Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Liemendijk 42
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Liemendijk 42 2-094 2-124 D-045 D-041
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-094Liemendijk 42huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerHotze Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-094Liemendijk 42huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerClaes Gerbens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan30-5-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-094 Liemendijk 42huis
eigenaarTjaard Fockes
gebruikerTjaard Fockes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-094 /2Liemendijk 42huis
eigenaarWopke Johannes
gebruikerAntie Jacobs (voor 12-00-00 CG)
gebruikerYsak Jansen (voor 15-00-00 CG)
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG
2-094 Liemendijk 42huis
eigenaarGerryt Suringar
gebruikerAte Joris
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-094 /2Liemendijk 42wed. Ate Joris, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-094 Liemendijk 42huis
eigenaarKlaas Jansen
gebruikerKlaas Jansen
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-18-02 CG
2-094 /2Liemendijk 42huis
eigenaarGerryt Suringar
gebruikerAte Joris
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


 


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0092v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 42Hoogstraat NZ [staat: stadsvesten bij de Franekerpoort]huis
 
koperJan Jurjens pikeur260-00-00 CG
geniaarde koperYede Tjeerds, gehuwd met
geniaarde koperTjepkjen Sjoerds
huurderJan Leenderts bontwever0-12-00 CG
naastligger ten oostende Stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidenJan Jurjens
naastligger ten westenperk
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJan Leendertsbontwever


 


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0190v van 18 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 42Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperJohannes Norel 124-12-00 CG
koperPieter Hendriks
huurderde weduwe van Sybe Hansen
naastligger ten oostende Stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten westenTjeerd Jans Braam
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJan Douwes Zeilemakerkoopman6159-21-00 GG


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-124 Liemendijk 42 Stads Wooning0-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-045Liemendijk 42Pieter T Hogstra... 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-045Liemendijk 42 de Stad corps de garde
D-045Liemendijk 42Pieter Hogstra wed


1825 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 29 nov 1825
D-045Liemendijk 42Huizinge c.a. voormaals als wolkammerij gebruikt in de Hoogstraat, eigenaar Gerrit Willem, Meijer c.u.. Finaal verkocht op 14 dec 1825 door nots. Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 435Liemendijk 42Hendrik Pieters MooijmanHarlingentimmerknegthuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-045Liemendijk 42Harmen Gonggrijp... overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-127; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zaakwaarnemer, wijk D-045; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-045Liemendijk 42Jantje Andries Hondema... supp wijk G-387, supp wijk G-436, supp wijk H-271; oud 33 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk D-045; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-045Geweezen Franeker PoortHarmen Gonggrijp [Gongrijp]35 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zaakwaarnemer
D-045Geweezen Franeker PoortJantje Andries* Hondema* [Andries]33 jMidlumv, protestant, gehuwd
D-045Geweezen Franeker PoortTrijntie Gonggrijp [Gongrijp]4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-045Geweezen Franeker PoortPetronella Gonggrijp [Gongrijp]2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-045Liemendijk 42Rigtje Cornelis Voordewind... N.H., dv Cornelis V, en Imkje Sjoukes; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk D-045, 47, 95, wijk E-203, wijk F-112, wijk G-072, supp wijk B-207; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 435D-045 (bij de Franekerpoort)Jan P. Hemstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 435D-041 (Hoogstraat)Jan Pieters Hemstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 435Liemendijk 42 (D-041)Sjoerd W. Langiuswoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Liemendijk 42J.Vellingatimmerman


1933 - kentekenadresnaam
B-18404
Limendijk 42Willem Roersma


1965 - adresboekadresnaam
Liemendijk 42S. (Siebe) Stellingwerf


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Liemendijk 42beeldbepalend pand5 van 10
  terug