Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Zuiderhaven 1 8-024 8-026 C-195 C-190


Huisnaam in: 1877
Gebruik: koffiehuis
Naam: nieuw zeeburg
Kwartier/wijk C-195
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014va van 8 jun 1662 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 1Noorderhaven pakhuis verdeeld in 3 delenoverig gedeelte van het pakhuis genaamd het Cuipershuis groot 47 x 26 voet
 
biederJan Pieters havenmeester510-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Stad Harlingen


 


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0252v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 1Zuiderhaven NZ [staat: havenbrug OZ]7/24 (1/4 + 1/24) huis genaamd de Drie Hoefijssers
 
koperoud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh 374-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
huurder voorhuisTjacko Luppes c.u.herbergier145-00-00 GG
huurder achterhuisWytso Stevens c.u.havenmeester
naastligger ten oostenhet huis van Claes Minnes blokmaker
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenoude buitenhaven [staat: straat]
verkoper q.q.dr. Sybrandus Bechius, crediteur
verkoper q.q.Sybrandus Feytema, crediteur
verkoper q.q.Joris Symons Hiddema, crediteuren van
verkoperde boedel van wijlen Pyter Joris Piphron, gehuwd metkoopman
verkoperwijlen Doedtie Ages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartel Kleissen Lantingh, oud burgemeester, koopt 6/24 en 1/24 van het huis de drie hoefijzers ten oosten van de Havenbrug. Het voorhuis wordt gehuurd door herbergiers Tjalcke Luppes c.u., het achterhuis door havenmeester Wytse Stevens c.u. Ten O. blokmaker Claes Minnes [Blok], ten W., Z. en N. de straten. Grondpacht 6 cg. Gekocht van (dr. Sybrandus Bechius, Sybrand Feytema en Joris Symons Hiddema, de crediteuren van) wl. Pyter Joris Piphron x Doedtie Ages voor 374 gg.


 


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0078r van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 1Zuiderhaven NZ [staat: op de hoek van de havenbrug]huis
 
koperJacobus Corver c.u.500-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenMinne Claessen
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
verkoper van 41/72Mayke HiddemaLeeuwarden
verkoper van 21/72Aaltie Allerts Laquert, weduwe van
verkoper van 21/72wijlen Klinkhamer
verkoper van 10/72de kinderen en erfgenamen van Cornelis Dirkskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Corver koopt huis 'de 3 Hoefijzers' op de hoek van de havenbrugge. Ten O. Minne Claessen, ten Z., W. en N. de straten. Gekocht van Mayke Hiddema te Leeuwarden voor 41/72 , Aeltie Allerts Laquart wv Klinkhamer voor 21/72, en erven de koopman Cornelis Dirks voor 10/72.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-024 Zuiderhaven 1huis
eigenaarPieter Wybes
gebruikerTrijntie Pieters
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-024 Zuiderhaven 1huis
eigenaarYdtje Dirx
gebruikerYdtje Dirx cum soc.
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingaen ruwel betaelt


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-024 Zuiderhaven 1huis
eigenaarYtie Dirks
gebruikerYtie Dirks cum soc.
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0123r van 26 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 1Zuiderhaven NZ [staat: aan de Havenbrug]huis of herberg genaamd de Drie Hoefijzers
 
koperhet huis of herberg de Drie Hoefijzers Jan Minses Bruinsma, gehuwd metherbergier1360-21-00 GG
koperJanneke Cornelis herbergierse
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Minne Clasens blokmaker
naastligger ten noordenPrinsensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenstraat
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperMartijntie Corver, gehuwd met
verkoperJan Codercqwijnhandelaar


