Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 15 2-164 2-194 D-031 D-028


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 15, Harlingen Franekereind 15, Harlingen Franekereind 15, Harlingen Franekereind 15, Harlingen Franekereind 15, Harlingen
Naastliggers vanFranekereind 15
ten oostende William Boothstraat
ten zuidenhet Franekereind
ten westenFranekereind 13
ten noordende William Boothstraat


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0099r van 25 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 15Franekereind NZ [staat: in de noordijs aan de NZ van het diept naar de Franekerpijpen]1/6 hoekhuis
 
koperAnna Jacobs Banga, gehuwd metlakenkoper400-00-00 CG
koperwijlen Gelcko Hermanni
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenhet huis genaamd het Fortuin, van Feycke Dircks
naastligger ten noordende hof van Pieter Reyns
verkoperSjouck Jacobs Banga, gehuwd metLeeuwarden
verkoperSteven HotseslakenkoperLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Jacobs Banga koopt


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0045r van 22 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHessel Gatses


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0008r van 20 mrt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 15Franekereind NZ [staat: hoek Noordijs]1/4 huis, achterplaats en hooiberg
 
koperburgervaandrig Sibrant Hessels, gehuwd met326-00-00 GG
koperBarbara Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1-02-00 CG
bewonerzijn ouders Hessel Gadses c.u.
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEdger Feddes vrijgezel, en zijn broer
verkoperJacob Feddes vrijgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibrant Hessels, burger-vaandrig x Barbara Jacobs [Forssenburg] kopen 3/4 huis met de achterplaats en hoyberch, op de hoek van de Noordijs, dat tegenwoordig bewoond wordt door zijn ouders Hessel Gadses c.u. Grondpacht 22 st aan de Stad. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van de vrijgezelle gebroeders Edger en Jacob Feddes [Banga], voor 325 GG.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0119v van 24 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHessel Gatses


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0207v van 15 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 15Franekereind NZ [staat: hoek Noordijs]huis, hof en hooiberg
 
koperWillim Claessen c.u.2225-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-02-00 CG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Sipkes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pyter Reyns
verkoper van 3/8de erfgenamen van wijlen Ryns Jacobs Banga
verkoper van 3/8de erfgenamen van wijlen Anna Jacobs Banga
verkoper van 1/4oud vaandrig Sibrant Hessels


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0238v van 29 nov 1646 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 15Franekereind NZ [staat: hoek Noordijs]huis en hooiberg
 
koper provisioneelde erfgenamen van wijlen N. N., en
verpachter grondde stad Harlingen1-02-00 CG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Sipkes
naastligger ten noordenPyter Reins
verkoper van 3/8de erfgenamen van wijlen Rins Jacobs Banga
verkoper van 3/8de erfgenamen van wijlen Anna Jacobs Bangga
verkoper van 1/4oud vaandrig Sibrant Hessels


1651 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Franekereind 15, HarlingenFranekereind 151: 'anno'
2: '1651'


1651 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Franekereind 15, HarlingenFranekereind 15Iacobs, FreerckDen Drie en Tvintichste
Mei Dach
Freerck Iacobs D'Eerste
Stien hier Lach
1651'


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0216r van 18 jun 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Pytters


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0097r van 21 apr 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Pytters


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0128v van 20 dec 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Pieters


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0250r van 6 okt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 15Franekereind NZ [staat: Voorstraat op de hoek van de Zoutsloot bij de Lammert Warnersbrug]1/9 huis en hof
 
koperSeerp Gratama, zoon333-03-00 CG
koperFolkert Gratama, zoons van
koperSaapke Folkerts Gelder q.q., weduwe van
koperwijlen Tiepke Gratema q.q.
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenhet huis van Sytse Doedes
naastligger ten noordende hof van de weduwe en erfgenamen van wijlen Br. Kimstra
verkoperJanke Jacobs Ollema, gehuwd met
verkoperWybe Douwes Hanekuikkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSaapke Folkerts Gelder wv Tjepke Gratama koopt 1/9 van het huis en hof 'het Hooghuis', op de Voorstraat hoek Zoutsloot bij de Lammert Warndersbrug, waarvan zij al 2/9 bezit. Ten O. de Zoutsloot, ten W. Sytse Doedes, ten Z. de straat, ten N. wd. en erven burgemeester Kimstra. Gekocht van Janke Jacobs Ollema x Wybe Douwes Hanekuik.


