Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 7 2-160 2-191 D-028 D-023


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 7, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 7
ten oostenFranekereind 9
ten zuidenhet Franekereind
ten westenFranekereind 5


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0054v van 5 jun 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 7Franekereind NZ [staat: in de Noordijs]1/6 huis
 
koperFeddrick Sipckes, gehuwd met175-00-00 GG
koperHill Alberts
verpachter grondde stad Harlingen1-02-00 CG
bewonerde koper Feddrick Sipckes c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. Oricus a Doyem
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenGercke Mertens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPoppe Andries mede voor zich, voormond van zijn broerPingjum
verkoperAndries Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeddrick Sipckes x Hill Alberts. 1/6 part vande huysinge staande inden Nordijs daar de coopers althans selven innewonen. Ten O. de erfgenamen van wl. Oricus Doyem, ten W. Gercke Mertens. Grondpacht op het geheel 22 st. Van Poppe Andries wonende te Pingum en als voormondt over Andries Andries, sijne broeder. Voor 175 gg.


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0317r van 26 mei 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 7[staat: op de noordies aan de noordkant van het voordiept]2/3 huis
 
koperSipke Dirks, gehuwd met1170-00-00 CG
koperHylk Marten
eigenaar van 1/3Sipke Dirks c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Orck van Doyum
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerben Martens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Feddrik Sipkes


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0082r van 15 okt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Feddrick Sipkes


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0077v van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis nagelaten door Sipcke Feddricx


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0016r van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Sipke Dircks


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0241r van 19 jun 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 7Franekereind NZ [staat: in de Noordijs aan de Voorstraat]huis en zomerhuis met een loods en ledige plaats of tuin
 
koperWillem Bartels, gehuwd metmr. kuiper2000-00-00 GG
naastligger ten oostenEpe Beernts
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenhet andere huis van Sipke Dircx c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSipke Dircx c.u.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0067v van 9 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 7Franekereind NZ [staat: Voorstraat bij de Franekerpijpen]huis
 
koperPier Piersen c.u.pottenbakker2000-00-00 GG
naastligger ten oostenburgervaandrig Ype Beerns
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sipcke Dircx
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBartle WillemsHaarlem


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0222v van 20 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPier Piersen pottenbakker


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0229r van 12 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPier Piersen pottenbakker


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0258v van 15 jun 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenArjen Theunis


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0318r van 13 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 7Franekereind NZ [staat: Voorstraat tussen de Zakkendragers- en Lambert Warndersbruggen]huis
 
koper provisioneelvroedsman Barent Rowel c.u.900-00-00 GG
huurderMinse Roeloffs c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Rowel
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenburgemeester Sloterdijk
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGeertie Sipkes voor haar minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Arjen Teunissmalschipper


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-160Franekereind 7huis
eigenaarburgemeester Sloterdijk
gebruikerburgemeester Sloterdijk
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-160Franekereind 7huis
eigenaarb[urgem]r. Sloterdijk
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-160 Franekereind 7huis
eigenaarwed. burgemeester Sloterdijk
gebruikerwed. burgemeester Sloterdijk
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-160 Franekereind 7huis
eigenaarconvooymr. Sloterdijk
gebruikerconvooymr. Sloterdijk
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-160 Franekereind 7convoymr. Sloterdijk, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal75-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-160 Franekereind 7huis
eigenaarconvoymr. Sloterdijk
gebruikerconvoymr. Sloterdijk
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-01-12 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-191 Franekereind 7Harmen Winnekes6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-028Franekereind 7Harm Wennekes... van wijk D-022, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-027, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-028; gebruiker H.F. Schoonhoff, 1814. (GAH204); id. van wijk E-002; gebruiker G. Telsemeyer, koopman, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-028Franekereind 7Hermanus Fredericus Schoonhoff... 1811 HRL, zv Bernhard S, en Anna Margaretha Plake; BS geb 1811, ovl 1837, ovl 1849; gebruiker van wijk D-028; eigenaar is H. Wennekes, 1814. (GAH204); H.F.S. en Taedske Sjoerds Langijs, beide van HRL, zijnde de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-028Franekereind 7H Wennekes H F Schoonhoff


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 741Franekereind 7erven wed. Hendrik WennekesHarlingenhuis en erf (148 m²)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk D-028Franekereind 7N Meyer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-028NoordijsNikolaas Meyer26 j*Amsterdamm, protestant, gehuwd, winkelier
D-028NoordijsJetske Kreyl25 j*Harlingenv, protestant, gehuwd
D-028NoordijsFoekje Meyer4 j*Harlingenv, protestant, ongehuwd
D-028NoordijsBaukje Meyer2 j*Harlingenv, protestant, ongehuwd
D-028NoordijsAntje Meyer8 m*Harlingenv, protestant, ongehuwd
D-028NoordijsJanna van der Velde29 j*Makkumv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 27 mrt 1846
D-028Franekereind 7Een wel ter nering staande KOOPMANS-HUIZINGE met ANNEXEN aan de Voorstraat nabij het Noordijs, laatst bewoond door Nicolaas, Meyer. Provisioneel verkocht op 8 apr 1846 door notaris Goslings..


1846 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 21 apr 1846
D-028Franekereind 7Een wel ter nering staande KOOPMANS-HUIZINGE met ANNEXEN aan de Voorstraat nabij het Noordijs, laatst bewoond door Nicolaas, Meyer. Finaal verkocht op 22 apr 1846 door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 825..


1847 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 741 Jelle h Vierseneen nieuw onderwerk, veel verbeterd zoowel van binnen als buiten


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-028Franekereind 7Wiepkje Alkes Kramer, overleden op 20 januari 184871 jr, geboren Vlieland 20/9/1776, overleden Franekerend D 28, weduwe, moeder van Trijntje Folkerts Koudenburg (vrouw van Jelle Hendriks Viersen, koopman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-028Franekereind 7Aaltje van der Vliet... (?), ovl wijk E-184, dv Haye vdV, en Trijntje Berends (Faber); BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-025; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-028Franekereind 7Nicolaas Giel... 1820, trekschipper in 1855, zv Frederik G, en Anna Bernei; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, blauwverver, wijk D-025; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2772D-028 (Franekereinde)Foeke Buitenrustwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 31 okt 1879
D-028Franekereind 7Een zeer geschikt burgerwoonhuis c.a. aan het Noordijs, thans in gebruik bij K. de, Vries. Finaal verkocht op 5 nov 1879 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 1466..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2772D-023 (Franekereind)Wed. en erven Foeke Buitenrustwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2772Franekereind 7 (D-023)Gereformeerde Kerkwoonhuis


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 7, HarlingenFranekereind 7H. Assinkhoofd der geref. school voor l. en m.u.l.o


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 7S. v/d Zeerijksveldwachter (gep.)


1957 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 7, HarlingenFranekereind 7 Buismantimmer- en aannemersbedrijf


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 7D.G.A. (Dora) Idema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 7rijksmonument 20337


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 2772Franekereind 7
  terug