Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 38
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 38 3-033 3-038 D-091 D-132
 huisnummer lager   Nieuwstraat 40 3-033 3-038 D-091 D-130
 huisnummer lager   Nieuwstraat 40 3-033 3-038 D-091 D-131
 


 


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0099v van 25 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: achterdiep bij de Franekerpijpen]1/4 zoutkeet
 
koperJacob Philips, gehuwd metzoutzieder368-14-00 GG
koperNeeltgie Everts
eigenaar van 3/4Jacob Philips, gehuwd metzoutzieder
eigenaar van 3/4Neeltgie Everts
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jelmer Pyters, voogd
verkoper q.q.Yeme Rogiers, voogden van
verkoperFrouk Thonis, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Claes Tesselaer


 


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0162v van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat [staat: tegen de Oosterstadsvesten]zoutkeet met de gereedschappen
 
koperJacob Hessels, gehuwd metkoopman4000-00-00 CG
koperGrietie Jans
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuiden [staat: westen]het Monickhuis
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordende erven van Frou Toenis
verkoperRomcke Greolts c.u.


 


 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0174v van 6 feb 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat [staat: tegenover de ooster stadsvesten]zoutkeet
 
koperburgemeester Paulus Jansen Ennema c.u.1700-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenhet afgebroken monnikshuis of de lege plaats daarvan
naastligger ten westende erfgenamen van Hylke Tiaerds
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordende erfgenamen van Frou Teunis
verkoperJacob Hessels Hingst c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Meyntes koopt, na niaar ratione sanguinis tegen burgemeester Paulus Jansen Ennema, een zoutkeet tegenover de stads oostervesten. Hierbij ook de gerechte helft in de waterpraam met Ewout Jetses. Ten Z. het afgebroken moninckhuis (of de plaets daarvan) en een steeg, ten W. erven Hylke Tiaerds en een lange steeg, ten N. de erven frou? Teunis. Grondpacht 35 st aan de Stad. Twee in de floree rente. Gekocht van Jacob Hessels Hingst c.u., voor 1700 GG.


 


 


 


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0177r van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: tegenover de oosterstadsvesten]kamer met een tuintje erachter
 
koperDirck Lous Hamer 300-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDirck Lous Hamer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJohannes Johannes Bosejonge
verkoperStoffel Berniers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Lous koopt een camer met een tuintje erachter, tegenover de Ooster Stadsvesten. Ten O. de straat, ten W.?, ten Z. de koper, ten N. Johannes Johannes,..? Gekocht van Stoffel Baniers, voor 300 cg.


 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0207r van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijp]huis, schuur, koestal en loods
 
koperTierd Meyntes Bleecker c.u.650-00-00 GG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenzoutkeet van Jan Pyters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDierx Hammer
verkoperStoffel Banniers


 


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0239r van 14 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38achterten westen recht achter de paardenstalwoning met twee grote loodsen, twee plaatsen en een fraaie put
 
koperJelle Jacobs, gehuwd met100-00-00 GG
koperGriettie Oedses
naastligger ten oostenDirck Hamer
naastligger ten zuidende bleeker op de grote spijker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenhet pothuis van Aesge Pouwels
verkoperArien Heerts c.u.


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0277v van 19 nov 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38achterTen westen recht achter de paardenstalwoning met twee grote loodsen, twee plaatsen en een put
 
koperHans Abrahams c.u.105-00-00 GG
naastligger ten oostenDirck Hamer
naastligger ten zuidende bleker op de grote spijcker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenhet pothuis van Aesge Pouwels
verkoperJelle Jacobs c.u.


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0149r van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: ten noorden van de Franekerpijpen]huis, schuur en koestalling
 
koperClaes Feyckes, en605-09-00 GG
koperJan Tieerts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende zoutkeet van Jan Pyters
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenDirck Lous Hammerts
verkoperde weduwe en de erfgenamen van wijlen Tieerd Meintesbleker


 


