Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Franekereind 29 3-048 3-070 D-077 D-117


Huisnaam in: 1831
Gebruik: huis
Naam: de morgenwekker
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0069r van 27 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekereind NZ [niet vermeld]huis daer den Blauwe Bijl uythangt, met het houten huisje op de wal
 
koperDoede Michiels, gehuwd met675-00-00 GG
koperMary Jans
verpachter grondde stad Harlingen1-17-08 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Franekerpijp en vaart]
naastligger ten westenFolckuw, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Lyuwe Rommerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyeter Warners, gehuwd met
verkoperJannetyen Hendricks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Michiels x Marij Jans kopen een huis daer de blauwe bijl vuythangt, mettet holten husken op de wall staende. Ten O. den gemenen gangh ofte Soldsloet, ten Z. den franicker pijp faerte, ten W. Folkuw, Lyuwe Rommerts weeduw. Grondpacht 37 1/2 st aan de Stad.


 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0062v van 15 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29westFranekereind NZ [staat: in de noordies bij de Franekerpijpen]1/2 huis, westelijke helft
 
koperDouwe Stinnerts, gehuwd met360-00-00 GG
koperGeertgie Beyns
eigenaar van 1/2Hibbe Iests
verpachter grondde stad Harlingen1-17-08 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westende proclamant Douwe Stinnerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAarnt Gerryts, gehuwd metbakker
verkoperLieske Emmericx
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(west) Douwe Stinnerts x Geertgie Beyns kopen de westelijke helft van een huis in de noordies bij de Franekerpijpen. Grondpacht 37 1/2 st aan de Stad. Ten O. en Z. de straat, ten W. de verkopers. Gekocht van bakker Aarnt Gerryts x Liefken Emmericx voor 360 gg.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0063r van 15 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekerpijpen, bij de1/2 huis, oostelijke helft
 
koperHibbe Ysts, gehuwd met360-00-00 GG
koperUlck Gepckes
eigenaar van 1/2Douwe Stinnerts
verpachter grondde stad Harlingen1-17-08 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenDouwe Stinnerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAarnt Gerryts, gehuwd metbakker
verkoperLiesken Emmericx
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(west) Hibbe Yftes x Uulck Gepckes kopen de westelijke helft van een huis in de noordies bij de Franekerpijpen. Grondpacht 37 1/2 st aan de Stad. Ten O. en Z. de straat, ten W. Douwe Stinnerts. Gekocht van bakker Aarnt Gerryts x Liefken Emmericx voor 360 gg.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0153v van 28 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen]1/2 huis (oostelijke helft)
 
koperHans Aernts, gehuwd met478-14-00 GG
koperGriet Dircks
eigenaar van 1/2 (westelijke helft)Douwe Stinnerts
verpachter grondde stad Harlingen1-17-08 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHibbe Yestes, gehuwd met
verkoperUylck Gepkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Aernts x Griet Dirckx kopen de oostelijke helft van een huis bij de Franekerpijpen, waarvan Douwe Stinnerts de westelijke helft toebehoort. Ten O. en Z. de straten. Grondpacht voor het geheele huis 37 1/2 st aan de Stad. Gekocht van Hibbe Yefkes x Uylck Gepkes voor 478 1/2 GG.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0064v van 2 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29westFranekereind NZ [staat: in de noordees bij de Franekerpijpen]1/2 huis
 
koperCent Jenkes, gehuwd met349-13-00 CG
koperMaicke Jacobs
eigenaar van 1/2Hibbe Ysts
verpachter grondde stad Harlingen1-17-08 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenOene Hardus, gehuwd met
naastligger ten westenSytske Douwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperOene Hardus, gehuwd met
verkoperSytske Douwes


 


