Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lombardstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Lombardstraat 2 2-173 2-200 D-057 D-056
 


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 279r van aug 1618 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Lombardstraat 2Anthoni de Mol, bewindhebber v.d. Tafel van Lening x Agatha van Velsen kopen de grondpacht van zijn huis en van de Lommerd.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 287r van 28 nov 1618 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Lombardstraat 2Anthoni de Mol, taeffelhouder x Agatha van Velsen kopen het huis waarin de tafel van Lening althans gehouden wordt, omtrent de Franekerpoort, inclusief het recht van octrooi v.d. Tafel van Lening. Ten O. de koper, ten Z. Reyn Huiges, ten W. en N. de Franikerstraat. Gekocht van Mattheus del Corne?, taeffelhouder tot Vlissingen, voor ?


 


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0072r van 8 mei 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: bij de Lombertspijp in de noordees]huis
 
kopersr. Tomas Trucquet 332-00-00 GG
koperJasper Baron tafelhouder van leninge
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSipke schuitvoerder
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRein Wybes
verkoperAntoni Mol, gehuwd metLeeuwarden
verkoperAgata van VelsenLeeuwarden


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0072v van 8 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Franekerpoort, bij degrondpacht 6-00-00 CG uit het huis en plaats, alwaar Baron in woont en de tafel
 
kopersr. Tomas Trucquet, entafelhouder van leninge140-00-00 CG
Jasper Barontafelhouder van leninge
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntoni Mol, gehuwd metLeeuwarden
verkoperAgata van VelsenLeeuwarden


 


 


 


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0106r van 26 jan 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Franekerpoort (bij de)huis
 
koperBeatrix de Baron 275-21-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-02-00 CG
naastligger ten oostenBank van Lening, groot huis en plaats
naastligger ten zuidenBank van Lening, groot huis en plaats
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSaeck Sierckx


 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [niet vermeld]grondpacht van 1-02-00 CG
 
koper provisioneelFredrick Bourman 290-18-00 CG
de Bank van Lening1-02-00 CG
verkoperde Stad Harlingen: armvoogdij


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0266r van 29 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: bij de zo genoemde Lombardspijp]1/2 huis nu in gebruik als bank van lening, en klein huisje ten zuiden ervan
 
koperJohan de Baron broeder, gehuwd meteigenaar van de Bank van Lening te Sneek850-00-00 CG
koperAllexandrina de Serreris eigenaar van de Bank van Lening te SneekSneek
koperAnna de Baron zuster, weduwe vaneigenaar van de Bank van Lening te SneekSneek
koperwijlen de Sereris
eigenaar van 1/2Johan de Baron, gehuwd meteigenaar van de Bank van Lening te SneekSneek
eigenaar van 1/2Allexandrina de Serreriseigenaar van de Bank van Lening te SneekSneek
eigenaar van 1/2Anna de Baron, weduwe vaneigenaar van de Bank van Lening te SneekSneek
eigenaar van 1/2wijlen de Sereris
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenSybe Jansen mr. metselaar
naastligger ten zuidenhet kind en enige erfgenaam van wijlen Lammert Pytters slotmaker
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: Heerestraat]
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Heerestraat]
verkoperMaria Pots, weduwe van
verkoperwijlen Thomas van der Marck vrijheer tot LeurDen Haag


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0009r van 26 mrt 1699 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [niet vermeld]25 grondpachten
 
koperburgervaandrig Tjalling Pieters, gehuwd metmr. koekbakker232-07-00 CG
koperCornelia Viselaer
eigenaar perceelde Bank van Lening [staat: lommerd] grondpacht uit het huis van1-02-00 CG
verkoperMeinert Borman, erfgenaam van zijn broerchirurgijnKollum
erflaterwijlen burgervaandrig Fredrich Borman


 


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0257v van 1 jun 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: bij de Lommertspijp]huis met de Bank van Lening, tuintje en woning daarachter
 
koper van 1/8juffrouw Elisabeth Baroni 200-00-00 CG
koper van 1/8juffrouw Catharina Beatrix Baroni Sneek
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelia Catharina Ferreris, gehuwd met
verkoperds. Stephanus de LespierepredikantOosterwierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJuffrouwen Elisabeth en Catharina Beatrix Baroni te Sneek kopen 1/8 huis, tuintje en woning daar achter, waarin de bank van lening wordt gehouden, aan de Lommertspijp. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van Cornelia Catharina Ferreris x predikant te Oosterwierum ds. Stephanus de Lespiere, voor 200 cg.


 


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [niet vermeld]grondpacht van 1-02-00 CG
 
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver367-00-00 CG
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis waar de bank van lening gehouden wordt1-02-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLombardstraat [niet vermeld]
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-173Lombardstraat 2huis
eigenaarheeren van de Leeningbank
gebruikerJan Rienx
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-08-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-173Lombardstraat 2huis
eigenaarjuffr. Baron
gebruikerJan Rienx
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-5-1720
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
aansl. grondp. voldaan14-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-173 Lombardstraat 2huis
eigenaarjuffr. Baroni
gebruikerjuffr. Baroni
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-03-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-08-12 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0280v van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort in de Bank van Lening]3/16 huis en erf
 
koperMatthias van Woensel predikant300-00-00 CG
eigenaar van 5/8Matthias van WoenselSneek
verkoperJustynus SiemonsGrouw