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0155v van 23 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Anielierstraat] tegenover de schippers paardenstal2 kamers achter elkaar staande en met het mede gebruik van de steeg ten zuiden
 
koperPyter Jacobs, gehuwd metmr. huistimmerman150-00-00 GG
koperTrijntie Jacobs
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende schuur van Claes Feickes c.s.
naastligger ten westeneen lege plaats
naastligger ten noordende weduwe van Johannes Boosjonge
verkoperEibert Willems c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga36 of 38 Pyter Jacobs, mr. huistimmerman x Trijntie Jacobs koopt 2 camers, achterelkaar staande, met mede-gebruik v.d. steeg ten Z., en om licht te scheppen met ramen in de zijmuur. Alles is gelegen tegenover de Schipperspaardenstal, wz. Angelierstraat. Ten O. die straat, ten W. een ledige plaets, ten Z. de schuur van Claes Feykes en die steeg, ten N. wd. Johannis? Clasen?. Gekocht van Eibert? (Albert?) Willems, voor 150 gg.


 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0035v van 22 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Franequerpijpen (ten noorden van de)1/4 huis, schuur, koestal en een doorgaande steeg
 
koperYede Jacobs c.u.gortmaker115-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende zoutkeet van Syds Pytters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Pieter timmerman
verkoperde erfgenamen van Claes Feickes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Iede Jacobs Reynalda, gortmaker, koopt 1/4 huis, schuur, koestalling en doorgaande steeg, waarvan hij al 3/4 bezit, ten N. v.d. Franekerpijpen. Ten Z. de zoutkeet van Syds Pytters, ten N. timmerman Pytter [Seerps?], die ook mede-gebruik heeft van die steeg. Gekocht van erven Claes Feickes, voor 115 gg.


 


 


 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0058v van 21 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Angelierstraat tegenover de schippers paardenstal]2 kamers achter elkaar
 
koperClaes Yppes, gehuwd metmr. ijzersmid80-00-00 GG
koperAeltie Cornelis
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Angelierstraat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westeneen ledige plaats
naastligger ten noordende weduwe van Joannes Bosejonge
verkoperIede Pyttersmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnjelierstraat


 


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0156v van 24 okt 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat bij de Peerdestal]huis
 
koperReyner Eelckes mr. metselaar80-00-00 GG
naastligger ten oostenpaardenstal
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenJan Pytters mr. timmerman
verkoperJan Willemskaagschipper op het WestVlieland


 


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0036r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat bij de Franekerpijp]huis en wagenhuis, zeer geschikt als koemelkerij en als zodanig in gebruik
 
koperPhilippus Lucas 275-00-00 GG
huurderTytte Haringhs koemelker
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten oostenpaardenstal
naastligger ten zuidende zoutkeet van Oldaens koopman
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenClaes Yppes mr. smid
verkopergemeensman Edo Jacobs Reynalda c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Philippus Lucas in qlt. koopt een huis en wagenhuis dat geschikt is voor een koemelkerij, in de Angelierstraat omtrent de Franeker Pijpen. Ten O. die straat, ten W. de Zoutsteeg, ten Z. de zoutkeet van Oldaens, ten N. Claes Ypes, mr. smid en een steeg waardoor dit huis zijn reed en drift heeft. Uitgebreide beschrijving. Gekocht van Edo Jacobs Reynalda, voor 275 gg.


 


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0236r van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat] bij de paardenstalhuis
 
koperFriskjen Pyters, weduwe van220-00-00 CG
koperwijlen Baucke Tierx brouwer
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenpaardenstal
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordende erfgenamen van Jan Pieters timmerman
eerdere eigenaarJan WillemskaagschipperVlieland
verkoperReyner Eelkes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperTetjen Ruyrdts


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0332v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38achterNieuwstraat WZ [staat: tegenover de Paardenstal]kamer en woning
 
koperJan Pieters bootsgezel52-00-00 CG
naastligger ten oostende stal van Claes Ypkes mr. smid
naastligger ten zuiden*steeg
naastligger ten zuidende zoutkeet en koemelkerij van dr. Schaef c.s.
naastligger ten westenJaerigh Piers
naastligger ten noordenJaen Aeges* waterhaler
verkoperClaes Ypkesmr. smid


 


 


 


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0317r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: nieuwe straat] bij de trekschippers paardenstalkamer
 
koperJan Gerrits, gehuwd met30-00-00 CG
koperJancke Ides
huurderJan Gerrits 3-00-00 CG
huurderJancke Ides
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenburgemeester Oosterveen
naastligger ten westenJarig Piers
naastligger ten noordenJaan Ages
verkoperClaes Ypesmr. ijzersmid


