Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van William Boothstraat 35
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 35 2-180 2-211 D-066 D-065
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 129 2-180 2-211 D-066 D-065
 


 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0104r van 28 apr 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 35Noordijs bij de zoutketenhuis
 
koperClaas Burger 287-00-00 GG
naastligger ten oostenScheffersplein [niet vermeld]
naastligger ten zuidenBeern Fokkes
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJeppe Willems
verkoperde erfgenamen van Pytter Fransen


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0108r van 10 nov 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 35William Boothstraat WZ [staat: in het Noordijs bij de zoutketen]huis
 
koperHiltie Oeges 350-00-00 GG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenBeernt Fockes glasmaker
naastligger ten westenScheffersplein [staat: diept]
naastligger ten noordende erfgenamen van Jeppe Willems
verkoperClaes Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHiltie Oeges koopt een huis in de Noordijs omtrent de zoutkeet. Ten O. en W. achter de beide diepten, ten Z. glazenmaker Beernt Fockes, ten N. erven Jeppe Willems. Gekocht van Claes Willems Burger voor 350 gg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-180 William Boothstraat 35keet
eigenaarTiaerd Tiaerdsen
gebruikerTiaerd Tiaerdsen
opmerkingstaat ledigh


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-180 William Boothstraat 35keet
eigenaarPieter Tiebbes
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-180 William Boothstraat 35keeth
eigenaarPyter Tjebbes
gebruikerPyter Tjebbes
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-180 William Boothstraat 35keet
eigenaarwed. Pieter Tjebbes
gebruikerwed. Pieter Tjebbes
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-10 CG


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-211 William Boothstraat 35D Vellinga2-00-00 CGkeet


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-066William Boothstraat 35Frans Willems Leemkoel... zoutkeet ''de Valk'', gebruiker is Anth. ter deus, keetknegt, 1814. (GAH24); id. van wijk D-065 en wijk D-066, pakhuizen, 1814. (204); eigenaar en gebruiker van wijk E-015, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-066William Boothstraat 35F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-066William Boothstraat 35Oud Adres: Zoutsloot 129
D-066Zoutsloot 129F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-066Zoutsloot 129Oud Adres: Zoutsloot 129


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 751William Boothstraat 35Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanpakhuis en erf (178 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 751Zoutsloot 129Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanpakhuis en erf (178 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 751aWilliam Boothstraat 35Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanhuis (32 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 751aZoutsloot 129Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanhuis (32 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-066William Boothstraat 35Hieke Douwes de Roos... dR, en Antje Dirks Wijngaarden; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk D-066; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-061; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-066William Boothstraat 35Jan Bos... in 1851, zv Benjamin Antobius B., en Rinske Jans Damast; BS huw 1828, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk D-066; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-061; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2775D-066 (Zoutsloot)Jan Fontein Tuinhoutwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2775D-065 (Zoutsloot)Jan Fontein Tuinhoutpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4798Zoutsloot 129 (D-065)Dina van Ewijk (vr. v. L. Wijnalda)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 129Kl. de Jongpetroleumventer


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 129D. Stada819Binnenloods
  terug