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-173 Lombardstraat 2huis
eigenaarM. van Woensel
gebruikerM. van Woensel
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-03-06 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-08-06 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0094v van 7 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort waar jarenlang de Bank van Lening in was gevestigd]huis en tuintje
 
koperGerryt Gijsberts, gehuwd mettrekveerschipper2000-00-00 GG
koperGerrytje Lieuwes
huurderJohannis van Beemen
verpachter grondde erfgenamen van Harmen Douwes 2-04-00 CG
verpachter grondJasper Gerrits 1-16-00 CG
naastligger ten oostenTaetske Ruirds Bontekoe
naastligger ten zuidende heer Harmanus Portier c.s.
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoper van 13/16Rudolph Hilterman, samen metUtrecht
verkoper van 13/16juffrouw Johanna Henrietta Dekeling, gehuwd metVarik
verkoper van 13/16Jan Spillenaer, erfgenamen vanheemraad in de TielerwaardVarik
erflaterwijlen Mathyas van WoenselpredikantSneek
verkoper van 3/16minderjarige dochter Baukjen Pieters SterkenburgSneek


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-173 Lombardstraat 2Pieter Willems, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0069v van 31 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]3/4 huis en tuin, de voormalige Bank van Lening, nu bewoond door verscheidene hu
 
koperLieuwe Willems, gehuwd met678-21-00 GG
koperPyttie Doyes
huurderN. N. 98-16-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van Harmen Douwes 2-04-00 CG
verpachter grondLolkjen Rinkes 1-16-00 CG
naastligger ten oostenTaetske Bontekoe
naastligger ten zuidenHarmanus Portier
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2Gerryt Gijsbertstrekveerschipper op Leeuwarden
Otte Sybes Salverda, curatormr. wolkammer
Simon Fokkes Bakker [staat: Baker], curatoren overmr. koperslager
verkoper van 1/4Symon Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Willems x Pyttie Dyjes? kopen 3/4 huis en tuin bij de Franeker poort, waarin voorheen de Bank van Lening werd gehouden en thans meerdere gezinnen wonen. Met beschrijving. Ten O. Taetske Bontekoe, ten Z. Harmanus Portier, ten W. en N. de straten. Gekocht van (de curatoren over) Symon Willems, voor 678 gg.


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-173 Lombardstraat 2huis
eigenaarGerrit Gijsberts
gebruikerPytter Willems cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG
grondpacht aan Harmen Douwes erv.
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG


 


 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0191v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: Bij de Franekerpoort op de hoek van de Lombartspijp waar de Bank van Lening was]deftig huis en hof
 
koperde Gereformeerde Gemeente: weesvoogdij 1800-00-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van Harmen Douwes 2-04-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van Lolkjen Rinses 1-16-00 CG
huurder voor 13 jaren70-00-00 CG
naastligger ten oostenFrans Fransen
naastligger ten oostenLieuwe Willems trekschipper
naastligger ten zuidenHendrik Everts
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperLieuwe Willemstrekschipper op Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe voogden van het Stads Geref. Weeshuis kopen ten nutte van hetselve huis een deftig huis en hof bij de Franekerpoort, op de hoek van de Lombardspijp, waar voorheen 'de Bank van Lening' was en dat nu door de verkoper en 3 andere gezinnen wordt bewoond. Ten O. Frans Fransen en het door de verkoper nieuwgebouwde huis, ten Z. Hendrik Everts, ten W. en N. de straten. Gekocht van trekschipper van Harlingen op Leeuwarden v.v. Lieuwe Willems, voor 1800 cg.


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-200 Lombardstraat 2Stads Weeshuis6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-057Lombardstraat 2Johan Willem Petreus... 1832 huwelijken, ovl 1856, BS Franeker huw 1829, bev.reg. HRL 1851 wijk D-024, 64; gebruiker van wijk D-057, boekhouder; eigenaar is Stads Weeshuis, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, (vnm:Jan W. ), geb Leeuwarden en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-057Lombardstraat 2Tultje Hofmangeb 1775 ... , ovl 25 jan 1814 HRL, huwt met Johan Willem Petreaus, ovl wijk D-057; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-057Lombardstraat 2 Stadsweeshuis J W Petreus boekhouder


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 762Lombardstraat 2de Stad HarlingenHarlingenhuis en erf (310 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-057Bij de LombardJan W Petraeus67 jLeeuwardenm, protestant, weduwnaar, bankhouder
D-057Bij de LombardGerrit Spitske50 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, kantoorbediende
D-057Bij de LombardGrietje Metzelaar19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 762D-057 de StadHarlingende gevel aanzienlijk verbeterd en van binnen aanmerkelijk veranderd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-057Lombardstraat 2Gerrit Spitskegeb 1786 HRL, ovl 23 feb 1852 HRL, kantoorbediende, ongehuwd, N.H., zv Jan S, en Sjoerdtje Krol; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk G-136; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk D-057; VT 1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-057Lombardstraat 2Hielkje Willems Groendijk... Workum 1849, dv Willem Lolkes en Jetske Meinderts; BS ovl 1849; 1864 overlijdens, bev.reg. Ha18 51 wijk D-057, 145, wijk G-072, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-057Lombardstraat 2Sjierk Christiaans Riem... Pieters en Marijke Sjoerds; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk D-057, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 762D-057 (Lombardstraat)de Stad Harlingenbeleenbank


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 762D-056 (Lombardstraat)Gemeente Harlingenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 762Lombardstraat 2 (D-056)Stads Weeshuiswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lombardstraat 2 Thijs Kroonkoopman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lombardstraat 2C. v/d Nieuwenhuizencontroleur
Lombardstraat 2bJ.Mollemabakker


1965 - adresboekadresnaam
Lombardstraat 2J. (Johanna) Kuurstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lombardstraat 2rijksmonument 20524
  terug