 


 


 


 


 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0240v van 10 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: Angelierstraat]schuur of stalling
 
koperJohannis Hendricks, gehuwd met70-00-00 CG
koperHinke Oepkes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDirck Pieters koopman
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenAge Jaans wever
verkoperAeltie Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Claes Ypesmr. smid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Hendriks x Hinke Oepkes koopt 1/2 schuur of stal wz. Angelierstraat. Ten O. die straat, ten W. de Zoutsteeg, ten Z. Dirck Pieters, ten N. Age Jaens, wever. Gekocht van Aaltie Cornelis wv Claes Ypes, mr. smid.


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-033Nieuwstraat 38huis
eigenaarJan Gerrits
gebruikerJan Gerrits
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-033Nieuwstraat 38huis
eigenaarHans Jansen nom. ux.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-033 Nieuwstraat 38huis
eigenaarHans Jansen
gebruikerHans Jansen
opmerkingAo. 1720 insolvent verklaert


 


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0254v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraathuis
 
koperSicke Geerts, gehuwd met139-00-00 CG
koperHiltie Baukes
huurderHendrick Hamer c.s.
huurder voor 10 jarende erfgenamen van Blixma 10-00-00 CG
naastligger ten oostenzekere straat
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westende erfgenamen van Blixma
naastligger ten noordenWillem Thomus
verkoperWillem Jansen, vaderLeeuwarden


 


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0300r van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]stal tegenover de Leeuwarder Peerdestal
 
koperLieuwe Sjoerds, gehuwd metkoopman65-00-00 CG
koperAukjen Tjeerds van Esta
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidende zoutketen van Oosterveen [staat: Oosterbaan] koopman
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenAege Jaens
verkoperJohannes Hendriks, gehuwd met
verkoperHinke Oepkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Sjoerds (de Bruin) x Aukjen Tjeerds van Esta koopt een stal in de zogenaamde Angelierstraat, tegenover de Leeuwarder Paardenstal. Ten O. die straat, ten W. de Zoutsteeg, ten Z. de zoutkeet van Oosterbaan, ten N. Aege Jaens. Gekocht van Johannes Hendriks x Hinke Oepkes.


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-033 Nieuwstraat 38huis
eigenaarprocureur Tuininga
gebruikerRoeloft
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG
3-033 Nieuwstraat 38huis
eigenaarReiner Jansen
gebruikerWouter Jansen
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG
3-033 Nieuwstraat 38huis
eigenaarHans Jansen
gebruikerHans Jansen
opmerking1726 insolvent verklaart 20-00-00


 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0234r van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [staat: Nieuwe straat of Angelierstraat] bij de Trekschippers Paardestalhuis en paardestal
 
koperHendrik Ewerts, gehuwd metmr. metselaar221-10-00 CG
koperGryttie Yedes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende stalling van Freerk Fontein koopman
naastligger ten westenGatze Tjallings* koordewerker
naastligger ten noordenAlbert Jansen
verkoperGerrit Jansenbontwever en kalkkroder


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-033 /2Nieuwstraat 38Johannes Wighuys, bestaande uit 3 personenheeft 3 weeversknegts
aangebooden capitaal08-00-00 CG
3-033 Nieuwstraat 38Harmen Everts, bestaande uit 3 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaal06-00-00 CG
3-033 /3Nieuwstraat 38Jan Coenraeds, bestaande uit 5 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaal04-00-00 CG
3-033 /4Nieuwstraat 38Reyner Jansen, bestaande uit 4 personenheeft 3 weeversknegts
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-033 Nieuwstraat 38huis
eigenaarHarmen Everts
gebruikerHarmen Everts
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
3-033 /2Nieuwstraat 38huis
eigenaarJan J. Wighuis
gebruikerJan J. Wighuis
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
3-033 /3Nieuwstraat 38huis
eigenaarJan Coenraeds
gebruikerJan Coenraeds
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
3-033 /4Nieuwstraat 38huis
eigenaarReyn Jansen
gebruikerReyn Jansen
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG


 


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0061v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ tegenover de paardenstallenhuis
 
koperGatze Tiallings, gehuwd metkoordewerker197-07-00 GG
koperTettie Douwes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenGatze Tiallings c.u.koordewerker
naastligger ten noordenAlbert Jaanes
verkoperHendrik Evertsmetselaar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga36 of 38 Gatze Tiallings, koordewerker x Tettie Douwes kopen huis tegen over de paardestallen in de Nieustraat. Geen grondpacht. Ten O. de straat, ten W. de kopers, ten Z. Freerk Fontein, ten N. Albert Jaanes. Gekocht van Hendrik Everts, metselaar, voor 197 gg. 7 st.


