Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van William Boothstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 3 2-173 2-200 D-059 D-058
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 117 2-173 2-200 D-059 D-058
   huisnummer hoger Zoutsteeg 1 (niet bekend) (niet bekend) D-059 D-070
 huisnummer lager   Zoutsteeg 3 (niet bekend) (niet bekend) D-059 D-071
 


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0112v van 1 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: in de Noordes bij de Lombartspijp]huis
 
koperAnthoni de Mol, gehuwd met132-00-00 GG
koperAgatha van Velsen
naastligger ten oostenAnthoni de Mol c.u.
naastligger ten zuidenSipke schuitevoerder
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenReyn Wybes
verkoperGerben Tiercks, gehuwd met
verkoperImpck Sipkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni de Mol, bewindhebber v.d. Tafel van Lening x Agatha van Velsen kopen een huis in de Noordees, bij de Lombartspijp. Ten O. de koper, ten Z. schuitevoerder Sipke, ten W. de straat, ten N. Reyn Wybes. Gekocht van Gerben? x Impck Sipkes, voor 32? gg.


 


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0124r van 7 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: achter de Noordijs]huis met plaats en loods en een kamer daarachter
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oosten [staat: westen]Outger Outgers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen [staat: oosten]William Boothstraat [staat: diept]
naastligger ten noordende Bank van Lening [staat: lommerd]
verkoper q.q.Pybe Haeyes, geauthoriseerde curator overbrouwer
verkoperWytske Sipckes, voordochter van
verkoperSipcke Feddes, weduwnaar van
verkoperwijlen Foeck Hessels
verkoper q.q.Jacob Jacobs, curator overzoutzieder
verkoperTietske Sipckes*, jongste dochter van
verkoperSipcke Feddes, gehuwd met
verkoperAeffke Hiddes, gesterkt met
verkoperHoyte Seerps
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (brouwer Pybe Haeyes als curator over) Wytske Sipckes, voordochter van Sipcke Feddes x Foeck Hessels, en (zoutzieder Jacob Jacobs als curator over) Tietske, de jongste dochter van Sipcke [Feddes] x Aeffke Hiddes, en Aeffke [Hiddes] voor haar zelf geassisteerd met Hoyte Seerps, een huis met plaats, loods en kamer daar achter achter de Noordijs. Ten O. het diept, ten W. Outger Outgers, ten N. de Lombardt. Vrije in- en uitgang ten zuiden van het voors. diept.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0142v van 19 mrt 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lombert]huis
 
koperPyter Jansen Groenlant, gehuwd met260-00-00 GG
koperLeentie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenburgerhopman Tiebbe Reyners Templar
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0207v van 10 apr 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: bij de Franekerpoort achter de lombart]huis met een weefwinkel met een klein huisje en plaats
 
koperIsbrant Wynties c.u.321-07-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Pyter Fransen
naastligger ten westenhet huis van Pyter Fransen
naastligger ten noordenhet hof van Hoyte Hoytes
verkoperHendrick Meinerts


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0260r van 18 feb 1654 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot] zijnde d'achterhuis bewoond van Sicke Wybes c.u.huis daar de Hartogh van Mecklenburg uithangt
 
koperHendrick Mouts mr. zilversmid425-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende zoutkeet van de weduwe en erfgenamen van Tiberius Templar
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot en diept]
naastligger ten noordende weduwe van Claes Haytses
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van Pyter Jansen Groenlandt, gehuwd met
verkoperLijntie Wellens


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0267r van 22 apr 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: achter de lommert]huis
 
koper door niaarHoyte Hoytes koekbakker216-00-00 GG
geniaarde koperGellius Vetzensius
geniaarde koperNanne Hiddes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende retrahent Hoyte Hoytes
verkoperIsbrandt Wynckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoyte Hoytes, koekbakker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Gellius Vetsens en Nanne Hiddes, een huis achter de Lommert. Ten O.?, ten W. en Z. de straten, ten N. de koper. Gekocht van IJsbrant Wynties, voor 216 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0202r van 20 feb 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot]huis waar de Hertog van Mecklenburgh heeft uitgehangen
 
koperYge Gerbens Haersma 450-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: straat]
naastligger ten zuidende zoutkeet van Gerrit Gouckes
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot ]
naastligger ten noordende weduwe van Claes Haitses
verkoperHendrick Mouts


