Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 10 8-015 8-016 C-187 C-181
aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 10Zeepaardsteeg ten westen


 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0132v van 7 jun 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZ1/2 huis
 
koperBouue Hessels c.u.mr. smid845-00-00 CG
toehaakeen rozenobel
eigenaar van 1/2burgemeester Jan HarmensVlieland
naastligger ten oostende erfgenamen van Laes Laessens
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen oud burgemeester Hans Harmens de Vries
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenDoecke Johannis
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperCarst Pytters c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Hessels, mr. smid, koopt 1/2 huis zz. Noorderhaven, waarvan Jan Harmens, burgemeester op Vlieland de andere 1/2 bezit. Ten O. erven Laes Laesen, ten W. een doorgaande steeg en Doecke? Johannes Wetsens?, ten Z. de oud-burgemeester Hans Harmens de Vries. Gekocht van Carst Pytters.


 


 


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0107v van 29 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZ1/2 huis
 
koper door niaarImk Hessels 625-00-00 GG
geniaarde koper van 1/2Aucke Douues c.u., en haar moeder
geniaarde koper van 1/2Jouck Sioerds
eigenaar van 1/2Jan SibrandtsVlieland
naastligger ten oostenHendrick Michiels
naastligger ten zuidenJeltie Teunis
naastligger ten westenDoecke Jansen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperBouuen Hessels c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYmck Hessels, volle zuster van de verkoper, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Bouwe Hessels (haar broer), een 1/2 huis zz. Noorderhaven, waarvan de andere 1/2 van Jan Sibrants van Vlieland is. Ten O. Hendrick Michiels, ten W. Doecke Jansen en een doorgaande steeg, ten Z. Jeltie Teunis, ten N. ten naasten de straat en haven. Zij vergoedt aan de proclamanten Aucke Douwes en Jouck Sioerds, haar moeder, die elk een 1/4 wilden kopen, alle gemaakte kosten en de koopsom van 625 gg. Zie vooral de acte.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0096v van 24 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZ1/2 huis
 
koperJacob Isbrandts 531-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Hendrix Michiels Kingma koopman
naastligger ten zuiden [staat: noorden]N. N.
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenJoannis Doeckes mr. blokmaker
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Noorderhaven [staat: straat]
verkopermr. Bouwen Hessels c.soc., als erven van
Imck Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob IJsbrands koopt 1/2 huis zz. Noorderhaven. Ten O. wd. Hendrik Michiels Kingma, ten W. Joannes Doeckes (Wetsens?), mr. blokmaker en een doorgaande steeg, ten Z. de straat (Gr. Br. plaats). Achter het huis is een ledige plaets ten N. Gekocht van Bouwe Hessels, als erfgenaam van Joucke Hessels, voor 531 cg.


 


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0162r van 9 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZhuis en plaats
 
koper door niaarTake Doeles, gehuwd met400-00-00 GG
koper door niaarTrintie Pytters
geniaarde koperPytter Hylkes c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Hendrick Michiels
naastligger ten zuidenCornelis Joosten Heyns
naastligger ten zuidenIJsbrant Joosten Heyns
naastligger ten westenZeepaardsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenTaeke Doeles* blokmaker
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde crediteuren van Claes Hendricks, gehuwd met
verkoperGeertie IJsbrandts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTake Doeles, blokmaker, voor hemzelf en als man en voogd over Trintie Pytters, koopt na niaar ratione proximitatis tegen Pytter Hylkes c.u., een huis met plaatsje zz. Noorderhaven. Ten O. wd. Hendrick Michiels, ten Z. Cornelis en IJsbrant Joosten Heyns, ten W. een doorgaande steeg en blokmaker Taeke, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van (de gecommitteerde crediteuren van) Claes Andries x Geertie IJsbrants voor 400 gg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-015Noorderhaven 10huis
eigenaarTaecke Doeles
gebruikerDoeke Johannes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 273v van nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 10Doecke Johannis, mr. blokmaker, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen beeldhouwer Arjen Louws c.u. een huis zz. Noorderhaven. Ten O. Dirk Dirksen, ten Z. en W. de verkoper, ten N. de straat en Noorderhaven. Geen grondpacht. Gekocht van Taeke Doeles c.u. voor 250 cg.


