Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 62
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 62 3-050 3-068 D-081 D-119
1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 217r van 23 apr 1598 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Nieuwstraat 62Sipcke Ekes x Lijsbeth Aernts kopen een huis bij de Franekerpijp achter aan het voorhuis van de proclamanten. Ten Z. de proclamanten, ten N. de verkopers. Grondpacht 6 st 4 pn aan de Stad. Gekocht van Alle Douwes x Lijsbeth Syttyes voor 128 CG.


 


 


 


 


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0116v van 22 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten]kamer
 
koper door niaarHans Aerns zoutdrager150-00-00 GG
geniaarde koperPieter Pieters, gehuwd metschipper op Franeker
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
geniaarde koperGeys Symens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHans Aernts
naastligger ten westenHans Aernts
naastligger ten noordenGerryt Atses
verkoperPier Diorres, gehuwd metmr. metselaar
verkoperJets Agges


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0098v van 7 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten]kamer
 
koperLuytien Douuis, gehuwd metzoutmeter149-00-00 GG
koperSytske Annis
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenwijlen Hans Arents
naastligger ten westenwijlen Hans Arents
naastligger ten noordenGerrydt Atsis
verkoperArendt Hansen c.soc.


 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0147r van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen bij de stadsvesten]kamer
 
koperJan Martens c.u.200-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen? Hans Aarns
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNanne Melchers
verkoperSytske Annes


 


 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026r van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis genaamd de Boomsluiter
 
koperPieter Jacobs, gehuwd mettimmerman303-00-00 GG
koperTrijntje Gatzes
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJan Martens
naastligger ten westenHessel Harkes
naastligger ten noordenJan Popkes
verkopervroedsman Gerrit Sikkes Orsinga, gehuwd met
verkoperAntje Heres
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Pieter Jacobs, timmerman en Trijtie Gatzes koopt een huis bestaande uit een opkamer en benedenkamer en een back, bij de Franekerpijpen, waar 'de Boomsluiter' uithangt. Ten Z. Jan Martens, ten N. Jan Popkes, ten W. Hessel Harkes. Gekocht van de vroedsman Gerrit Sikkes Orsinga x Antje Heeres.


 


 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0274r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat [staat: bij de Franekerpijp, alwaar voor desen de Boomsluyter pleegh uit te hangen]huis of woning
 
koperJan Jansen Blaeuw, gehuwd metveerschipper op Franeker132-00-00 GG
koperBerber Huyberts
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenPieter Douwes korendrager
naastligger ten westenMarten Rosee
naastligger ten noordenTiebbe Harckes gortmaker
verkoperJacob Pietersmr. timmermanLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Blauw, veerschipper van Harlingen op Franeker x Berber Huyberts koopt een huis omtrent de Franekerpijpen, waar voorheen 'de Boomsluiter' uithing. Ten O. de Stadsvesten, ten Z. korendrager Pieter Douwes, ten W. Marten Rosee, ten N. gortmaker Tiebbe Herckes. Met beschrijving van het huis. Gekocht van mr. timmerman te Leeuwarden Jacob Pieters voor 132 gg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-050 Nieuwstraat 62huis
eigenaarHarcke Tiebbes
gebruikerPieters Seerps
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-050 Nieuwstraat 62huis
eigenaarHarcke Tiebbes
gebruikerPieters Seerps
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-050 Nieuwstraat 62huis
eigenaarHarke Tjebbes
gebruikerDirk Harmens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0045v van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: tussen Franekerpijpen en Leeuwarder Paardestal]huis
 
koperJasper Gerrits 350-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenHarke Tjebbes
naastligger ten westenPieter Jansen*
naastligger ten noordenHarke Tjebbes
verkoperTrijntie Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Jasper Gerrits koopt een huis tussen de Franeker Pijpen en de Leeuwarder Paardenstallen. Ten O. de straat, ten W. Pieter Plat?, ten Z. Harke Tjebbes, ten N.? Gekocht van Trijntje Jans.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-050 Nieuwstraat 62huis
eigenaarHarke Tjebbes
gebruikerMarijke Arnoldus
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-10 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0025v van 1 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijp op de streek lopende naar de trekschippersstalling]huis
 
koperTjeerd Gerrits, gehuwd metpanbakker238-00-00 GG
koperBerber Jacobs
geniaarde koperFolkert Pytters Houtkoper?houtkoper?
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHarke Tjebbes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarke Tjebbes
verkoperLolkjen Rinses, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Fockes, en executeur over de boedel van
verkoperJasper Gerrits
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Tjeerd Gerrits, pannebakker x Berber Jacobs koopt, na niaar ratione sanguinis, huis op de streek tussen de Franeker Pijpen en de trekschippers paardenstallen. Ten O. de straat en diept, ten W.?, ten Z. en N. Harke Tjebbes. Gekocht van Lolkjen Rinkes wv Cornelis Fockes, als hypotheek crediteur van wl. Jasper Gerrits.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-050 Nieuwstraat 62Hendrik Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-050 Nieuwstraat 62huis
eigenaarvroedsman Baksma
gebruikerTjebbe Harmens
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-01-12 CG


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0145ar van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: tussen de Franekerpijpen en de trekpaerdenstallen]huis
 
koperCornelis Beitsegat koemelker330-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenTjebbe Herkes
naastligger ten westenvroedsman Claes Leistra koopman
naastligger ten noordenJan Jacobs
verkoper q.q.vroedsman Claes Leistra, executeur vankoopman
verkoperhet testament van wijlen Berber Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Tjeert Gerryts


