Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheerstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheerstraat 6 2-138 2-151 D-006 D-004
Naastliggers vanScheerstraat 6
ten oostenScheerstraat 8
ten westenScheerstraat 4
ten noordende Scheerstraat


aangrenzende stegensteeg
Scheerstraat 6naamloze steeg ten westen


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0446v van 17 feb 1605 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Mennes lakenkoper


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0446v van 17 feb 1605 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0103r van 29 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 6Franekerpoort, bij dehuis met ledige plaats erachter en en vrije uit- en ingang in de steeg ten zuiden
 
koperAernt Pouwels c.u.325-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-17-08 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gijsbart Popta
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenhet nagelaten huis van Keimpe Andries* timmerman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSydtske Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Johannes TibemanuspredikantOosterzee


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0005v van 5 dec 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 6Scheerstraat ZZ [staat: Noordijs NZ in de straat naar de Lommerdspijp]huis bestaande uit drie kamers
 
biederN. N.
naastligger ten oostenhet huis van Jacob Popta
naastligger ten zuidensteeg waarlangs in- en uitgang
naastligger ten westenJellert Hiddes
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: de straat strekkende tot de Lommertspijp]
verkoper q.q.mr. Evert Jans Matius, curator ad actum divisionis
verkoper q.q.Hubert Sens, curatoren ad actum divisionis over
verkoperde nagelaten weeskinderen van Aernt Pouwels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (de curatoren van) de weeskinderen van Aernt Pouwels een huis bestaande uit drie kamers nz. Noordijs in de straat aldaer streckende tot d'Lommertspijp. Ten O. Jacob Popta, ten Z. een steeg met vrije uitgang, ten W. Jellert Hiddes, ten N. de straat.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0027r van 25 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 6Scheerstraat ZZ [staat: aan de noordkant van het Noordies]huis met ledige plaats er achter
 
koperEvert Ruirdts 400-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-17-08 CG
naastligger ten oostenJacob Popta
naastligger ten zuidendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenJilderen Hiddes
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperPytter Molentie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Ruirdts koopt een huis met een ledige plaats daarachter nz. Noordies. Ten O. Jacob Popta, ten Z. een doorgaande gemene steeg, ten W. Jilderen Hiddes, ten N. de straat. Grondpacht 37 1/2 st. aan de Stad. Gekocht van Pytter Molentie voor 400 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0185v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 6Scheerstraat ZZ [staat: straat van de vallaten naar de Franekerpoort]huis en plaatsje
 
koperLou Upkes, gehuwd met540-00-00 GG
koperJaencke Wouters
naastligger ten oostenJohan Wittert
naastligger ten zuidenJohan Wittert
naastligger ten westenJilderen Hiddes
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperJohan Wittert


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0012va van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEvert Ruirdts


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0062r van 23 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Evert Ruirds


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0038ra van 19 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van wijlen de burgemeester Ewert Ruyrdts


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0038ra van 19 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0038ra van 19 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0045v van 28 jan 1700 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 6achterScheerstraat ZZ [staat: straat van het Noordijs naar de Lombartspijp]huis met plaatske
 
koper door niaarGouke Suringar koopman90-00-00 CG
geniaarde koperJan Gerrits, gehuwd metgleibakker
geniaarde koperLutske Jans
naastligger ten oostenHiltie Pyters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende stalling van Gouke Suriger
naastligger ten noordenStoffel Theunis
verkoper q.q.Claeske Jans, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Thijs Christiaens, als moeder /voorstander van
verkoper q.q.Claeske Jans, moeder en voorstanderse van
verkoperChristiaen Thijsens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGouke Suringar koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jan Gerrits, gleibakker, een woning met een plaats, in de straat die van het Noordijs naar de Lombartspijp loopt. Ten O. Hiltie Pieters, ten Z. die straat, ten W. de stalling van de koper, ten N. Stoffel Theunis, zakkendrager. Gekocht van Claeske Jans wv Thijs Christiaens, als moeder van haar zoon Christiaen, voor 90 cg.