 


 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0204r van 1 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ bij de paardenstallenzoutkeet, paardenstal en wagenhuis
 
koperCornelis Brouwer, gehuwd metkoopman7000-00-00 CG
koperHenke Wybes Hanekuik
toehaakeen anker beste rode wijn
verpachter lotten4-04-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordensteeg
verkoperFreek Fonteinkoopman


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0066v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZhuis en weefwinkel
 
koperwijlen Arjen Douwes, gehuwd metscheepstimmerman300-00-00 CG
koperwijlen Albertje Poppes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenwijlen Freedrik Fontein
naastligger ten westenwijlen Gatse Tjallings koordewerker
naastligger ten noordenwijlen Harmen Plagge* bontwever
verkoperwijlen Gatse Tjallingskoordewerker


 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0214r van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZ [niet vermeld]huis
 
koperJohan Johans, gehuwd metmr. metselaar119-07-00 GG
koperElske Gerryts
huurderWillem Lieuwes c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenJunius van Alema
naastligger ten noordenHarmen Plagge
verkoperArjen Douwes, gehuwd metLeeuwarden
verkoperAlbertje PoppesLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Johansen, mr. metselaar x Elske Gerryts koopt een huis. Ten O. de straat, ten Z. een doorgaande steeg, ten W. dr. Junius van Alema, ten N. Harmen Plagge. Gekocht van Arjen Douwes x Albertje Poppes te Leeuwarden, voor 119 gg.


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0121r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZhuis
 
koperJan Bolman, gehuwd metkoopman150-00-00 GG
koperChristina Briels
huurderAndele Folkerts 24-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westendr. J. van Alema
naastligger ten noordende erfgenamen van Harmen Plagge
vroedsman Albert Wijmers Bakker, curator over
verkoperwijlen Johan Johannesmetselaar


 


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0322r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZhuis
 
koperJan Dirks trekveerschipper op Dokkum80-00-00 GG
huurderAte Zeilmaker c.u.28-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidende weduwe van C. Brouwer
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenBeernd Plagge
verkoper van 1/2Aldert Bolmankoopman
verkoper van 1/4Harmen Bril, weduwnaar van
verkoper van 1/4wijlen D. Wytsma
verkoper van 1/4Elsa Dorothea Bril, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Vos, erfgenamen vanPekela
erflaterwijlen Jan Bolman


 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0001r van 3 mei 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ bij de Leeuwarder paardestallenzoutkeet, stalling en wagenhuis
 
koperAnna Toussaint, gehuwd met11400-00-00 CG
Volkert van der Plaatsboekverkoper
huurder stalling en wagenhuisGerke Reinders 40-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordensteeg
verkoperHinke Haanekuyk, weduwe van
wijlen Cornelis Brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Toussaint x Volkert v.d. Plaats, boekverkoper, koopt een zoutkeet, stalling en wagenhuis, alles bijelkaar staande en inelkaar beklemd, omtrent de Nieuwstraat bij de Leeuwarder Paardenstallen. Ten O. de straat, ten W.?, ten Z. een steeg, ten N.? Het is een lange acte. Gekocht van Hinke Hanekuik wv Cornelis Brouwer, voor zich, en als enige universele erfgename van haar man, voor 11400 cg.


