Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lombardstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lombardstraat 8 2-172 2-203 D-054 D-053
    Ooievaarstraat 2 (niet bekend) (niet bekend) D-054 D-101
 


 


 


 


 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0248r van 25 aug 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 8Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpoort in de straat daar in de bank van Leeninge tegenwoordig wordt gehouden genaamt de Lombartstraat]huis en erve
 
koper door niaarAntie Gerrits, gehuwd met308-00-00 CG
koper door niaarRomke Mattheus schuitschipper
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisDedmer Jans
geniaarde koperJan Hendriksmr. ijzersmid
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwestraat]
naastligger ten zuidenDedmer Jansen
naastligger ten westende Stad Harlingen: bakhuis
naastligger ten noordenLombardstraat
verkoperGrietie Jacobs, gehuwd met
verkoperAlle Lieuwes
verkoperAntie Jacobs, gehuwd met
verkoperHille Cornelis
verkoperWillem Remmerts


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-172Lombardstraat 8huis
eigenaarKeimpe Jarigs
gebruikerJohannes Rimmerts cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde43-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-172Lombardstraat 8huis
eigenaarReiner Jarigs
gebruikerJohannes Remmerts cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde43-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0061v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 8Lombardstraat ZZhuis en schuur of pakhuis
 
koperWillem Thomas c.u.255-19-00 GG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenDedmer Jans
naastligger ten westende Stad Harlingen: bakhuis
naastligger ten noordenLombardstraat
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
verkoperde Stad Harlingen: weesvoogdij


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-172 Lombardstraat 8huis
eigenaarCeimpe Jarigs
gebruikerGerben Lolles cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0083v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 8Lombardstraat ZZhuis
 
koperHermanus Fransen, gehuwd met306-00-00 GG
koperAefke Clasen
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: nieuwe straat]
naastligger ten zuidenhet gorthuis van de verkoper Willem Thomas c.u.
naastligger ten westende Stad Harlingen: bakhuis
naastligger ten noordenLombardstraat
verkoperWillem Thomas, gehuwd met
verkoperWeyntjen Dirks


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0374r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 8Lombardstraat ZZhuis
 
koperWopke Johannes, gehuwd met440-00-00 CG
koperJetske Jans
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwestraat]
naastligger ten zuidende stal van Douwe Reins c.s.
naastligger ten westende Stad Harlingen: bakhuis
naastligger ten noordenLombardstraat
verkoperManus Fransen, gehuwd met
verkoperAafke Clases


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-172 Lombardstraat 8huis
eigenaarerven Keimpe Jarigs
gebruikerTjebbe Pyters
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-172 Lombardstraat 8Gerrit Jacobs, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-172 Lombardstraat 8huis
eigenaarTeetske Ruurds
gebruikerGerrit Jacobs cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
2-172Lombardstraat 8Jacob Hanekuikcoopman en bontreeder£ 080-00-0£ 13cu.


 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0124r van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 8Lombardstraat ZZ bij de Franekerpoorthuis
 
koperWieger Frederiks bierdrager425-00-00 GG
koperPieter Harrints bierdrager
huurderRinse Wopkes bierdrager48-00-00 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Nieuwe straat]
naastligger ten westende Stad Harlingen: bakhuis
naastligger ten zuidenJan Jurjens
naastligger ten noordenLombardstraat
verkoperJohannes Wopkesmr. bakkerMakkum


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0226r van 16 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 8Lombardstraat ZZ bij de Franekerpoort huis
 
koperHendrikje J. Postma meerderjarige dochter, gesterkt met zijn vader640-00-00 CG
Jacob S. Postmatrekveerschipper op Franeker
huurderHendrikje J. Postma c.p.45-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenJacob Brouwer
naastligger ten westende Stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperWieger Frederiksbierdrager


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-203 Lombardstraat 8Hendrik Gerrits0-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-054Lombardstraat 8Wiebren Gerbens Vellinga... Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1809, BS huw 1817, ovl 1830, huw 1833, ovl 1858; eigenaar en gebruiker wijk D-054; koopman, 1814. (GAH204); W.G.V., voerman, oud drieendertig Jaren, wonende te HRL, verklaart op Verzoeke ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-054Lombardstraat 8Wiebren G Vellinga Wiebren G Vellinga
D-054Ooievaarstraat 2Wiebren G Vellinga


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-054Lombardstraat 8Wybren Gerbens Vellinga, overleden op 2 februari 183047 jr, Lombardstraat D 54, wednr. Neeltje Tjerks Oude, vader van Gerben, slachtveetaxateur Franekerpoort en minderjarige Tjerk en Pier Wybrens Vellinga (voogd is Teunis van Arum, kantoorbediende Kleine Bredeplaats). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-054Ooievaarstraat 2Wybren Gerbens Vellinga, overleden op 2 februari 183047 jr, Lombardstraat D 54, wednr. Neeltje Tjerks Oude, vader van Gerben, slachtveetaxateur Franekerpoort en minderjarige Tjerk en Pier Wybrens Vellinga (voogd is Teunis van Arum, kantoorbediende Kleine Bredeplaats). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 58 van 3 aug 1830
adressoortbedraggebruik
D-054Lombardstraat 8boedelscheidingfl. 270scheiding van huis in de Lombartstraat D-054
 