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-024 Zuiderhaven 1huis
eigenaarCaspar de Haas
gebruikerJacob Alles c.s.
huurwaarde37-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-024 Zuiderhaven 1Lolke Beerns, bestaande uit 4 personenheeft 4 gealimenteerde kostgangers
aangebooden capitaal04-00-00 CG
8-024 Zuiderhaven 1Jan Alberts, bestaande uit 6 personen, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0214r van 24 mrt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 1bij de Havenbrughuis of herberg
 
koperhuisman Claas Martens 2200-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenClaas Minnes Blok koopman
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstraat
verkoperYpe Feykesherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Martens, huisman te Wirdum, koopt huis en herberg 'de Drie Hoefijzers' bij de havenbrug. Ten O. Claas Minnes Blok, ten W., Z. en N. de straten. Gekocht van Ype Feykes, herbergier.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0178r van 26 nov 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 1Prinsenstraat WZ [staat: Noorderhaven bij de Kettingbrug]groot huis genaamd Sayen en Baeyen
 
koperJacob Pyters koopman450-00-00 GG
koperBauke Baukes mr. metselaar
huurder benedenhuis zolang zij leeftEeke Pyters 40-00-00 CG
huurder 1 zolderFolkerdt Backer
naastligger ten oostenSmiths
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenEeke Pyters
naastligger ten noordenoude buitenhaven [staat: haven]
verkoper q.q.Gilles Mesdag, administrateur vankoopmanBolsward
verkoperGilles Martens Mesdag
verkoperTettje Martens Mesdag


 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0176r van 16 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 1Zuiderhaven NZ [staat: bij de Havenbrug]huis en herberg genaamd de Drie Hoefijzers
 
koperBeernd Jacobs, gehuwd met2425-00-00 CG
koperRinske Jans Oosterhout Hoptille onder Hylaard
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenMinne Claazes Blok koopman
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenoude buitenhaven [staat: straat]
verkoper q.q.Pier Michiels, gelastigde vanherbergier
verkoperzijn moeder Acke Feykes, weduwe van
verkoperwijlen Claas Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernd Jacobs x Rinske Jans Oosterhout uit Hoptille onder Hilaard, koopt huis en herberg de drie hoefijzers bij de havenbrug. Ten O. Minne Claases Blok, ten Z., W. en N. de straten. Gekocht van herbergier Pier Michiels, als gelastigde van zijn moeder Acke Feykes wv Claas Martens.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0088r van 7 dec 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 1Zuiderhaven NZ [staat: op de hoek bij de Havenbrug]herberg waar de Drie Hoefijzers uithangen
 
koperJan Boomsma, gehuwd met2500-00-00 CG
koperSwaantie Jans Holmans
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
huurderJurjen de Groot c.u.
naastligger ten oostenMinne Blok
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenoude buitenhaven [staat: straat]
verkoperBeernd Jacobs, gehuwd met
verkoperRinske Jans Oosterhout
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Boomsma x Swaantje Jans Holmans koopt herberg de drie hoefijzers op de hoek bij de Havenbrug. Ten O. Minne Blok, ten Z., W. en N. de straat. Gekocht van Beernd Jacobs x Rinske Jans Oosterhout, voor 2500 cg.


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0240r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 1Zuiderhaven NZ [staat: bij de haven bij de Kettingsbrughuis genaamd Saayen en Baayen
 
koper door niaarHenderik Wybes Blok 750-00-00 CG
geniaarde koperJan Hannema, gehuwd metdistillateur
naastligger ten oostenHendrik Wybes mr. blokmaker
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenoude buitenhaven [staat: haven]
verkoperJacob P. Nijboerkoopman
verkoperBauke Baukesmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema koopt, na niaar ratione societatis en vicinitatis door Hendrik Wybes Blok, blokmaker, cum patri gesterkt, een huis omtrent de haven bij de kettingbrug, genaamd 'Saayen en Baayen'. Thans in gebruik bij de kopers voor 56 cg. Ten O. Hendrik Wybes, ten Z. en W. de straat, ten N. de Haven. Geen grondpacht. Gekocht van Jacob P. Nijboer en metselaar Bauke Baukes, voor 750 cg. Er wordt verwezen naar het recesboek.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0196v van 20 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 1Zuiderhaven NZ [staat: ten westen van Zaayen en Baayen]huis
 
koperJan Hannema koopman750-00-00 CG
huurderde weduwe van A. Bolleman
naastligger ten oostenHenderik Wybes Blok blokmaker
naastligger ten zuidenPrinsensteeg [staat: straat]
naastligger ten westenoude buitenhaven [staat: haven]
naastligger ten noordenoude buitenhaven [staat: haven]
verkoperHenderik Wybes Blokblokmaker