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0144r van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: tussen Franekerpijpen en de zogenaamde Leeuwarder paardenstal]huis
 
koperJeltje Jelles Stapert, weduwe van550-00-00 CG
koperwijlen vroedsman Claas Leystra
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
gebruikerTjeerd Pyters
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende weduwe van Tjebbe Heerkes
naastligger ten westenJeltje Jelles Stapert, weduwe van
naastligger ten westenwijlen vroedsman Claas Leystra
naastligger ten noordenJacob Jans
verkoperCornelis Beitsgatkoemelker


 


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0103r van 25 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: streek tussen de Franekerpijpen en de zgn. Leeuwarder Paardestallen]huis
 
kopervrijgezel Hendrik Jelles 150-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
huurderAbraham Asses
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Symon Jetzes
naastligger ten westenJ. Reinhart
naastligger ten noordenArend Lodewijks
verkoperPieter C. Leystra thans uitlandig, gehuwd metTzummarum
verkoperJantje Abes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jelles koopt een huis op de streek tussen de Franeker Pijpen en de Leeuwarder paardenstallen. Ten O. de straat en diept, ten Z. erven Symon Jetzes, ten W. J. Reinhart, ten N. Arend Lodewijks. Grondpacht 6 st 4 pn aan de Stad. Gekocht van Jantje Abes x Pieter C. Leystra (die uitlandig is), te Tzummarum.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0234r van 9 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: Franekerpijpen en Leeuwarder Paardenstal] wijk D-081huis
 
koperGerardus Barrebas, gehuwd mettrekveerschipper350-00-00 CG
koperRinske Hoornstra
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenTjebbe van der Meulen
naastligger ten westenJ. Reinhart
naastligger ten noordenArend Lodewijks
verkoper q.q.Albert Bolman, gelastigdekoopman
verkoper q.q.Tijs Gijses, gelastigden vankoopman
verkoperTymen Jelles meerderjarig ongehuwd, erfgenaam van zijn broeder
erflaterwijlen Hendrik Jellesbriefbesteller Leeuwarder veer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerardus Barrebas, trekschipper van Harlingen op Leeuwarden x Rinske Hoornstra koopt een huis op de streek tussen de Franeker Pijpen en de Leeuwarder paardenstallen, wijk D-081, laatst eigendom van wl. Hendrik Jelles. Ten O. de straat, ten W. J. Reinhart, ten Z. Tjebbe v.d. Meulen qq., ten N. Arend Lodewijks. Gekocht van (Albert Bolman en Tijs Gijses Kussendrager, kooplieden, als gelastigden van Tymen Jelles, ongehuwd, die erfgenaam is van zijn wl. broeder) Hendrik Jelles, briefbesteller van het Leeuwarder Veer.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-068 Nieuwstraat 62Sipke Hemkes0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-081Nieuwstraat 62Sipke Hemkes Hoffinga... en gebruiker van wijk D-080, kroeghouder, medegebruiker Jelte Ages Bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk D-081, kroeg, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-109, gebruikers zijn Hemke Gerrijts wed., gealimenteerd, en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-081Nieuwstraat 62Sipke H Hoffinga Sipke H Hoffinga kroeg


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 1 van 3 jan 1818
adressoortbedraggebruik
D-081Nieuwstraat 62koopaktefl. 375huis D-081
 
verkoperSipke Hemkes Hoffenga
koperArnoldus Pieters Bisschop


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 801Nieuwstraat 62Arnoldus Pieters BisschopHarlingenschipperhuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-081Nieuwstraat 62Sara Kokgeb 1784 Ameland, ovl 14 nov 1847 HRL, ongehuwd, dv Jan K, en ... ; BS ovl 1847; oud 53 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk D-081; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-081Gewezen Franeker PijpSara Jans Kok53 jAmelandv, protestant, ongehuwd
D-081Gewezen Franeker PijpSwerus Jacobi17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, bakkersknegt


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-081Nieuwstraat 62Frederika Bennik, overleden op 1 december 1846(Certificaat van onvermogen), 8 dg (geboren 23/11/1846), overleden Nieuwstraat D 81. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-081Nieuwstraat 62Ruurd van Dokkum, overleden op 14 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 1 mnd (geboren dec 1847), overleden Anjelierstraat D 81. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-081Nieuwstraat 62Dirk Tjeerds Jobstra... IJepstra; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1827, ovl 1838, huw 1839, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-081, 98; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk D-078; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-081Nieuwstraat 62Klaaske Tuinstra... van haar schoonouders, dv Jurjen IJpes en Antje Jarigs; BS huw 1839, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-081, 98; oud 44 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk D-078; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 801D-081 (Nieuwstraat)Hemmes van der Meulenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 801D-119 (Nieuwstraat)Wijke Horjuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 801Nieuwstraat 62 (D-119)Hendrik Mooiman (en Cons.)


1934 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Nieuwstraat 62, HarlingenNieuwstraat 62T. van der Walhuisschilder en behanger


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 62H. (Hendrik) v.d. Veer


1988 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 801Nieuwstraat 62


1989 - variaadresbronbericht
Nieuwstraat 62Hein Buisman StichtingBouw zeventiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1989
  terug