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0052v van 4 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 6Scheerstraat ZZ [staat: de straat van Noordijs tot Lommertspijp]huis
 
koperJasper Gerrits 163-17-00 CG
naastligger ten oostenStoffel Theunis* zakkendrager
naastligger ten zuidensteegje
naastligger ten westenvroedsman Taeke Coolhart
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperSijke Ruirds ongehuwde dochterHindelopen


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0006v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Stoffel Theunis


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-138Scheerstraat 6huis
eigenaarwed. Stoffel Teunis
gebruikerHenning Cornelis cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-138Scheerstraat 6huis
eigenaarwed. Stoffel Teunis
gebruikerJoost Beerents
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-138 Scheerstraat 6huis
eigenaarwed. Stoffel Teunis
gebruikerJan Anes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0290r van 11 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 6Scheerstraat ZZ [staat: de straat om de hoek van het Noordijs naar de Lombardspijp lopende]huis
 
koperNanning Tijssen, gehuwd met170-00-00 GG
koperAntje Dirx
naastligger ten oostenstal en huis Gerrit Suiringar
naastligger ten zuidenhoutschuur weduwe Feitema
naastligger ten westenTaco Johannes
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: Lombardstraat]
verkoperAeltje Stoffels
verkoperHiltje Stoffels, gehuwd met
verkoperWigle Joukes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanning Tijssen x Antje Dirx koopt een huis c.a. in de straat die van de hoek van het Noordijs naar de Lombardspijp loopt (nu Scheerstraat). Ten O. de stal en woning van Gerrit Suringar, ten W. Taco Johannes, ten Z. de houtschuur van wd. Feitema, ten N. de Scheerstraat. Gekocht van Aeltie Stoffels en Grietje Stoffels x Wigle Joukes, voor 170 gg.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0057v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 6achterScheerstraat ZZ [staat: Hinke Brouwsterssteeg]huis
 
koperSybrand Feytema plateelbakker en koopman100-00-00 GG
huurderde weduwe van Jacob Martens
naastligger ten oostenJan Jacobs
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenSybrand Feytema plateelbakker en koopman
naastligger ten noordenSymon Douwes
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-138 Scheerstraat 6huis
eigenaarerven Nanning Tijssen
gebruikerJan Pyters c.s.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0114r van 22 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 6Scheerstraat ZZ [staat: de straat op de hoek van het Noordijs naar de Lombardspijp lopende]3/4 huis
 
koperCornelis Freerks, gehuwd methoutmolenaar431-12-00 GG
koperMarike Jans onder Almenum
eigenaar van 1/4Sjoukjen Hendriks, weduwe van
eigenaar van 1/4wijlen Nanning Tijsen
huurderJan Gerryts
naastligger ten oostenGerard Suiringar koopman
naastligger ten westenTeeke Johannis
naastligger ten zuidenSybrand Feytema koopman
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperThys Nanningstimmermansgesel


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0148r van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFeitema koopman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-138 Scheerstraat 6Willem Gerbens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-138 Scheerstraat 6huis
eigenaarCornelis houtmolenaar
gebruikerWillem Gerbens cum soc.
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-03-10 CG


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0214r van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybrand Feitema koopman


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0214r van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0214r van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0243v van 17 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybrand Feytaema koopman


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0243v van 17 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0289r van 13 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 6achterScheerstraat ZZ [staat: Hinke Brouwerssteeg, lopende van het Noordijs naar de Zoutsloot]woning
 