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0273v van 22 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZ [niet vermeld]huis
 
koper door niaarDoecke Johannis mr. blokmaker250-00-00 CG
geniaarde koperArjen Louws c.u.beeldhouwer
naastligger ten oostende huisinge van Dirk Dirksen
naastligger ten zuidenTaeke Doeles c.u.
naastligger ten westenTaeke Doeles c.u.
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTaeke Doeles c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Gerrits, vrouw van de ter zee absente Jacob Fredericks, koopt een huis aan de Bredeplaats. Ten W. en Z. 'de Pauw', ten O. Jan Pieter Oldaens, ten N. de straat en breede plaats. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Antie Sjoerds Schiere, voor 1100 CG.


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-015Noorderhaven 10huis
eigenaarDoeke Johannes
gebruikerFreerk Tietes cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-10-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0096v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZdwarshuis
 
koper door niaarHoite Feites 155-00-00 CG
geniaarde koperDoetje Annes, weduwe van
geniaarde koperwijlen Tomas Oliviers
naastligger ten oostenDirck Dircksen
naastligger ten zuidenburgemeester Heinsius
naastligger ten westenZeepaardsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTrijntie Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Take Doeles


 


 


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0112r van 18 mei 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZdwarshuis
 
koperFeike Jansen Hemert c.u.180-00-00 CG
naastligger ten oostenDirk Dirxen
naastligger ten zuidende weduwe van Teake Doeles
naastligger ten westenZeepaardsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHoyte Feytes c.u.schuitschipper


 


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0153v van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 10achterZuiderhaven ZZ in de Zeepaardsteeg OZ [niet vermeld]huis
 
koper door niaarFeike Jansen mr. beeldhouwer90-00-00 CG
geniaarde koperClaes Douwes c.u.mr. brouwer
naastligger ten oostenDirck Dirx
naastligger ten zuidenhuis genaamd het Zeepaard
naastligger ten westenZeepaardsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenFeike Jans [staat: Jo
verkoperHylkjen Johannes, gehuwd met
verkoperHoite Feites
verkoperAeltie Johannes, weduwe van
verkoperwijlen Steffen Jelles
verkoperGertie Taekes, gehuwd met
verkoperGerrit AlefsBolsward
verkoperFrouckjen Taekes, meerderjarige vrijster
verkoper q.q.ds. Fredericus Botterweg
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Focke Jansen, mr. beeldhouwer, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen mr. brouwer Claes Douwes, een huis nz. Grote Bredeplaats. Ten O. Dirck Dirx, ten Z. het huis 'Het Zeepaerd' genaamd, ten W. een doorgaande steeg, ten N. Take Joris, beeldhouwer. Gekocht van Hylkien Johannes x Hoyte Feikes, Aeltie Johannes wv Steffen Jelles, Gertie Taekes x Fedde (zegge Gerrit) Alefs te Bolsward en Frouckjen Taekes.


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-015 Noorderhaven 10huis
eigenaarFeyke Jansen
gebruiker
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-015 Noorderhaven 10huis
eigenaarFeyke Jansen
gebruikerFeyke Jansen
opmerking1722 insolvent verklaart


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-015 Noorderhaven 10wed. Jan Hendriks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
8-015 Noorderhaven 10Feyke Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-015 Noorderhaven 10huis
eigenaarwed. Jan Hendrix
gebruikerwed. Jan Hendrix
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
grondpacht aanerven Pyter Akkersloot
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
8-015 /2Noorderhaven 10huis
eigenaarFeyke Jansen
gebruikerFeyke Jansen
opmerking1722 insolvent verklaard en nog onvermogende


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0113r van 31 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZhuis
 
koperJan Hendriks Pot, gehuwd met180-00-00 CG
koperJanneke Sjerks Hornstra
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Dirks
naastligger ten zuidenpakhuis van de weduwe van Feyke Jansen van Heemert mr. beeldhouwer
naastligger ten westenZeepaardsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperGeeske Jans, weduwe van
verkoperwijlen Feyke Jansen van Heemertmr. beeldhouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendriks Pot x Janneke Sjerks Hornstra, winkeliers, kopen dwarshuis c.a. aan de zuidkant van de Noorderhaven. Ten O. wd. Dirk Dirks, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. het pakhuis van verkoper, ten N. de straat en haven. Gekocht van Geeske Jans wv Feyke Jansen van Hemert, mr. beeldhouwer, voor 180 cg.