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0279r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 38Nieuwstraat WZhuis
 
koperJacob van de Linde 210-00-00 CG
huurderLieuwe de Vries 30-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenFolkert van der Plaats
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutstegen]
naastligger ten noordende erfgenamen van Beerent Plagge
verkoperJan Dirks


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0027r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: bij de Nijstraat bij de zgn. Leeuwarder paardestallen]zoutkeet met paardestal en wagenhuis
 
koperJohannes Huis, gehuwd met11842-00-00 CG
koperAnna Geertruida Faber Bergum
huurderGerke Reinders
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nijstraat]
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperV. van der Plaats, gehuwd met
verkoperwijlen Anna Toussaint
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Huis x Anna Geertruida Faber te Bergum koopt een zoutkeet, paardenstal en wagenhuis, bij elkaar staande omtrent de Nieuwstraat bij de zogenaamde 'Leeuwarder Paardenstallen'. Ten O. die straat, ten W., N. en Z. een doorgaande steeg. Voor overname van het aandeel in de pramen etc. Gekocht van Volkert v.d. Plaats, als vruchtgebruiker erfgenaam van zijn wl. vrouw Anna Toussaint, voor 11842 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-038 Nieuwstraat 38Jacob van der Linde0-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Jacob van der Linde... Kerk HRL 1804, 1810, BS huw 1818, huw 1831, ovl 1844, ovl 1870, ovl 1890; eigenaar en gebruiker van wijk D-091, korendrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-105, gebruiker is Gerrit van der Linde, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-091Nieuwstraat 38Jacob van der Linde Jacob van der Linde korendrager
D-091Nieuwstraat 40Jacob van der Linde korendrager


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 97 van 3 mei 1821
adressoortbedraggebruik
D-091Nieuwstraat 38koopaktehuis D-091
 
verkoperJacob van der Linden
koperAdam Johannes van der Meulen


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 125 van 21 jan 1822
adressoortbedraggebruik
D-091Nieuwstraat 38koopaktefl. 125huis D-091
 
verkoperAdam Johannes van der Meulen
koperJacob Jans Noordkamp


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 813Nieuwstraat 40Pieter Teijes SchaafsmaHarlingentimmermanhuis en schuur (126 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 816Nieuwstraat 38Jacob Jans NoodkampHarlingenturfdragerhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Georg Dirks Akkerboom... BS huw 1822, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-051, 124; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-091; VT1839; Georgius Dirks Akkerboom, geb 18 dec 1796, ged 8 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Dirk Reins Akkerboom ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Immertje Jans Spitske... Jans Krol; BS ovl 1836; 1859 overlijdens, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk D-091; oud 54 jaar, (vnm: Immelia), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-092; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-091Nieuwstraat 38Jelte Miedema, overleden op 7 april 18391 jr, overleden Nieuwstraat D 91. (CzOG nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-091Nieuwstraat 40Jelte Miedema, overleden op 7 april 18391 jr, overleden Nieuwstraat D 91. (CzOG nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-091NieuwstraatGeorg D Akkerboom43 jHarlingenm, protestant, gehuwd
D-091NieuwstraatGeorg D Akkerboom43 jHarlingenm, protestant, gehuwd
D-091NieuwstraatEelkje Dirks47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-091NieuwstraatEelkje Dirks47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-091NieuwstraatDirk Georgs Akkerboom16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-091NieuwstraatDirk Georgs Akkerboom16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Klaaske Tuinstra... 9 jul 1862 HRL, huwt met Dirk Tjeerds Jobstra op 14 nov 1839 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, ovl wijk D-091, in haar ovlakte worden als haar ouders opgegeven de namen van haar schoonouders, dv Jurjen IJpes en Antje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Pieter Christiaans Riem... bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 91, wijk G-220; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-091Nieuwstraat 38Yme Willems Lijn... L, en Trijntje /Hiltje Iemes; BS ovl 1840; 1842 huwelijken, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk D-091, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 816D-091 (Nieuwstraat)Maartje R. Voermanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 815D-130 (Nieuwstraat)Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemabergplaats
Sectie A nr. 816*D-131 (Nieuwstraat)Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemabergplaats
Sectie A nr. 816*D-132 (Nieuwstraat)Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 816Nieuwstraat 38 (D-132)Fokke Drost (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 3883Nieuwstraat 40 (D-131)Pieter van der Sluiswoonhuis en schuur


1923 - variaadresbronbericht
Nieuwstraat 38Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 38S.Roukemaslager
Nieuwstraat 40M.Scheepstratransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 40J. (Jantje) Abma wv van Slooten
  terug