koperSimon Wijma, gehuwd metprocureur fiscaal77-14-00 GG
koperSibbeltie Johannes Huisma
bewonerJan Beernts
naastligger ten oostenSimon Wijma, gehuwd metprocureur fiscaal
naastligger ten oostenSibbeltie Johannes Huisma
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenMartjen Nauta, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Sybrand Feytama koopman
naastligger ten noordenMinne Blok koopman
naastligger ten noordenSimon Wijma, gehuwd metprocureur fiscaal
naastligger ten noordenSibbeltie Johannes Huisma
verkoperMartjen Nauta, weduwe van
verkoperwijlen Sybrand Feytamakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Wijma, procureur fiscaal x Sibbeltie Johannes Sluisma? kopen woning in de Hinke Brouwerssteeg lopende van het Noordijs uit op de Zoutsloot, thans gratis bewoond door mr. bontwever Jan Beernds. Ten O. de kopers, ten Z. de steeg, ten W. de verkopers, ten N. koopman Minne Blok en de kopers. Geen grondpacht. Gekocht van Martje Nauta wv koopman Sybrand Feytama, voor 77 gg. 14 st.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0060r van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybrand Feytama


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0032r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende koper Frans Tjallingii c.u.koopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-151 Scheerstraat 6 Armekamer1-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Geertje Germensgeb 1727 ... , ovl 13 mei 1812 HRL, huwt met Sake Sakes, ovl wijk D-006; BS ovl 1812, ovl 1831


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6 Croege(r)... medegebruiker Wopke Eggerts wed., eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); id. van wijk D-006, medegebruikers zijn Baukje Dirks, Harmanus Anth. Riedelstein, P. Schimmelpenning wed., eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Baukje Dirksgebruiker van wijk D-006; medegebruiker Harmanus Anth. Riedelstein, P. Schimmelpenning wed., (dv ?) wed. Kroeger; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Harmanus Anthony Riedelsteingeb 1732 ... , ovl 14 jan 1816 HRL, huwt met Tjietske Jans; BS ovl 1816; gebruiker van wijk D-006; medegebruikers Baukje Dirks, P. Schimmelpenning wed., wed. Kroeger; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Pieter Hendriks Schimmelpenning... BS huw 1816, huw 1822, huw 1825, ovl 1826, ovl 1833, ovl 1835, ovl 1836; wed. P.S. gebruiker van wijk D-006; medegebruikers Baukje Dirks, Harmanus Anth. Riedelstein, wed. Kroeger; eigenaar is Armekamer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-006Scheerstraat 6 Armekamer Baukje Dirks
D-006Scheerstraat 6Harmanus Anthonie Riedelstein
D-006Scheerstraat 6P Schimmelpenning wed
D-006Scheerstraat 6 Kroeger wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 703Scheerstraat 6Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Age A Zeilmakeroud 42 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Bontje Geeuwkes de Jong... BS huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk D-004; oud 28 jaar, geb Heerenveen (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Geertje van der Schaaf... HRL. 1844, dv Douwe Tjeerds vdS, en Aaltje Sjoerds Bakker BS huw 1844, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-006, wijk H-209; oud 48jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk H-116; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Grietje Dekker... dekker; BS huw 1816, ovl 1842; oud 56 jaar, (vnm: Grietje J. ), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839; Ik ondergetekende IJmkje Beniers weduwe Pieter Dirks te HRL, verklaare bij dezen te consenteren ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Grietje Ouenhovenmogelijk dezelfde als van Ouenhoven; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Jan C Martens... wijk D-109, wijk G-136, wijk H-051, supp wijk F-368; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Jan Ulbes Strikwerda... huw 1840, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk D-004; oud 39 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839; J.U.S. eigenaar van percelen nrs. 199 en 200 te HRL, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 656, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Jetske Pieters Faber... HRL, huwt met Joseph Gerbens Terpstra op 31 dec 1828 HRL, huw.afk. 24 en 31 aug 1828, werkster, ovl wijk D-006, dv Pieter Tjerks F, en Grietje Martens (Haarsma); dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1828, ovl 1829, ovl ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Siene A. de Boeroud 36 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Sytske Faberoud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Trijntie Nijsingoud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-006ScheerstraatTrijntie IJssel [Nijsing]43 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
D-006ScheerstraatJelle IJssel [Nijzing]9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatJeltie Faber30 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
D-006ScheerstraatBauke Donker5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatMarten Donker3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatGrietje Donker1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatJan Ulbes Strikwerda39 jAchlumgezin 2, m, protestant, gehuwd, geen
D-006ScheerstraatBontie G de Jong28 jHerenveengezin 2, v, protestant, gehuwd
D-006ScheerstraatUlbe J Strikwerda18 jAlmenumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatTjeerd Pieter Strikwerda14 jAlmenumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatPieter J Strikwerda12 jAlmenumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatJacob J Strikwerda9 jAlmenumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatJantie Strikwerda7 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatJan Corn. Martens30 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
D-006ScheerstraatSiene Asmus de Boer36 jAmsterdamgezin 1, v, protestant, gehuwd
D-006ScheerstraatImmetje Martens6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatWytske Martens5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatGrietje Kouenhoven [Ouenhoven]55 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
D-006ScheerstraatEeke* Couwenhove*25 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatHarmen* Martinus* Couwenhoven*16 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatAge A Zeilmaker42 jSneekgezin 3, m, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatGrietje J Dekker56 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
D-006ScheerstraatSytske Faber56 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-006Scheerstraat 6Grietje Dekker, overleden op 13 september 184258 jr, overleden Scheerstraat D 6, weduwe. (Certificaat van onvermogen nr. 48) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-006Scheerstraat 6Trijntje Niessens, overleden op 24 maart 1843(Certificaat van onvermogen), 46 jr, overleden Scheerstraat D 6, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-006Scheerstraat 6Trijntje Faber, overleden op 28 februari 1846(Certificaat van onvermogen), 2 jr, overleden Scheerstraat D 6. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-006Scheerstraat 6Willem Gerard van der Ploeg, overleden op 13 november 1846(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 12/9/1846), overleden Scheerstraat D 6. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-006Scheerstraat 6Grietje Martinus Kouenhoven, overleden op 10 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 61 jr (geboren 1787), overleden Scheerstraat D 6, ongehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-006Scheerstraat 6Sytske Gerbens Faber, overleden op 19 september 1848(Certificaat van onvermogen), 66 jr (geboren 1782), overleden Scheerstraat D 6, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Ruurd van Dokkum... bruidegom 1821; BS huw 1820, huw 1821, ovl 1844, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-058, wijk B-044, wijk D-006, wijk H-129, supp wijk D-184; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-129; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Sierk van der Veengeb 15 jul 1806 Kimswerd/Arum, ovl 1 dec 1866 HRL, huwt met Aaltje Posthumus, (gk), arbeider, N.H., koopman en ovl wijk D-006, zv Otte vdV, en Klaaske Feenstra; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk G-154