 


 


 


 


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0153r van 28 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZhuis en pakhuis
 
koperRimmer Teunis scheepstimmerman300-00-00 GG
naastligger ten oostenEasge Dirks de Jong
naastligger ten oostenDirk Dirks de Jong
naastligger ten westenSybren Nannings
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastligger ten zuidenN. N.
verkoperJan Hendriks Pot, gehuwd met
Janneke Sierks Hoornstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRiemer Teunis, scheepstimmerman, koopt huis en pakhuis, met vrij in- en uitgang door steeg ten W. Ten O. Easge en Dirk Dirks de Jong, ten W. Sybren Nannings, ten Z.?, ten N. de haven. Gekocht van Jan Hendriks Pot x Janneke Sierks Hoornstra.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0143v van 13 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZ dichtbij de Kettingsbrughuis
 
koperJetske Wiegers, gehuwd met233-06-11 CG
koperJohannes Willems Tichelaar Midlum
naastligger ten oostenDirk Dirks de Jong
naastligger ten oostenEsge Dirks de Jong
naastligger ten zuidende weduwe van Fokke Jans
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Albert Doedes, administrator
verkoper q.q.Yede Hoornstra, administratoren van
verkoperWieger Claas, minderjarige wees
verkoperPietje Cornelis, minderjarige wezen van
erflaterwijlen Cornelis Wiegersbontwever
verkoperAntje Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Remmert Theunis


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0273r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZhuis
 
koperAukje Geerts, weduwe van1200-00-00 CG
wijlen Yde Floris
huurderEdsger bakker
naastligger ten oostenEdsger bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Sybren Nannings
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperJohannes Willems, gehuwd metGrettingaburen
verkoperJetske WygersGrettingaburen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAukje Geerts wv Yede Floris koopt huis zz. Noorderhaven ten westen van het huis van Edsger Bakker. Thans door drie diverse huisgezinnen bewoond voor 74 cg. totaal. Geen grondpacht. Ten O. Edsger Bakker, ten W. wd. Sybren Nannings, ten Z.?, ten N. de straat en haven. Gekocht van Johannes Willems x Jetske Wygers, voor 1200 cg.


 


 


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0200r van 28 feb 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 10achterNoorderhaven ZZ [staat: achter het huis van de erflaterse]woning
 
koperLuitje Pieters mr. ijzersmid170-00-00 GG
huurder benedenDouwe Wybes c.u.26-00-00 CG
huurder bovenDettje Douwes 17-10-00 CG
naastligger ten oostenBarend Visser koopman
naastligger ten zuidenGadske Clazes
naastligger ten westende weduwe van Sybren Nannings
naastligger ten noordenS. Kamsma
Luitje Pieters, testamentaire en geauthoriseerde redder vanmr. ijzersmid
verkoperde boedel en nalatenschap van wijlen Aukje Geerts, weduwe van
verkoperwijlen Yde Floris


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0300v van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZhuis
 
koperSybrand Kamsma procureur postulant500-21-00 GG
huurderFredrik Jans c.u.50-00-00 CG
naastligger ten oostenBarend Visser koopman
naastligger ten zuidenLuitje Pieters mr. ijzersmid
naastligger ten westende weduwe van Sybren Nannings
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperLuitje Pieters, gelastigde vanmr. ijzersmid
verkopernalatenschap van Aukje Geerts, weduwe van
verkoperwijlen Yede Floris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Kamsma koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. Barend Visser, ten W. Sybren Nannings, ten Z. Luitje Pieters, mr. ijsersmid, ten N. de straat en haven. Er is een steeg ten W.. Gekocht van Aukje Geerts wv Yede Floris.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0322v van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 10Noorderhaven ZZhuis
 