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0252v van 27 okt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 15Franekereind NZ [staat: hier voren pagina 250 breder gedescribeert]1/9 huis en hof
 
koperSeerp Gratama, zoon400-00-00 CG
koperFolkert Gratama, zoons van
koperSaapke Folkerts Gelder q.q., weduwe vanonder Almenum
koper q.q.wijlen Tiepke Gratema, wegens haar twee minderjarige zonen Seerp en Folkert Gratama
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis van Sytse Doedes
naastligger ten noordende hof van de weduwe en erfgenamen van wijlen Br. Kimstra
verkoperTrijntie Meintes, gehuwd met
verkoperAndries Sierks Brouwerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSaapke Folkerts Gelder wv Tjepke Gratama koopt 1/9 van 'het Hooghuis'. Gekocht van Trijntje Meintes x Andries Sierks, brouwer?


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-164Franekereind 15huis
eigenaar 1/9 Tiaerd Tiaerdts
eigenaar 4/9 Freerk Jacobs erven
eigenaar 4/9wed. Gratema
gebruikerTiaerd Tiaerdts
gebruikerFreerk Jacobs erven
gebruikerwed. Gratema
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
opmerkingleedigh, solderhuur


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0278v van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Freerk Jacobs


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0293r van 7 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 15Franekereind NZ [staat: Voorstraat]4/9 huis en hof
 
koperSaapke Folkerts Gelder voor haar twee minderjarige kinderen, weduwe van1544-08-00 CG
koperwijlen Tiepke Gratema
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenhet huis voorheen van Sytse Doedes
naastligger ten westenhet huis nu van (geniaarde koper) Albert Ruirds
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Br. Kimstra
verkoperTrijntie Freerks, weduwe van
verkoperwijlen Jan Haieskoopman


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0301v van 29 aug 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 15Franekereind NZ [staat: Voorstraat]1/9 huis en hof genaamd Het Hooghuis
 
koperSaapke Folkerts Gelder voor haar twee minderjarige kinderen, weduwe van430-00-00 CG
koperwijlen Tiepke Gratema
eigenaar van 8/9Saapke Folkerts Gelder, weduwe van
eigenaar van 8/9wijlen Tiepke Gratema
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenhet huis voorheen van Sytse Doedes
naastligger ten westenhet huis nu van vroedsman Rowel
naastligger ten noordende weduwe van wijlen burgemeester Rein Sytses
verkoperTieerd Tieerds van der Form voor zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Trijntie Gratema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSaapke Folkerts Gelder wv Tjepke Gratama koopt als voogdes over haar minderjarige kinderen 1/9 van huis en hof 'het Hooghuis' aan de Voorstraat, waarvan zij al de overige 5/9? bezit. Ten O. de Zoutsloot, ten W. de vroedsman Roell (Rovel), ten Z. de straat, ten N. wd. Rein Sytses? Gekocht van Tieerd Tieerds v.d. Form x Trijntie Seerps Gratama.