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 703D-006 (Scheerstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1868 - bewonersadresnaamgegevens
D-006Scheerstraat 6Tjietske Lammerts Klumper... huwt met Sikke Bonnes vd Beest /Geest op 14 nov 1819 HRL, huw.afk. 31 okt en 7 nov 1819, N.H., ovl wijk D-006, dv Lambert Berends en Dieuwke Gerrits; BS huw 1819, ovl 1835, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk D-005, ... (alles)


1876 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Scheerstraat 6, HarlingenScheerstraat 61876'


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3988D-004 (Scheerstraat)Gemeente Harlingenwoning en kantonnale gevang.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3988Scheerstraat 6 (D-004)Stad Harlingenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Scheerstraat 6 Johannes van der Meulenhoofdagent v. politie
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Scheerstraat 6Joh. v/d Meulenagent van politie (gep.)


1933 - variaadresbronbericht
Scheerstraat 6Raadsvergadering 31 januariDit pand wordt voor 50 gulden per jaar verhuurd aan het bestuur der stichting Harlinger Jeugdherberg


1950 - kentekenadresnaam
B-40965
Scheerstraat 6Pieter Rutgers


1965 - adresboekadresnaam
Scheerstraat 6A. (Albertus) Stroetenga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 3988Scheerstraat 6gemeentelijk monument13 van 20 1876


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3988Scheerstraat 6
  terug