Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 45
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 45 2-090 2-120 D-040 D-036


Huisnaam in: 1767
Gebruik:
Naam: de klok
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanHoogstraat 45
Hoogstraat 47
ten oostenHoogstraat 47
ten oostende Hoogstraat
ten zuidende Hoogstraat
ten zuidenHoogstraat 43
ten westenHoogstraat 43
ten westende Zoutsloot
ten noordende Zoutsloot


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0039r van 2 sep 1637 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPytje Yemes


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0124r van 7 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016ra van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSeerp Piers


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0018va van 18 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 45Lombartspijp OZ bij de Franekerpoorthuis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
huurdermr. Jan Symons
naastligger ten oostenAlbert Sybes Groen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van het weeskind van Yme Jacobs Banga
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSeerp Piers voor zijn drie kinderen, weduwnaar vanWorkum
verkoperwijlen Willemke Jacobs Banga


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0184v van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 47, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidwestende weduwe van vroedsman Edo Taeckes


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0031ra van 16 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJents Wygers, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen vroedsman Yede Taekes


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0039r van 2 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 47, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidwestende weduwe van vroedsman Yede Taeckes


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0172r van 6 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 47, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidwestende weduwe van wijlen vroedsman Yede Taeckes


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0146v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Taeke Coolhart


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0316r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Taco Ydes Koolhart


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0190r van 22 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 47, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidwestenhet huis genaamd de Klok van de verkopers


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-090Hoogstraat 45huis
eigenaarburgemeester Tiaard Bouwens
gebruikerJohannes Wybes
huurwaarde28-10-00 CG
aanslag huurwaarde05-14-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0284v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Klok


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0306v van 21 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 43, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van oud burgemeester Tiaerd Bouwens


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-090Hoogstraat 45huis
eigenaarb[urgem]r. Tiaard Bouwens
gebruikerJohannes Wybes
huurwaarde28-10-00 CG
aanslag huurwaarde05-14-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-5-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0237r van 30 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 45Hoogstraat NZ [staat: oostzijde Lombardspijp OZ Franekerpoort]huis genaamd de Klok
 
koperGerloff Jansen, gehuwd metmr. wever500-00-00 CG
koperElske Beerninck
naastligger ten oostenBerent Willems
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Homme Tiebbes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkopervroedsman Ubbo Hania


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-090 Hoogstraat 45huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerGerlof Jansen
huurwaarde28-10-00 CG
aanslag huurwaarde04-14-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0298r van 19 jan 1727 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0380v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 47, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidwestenhet huis genaamd de Klok bewoond door Wopke Johannes


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-090 Hoogstraat 45kamer
eigenaarGerlof Jansen
gebruikerWopke Johannes
huurwaarde34-10-00 CG
aanslag huurwaarde05-15-00 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0288v van 10 feb 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis de Klock


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0017r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis de Klok


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-090 Hoogstraat 45Bauke Jyles, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-090 Hoogstraat 45kamer
eigenaarwed. Gerlof Jansen
gebruikerBauke Jyltes
huurwaarde34-10-00 CG
aanslag huurwaarde06-05-06 CG


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0241v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 45Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort bij de Lombartpijp]huis genaamd de Klok
 
koperEvert Beva 226-14-00 GG
naastligger ten oostenJan Caspers
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenGerryt Gerryts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Smitbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Beva koopt huis 'de Klok' bij de Franekerpoort/Lombardspijp. Ten O. Jan Caspers, ten Z. de straat, ten W. Gerryt Gerryts, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Jan Smit, bontwever.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0033v van 6 dec 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 45Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort bij de zgn. Lommertspijp]huis
 
koperFokke Oenes, gehuwd metmr. bontwever750-00-00 CG
koperAttie Ages
huurderGerryt Gerryts turfdrager
naastligger ten oostenJan Kaspers
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenGerryt Gerryts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperEvert Bevakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFokke Oenes, mr. bontwerker x Attie Ages koopt het huis 'de Klok', bij de Franekerpoort en de Lombardspijp, strekkende voor van de straat tot achter aan de Zoutsloot 'waaruit dit huis is opgebouwd'. Ten O. Jan Kaspers, ten Z. de Hoogstraat, ten W. turfdrager Gerryt Gerryts aan wiens huis dit huis beklemd is, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Evert Beva, voor 750 cg.