erflaterWybren Gerbens Vellinga
erfgenaamGerben Wybrens Vellinga


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 771Lombardstraat 8Gerben Wybrens VellingaHarlingenhuis en erf (98 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 771Ooievaarstraat 2Gerben Wybrens VellingaHarlingenhuis en erf (98 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-054Lombardstraat 8Pier Wybrens Vellinga, overleden op 2 september 1835minderjarige boerenknecht (voogd was Teunis van Arum, koopman), zoon van wijlen Wybren Gerben Vellinga, broer van Gerben, rijksschatter slachtvee (Lombardstraat D 54) en Tjerk Wybrens Vellinga, werkman. Saldo fl. 513,56. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-054Ooievaarstraat 2Pier Wybrens Vellinga, overleden op 2 september 1835minderjarige boerenknecht (voogd was Teunis van Arum, koopman), zoon van wijlen Wybren Gerben Vellinga, broer van Gerben, rijksschatter slachtvee (Lombardstraat D 54) en Tjerk Wybrens Vellinga, werkman. Saldo fl. 513,56. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-054Lombardstraat 8Jan Tikkel... T, en Klara Vaster; BS geb 1811, BS huw 1836; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk D-054; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-054Lombardstraat 8Johanna C Onbeletoud 46 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-054; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-054Gewezen Franeker PoortJan Berends Tikkel28 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, winkelier
D-054Gewezen Franeker PoortJan Berends Tikkel28 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, winkelier
D-054Gewezen Franeker PoortHelena van der Berg26 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
D-054Gewezen Franeker PoortHelena van der Berg26 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
D-054Gewezen Franeker PoortJohs. Jans Schabel7 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-054Gewezen Franeker PoortJohs. Jans Schabel7 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-054Gewezen Franeker PoortKlaas Jans Tikkel1 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-054Gewezen Franeker PoortKlaas Jans Tikkel1 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-054Gewezen Franeker PoortJohanna C Onbelet46 jLeeuwardenv, rooms katholiek, weduwe
D-054Gewezen Franeker PoortJohanna C Onbelet46 jLeeuwardenv, rooms katholiek, weduwe


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-054Lombardstraat 8Wybren Hoekstra, overleden op 13 december 1847(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 12/10/1847), overleden Lombardstraat D 54. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-054Ooievaarstraat 2Wybren Hoekstra, overleden op 13 december 1847(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 12/10/1847), overleden Lombardstraat D 54. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-054Lombardstraat 8Anna Onbelet, overleden op 20 mei 1848(Certificaat van onvermogen), 55 jr, geboren Leeuwarden 2/3/1793, overleden Nieuwstraat D 54, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-054Ooievaarstraat 2Anna Onbelet, overleden op 20 mei 1848(Certificaat van onvermogen), 55 jr, geboren Leeuwarden 2/3/1793, overleden Nieuwstraat D 54, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-054Lombardstraat 8Helena van den Berg, overleden op 19 augustus 184835 jr, geboren Leeuwarden 4/5/1813, overleden Nieuwstraat D 54, wed. Jan Schabels, vrouw van Jan Berends Tikkel, werkman, moeder van minderjarige Clara en Anna Jans Tikkel (uit 2e huwelijk) en van minderjarige Johannes Jans Schabels (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-054Ooievaarstraat 2Helena van den Berg, overleden op 19 augustus 184835 jr, geboren Leeuwarden 4/5/1813, overleden Nieuwstraat D 54, wed. Jan Schabels, vrouw van Jan Berends Tikkel, werkman, moeder van minderjarige Clara en Anna Jans Tikkel (uit 2e huwelijk) en van minderjarige Johannes Jans Schabels (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-054Lombardstraat 8Minne Baukes van Smeden... in 1851, zv Bauke Sijbrens en Geertje Hoekstra; 1832 huwelijken, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk D-054; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk D-049; VT1839; M.B. v. S. eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-054Lombardstraat 8Neeltje Hoekers... 10 mei 1832 HRL, dienstmeid. dv Wijnand H, en Elsje de Hol; BS huw 1832, ovl 1850, bev.reg. HRL 1850 wijk D-054; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-049; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 771D-054 (Lombardstraat)Siebren Tj. Anemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 771*D-053 (Lombardstraat)Lieuwe Brameijerwoonhuis
Sectie A nr. 771*D-101 (Oosterkeetsteeg)Lieuwe Brameijerwoonhuis


1895 - variaadresbronbericht
Lombardstraat 8Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Pieter Monsma een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk D no. 53 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 771Lombardstraat 8 (D-053)Theodora L. Repko (wed. H. de Windt)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lombardstraat 8B.Westratimmerman


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lombardstraat 8, HarlingenLombardstraat 8B. Westra & zn.timmer- en metselwerken


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lombardstr. 8B. Westra & Zn.146Timmerm. en aann.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lombardstr. 8B. Westra & Zn.602Timm. en aann.


1965 - adresboekadresnaam
Lombardstraat 8B. (Bonne) v.d. Molen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lombardstraat 8beeldbepalend pand5 van 10
  terug