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0189r van 7 dec 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekereind NZ [niet vermeld]1/2 huis
 
koperburgervaandrig Ipe Beerns 355-00-00 GG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenAnne Pau
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Gerbens Luidum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEpe Beerns, burgervaandrig, koopt 1/2 huis. Ten O. de straat, ten W. Anne Pau? Met de floreen daarop leggende (dus ten noorden van het Franekereind?). Gekocht van Claes Gerbens Luidum voor 355 GG.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0263v van 25 apr 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29Franekereind NZ [staat: hoek Franekerpijp ten Noordies]1/4 huis
 
koper door niaarPyter Fransen 173-00-00 GG
geniaarde koperCarst Willems c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenhuis bewoond door Anne Syberens
naastligger ten noordenkamer
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Fransen koopt, na niaar ratione sanguinis, 1/4 huis c.a., op de hoek ten N. van de Franeker Pijp. Ten O. en Z. de straten, ten W. Anne Sybrens, ten N. een camer. Gekocht van erven Jan Martens, voor 173 gg.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0128v van 22 sep 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]huis
 
koper door niaar van 1/2Pytter Fransen c.s.410-00-00 GG
geniaarde koper van 1/2Willem Pytters c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenFedde Pyters schoenmaker
naastligger ten noordenBruin Jansen
verkoperburgervaandrig Ipe Beernts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Fransen en de andere erfgenamen van wl. Atte Fransen kopen, na niaar ratione proximitatis tegen Willem Pytters c.u., 1/2 huis omtrent de Franekerpijpen. Ten O. en Z. de straat, ten W. schoenmaker Fedde Pyters, ten N. Bruin Janes. Gekocht van vaandrig Ipe Beerns voor 410 gg.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0137r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen]1/2 huis (oostelijke helft)
 
koperBoele Gouckes c.u.539-00-00 GG
eigenaar van 1/2 (westelijke helft)Fedde Pytters
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Pytter Fransen


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0193r van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]1/4 van 1/2 huis
 
koperGoucke Boeles 100-00-00 CG
eigenaar van 1/2 (westelijk gedeelte)Fedde Pieters
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenFedde Pieters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFedde Boeles


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0267v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]1/2 huis (oostelijk gedeelte)
 
koperJacob Tjeerdts c.u.320-00-00 GG
eigenaar van 1/2 (westelijk gedeelte)de erfgenamen van wijlen Fedde Pyters
verpachter grondde stad Harlingen0-18-12 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenFedde Pyters
naastligger ten noordenals huurder Lammert portier
verkoper van 2/4Gouke Boelessmalschipper
verkoper q.q.Gouke Boeles, curator oversmalschipper
verkoper van 1/4Hendrick Sytses
verkoper van 1/4Gerloff Boeles


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0017ra van 16 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]1/4 van 1/2 huis (oostelijk gedeelte)
 
koper provisioneelJacob Tjeerdts c.u.80-00-00 GG
eigenaar van 1/2de erfgenamen van wijlen Fedde Pyters
verpachter grondde stad Harlingen0-18-12 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Fedde Pyters
naastligger ten noordenals huurder Lammert Wybrens
verkoper q.q.Gouke Boeles, curator oversmalschipper
verkoperHendrick Sydses


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-048Franekereind 29huis
eigenaarJacob Tieerds erven
gebruikerWytse Heins
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0295v van 4 apr 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: aan de Franekerpijp], het uiterste huis aan de pijp1/2 huis (oostelijke helft)
 
koper door niaar van 1/2Johannes Ockes 515-15-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-18-12 CG
geniaarde koper van 1/2Dirk Hugens c.u.
eigenaar van 1/2 (westelijke helft)de weduwe van Douwe Jansen*Bergervaarder
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van Douwe Jansen* Bergervaarder
naastligger ten noordenJacob van der Steven
verkoperCornelis Taekes, gehuwd met
verkoperElske Jacobs


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-048Franekereind 29
eigenaarJohannes Ockes
gebruikerJochem Atzes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-048 Franekereind 29huis
eigenaarJohannes Ockes
gebruikerPyter Wytses
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-048 Franekereind 29huis
eigenaarJohannes Ockes
gebruikerWieger Dirks
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0350r van 22 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekerpijp, aan de1/2 huis
 
koper door niaarBote Okkes 710-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-18-12 CG
geniaarde koperWyger Dirks Hornstra, gehuwd metherbergier
geniaarde koperHendrikjen Roelofs Offringaherbergierse
huurderPytje Dirx
eigenaar van 1/2de weduwe van Douwe Jansen*Bergervaarder
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Douwe Jansen* Bergervaarder
naastligger ten noordenWypkien Clases
verkoper enJohannis Okkes, broer van
verkoperClaaske Ockes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 250r maar verkeerd genummerd in het origineel] Bote Okkes koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Wyger Dirks Hornstra x Hendrikjen Roelofs Offringa, 1/2 huis bij de Franekerpijp.


