Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van William Boothstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 5 2-174 2-205 D-060 D-059
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 7 2-174 2-205 D-060 D-059
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 9 2-175 2-206 D-060 D-059
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 119 2-174 2-205 D-060 D-059
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 119 2-175 2-206 D-060 D-059
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0022v van 8 dec 1678 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 5zuidWilliam Boothstraat OZ [staat: achter het Noordijs]zoutkeet
 
koperDoede Hendricks, gehuwd metkoopman en mr. bakker4500-00-00 CG
koperBauckien Seerps
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): kamer
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Heerestraat]
naastligger ten noordenTjeerd Zuyrger
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
verkoperGrietie Pieters Oldaens, dochter van
burgemeester Pieter Pieters Oldaens, weduwnaar van
wijlen Geertie Pieters Hoogstra
Freerck Claessen Braem, gehuwd met
verkoperDieucke Piters Hoogstra
Reiner Claessen Fontein, gehuwd met
verkoperYbeltie Piters Hoogstra


 


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0052v van 23 apr 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 5William Boothstraat OZ [staat: aan en bij de Zoutsloot]zoutkeet en 1/5 van twee pramen
 
koperGerrit Wybes, gehuwd met6400-00-00 CG
koperTrijntie Jansen
verpachter lotten3-10-00 CG
toehaakdrie gouden rijksdaalders
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Achterzoutsloot]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: weeshuis
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat en Zoutsloot]
naastligger ten noordende verkopers Reyner Gijsberts Fontein c.u.
verkoperReyner Gijsberts Fontein, gehuwd met
verkoperYebeltie Nauta


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0065v van 7 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 5William Boothstraat 5-25 OZ [staat: Zoutsloot]2/3 van twee zoutketen
 
koperGouke Suringar, gehuwd met7400-00-00 CG
koperAntie Eelkes Eelcoma
eigenaar van 1/3Gouke Suringar
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-12 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenJan Andries
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperAmelia Suringar
verkoperMaria Suringar


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-174William Boothstraat 5huis
eigenaarLieuwe Jillerts
gebruikerLieuwe Jillerts
opmerkingonvermogende
2-175William Boothstraat 9keeten
eigenaarGouke Suringar erven
gebruikerGouke Suringar erven
huurwaarde287-10-00 CG
aanslag huurwaarde57-10-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-174William Boothstraat 5huis
eigenaarLieuwe Jillerts
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
2-175William Boothstraat 9keeten
eigenaardr. Suringar
huurwaarde287-10-00 CG
aanslag huurwaarde57-10-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-7-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-174 William Boothstraat 5huis
eigenaarJacob Philips
gebruikerJacob Philips
opmerkingpro deo begeert
2-175 William Boothstraat 9keethen
eigenaardr. Zuringar
gebruikerdr. Zuringar
huurwaarde287-10-00 CG
aanslag huurwaarde47-18-08 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0088r van 1 feb 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 5William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot]zoutkeet
 
koperSicke Reins Menalda, gehuwd met3800-00-00 GG
koperGrietje Clases Winsma
verpachter grondde Stad Harlingen3-08-12 CG
verpachter grondde Stad Harlingen: armvoogdij3-08-12 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Achterzoutsloot]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: weeshuis
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenBroer Baukes
verkoperWybe Gerryts Backerkoopman


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-174 William Boothstraat 5stal
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-10 CG
2-175 William Boothstraat 9keeten
eigenaardr. Suringar
gebruikerdr. Suringar
huurwaarde287-10-00 CG
aanslag huurwaarde47-16-10 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-174 William Boothstraat 5stal
eigenaarH. Portier
gebruikerH. Portier
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-09-00 CG
2-175 William Boothstraat 9keet
eigenaardr. Suringar
gebruikerdr. Suringar
huurwaarde287-10-00 CG
aanslag huurwaarde52-05-06 CG