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0218r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFokke Oenes


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0203r van 12 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFokke Oenes


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0075r van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0229r van 18 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 45Hoogstraat NZ [staat: bij de Lombartspijp dichtbij de Franekerpoort]huis
 
koperArend Lewy joods koopman1500-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes van der Meulen mr. zadelmaker
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Hendriks
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAttje Ages, weduwe van
verkoperwijlen Fokke Oenes


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0237r van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0097r van 8 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 45Hoogstraat NZ [staat: bij de Bij Franekerpoort bij de Lombartspijp]huis genaamd de Klok
 
koperTjeerd Roelofs, gehuwd met515-07-00 GG
koperSytske Fokkes
naastligger ten oostenJohannes van der Meulen mr. zadelmaker
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHarke Jurjens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAhron Levyjoods koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Roelofs [Kabeljauw] x Zytske Fokkes kopen een huis de Klok genaamd, dicht bij de Franekerpoort bij de Lombardspijp. Geen grondpacht. Ten O. mr. zadelmaker Johannes van der Meulen, ten Z. de straat, ten W. Harke Jurjens [van der Stok], ten N. de Zoutsloot. Gekocht van joods koopman Ahron Levy voor 515 gg.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0198v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0146r van 19 mei 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 45Hoogstraat NZ [staat: dicht bij de Franekerpoort bij de Lombartspijp]huis
 
koperJan Jansen Hiddema, gehuwd met500-00-00 CG
koperCornelia L. Dijkstra
naastligger ten oostenJohannes van der Meulen
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJouke de Boer
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTjeerd Roelofs, gehuwd met
verkoperZytske Fokkes


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0157v van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-120 Hoogstraat 45Jan Jansen Hiddema1-10-00 CG


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50003 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 401 van 31 dec 1811
adressoortbedraggebruik
D-040Hoogstraat 45koopaktefl. 515huis bij de Franekerpoort D-040
 
verkoperJan Hiddema
koperRients van der Meulen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-040Hoogstraat 45Dirk Hansen van der Wey... genoegzaam bewijs, 13 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 62 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk D-040; VT1839; kind: Magdalena Dirks van der Wey, geb 6 jul 1811, ged 28 jul 1811 Grote Kerk HRL; D. v. d. Wei ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-040Hoogstraat 45Rients van der Meulen... bruid. 1814, zv Johannes vdM, en Grietje Rientses; BS huw 1814, ovl 1817; eigenaar en gebruiker van wijk D-040, wagenmaker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk D-059, wagenmakerij; eigenaar is Johannes vd Meulen, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-040Hoogstraat 45Rients van der Meulen Rients van der Meulen wagenmaker


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 140 van 8 jun 1815
adressoortbedraggebruik
D-040Hoogstraat 45koopaktefl. 500huis bij de Franekerpoort D-040
 