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0085r van 27 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3Lommert, achter het Noordijs naast dehuis, loods met een kamer erachter en een lege plaats
 
koperBeern Fockes c.u.mr. glasmaker928-00-00 GG
naastligger ten oostenHiltie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Arien Dircx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westendiept
naastligger ten noordende Bank van Lening [staat: lommerd]
verkoperWytse Senties c.u.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0193v van 16 aug 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot]huis alwaar de Furst van Meklenburgh heeft uitgehangen
 
koperHendrik Mouts goudsmid305-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
floreenrenteburgemeester en floreenontvanger Pieter Clasen0-14-00 GG
naastligger ten oostenplaats
naastligger ten zuidende zoutkeet van Gerrit Gouckes
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende weduwe van Claas Haitses
verkoperIghe Gerbens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Mouts, mr. goudsmid, koopt een huis oz. Zoutsloot, alwaar de furst van Meeklenburgh heeft uitgehangen, strekkende van voor tot achter aan het diept. Ten O. de plaats daarachter, Z. de zoutkeet van Gerrit Gouckes, ten W. de straat en diept, ten N. wd. Claas Haitses. Grondpacht 25 st aan de Stad en 40 st floreen aan oud burgemeester Pieter Lases als ontvanger. Gekocht van Ighe Gerbens Haarsma, voor 305 GG.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0209v van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: achter de Bank van Lening]kamers
 
koperAnne Buwes mr. koperslager260-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende hof van Jan Jansen
verkoperde gecommitteerde crediteuren van Hoytte Hoyttes


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010r van 6 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat [staat: achter de Lommert]huis, loods en plaats
 
koperGrietie Fopkes 375-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N. gortmaker
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende Bank van Lening [staat: lommerd]
verkoperBeern Fockes c.u.glasmaker


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0196r van 29 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3Lombard aan de Zoutsloot, bij dehuis, nu in twee delen verhuurd
 
koper door niaarGerryt Gouckes koopman73-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
floreenrente0-15-00 GG
geniaarde koperLaes Pieters
geniaarde koperClaes Feytes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGerryt Gouckes koopman
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenals bewoner Rintie Tjallinghs trekschipper op Leeuwarden
verkoperTrijntie Scheltes, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Lieuwes


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-173William Boothstraat 3huis
eigenaarheeren van de Leeningbank
gebruikerJan Rienx
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-08-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0021v van 26 jun 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3Franekerpoort achter de Bank van Leningkamer en plaats
 
koperOtte Gerrits, gehuwd metmr. bontwerker150-00-00 CG
koperMayke Riekts
naastligger ten oostende weduwe van Jan Piers
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende hof van wijlen Douwe Jansen
verkoper van 1/2Alyt Harmens, gehuwd met
verkoper van 1/2Berent Harmens
verkoper van 1/2Berent Harmens q.q., wegens zijn vader
verkoper van 1/2Jan Harmens


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-173William Boothstraat 3huis
eigenaarjuffr. Baron
gebruikerJan Rienx
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-5-1720
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
aansl. grondp. voldaan14-5-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0055v van 3 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3Franekerpoort achter de Bank van Lening, bij dekamer en weefwinkel
 
koperJan Beerents, gehuwd met185-00-00 CG
koperAntie Steffens
naastligger ten oostende weduwe van Jan Piers
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende hof van wijlen Douwe Jansen
verkoperMayke Rienicks, weduwe van
verkoperwijlen Otte Gerrits, gesterkt met haar vader
Rienick RienicksMakkum


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-173 William Boothstraat 3huis
eigenaarjuffr. Baroni
gebruikerjuffr. Baroni
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-03-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-08-12 CG


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0104r van 4 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lombartspijp achter de Bank van Lening]huis
 
koperHarmanus Portier, gehuwd met130-14-00 GG
koperFroukjen Claeses Braem
naastligger ten oostenEvert Janzen bontwever
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende keet van de erfgenamen van Zuyringar
naastligger ten westenZoutsloot en straat
naastligger ten noordende Bank van Lening
verkoperde erfgenamen van Dieuwke Pyters Hoogstra, weduwe van
verkoperwijlen Braem


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0091r van 4 mei 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: bij de Franekerpoort achter de Bank van Lening]kamer, weefwinkel en plaatsje erachter
 
koperCoenraad lensen vrijgezel275-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Claes Knoop
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende hof van Heere Gerbens
Harmen Teunis Ringhienk, curator overAlstätte
verkoper van 3/4Antie Jans, dochter van
wijlen Jan Beerns, gehuwd met
wijlen Antie Steffens
Pyter Steffens, curator overAlstätte
verkoper van 1/4Aaltie Dirks, dochter van
wijlen Dirk Steffens, gehuwd met
wijlen Antie Steffens


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-173 William Boothstraat 3huis
eigenaarM. van Woensel
gebruikerM. van Woensel
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-03-06 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-08-06 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0185v van 23 jun 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat [staat: bij de Franekerpoort achter de Bank van Lening]kamer en weefwinkel
 
koperHendrik Jansen, gehuwd met400-00-00 CG
Geeske Ewerts
huurderBeerent Lammerts
naastligger ten oostende weduwe van Klaas Knoop
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHeere Gerbens
verkoperCoenraad Lensesbontwever