 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0022v van 8 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]1/2 huis
 
koperGerrit Gijsberts, gehuwd met999-19-00 CG
koperGerritje Lieuwes
verpachter grondde stad Harlingen0-18-12 CG
huurderPietje Gaikes
huurderLieuwe Willems trekveerschipper op Dokkum (deurjager)30-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Douwe Jansen* Bergervaarder
naastligger ten noordenSimon Jacobs c.u.
verkoperBote Ockes, gehuwd met
verkoperTaetske Freerks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Gerrit Gijsberts x Gerritje Lieuwes kopen 1/2 huis aan de Franekerpijp, tegenwoordig gebruikt door Pietje Gaikes en bezwaard met acht jaar huur aan Dokkumer deurjager Lieuwe Willems. Ten O. en Z. de straat, ten W. wd. bergervaarder Douwe, ten N. Simon Jacobs c.u. Grondpacht 18 st 12 pn aan de Stad. Gekocht van Bote Ockes x Taetscke Freerks, voor 999 CG 19 st.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-048 Franekereind 29Gerrit Gijsberts, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0062v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen het laatste en meest oostelijke huis]1/2 huis
 
koper door niaarHendrikjen Roels, gehuwd met650-00-00 GG
koper door niaarRienk Hansen de Jongh
geniaarde koper van 1/2Arjen Boikesportier van de Havenpoort
geniaarde koper van 1/2Broer Tjeerdszakkendrager
verpachter grondde stad Harlingen0-18-12 CG
eigenaar van 1/2Keimpe Douwes c.s.
huurderJohannis Fransbergen c.u.60-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenKeimpe Douwes c.s.
naastligger ten noordende weduwe van Symon Jacobs
verkoper van 1/2Gerryt Gijsbertstrekveerschipper op Leeuwarden
verkoper q.q.Otte Sybes Salverda, curatormr. wolkammer
verkoper q.q.Simon Fokkes Bakker, curatoren overmr. koperslager
verkoper van 1/4Simon Willems
verkoper van 1/4Lieuwe Willemstrekveerschipper op Dokkum


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-048 Franekereind 29huis
eigenaarGerryt Gijsberts
gebruikerGerryt Gijsberts
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-18-02 CG


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0046r van 22 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]huis
 
koperDaam Jarigs Winselaar, gehuwd mettrekveerschipper1100-00-00 CG
koperPietje Pieters
verpachter grondde stad Harlingen0-18-12 CG
huurderGajus Jans c.u.44-16-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenReinder Jans
naastligger ten noordenJ. Reinalda
verkoperAndrieske Wygers Hoornstra, gehuwd metDokkum
verkoperJacobus GroenewoudgerechtsbodeDokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaam Jarigs Wenselaar, trekschipper x Pietje Pieters kopen huis bij de Franeker Pijpen, thans gehuurd en bewoond door Gajus Jans c.u. voor 40 cg. 16 st. Grondpacht 18 st. 12 penn. aan de stad. Ten O. en Z. de straat, ten W. Reinder Jansen, ten N. Jacob Reinalda. Gekocht van Andrieske Wygers Hoornstra x gerechtsbode te Dokkum Jacobus Groenewoud, voor 1100 cg.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0152r van 3 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperJacob Reinhart, gehuwd metherbergier470-00-00 CG
koperTrijntje de Reus
verpachter grondde stad Harlingen0-18-12 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenTjerk van Benthem
naastligger ten noordenJacob Reinalda
verkoperPietje Pieters, laatst weduwe van
verkoperwijlen Johannes Haantjes
verkoperPietje Pieters, eerder weduwe van
verkoperwijlen Daam Jarigs Wenselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Reinhart koopt huis bij de Franekerpijpen. Ten O. en Z. de straat, ten W. Tjerk van Benthem c.s., ten N. Jacob Reinalda. Grondpacht 18 st 12 pn aan de Stad. Gekocht van wd. Pietje Pieters, laatst wd. van Johannes Haantjes, voor haarzelf en als erfgename van haar eerste man Daam Jarigs Wenselaar, voor 470 cg 20 st.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0018r van 28 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 29westFranekereind NZ [staat: Franekerpijpen]huis genaamd de Morgenwekker
 
