Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 17 2-150 2-183 D-018 D-014
aangrenzende stegensteeg
Noordijs 17naamloze steeg ten noorden


 


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0050r van 12 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 17Noordijs1/2 huis en hof
 
koperburgervaandrig Theodorus Keth ontvanger boelgoederen1950-00-00 CG
eigenaar van 1/2burgervaandrig Theodorus Kethontvanger boelgoederen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van Jacob Pytters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van Templar
verkoperJohannes Ansta, gehuwd metmedicinae doctor
verkoperIdske Teunis Wrijthoff


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0012r van 4 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 17Noordijs OZ strekkende tot aan de Zoutsloothuis
 
koperEelke Rinnerts c.u.3100-00-00 GG
huurderJacob Isbrandts
huurderJoost Michiels
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg
verkoperRegnero Templar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelcke Rinnerts c.u. van Regnero Templar voor 3100 GG.


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-150Noordijs 17huis
eigenaarGouke Suringar erven
gebruikerJohannes Hendriks
gebruikerAttie Donker
gebruikerSicke Cornelis
gebruikerMayke Cornelis
gebruikerwed. Godert Bernt
huurwaarde82-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-150Noordijs 17huis
eigenaarTomas Jansen
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-150 Noordijs 17huis
eigenaarTomas Jansen
gebruikerTomas Jansen
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-150 Noordijs 17huis
eigenaarerven Tomas Jansen
gebruikerYsak Rosen
huurwaarde108-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-150 Noordijs 17Pieter Gelinda, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-150 Noordijs 17huis
eigenaarTomas Jansen erv.
gebruikerHendrik Norel cum soc.
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-10-14 CG
opmerkinghier onder begrepen no. 166


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-174 Noordijs 17Jelle Jurjens


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-183 Noordijs 17Jelle Wildschut7-00-00 CGhuis (lotten)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-018Noordijs 17Jelle Jurjens van der Wal... 1840; eigenaar van wijk B-110; gebruiker Hessel A. Wallinga, kuipersknegt, 1814. (GAH204); gebruiker wijk D-018, metzelaar; eigenaar is Jelle Wildschut, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-053, pakhuis, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-018Noordijs 17Jelle Wildschut... 1814; 1821 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk D-017, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-018; gebruiker Jelle J. vd Wal, metzelaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-033, pakhuis, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-018Noordijs 17Jelle Wildschut Jelle J van der Wal metzelaar


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 726Noordijs 17Jan Sikkes IJzenbeekHarlingenkoopmanhuis en erf (280 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-018Noordijs 17Elisabeth Harings, overleden op 18 november 183390 jr, Noordijs D 18, wed. Jelle Jurjens van der Wal, in leven mr. metselaar, moeder van Jurjen, mr. timmerman en wijlen Haring Jelles van der Wal (wednr. Trijntje Barends, vader van Jelle, mr. metselaar, Tietje, dienstmeid, Elizabeth en Barend Harings van der Wal, metselaar) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-018Noordijs 17Jacobus J. Lont, overleden op 20 juli 1837zoon van J. C. Lont, verver (Noordijs D 18) en Lotoia? C. Schutz, broer van minderjarige Maritje, Jan, Jantje, Christina en Willem J. Lont. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-018Noordijs 17Catharina van Dijkoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-018; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk D-018Noordijs 17S de Jong stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-018NoordijsSicco de Jong30 jSneekm, rooms katholiek, gehuwd, spekslager
D-018NoordijsCatharina van Dijk28 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
D-018NoordijsSytze de Jong5 wHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-018NoordijsCatharina de Jong1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 726D-018 Jan s IJzenbeekHarlingenaanmerkelijk of liever geheel van binnen en buiten vernieuwd en verfraaid


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-018Noordijs 17Ingena Jans Tuinhout, overleden op 15 september 1849overleden Arnhem, dochter van Jan-Fontein Tuinhout, fabrikant (Noordijs D 18) en Rinske Fontein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-018Noordijs 17Sikke de Jong... ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk F-027; oud 30 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, spekslager, wijk D-018; VT ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2875D-014 (Noordijs)Jan Fontein Tuinhoutwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2875Noordijs 17 (D-014)Thomas de Grootwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 17 Jan Smildeexportslager
vorige grondslagf. 4500
huidige grondslagf. 5000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 17J.Holsteijnladingmeester


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 17T.R. (Thijs) Veltman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 17rijksmonument 20613


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9285Noordijs 17
  terug