koperJentje Jacobs, gehuwd met340-21-00 GG
koperWilhelmijntje Gerbrands
huurderFreerk Jans c.u.50-00-00 CG
naastligger ten oostenBarend Visser
naastligger ten zuidenLuitje Pieters mr. ijzersmid
naastligger ten westende weduwe van Sybren Nannings
naastligger ten noordenNoorderhaven en haven
verkoperTaeke S. Stephanyprocureur fiscaal
verkoperJohannes O. van der Werffkoopman
verkoper q.q.Harke J. van der Stok, gelastigde vankoopman
verkoperSybren F. Camsmaprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJentje Jacobs x Wilhelmijntje Gerbrands kopen een huis zz. Noorderhaven, nu bewoond door Freerk Jans c.u. Ten O. Barend Visser, ten Z. mr. ijzersmid Luitje Pieters, ten W. Sybren Nannings, ten N. de straat en haven. Massale plaats met de naastliggers ten zuiden, die ook gebruik moegen maken van de steeg ten westen. Geen grondpacht. Gekocht van procureur fiscaal Taeke S. Stephany, koopman Johannes O. van der Werff en koopman Harke J. van der Stok, last en procuratie hebbede van Sybrand F. Camsma, voor 340 GG 21 st.


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-016 Noorderhaven 10Willem Fokkes, 29 jaar, gehuwdmatroos
8-016 Noorderhaven 10Jentje Jacobs
8-016 Noorderhaven 10Hendrik Sijmons


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-016 1/2Noorderhaven 10Luitje Pieters0-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
C-187Noorderhaven 10Pieter Meinderts Vogelzanggeb 30 jan 1811 HRL, ovl 5 jul 1812 HRL; wijk C-187, zv Meindert Jans en Antje Martens; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-187Noorderhaven 10Jentje J. de Vrieseigenaar en gebruiker van wijk C-187, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-188; gebruiker Tjalling Epkes, timmerknegt, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-187Noorderhaven 10Jentje Jacobs de Vries Jentje de Vries schipper


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-187Noorderhaven 10Wilhelmina Gerbens, overleden op 18 februari 182972 jr, Noorderhaven-Z C 187, zuster van Anna Gerbens Pousma (wed. Hendrik Meyer, in leven mr. timmerman, Laanen E 155). Saldo fl. 270,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 499Noorderhaven 10wed. Hendrik MeijerHarlingenhuis en erf (91 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-187Noorderhaven 10Gooitje Jacobs Ploeg... bev.reg. HRL 1851 wijk C-201, 223; oud 41 jaar, geb Bakkeveen en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-187 VT1839; G. Johannes P. eigenaar van perceel nr. 1706 te HRL, turfschipper, woonplaats HRL, legger nr. 534, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-187Noorderhaven 10Rinske Douwes Douma... HRL 1851 wijk C-201, 223, bev.reg. HRL 1860-80; oud 39 jaar, geb Noordwolde en wonende te HRL. 1839, wijk C-187; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-187Noorderhaven 10Jan Wybes Postma, overleden op 29 augustus 183937 jr, werkman, geboren Sexbierum, overleden Zeepaardsteeg C 187, gehuwd. (CzOG nr. 15) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-187NoorderhavenGooitje Ploeg41 jBakkeveenm, protestant, gehuwd, schipper
C-187NoorderhavenRinske Douma39 jNoordwoudev, protestant, gehuwd
C-187NoorderhavenJacob Ploeg21 jOudegam, protestant, ongehuwd
C-187NoorderhavenHarmen Ploeg13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-187NoorderhavenJan Ploeg8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-187NoorderhavenHendrik Ploeg6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-187NoorderhavenDouwe Ploeg1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-187NoorderhavenGrietje Ploeg16 jFranekerv, protestant, ongehuwd
C-187NoorderhavenHenke Ploeg14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-187NoorderhavenTrijntie Ploeg10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-187NoorderhavenRinske Ploeg3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-187NoorderhavenElisabeth Ploeg2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 499C-187 (Noorderhaven )Petronella Baronwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 499C-181 (Noorderhaven)Doekele van der Zeewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 499Noorderhaven 10 (C-181)Jan van 't Vlietwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 10 Sijbe T. Mellemazonder
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 10S.Mellema-
Noorderhaven 10H. v/d Walslager


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 10T. (Thijs) v.d. Bos
  terug