verkoperRients van der Meulen (gehuwd met Johanna Roelofsen)
koperDurk van der Wey (gehuwd met Elisabeth van de Post)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 429Hoogstraat 45wed. Abraham StevensHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-040Hoogstraat 45Elisabeth Pieters van der Post... 13 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb Slooten en wonende te HRL. 1839, vroedvrouw, wijk D-040; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-040Hoogstraat 45Klaas Leemanoud 30 jaar, geb Harderwijk en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk D-040; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-040Hoogstraat 45Leentje van der Weyoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-040; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk D-040Hoogstraat 45D van der Weide stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-040Bij de LommertsbrugDirk van der Wey62 jTzumm, protestant, gehuwd, geen
D-040Bij de LommertsbrugElisabeth van der Post52 jSlootenv, protestant, gehuwd, vroedvrouw
D-040Bij de LommertsbrugKlaas Lieman [Leeman]30 jHarderwijkm, protestant, gehuwd, varensgezel
D-040Bij de LommertsbrugLeentje van der Wey28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-040Bij de LommertsbrugHermanus Bos25 jHelderm, protestant, gehuwd, werkman
D-040Bij de LommertsbrugGeertje van der Wey22 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-040Bij de LommertsbrugIdske Blanksma6 jBolswardv, protestant, ongehuwd
D-040Bij de LommertsbrugJohanna Blanksma3 jPingjumv, protestant, ongehuwd
D-040Bij de LommertsbrugWillem Lieman [Leeman]7 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-040Bij de LommertsbrugElisabeth Lieman [Leeman]2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-040Bij de LommertsbrugDirk Bos15 wHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-040Hoogstraat 45Dirk Bosch, overleden op 11 januari 18405 mnd, overleden Hoogstraat D 40. (CzOG nr. 90) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-040Hoogstraat 45Dirk van der Wey, overleden op 29 oktober 184164 jr, koopman, geboren Tzummarum 12/5/1777, overleden Franekerpoort D 40, gehuwd, vader van Magdalena (wed. Klaas Lieman), vroedvrouw en Geertje Dirks van der Wey (vrouw van Hermanus Bos, zeeman: tekent 'Bosch'). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-040Hoogstraat 45Hanna Hermanus Bos, overleden op 22 juni 18425 mnd, overleden Franekerpoort D 40, dochter van Hermanus Bos, werkman en Geertje Dirks van der Wey. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-040Hoogstraat 45Reyer Reyers Visser, overleden op 11 september 18433/4 jr (geboren 14/12/1842), overleden Franekerpoort D 40, zoon van Reyer Reyers Visser, korendrager en Antje Klazes Overdijk, broer van minderjarige Johannette-Sofia (7 jr) en Anna-Carolina-Elizabeth Reyers Visser (4 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-040Hoogstraat 45Idske Ulbes Blanksma, overleden op 19 maart 184614 jr, geboren Pingjum, overleden Franekerpoort D 40 (gerenvooieerd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-040Hoogstraat 45Elisabeth Pieters van der Post, overleden op 29 maart 184658 jr, geboren Sloten 17/7/1788, overleden Franekerpoort D 40, wed. Dirk van der Wey, moeder van Magdalena (weduwe), vroedvrouw en Geertruida Dirks van der Wey, te Alkmaar. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-040Hoogstraat 45Sjoeuke Thomas van der Werf, overleden op 20 juni 184648 jr, geboren Joure 11/10/1797, overleden Franekerpoort D 40, vrouw van Sjoerd Hendriks Muller, kleermaker, moeder van Christina en minderjarige Hendrik en Sophia Sjoerds Muller. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-040Hoogstraat 45Dirkje van der Wey, overleden op 13 december 18482 mnd (geboren 9/10/1848), overleden Franekerpoort D 40, dochter van Magdalena D. van der Wey (wed. Klaas Lieman), vroedvrouw, halfzuster van minderjarige Willem en Elisabeth Klazes Lieman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-040Hoogstraat 45Dirk Tilsmageb 1799 ... , ovl 13 mrt 1854 Oosterend; bev.reg. HRL 1851 wijk D-040


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 429D-040 (bij de Franekerpoort)erv. Dirk van der Weiwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 429D-036 (Hoogstraat)Erven Dirk van der Weiwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 429Hoogstraat 45 (D-036)Marijke Krijtenburg (wed. T. Hettema)woonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 45H. (Hiltje) Postma wv Boorsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 45beeldbepalend pand7 van 10
  terug