 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0073v van 13 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 5William Boothstraat 5-25 OZ [staat: Zoutsloot]2 zoutketen onder 1 dak, met schuren en overige toebehoren plus een meidenkamer
 
koperBarent van der Meulen, gehuwd met12500-00-00 CG
koperGerlofke Wiarda
huurderWierd Wijnsens 225-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-10-00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Achterzoutsloot en straat]
naastligger ten zuidenmr. Cornelis Eekama
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Voorzoutsloot en straat]
naastligger ten noordensteeg
verkopermevrouw Catharina Maria Pauwels, weduwe van
verkoperwijlen Gerard Sybrand Suiringar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend v.d. Meulen x Gerlofke Wiarda koopt 2 zoutketen onder 1 dak met alle toebehoren, op het eind van de Zoutsloot. Ten O. de Achterzoutsloot en de straat, ten Z. mr. Cornelis Ecoma, ten W. de Voorzoutsloot en de straat, ten N. een steeg. Gekocht van Catharina Maria Pauwels wv Gerard Sybrands Suringar, voor 12.500 cg.


 


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0169r van 22 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 5William Boothstraat OZ [staat: aan de Zoutsloot bij het Doopsgezinde weeshuis]zoutkeet met toebehoren en een pakhuis
 
koperds. Cornelius van Engelen, gehuwd met6000-00-00 CG
koperjuffrouw Adriana Cornelia Voegen
verpachter lotten3-10-00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Achterzoutsloot]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: weeshui
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Voorzoutsloot en straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van Broer Baukes
verkoperGrytje Clazes Winsma, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Sicco Menalda


 


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0111r van 4 dec 1757 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 5William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot naast het Doopsgezinde Weeshuis]zoutkeet met inventaris
 
koperHylke Pyters Dreyer, gehuwd met4500-00-00 CG
koperYnskje Freerks Scheltinga
verpachter lotten3-10-00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [niet vermeld]
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: weeshuis
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van Broer Baukes
verkoperds. Cornelius van Engelen, gehuwd met
verkoperAdriana Cornelia Voegen


 


 


 


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0108v van 19 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 5William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot]twee zoutketen onder een dak beklemd
 
koperburgemeester C. Blok 14000-00-00 CG
koperDirk Nieuwbuur medicinae doctor
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Agterzoutsloot]
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Voorzoutsloot]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten zuidende zoutkeet van Johannes Hannema
verkoperMintje van der Meulen, gehuwd metBolsward
verkoperJ. AlberdabaljuwBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaC. Blok, burgemeester en Dirk Nieuwbuur, med. dr., kopen twee zoutketen. Het is wijk D-065. (William Boothstraat 5 t/m 25). Ten Z. de zoutkeet van Jacobus Hannema. Gekocht van Mintje v.d. Meulen x Johannes Albarda, baljuw van het 9e district in Friesland te Bolsward.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-205 William Boothstraat 5Johannes van der Meulen0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-060William Boothstraat 5Dirk Nieubuur... gebruiker van wijk D-031, med. doctor; eigenaar is G. Andreae erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-060, samen met Blok, van zoutkeet ''De Wolf''; gebruiker Ulbe Dreyer, keetknegt, 1814. (GAH204); woont in 2e ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-060William Boothstraat 5Ulbe Klases Dreyer... Bleeker op 29 jun 1815 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1815, keetknegt in 1833, wonende te HRL. 1814 wijk D-060, huw.get. bij W.K. de Vries en K. Hindriks, zoutziedersknecht, broeder bruidegom in 1815, kind: Gerritje ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-060William Boothstraat 5Wikje Pieters Nieuwkerk... Afgegeven ten HRL 13 jun ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-060William Boothstraat 5 Blok en Nieubuur zoutkeet de wolf
D-060William Boothstraat 7 zoutkeet de wolf
D-060William Boothstraat 9 zoutkeet de wolf
D-060Zoutsloot 119 zoutkeet de wolf
D-060William Boothstraat 5Ulbe Dreyer keetknegt
D-060William Boothstraat 7Ulbe Dreyer keetknegt
D-060William Boothstraat 9Ulbe Dreyer keetknegt
D-060Zoutsloot 119Ulbe Dreyer keetknegt
D-060William Boothstraat 5Oud Adres: Zoutsloot 119
D-060William Boothstraat 7
D-060William Boothstraat 9
D-060Zoutsloot 119


