westenBouuen Hessels c.s.
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAucke Jansen Haselaer c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Michiels koopt huis. Ten O. en Z. de koper, ten W. Bouwe Hessels, ten N. de straat. Gekocht van Aucke Hansen Haselaer.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0105v van 1 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 12Noorderhaven ZZplaats achter kopers nieuwe huis
 
koperHendrick Michiels koopman86-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperTiatje Schonenburch c.u.mr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Michiels koopt zekere plaatze achter zijn nieuwe huizinge, zo breed als zijn eigen huis en lang 4 en 1/4 houtvoeten. Gekocht van mr. Tietje Schonenburch, chirurgijn.


 


 


 


 


 


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0252r van 16 sep 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 12Noorderhaven ZZhuis
 
koperDirck Dircksen, gehuwd metmr. bakker1425-00-00 CG
koperAntie Haentjes
huurderDirck Dircksen mr. bakker50-00-00 GG
huurderAntie Haentjes
naastligger ten oostenals huurder Holke Tettinghs
naastligger ten zuidenhet huis van Ruyrdt Tjeerdts wijdschipper
naastligger ten westenhet huis van Taeke Doeles blokmaker
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperStijntie Hendricks, als erfgename van haar moey
erflaterwijlen Aeltie Jelles, weduwe van
erflaterwijlen Hendrick Michiels
verkoperStijntie Hendricks
verkoperEwert Hynghstkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Dircksen [de Jong], mr. bakker x Antie Haentjes kopen een huis zz. Noorderhaven. Ten O. de verkoper, ten W. blokmaker Taeke Doeles, ten Z. wijdschipper Ruirdt Tjeerdts, ten N. de straat. Gekocht van Stijntje Hendricks x Evert Hingst, als erfgenaam van haar moei Aeltie Jelles wv Hendrick Michiels.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-016Noorderhaven 12huis
eigenaarDirk Dirksens
gebruikerMeile Ruirds
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-016Noorderhaven 12huis
eigenaarDirk Dirks
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-6-1720


 


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-016 Noorderhaven 12huis
eigenaarDirk Dirksen
gebruikerDirk Dirksen
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-016 Noorderhaven 12huis
eigenaarerven Dirk Dirksen
gebruikererven Dirk Dirksen
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-016 Noorderhaven 12huis
eigenaarerv. Dirk Dirksen
gebruikererv. Dirk Dirksen
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0269r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 12Noorderhaven ZZhuis en voormalige bakkerij
 
koperMartha Jacobs Kuiper, gehuwd met300-00-00 CG
koperFrans Zeeman koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van C. B. Schiere
naastligger ten oostenmajoor Harmen Gonggrijp
naastligger ten zuidenP. van Arum koopman
naastligger ten westende weduwe van Yde Floris
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperDirk Dirksen de Jong bejaard vrijgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMartha Jacobs Kuiper x Frans Zeeman koopt huis, v/h een bakkerij, zz. Noorderhaven. Ten O. erven Cornelis Bouwes Schiere en de majoor Harmen Gonggrijp, ten W. wd. Yde Floris, ten Z. P. van Arum, ten N. de straat en haven. Gekocht van Dirk Dirksen de Jong, die het recht van inwoning zonder huur te betalen heeft zolang hij leeft. Zie de acte voor de voorwaarden. De prijs is 300 cg. Er is geniaard namens wd. Stijl te Dokkum?


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0169r van 22 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 12Noorderhaven ZZ tussen de Vischmarkt en de Prinsestraathuis, voormaals bakkerij
 
koperBarend Visser koopman675-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van C. B. Schiere
naastligger ten oostenmajoor H. Gonggrijp
naastligger ten zuidenP. van Arum koopman
naastligger ten westende weduwe van Yede Floris
naastligger ten noordenNoorderhaven en haven
verkoperMartha Jacobs Kuiper, gehuwd met
Frans ZeemanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend Visser koopt huis en erf tussen Vismarkt en Prinsenstraat, afkomstig van Dirk Dirks de Jong. Het was een bakkerij. Ten O. erven Cornelis Bouwes Schiere en H. Gonggrijp, ten W. wd. Yede Floris, ten Z. P. van Arum, ten N. de straat en haven. Gekocht van Martha Jacobs Kuiper x Frans Zeeman.


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-017 Noorderhaven 12Barend Visser4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-186Noorderhaven 12Barend Jansen Visser... id. van wijk B-168, lijnbaan, 1814. (GAH204); id. van wijk B-169, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk C-186, pakhuis, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, huisno. 9, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-186Noorderhaven 12B Visser & zoon B Visser & zoon pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 504Noorderhaven 12erven Pieter RodenhuisHarlingenpakhuis en erf (78 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 504C-186 (Noorderhaven )Barend Visser & zoonpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3120C-180 (Noorderhaven)Jan H. van 't Vlietwinkel
Sectie A nr. 3120C-180 (Noorderhaven)Jan H. van 't Vlietwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5173Noorderhaven 12 (C-180)Jan van 't Vlietwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 12 Douwe Roordabootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 12W.Markensteintimmerman


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 12, HarlingenNoorderhaven 12W. Markensteintimmer- en metselwerken


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 12, HarlingenNoorderhaven 12W. Markensteintimmer- en metselwerken


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 12J. (Jacob) Tichelaar


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 12rijksmonument 20576


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7816Noorderhaven 12


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 12, HarlingenNoorderhaven 12W. Markensteintimmer- en metselwerken
  terug