Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 40
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Hoogstraat 40 2-096 2-129 D-048 D-045


Huisnaam in: 1668
Gebruik:
Naam: de zeeton
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hoogstraat 40, HarlingenHoogstraat 40Afbeelding van een zgn. breel en onderschrift 'IN DIE ZEETOOM'Een breel was in de haringvisserij een bij de drijfwantvisserij gebruikte drijver.
'breel = elk der kleine, drijvende, gemerkte tonnetjes die met breeltouwen aan de repen van een haringvleet bevestigd zijn en deze drijvende houden'.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-096Hoogstraat 40huis
eigenaarJacob Douwes cum soc.
gebruikerJan Hendrix
opmerkinginsolvent


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-096Hoogstraat 40huis
eigenaarDouwe Jacobs
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-096 Hoogstraat 40huis
eigenaarDouwe Jacobs erven
gebruikerDouwe Jacobs erven
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-096 Hoogstraat 40huis
eigenaarJan Jacobs
gebruikerAte Joris c.s.
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0169r van 10 feb 1737 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 40Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]1/3 grondpacht
 
koper door niaarDirk Schouwenburg 5-00-00 CG
geniaarde koperPieter Scheltema
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenLombardstraat
naastligger ten westenAllert Jacobs
naastligger ten noordenHoogstraat
eigenaar van 2/3vroedsman Pieter Wijngaarden


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-096 Hoogstraat 40huis
eigenaarJan Jacobs
gebruikerBeernt Beernts cum soc.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0132v van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 40Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperTomas IJsenbeek koopman200-00-00 GG
huurder benedenLouwrens Nak c.u.mr. bontwever
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Jacobs mr. ijzersmid
naastligger ten westenAlle Jacobs
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperAntje Fockes, weduwe van
wijlen Jan Jacobsmr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTomas IJsenbeek, koopman, bij de Franekerpoort


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0148r van 31 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 40Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperAlle Jacobs, gehuwd metmr. ijzersmid280-00-00 CG
koperAntie Oebles
huurder benedenLourens Nak c.u. en c.s.
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenAntje Fockes, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Jan Jacobs
naastligger ten westenAlle Jacobs mr. ijzersmid
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperThomas IJsenbeekkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBij de Franekerpoort


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0205r van 14 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 40Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperLieuwe Douwes mr. wagenmaker215-14-00 GG
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Jacobs
naastligger ten westenDirk Christiaans Faber c.s.
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperAntje Oebles, weduwe van
verkoperwijlen Alle Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Douwes, mr. wagenmaker, koopt huis bij de Franeker Poort. Ten O. het Bolwerk, ten Z. wd. Jan Jacobs, ten W. Dirk Christiaans Faber, ten N. de straat. Gekocht van Antje Oebles wv Alle Jacobs.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0205r van 7 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 40Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]huis en wagenmakerij
 
koperGerryt Hettes mr. wagenmaker1000-00-00 CG
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidenFokke Jansen Faber c.u.
naastligger ten westenDirk Christiaans c.u.
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperLieuwe Douwesmr. wagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Hettes, mr. wagenmaker koopt huis en wagenmakerij bij de Franekerpoort. Ten O. het Bolwerk, ten W. Dirk Christiaans, ten Z. Fokke Jansen Faber, ten N. de straat. Gekocht van mr. wagenmaker Lieuwe Douwes.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0153r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 40Hoogstraat ZZ [staat: aan de Franekerpoort]huis en wagenmakerij
 
koperGerrit Leenderts, gehuwd methuisman500-00-00 GG
koper[niet ingevuld] Ulbes Wijnaldum
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende erfgenamen van Fokke Faber
naastligger ten westende erfgenamen van Dirk Cristiaans
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
Lieuwe Douwes, curator overmr. wagenmaker
verkoperGerrit Hettes, gehuwd metmr. wagenmaker
verkoperTietie Jans


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0055v van 2 jul 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 40Franekerpoorthuis en wagenmakerij
 
koperDirk Bouwes, gehuwd met700-00-00 CG
koperJoukje Reins
huurderDirk Bouwes
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenAntje Walings
naastligger ten westende erfgenamen van Dirk Christiaans
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperGeeryt Leenderts, gehuwd met
verkoperYtje UlkesWijnaldum


 


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51002 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 72 van 29 mei 1810
adressoortbedraggebruik
D-048Hoogstraat 40koopaktefl. 400huis en de wagenmakerij D-048
 
verkoperMarten Radsma (q.q., tevens als curator over Attie Dirks, dochter van wl. Dirk Bouwes)
toeziend voogdF. Mesdag (te Bolsward)
koperTeunis Willems de Vries (gehuwd met Tjietske Heeres)