koperBentske Rientzes, weduwe van450-00-00 CG
koperwijlen Arjen Douwes
verpachter grondde stad Harlingen0-18-12 CG
naastligger ten oostenJ. Reinhart
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenPietje Bonnes
naastligger ten noordenJacob Reinalda
verkoper van 1/2Sytske Vlasbloem, gehuwd met
verkoper van 1/2Tjerk van Benthemboekdrukker
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Reinder Jansen Zeilmaker


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-070 Franekereind 29Jacob Reinhart1-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-077Franekereind 29Hette Gabes van der Veen... 1803, 1805, 1808, BS geb 1811, ovl 1814, ovl 1823 1831 huwelijken, ovl 1842; wed. H. vdV. gebruiker wijk D-077; eigenaar is J. Reinhard erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-077Franekereind 29Jacob A Reinhart... 1814. (GAH204); id. van wijk D-074; gebruiker D. Boterwech, panneboeter, 1814. (GAH204); id. van wijk D-077; gebruiker Hette vd Veen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk D-079; gebruiker Frans B. Fopma, sjouwer, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-077Franekereind 29J Reinhard ervenHette van der Veen wed


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 97 en 108 van 11 jun 1817
adressoortbedraggebruik
D-077Franekereind 29provisionele en finale toewijzingfl. 3492 huizen a. D-077 en b. D-079
 
verkoper en koperHendrik Reinhart
verkoperPaulus de Boer
verkoperDirk Boterweg
verkoperWatze Hilarius


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 798Franekereind 29erven Hendrik ReinhartHarlingenhuis (40 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 05 jul 1833
D-077Franekereind 29Huizing en erf met aanbehoren het Nieuwstraatje. Executoriaal verkocht op 6 aug 1833 door mr. Robide van der Aa..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-077Franekereind 29Antje Wytses Blom... Kerk HRL 1803, BS huw 1829, huw 1843 1856 overlijdens; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-077; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-077Franekereind 29Jan Everts Posthumus... BS huw 1829, huw 1841, ovl 1856; oud 37 jaar, geb Marssum en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk D-077; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk D-077Franekereind 29Jan Posthumus stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-077Franekereind 29Evertje Jans Posthumus, overleden op 31 augustus 18392 1/2 jr, overleden Franekerpoort D 77, dochter van Jan Everts Posthumus, winkelier en Antje Wytzes Blom, zuster van minderjarige Fettje Jans Posthumus (9 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-077Gewezen Franeker PijpJan E Posthumus37 jMarssumm, protestant, gehuwd, winkelier
D-077Gewezen Franeker PijpAntie W Blom36 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-077Gewezen Franeker PijpFettje Posthumus9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-077Gewezen Franeker PijpWietske J Meyer18 jBergumv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-077Franekereind 29Jan Everts Posthumus, overleden op 13 december 184139 jr, winkelier, geboren Marssum 16/10/1802, overleden Franekereind D 77, man van Antje Wytzes Blom, idem, vader van minderjarige Fettje Jans Posthuma (11 1/2 jr). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-077Franekereind 29Karel Bulker(u)s... 1819, zv Jan B, en Jacoba Jans; BS huw 1813, huw 1818, huw 1819 1854 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-077; gebruiker van wijk B-059, tichelknegt; eigenaar is Jacob Doedes wed., 1814. (GAH204); K.B. eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-077Franekereind 29Wytske Zeversgeb 1798 HRL, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-077, 141, wijk G-316


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 798D-077 (Franeker-eind)Leonardus J. Stevens en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2400D-117 (Franekereinde)Leonardus Johannes Stevenswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2400Franekereind 29 (D-117)Trijntje Visser (wed. L.J. Stevens)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 29 Lieuwe van Minnenwinkelier
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 29W.Faberwinkelier


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 29T. (Thomas) Godthelp


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 29beeldbepalend pand9 van 10
  terug