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-164Franekereind 15huis
eigenaarwed. Tiepke Gratema
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-164 Franekereind 15huis
eigenaarwed. Tjepke Gratema
gebruikerwed. Tjepke Gratema
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-164 Franekereind 15huis
eigenaarerven Tjepke Gratema
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde217-00-00 CG
aanslag huurwaarde36-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-164 Franekereind 15dr. Gerard Suiringar, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal55-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-164 Franekereind 15huis
eigenaarTjepke Gratema erv.
gebruikerGerard Suringar
huurwaarde150-00-00 CG
aanslag huurwaarde27-05-06 CG


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-187 Franekereind 15D Nieuwbuur
2-187 1/2Franekereind 15IJede Jurjens


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-194 Franekereind 15J Albarda dr3-00-00 CGhuis


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-031Franekereind 15Jacobus Martinus Dirks Nieuwbuurgeb 10 sep 1811 HRL, ovl 13 mei 1813 HRL; wijk D-031, zv Dirk N, en Marichjen Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1813; geb 10 sep 1811, ged 13 okt 1811 Grote Kerk HRL, zv Dirk Nieubuur en Marichjen Zijlstra


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-031Franekereind 15Albert van Eeken... eigenaar en gebruiker van wijk C-145, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Jan L. Faber, van wijk D-031; gebruiker Luitje P. Faber, zonder bedrijf, 1814. (GAH204); id. van wijk E-103; gebruiker J.C. Fokkens, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-031Franekereind 15Dirk Nieubuur... dopen Grote Kerk HRL 1803, 1807, 1811, BS huw 1811, huw 1815, ovl 1821, ovl 1835; gebruiker van wijk D-031, med. doctor; eigenaar is G. Andreae erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-060, samen met Blok, van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-031Franekereind 15Gajus Andree... gebruikster van wijk A-056 in 1814, eigenaar: W. Ruitinga. (GAH204); G.A. erven eigenaar van wijk D-031; gebruiker D. Nieubuur, med. doctor, 1814. (GAH204); id. van wijk G-319, met tuin; medegebruiker is ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-031Franekereind 15G Andrae ervenD Nieubuur med. doctor


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49014 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 26 en 39 van 14 feb 1821
adressoortbedraggebruik
D-031Franekereind 15provisionele en finale toewijzingfl. 2640huis en zomerhuis bij de Franekerpijpen, D-031
 
verkoperJetze Rodenhuis
koperAlbert Bolman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 745Franekereind 15Albert BolmanHarlingenkoopmanhuis (270 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-031Franekereind 15Gerardina M Jansenoud 42 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, schoolhouderse, wijk D-031; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-031Franekereind 15Harmanus Groeneweegenoud 46 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, predikant, wijk D-031; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-031NoordijsHarmanus Groeneweegen46 jAmsterdamm, protestant, gehuwd, predikant
D-031NoordijsGerardina Maria Jansen42 jAmsterdamv, protestant, gehuwd, schoolhoudersche
D-031NoordijsHermanus Groeneweegen15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-031NoordijsGerardus Groeneweegen11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-031NoordijsJan Hendrik Groeneweegen9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-031NoordijsGeertrui Johs. de Vries21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 08 nov 1842
D-031Franekereind 15Eene uitmuntende HEEREN HUIZINGE, met grooten TUIN en geschikte Graanzolders bij het Leeuwarder End, ds., Groenewegen. verkocht op 8 nov 1842 door not. Wijma en Goslings..


1842 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49035 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 194 en 201 van 23 nov 1842
adressoortbedraggebruik
D-031Franekereind 15provisionele en finale toewijzingfl. 2108huis aan het Leeuwarderend D-031
 
verkoperJan Bolman
verkoperJacobus Bolman
verkoperGeert Bolman
verkoperJan van der Weide
koperJan van der Weide


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-031Franekereind 15Trijntje Douwes Reidsmageb 1803 HRL, ovl 20 mei 1855 HRL, ongehuwd, naaister, dv Douwe R, en Klaaske Siderius; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk A-142, 254, wijk D-031; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-239; VT1839


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 745D-031 (Franekereinde)Albert van der Weide en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3517D-028 (Franekereind)Vrijmetselaars Loge Deugd en IJverloge


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3517Franekereind 15 (D-028)Loge Deugd en IJver (Vrijmetselaren)woonhuis en bergplaats


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 15J. Sipma93Stoombootdienst Harlingen-Leeuwarden "Prins van Oranje"


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 15rijksmonument 20340


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8125Franekereind 15
  terug