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-173 William Boothstraat 3Pieter Willems, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-173 William Boothstraat 3huis
eigenaarGerrit Gijsberts
gebruikerPytter Willems cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG
grondpacht aan Harmen Douwes erv.
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG


 


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0007r van 2 mei 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lombardspijp]stalling, wagenhuis en ruim bleekveld terzijde
 
koperHendrik Everts pannenboeter350-00-00 CG
naastligger ten oostenJetske Wybes
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende Bank van Lening
verkoperHarmanus Portierkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Everts, panneboeter, koopt een stal en wagenhuis met een ruim bleekveld ernaast, aan de Zoutsloot omtrent de Lommertspijp. Ten O. Jetske Wybes, ten Z. een doorgaaande steeg (Fabriekssteeg?), ten W. die straat en diept, ten N. de Oude Lommerd. Gekocht van Harmanus Portier, voor 350 cg.


 


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0007r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3Franekerpoort achter de Bank van Leninghuis
 
koperHylke Pieters, gehuwd metmr. sleefmaker94-14-00 GG
Engeltje Piekes
huurderde weduwe van Pieke Zacharias
naastligger ten oostenEngbert Borgers n.u.
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenHendrik Fransen
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0038r van 18 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lombardspijp]stal, wagenhuis en bleekveld
 
koperJarig van der Ley koopman200-00-00 GG
huurderTjeerd Braam 25-00-00 CG
naastligger ten oostenAge Johannes
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordende Bank van Lening
verkoperEvert Beva, erfgenaamkoopman
verkoperLammert Jans Backer, erfgenamen vankoopman
erflaterwijlen Hendrik Everts, gehuwd met
erflaterwijlen Reinouwke Minnes Blok
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig v.d. Ley koopt een stalling en wagenhuis met bleekveld ernaast, staande alles bij elkaar, oz. Zoutsloot omtrent de Lombardspijp, en verhuurd aan Tjeerd Braam. Ten O. Age Johannes, ten W. de straat en diept, ten Z. een doorgaande steeg, ten N. de Bank van Lening. Gekocht van Evert Beva en Lammert Jans Bakker, als erven van Hendrik Everts x Reinouke Minnes Blok, voor 200 gg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0051r van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 3Zoutsloot achter de Bank van Leeninge wagenhuis, stalling en bleekveld
 
koperJohannes van der Meulen mr. zadelmaker 90-00-00 GG
naastligger ten oostenAge Johannes
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordende Bank van Lening
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-200 William Boothstraat 3Stads Weeshuis6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-059William Boothstraat 3Johannes Tjebbes van der Meulen... D-041, zadelmakerij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-042, zadelmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-059; wagenmakerij van Rients van der Meulen, 1814 (GAH204); id. van wijk D-119, wagenhuis, 1814. (GAH204); J. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-059William Boothstraat 3Rients van der Meulen... huw 1814, ovl 1817; eigenaar en gebruiker van wijk D-040, wagenmaker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk D-059, wagenmakerij; eigenaar is Johannes vd Meulen, 1814. (GAH204); geb 25 feb 1791, ged 13 mrt 1791 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-059William Boothstraat 3Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
D-059Zoutsloot 117Rients van der Meulen wagenmakerij
D-059Zoutsteeg 1Rients van der Meulen wagenmakerij
D-059Zoutsteeg 3Rients van der Meulen wagenmakerij
D-059William Boothstraat 3Oud Adres: Zoutsloot 117
D-059Zoutsloot 117
D-059Zoutsteeg 1
D-059Zoutsteeg 3


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 760William Boothstraat 3Jacob Yedes HettemaHarlingenwagenmakerpakhuis en erf (82 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 760Zoutsloot 117Jacob Yedes HettemaHarlingenwagenmakerpakhuis en erf (82 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 760Zoutsteeg 1Jacob Yedes HettemaHarlingenwagenmakerpakhuis en erf (82 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 760Zoutsteeg 3Jacob Yedes HettemaHarlingenwagenmakerpakhuis en erf (82 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-059William Boothstraat 3Neeltje Velthuis... 1810 HRL, ovl 8 mei 1886 HRL, huwt met Jan Kooy, zij wordt ook genoemd als Veldman, (bevr HRL 1851 wijk D-059, wijk G-095), Rooms Katholiek, dv Johannes V, en Elisabeth Willems Rink; BS ovl 1886; bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 760D-059 (Zoutsloot)Jacob IJdes Hettemabergplaats


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 760*D-058 (Zoutsloot)Taeke Hettemapakhuis
Sectie A nr. 760*D-070 (Zoutsteeg)Taeke Hettemawoonhuis
Sectie A nr. 760*D-071 (Zoutsteeg)Taeke Hettemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 760Zoutsloot 117 (D-058)M. Krijtenburg (wed. T. Hettema)pakhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 117beeldbepalend pand4 van 10
  terug