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0046r van 3 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 40Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort wijk D-048]huis en wagenmakerij
 
koperTeunis Willems de Vries, gehuwd metwagenmaker400-00-00 CG
koperTjitske Heeres
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenAntje Walings
naastligger ten westende erfgenamen van Dirk Christiaans
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Marten Radsma, curator overmr. horlogemaker
verkoperAttje Dirks, minderjarige dochter van
verkoperwijlen Dirk Bouwesmr. wagenmaker
verkoper q.q.Marten Radsma, gelastigde vanmr. horlogemaker
verkoper q.q.dr. T. Mesdag, toeziend voogd vanBolsward
verkoperAttje Dirks, minderjarige dochter van
verkoperwijlen Dirk Bouwesmr. wagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheunis Willems de Vries wagenmaker x Tjietske Heeres koopt huis en wagenmakerij, wijk D-048. Ten O. de Stadsvesten, ten Z. Hotse Walings, ten W. erven Dirk Christiaans, ten N. de straat. Gekocht van de dochter van mr. wagenmaker Dirk Bouwes.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-129 Hoogstraat 40Dirk Bouwes0-15-00 CGkamer en wagenhuis


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-048Hoogstraat 40Tjitske Herresgeb 1768 ... , ovl 6 dec 1813 HRL, huwt met Teunes de Vries, ovl wijk D-048; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-048Hoogstraat 40Teunes Willems de Vrieshuwt met Tjitske Herres, wonende te HRL. 1813 wijk D-048; BS ovl 1813; eigenaar en gebruiker van wijk D-048, wagenmaker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-048Hoogstraat 40Teunis Willems de Vries Teunis Willems de Vries wagenmaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 441Hoogstraat 40Jacob Yedes HettemaHarlingenwagenmakerhuis (84 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-048Hoogstraat 40Dieuwke Jacobs Hettema, overleden op 12 mei 1837dochter van Jacob I. Hettema, wagenmaker (bij Franekerpoort D 48) en Gerritje T. van der Tol, zuster van minderjarige Yede, Cornelis, Johannes, Klaaske en Geertje Jacobs Hettema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-048Hoogstraat 40Geertje Jacobs Hettema, overleden op 29 mei 1837dochter van Jacob I. Hettema, wagenmaker (bij Franekerpoort D 48) en Gerritje T. van der Tol, zuster van minderjarige Yede, Cornelis, Johannes, Klaaske en Geertje! Jacobs Hettema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-048Hoogstraat 40Gerritje Taekes van der Tol... huw 1831, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-053; oud 36 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, wijk D-048; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-048Hoogstraat 40Jacob Yedes Hettema... 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk D-053; oud 46 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wagenmaker, wijk D-048; VT1839; J. IJ.H. eigenaar van perceel nr. 441 te HRL, wagenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 285, huis, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-048Hoogstraat 40Jantje Rauwerda... Christoffel Knikker en huwt met Pieter Smeding, wonende te HRL. 1837, breidster in 1851, ovl wijk D-048 en wonende te HRL, wonende te Leeuwarden 1859, dv Pieter R, en Froukje ... , in certificaat voldoening ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk D-048Hoogstraat 40J Hettema stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-048Gewezen Franeker PoortJacob Yedes Hettema46 jBolswardm, protestant, gehuwd, wagenmaker
D-048Gewezen Franeker PoortGerrytje T [van der] Tol36 jAchlumv, protestant, gehuwd
D-048Gewezen Franeker PoortCornelis Hettema19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, wagenmaker
D-048Gewezen Franeker PoortJohannes Hettema12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-048Gewezen Franeker PoortKlaaske Hettema4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-048Hoogstraat 40Geertje Jacobs Hettema, overleden op 16 mei 18443/4 jr (geboren 19/7/1843), overleden Hoogstraat D 48, dochter van Jacob Y. Hettema, wagenmaker en Gerritje T. van der Tol, zuster van minderjarige Teeke en Klaaske Jacobs Hettema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-048Hoogstraat 40Yme Kostergeb 12 aug 1808 Franeker, ovl 25 feb 1869 HRL, huwt met IJmkje Hartenberg koetsier, zv Sjoerd K, en IJtje Alkema; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-048Hoogstraat 40Ymkje Hartenberg... ovl wijk D-117, dv Ceeles H, en Baukje vd Meulen; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048; oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-020; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 441D-048 (bij de Franekerpoort)Jacob IJdes Hettemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 441D-045 (Plantsoen)Taeke Hettemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 441Hoogstraat 40 (D-045)Marijke Krijtenburg (wed. T. Hettema)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 40 Jacobus Flietstrawagenmaker
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 40aJoh.A.Prins1e stuurman


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 40S. (Sjoukje) Kuipers wv v.d. Pol


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 40beeldbepalend pand9 van 10
  terug