Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 38
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 38 2-097 2-128 D-049 D-046
1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0063v van 3 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 38Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort OZ van de straat tot aan de Lombertsstraat]huis en omheinde plaats
 
koperJacob Douues, gehuwd metsmid450-00-00 GG
koperGrietie Abbes
verpachter grondCleys Bartels 2-00-00 CG
naastligger ten oostenLombardstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuiden [staat: westen]huis en plaats van Lieuwe Abbes
naastligger ten westenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet hoekhuis van Pieter Schot
verkoperLaas Dircx, gehuwd met
verkoperHotske Pibes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Douwes, smid x Grietie Abbes


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-097 Hoogstraat 38huis
eigenaarJacob Douwes cum soc.
gebruikerJan Hendrix
opmerkinginsolvent


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-097 Hoogstraat 38huis
eigenaarDouwe Jacobs
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-097 Hoogstraat 38huis
eigenaarDouwe Jacobs erven
gebruikerDouwe Jacobs erven
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-097 Hoogstraat 38huis
eigenaarAlle Jacobs
gebruikerAlle Jacobs
opmerkingpauper


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-097 Hoogstraat 38Allert Jacobs, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


 


 


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0204r van 14 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 38Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperDirk Christiaans mr. ijzersmid500-00-00 GG
koperMeile Dirks Faber mr. ijzersmid
naastligger ten oostenLieuwe Douwes
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: Achterstraat]
naastligger ten westenAlbert Kooning
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperAntje Oebles, weduwe van
verkoperwijlen Alle Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans- en Meile Dirks Faber, beide mr. ijzersmid, kopen huis bij de Franekerpoort, waarin lange tijd een ijzersmederij is gedreven. Ten O. Lieuwe Douwes, ten Z. de Achterstraat, ten W. Albert Kooning, ten N. de straat. Gekocht van Antje Oebles wv smid Alle Jacobs.


 


 


 


 


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0280r van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 38Hoogstraat ZZ [staat: Franekerpoort] wijk D-049huis
 
koperJohannes Dirks de Lange, gehuwd metmr. grofsmid3100-00-00 CG
koperAaltje Gerrits
naastligger ten oostenDirk Bouwes
naastligger ten zuidenLombardstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMarten Johannes*
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: Franekerpoort]
verkoper q.q.W. J. Hanekuik, executeur testamentair vanadvocaat
verkoperwijlen S. Laquart


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-128 Hoogstraat 38Johannes Dirks1-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-049Hoogstraat 38Johanna Johannes de Langegeb 31 dec 1808 HRL, ovl 31 mei 1813 HRL; wijk D-049, N.H., ged 22 jan 1809 HRL, dv Johannes Dirks dL, en Aaltje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-049Hoogstraat 38Johannes Dirks de Lange... binnen HRL den 2 okt ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-049Hoogstraat 38Johannes de Lange wedJohannes de Lange wedsmederij


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 62 en 71 van 24 apr 1816
adressoortbedraggebruik
D-049Hoogstraat 38provisionele en finale toewijzingfl. 610huis en smederij bij de Franekerpoort D-049
 
verkoperSybren Westerbaan (te Bolsward)
koperKlaas Geerts Zijlstra (te Sexbierum)


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-049Hoogstraat 38Gerrit Minnes van Smeeden, overleden op 16 oktober 18294 jr, dochter van Minne Baukes van Smeeden, mr. ijzersmid Franekerpoort D 49 en Pietje Gerrits Walta, broer van minderjarige Geertje, Hiltje, Baukje en Helena Minnes van Smeeden. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 442Hoogstraat 38Minne Baukes van SmedenHarlingensmidhuis en erf (133 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-049Hoogstraat 38Minne Baukes van Smeden... ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk D-054; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk D-049; VT1839; M.B. v. S. eigenaar van perceel nr. 442 te HRL, smid. woonplaats HRL, legger nr. 631, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-049Hoogstraat 38Neeltje Hoekers... Hol; BS huw 1832, ovl 1850, bev.reg. HRL 1850 wijk D-054; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-049; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-049Gewezen Franeker PoortMinne van Smeeden46 jFranekerm, protestant, gehuwd, grofsmid
D-049Gewezen Franeker PoortNeeltie Hoekers36 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-049Gewezen Franeker PoortWijnant van Smeeden3 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-049Gewezen Franeker PoortHiltie van Smeeden17 jSexbierumv, protestant, ongehuwd
D-049Gewezen Franeker PoortBaukje van Smeeden16 jSexbierumv, protestant, ongehuwd
D-049Gewezen Franeker PoortHelena van Smeeden10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-049Gewezen Franeker PoortElsje van Smeeden4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-049Gewezen Franeker PoortSetske van Smeeden3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-049Gewezen Franeker PoortIemkje van Smeeden9 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-049Hoogstraat 38Nicolaas Mennes van Smeden, overleden op 7 februari 18442 jr (geboren 6/7/1841), overleden Franekerpoort D 49, zoon van Menne B. van Smeden, mr. grofsmid en Neeltje W. Hoekers, broer van minderjarige Elsje, Zetske, Winant, Jemkje en Bauke Mennes van Smeden. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-049Hoogstraat 38Aaltje Cleb?... van Elsas; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, ovl 1826, huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk B-045, wijk D-049, wijk G-279; oud 37 jaar, (geslnm: Clebec), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-007; VT ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-049Hoogstraat 38Haring Harmens Haringa... Leeuwarden, zv Harmen Cornelis en Dieuwke Sietses; BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk B-045, 143, wijk D-049, wijk G-279; oud 35 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-007; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 442D-049 (bij de Franekerpoort)Minne B. van Slootenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 442D-046 (Plantsoen)Lourens Hoekerswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 442Hoogstraat 38 (D-046)Anna Schaap


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Hoogstraat 38A. Schaapjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
smid


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 38 Anno Schaapsmid
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1921 - kentekenadresnaam
B-4576
Hoogstraat 38Theodorus Schaap


1926 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 38, HarlingenHoogstraat 38A. Schaaphoef-, grof- en kachelsmederij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 38A.Schaapsmid


1929 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 38, HarlingenHoogstraat 38A. Schaapgrof- en kachelsmederij, rijks gediplomeerd hoefsmid


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 38, HarlingenHoogstraat 38A. Schaapgrof- en kachelsmederij, gediplomeerd hoefsmid


1939 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 38, HarlingenHoogstraat 38A. Schaapgrof- en kachelsmederij


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 38J. (Joseph) Schaap


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 38, HarlingenHoogstraat 38 van Dalen & co.sanitair


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 38beeldbepalend pand4 van 10


2003 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 38, HarlingenHoogstraat 38H. BoersmaSanitairsanitair
  terug