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-026 Zuiderhaven 1Jan Hannema0-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-195Zuiderhaven 1Harm Beckmanzie voor overige gegevens Harmanus Beekman; gebruiker van wijk C-195, kastelein; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-195Zuiderhaven 1Harmanus Joseph Beekman... B., en Bernardina Pas; BS huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1821, ovl 1828; gebruiker wijk C-195, kastelein, de geslnm is dan: BECKMAN, Harm, 1814, wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-195Zuiderhaven 1Jan Hannema... 1814. (GAH204); id. van wijk C-146, gebruiker is P. Gelinde, herbergier, 1814. (GAH204); id. van wijk C-195, gebruiker is Harm. Beckman, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk E-020, gebruiker is Freerk Hoekstra, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-195Zuiderhaven 1Jan Hannema Harm Beckman kastelein


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-195Zuiderhaven 1Harmanus Beekman, overleden op 19 oktober 1821kastelein Zayen/ Bayenstraat C 195), man van Riemke Hendriks van Minnema, tapperse (testamentair erfgenaam). Saldo fl. 48,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 484Zuiderhaven 1Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederhuis (70 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-195Zuiderhaven 1Henderika de Haan... 1837, huw 1839, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-200; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-195; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-195Zuiderhaven 1Lieuwe Sietses Hoog... Kerk HRL 191, BS huw 1839, brfr1864 overlijdens; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapper, wijk C-195; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-195NoorderhavenLieuwe S Hoog28 jHarlingenm, protestant, gehuwd, tapper
C-195NoorderhavenHenderika de Haan30 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
C-195NoorderhavenDjeuke Terdeus23 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
C-195NoorderhavenJohannes Terdeus8 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-195NoorderhavenGosse Terdeus6 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
C-195NoorderhavenMaria Terdeus4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 484C-195 (Aan de Haven)Leendert Hannema en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 484C-190 (Zuiderhaven)IJme O. Faberwoonhuis


1893 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 1Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Jacobus J. Alta een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk C no. 190 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1893 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
C-195Zuiderhaven 1Eene huizinge, vroeger koffiehuis nieuw zeeburg bij de Havenbrug. Finaal verkocht op 14 jul 1893 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 555..


1894 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 1Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Lodewijk Tigchelaar een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk C no. 190 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4654Zuiderhaven 1 (C-190)


1906 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 1Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (Chris Kroon)


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1C. KroonZeezichtcafé-restaurant


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC. Kroon79Café-Rest. 'Zeezicht'


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC. Kroon79Café-Rest. 'Zeezicht'


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 1 Christiaan Krooncaféhouder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1100


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC. Kroon79Café-Rest. "Zeezicht"


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC. Kroon79Café-Rest. "Zeezicht"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kroon79Café-Rest.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kroon79Café-Rest.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kroon79Café-Rest.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kroon79Café-Rest.


1927 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1C. KroonZeezichthotel café restaurant


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1C. KroonZeezichthotel café restaurant


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 1C.Kroonhotelhouder


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1C. KroonZeezichthotel


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1C. KroonZeezichthotel, café, restaurant


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.C. Kroon79Hotel-café-rest.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 1Hotel-Café-Rest. Zeezicht536C. Kroon


1946 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1P. MiedemaZeezichthotel café restaurant


1946 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1P. MiedemaZeezichthotel café restaurant


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1 Zeezichthotel


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenHotel-Café-Rest. Zeezicht536P. Miedema


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenHotel-Café-Rest. Zeezicht536P. Miedema


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenHotel-Café-Rest. Zeezicht536P. Miedema


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1 Zeezichthotel


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1 Zeezichthotel


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 1C. (Christiaan) Miedema


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 1, HarlingenZuiderhaven 1 Zeezichthotel
  terug