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 758William Boothstraat 5Klaas Minnes BlokHarlingenzeehandelaarzoutfabriek en erf (670 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 758William Boothstraat 7Klaas Minnes BlokHarlingenzeehandelaarzoutfabriek en erf (670 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 758William Boothstraat 9Klaas Minnes BlokHarlingenzeehandelaarzoutfabriek en erf (670 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 758Zoutsloot 119Klaas Minnes BlokHarlingenzeehandelaarzoutfabriek en erf (670 m²)


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-060William Boothstraat 5Rinske Jans Bos, overleden op 24 september 18421 1/2 jr, overleden Stillestreek/Zoutsloot D 60, dochter van Jan Bos, besteller en Hieke Douwes de Roos, zuster van minderjarige Benjamin, Douwe, Rinse, Cornelus, Antje, Gerrit en Johannis Jans Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-060William Boothstraat 7Rinske Jans Bos, overleden op 24 september 18421 1/2 jr, overleden Stillestreek/Zoutsloot D 60, dochter van Jan Bos, besteller en Hieke Douwes de Roos, zuster van minderjarige Benjamin, Douwe, Rinse, Cornelus, Antje, Gerrit en Johannis Jans Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-060William Boothstraat 9Rinske Jans Bos, overleden op 24 september 18421 1/2 jr, overleden Stillestreek/Zoutsloot D 60, dochter van Jan Bos, besteller en Hieke Douwes de Roos, zuster van minderjarige Benjamin, Douwe, Rinse, Cornelus, Antje, Gerrit en Johannis Jans Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-060Zoutsloot 119Rinske Jans Bos, overleden op 24 september 18421 1/2 jr, overleden Stillestreek/Zoutsloot D 60, dochter van Jan Bos, besteller en Hieke Douwes de Roos, zuster van minderjarige Benjamin, Douwe, Rinse, Cornelus, Antje, Gerrit en Johannis Jans Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-060William Boothstraat 5Johannes Jans Bos, overleden op 17 januari 18441 1/2 jr (geboren 10/7/1842), zoon van Jan Benjamins Bos, keetknecht Zoutsloot D 60 en Hieke Douwes de Roos, broer van minderjarige Benjamin, Douwe, Rinze, Cornelis, Antje en Gerrit Jans Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-060William Boothstraat 7Johannes Jans Bos, overleden op 17 januari 18441 1/2 jr (geboren 10/7/1842), zoon van Jan Benjamins Bos, keetknecht Zoutsloot D 60 en Hieke Douwes de Roos, broer van minderjarige Benjamin, Douwe, Rinze, Cornelis, Antje en Gerrit Jans Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-060William Boothstraat 9Johannes Jans Bos, overleden op 17 januari 18441 1/2 jr (geboren 10/7/1842), zoon van Jan Benjamins Bos, keetknecht Zoutsloot D 60 en Hieke Douwes de Roos, broer van minderjarige Benjamin, Douwe, Rinze, Cornelis, Antje en Gerrit Jans Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-060Zoutsloot 119Johannes Jans Bos, overleden op 17 januari 18441 1/2 jr (geboren 10/7/1842), zoon van Jan Benjamins Bos, keetknecht Zoutsloot D 60 en Hieke Douwes de Roos, broer van minderjarige Benjamin, Douwe, Rinze, Cornelis, Antje en Gerrit Jans Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-060William Boothstraat 5Cornelis Klases van der Zee... Klaas Cornelis vdZ, en Jieke Douwes; BS huw 1836, huw 1840, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-175, wijk D-060, 130, supp wijk H-282, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 35 jaar, geb Wijnaldum en wonende ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 758D-060 (Zoutsloot)Leendert Hannema en mede eig.woonhuis en zoutkeet


1867 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
William Boothstraat 5sj. hannemazoutziederij27


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3968D-059 (Zoutsloot)Leendert Hannemafabriek en woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4940Zoutsloot 119 (D-059)fa. Sjoerd Hannema (en Cons.)zoutziederij


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
William Boothstraat 5beeldbepalend pand9 van 10ca. 1920
William Boothstraat 7beeldbepalend pand9 van 10ca. 1920
William Boothstraat 9beeldbepalend pand9 van 10ca. 1920
  terug